Wat zijn douanerechten en wat is hiervoor de regelgeving? Wat zijn douanerechten en wat is hiervoor de regelgeving?

Wat zijn douanerechten en wat is hiervoor de regelgeving?

Wat zijn douanerechten en wat is hiervoor de regelgeving?
Wanneer u pakketten verzendt naar of ontvangt van landen buiten de Europese Unie, dan krijgt u te maken met douanerechten. Tegenwoordig wordt het begrip douanerechten gebruikt, maar we kennen het begrip ook als invoer- en uitvoerrechten. Douanerechten zijn niet meer dan een indirecte belasting en eigenlijk ook een vorm van protectionisme, dus het beschermen van de eigen markt. Overheden hopen zo dat de douanekosten het product duurder maken, zodat burgers de producten goedkoper in eigen land kopen. Ook als u uw pakketten via Sendy.nl verzendt, dan moet u altijd rekening houden met de douanerechten. Uiteraard komen deze kosten altijd voor rekening van de koper.

Wanneer u pakketten verzendt naar of ontvangt van landen buiten de Europese Unie, dan krijgt u te maken met douanerechten. Tegenwoordig wordt het begrip douanerechten gebruikt, maar we kennen het begrip ook als invoer- en uitvoerrechten. Douanerechten zijn niet meer dan een indirecte belasting en eigenlijk ook een vorm van protectionisme, dus het beschermen van de eigen markt. Overheden hopen zo dat de douanekosten het product duurder maken, zodat burgers de producten goedkoper in eigen land kopen. Ook als u uw pakketten via Sendy.nl verzendt, dan moet u altijd rekening houden met de douanerechten. Uiteraard komen deze kosten altijd voor rekening van de koper.

Vrijhandelsverkeer in de Europese Unie

In het Verdrag van Maastricht uit 1992, is het vrijhandelsverkeer binnen de Europese Unie afgesproken. Dit houdt in, dat alle in- en uitgaande goederen zonder controle de binnengrenzen over mogen en er hoeven geen douanerechten betaald te worden. Het afschaffen van de douanerechten in de EU, is voordelig voor de onderlinge handel tussen de verschillende EU-landen. Sinds de Brexit, behoort Groot-Brittannië niet meer tot het vrijhandelsgebied van de EU. Ontvangt u een pakket uit het Verenigd Koninkrijk? Dan moet hierover ook douanerechten worden betaald. Verder bestaat er nog de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie). Hiervan zijn enkele Europese landen lid, die geen EU lid zijn. Momenteel zijn dit Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Met uitzondering van Zwitserland, is er tussen de EU en de EVA ook een afspraak over vrijhandelsverkeer. Zakelijke pakjes verzenden naar deze landen houdt in, dat er ook geen douanerechten worden berekend.

Over welk bedrag worden douanerechten berekend?

Douanerechten worden berekend volgens de internationale handelsakkoorden, ook wel het GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) genoemd. Het GATT beschouwt de EU als één land, waardoor dus overal in de EU dezelfde regels gelden. Hieruit vloeit ook voort dat de douanerechten worden berekend over de transactiewaarde plus de vrachtkosten en de verzekeringskosten. Wel zijn er bij bepaalde producten afspraken gemaakt over de hoogte van het percentage. Zo zijn er ook veel producten waarover u 0% douanerechten betaalt.

Meer kosten om rekening mee te houden

De douanerechten zijn de zogenaamde invoerkosten. Het percentage van de douanekosten kan oplopen van 0% tot 17% en is geheel afhankelijk van welke producten het betreft. Daarnaast zijn er nog andere kosten waar u rekening mee moet houden. U betaalt altijd Btw over pakketjes. Dit is voor de meeste pakketten 21% en soms 9%. Daarnaast zijn er nog de inklaringskosten. Dit zijn de kosten die de pakketdienst maakt om het pakket bij de douane aan te geven. Deze bedragen kunnen per vervoerder verschillen.