Wat zijn uw rechten als er een incassobureau ingeschakeld wordt? Wat zijn uw rechten als er een incassobureau ingeschakeld wordt?

Wat zijn uw rechten als er een incassobureau ingeschakeld wordt?

Wat zijn uw rechten als er een incassobureau ingeschakeld wordt?
Een incassobureau wordt ingeschakeld op het moment dat iemand zijn openstaande schulden niet betaalt. Een incassobureau int namens de schuldeiser het verschuldigde bedrag bij u. Uiteraard is het aan u om de openstaande schuld tijdig te betalen, maar mocht u onverhoopt toch met een incassobureau in aanraking komen, dan heeft u ook een aantal rechten.

Een incassobureau wordt ingeschakeld op het moment dat iemand zijn openstaande schulden niet betaalt. Een incassobureau int namens de schuldeiser het verschuldigde bedrag bij u. Uiteraard is het aan u om de openstaande schuld tijdig te betalen, maar mocht u onverhoopt toch met een incassobureau in aanraking komen, dan heeft u ook een aantal rechten.

Welke rechten heeft een incassobureau?

Een incassobureau mag namens de schuldeiser het openstaande bedrag opeisen, maar hierbij dient het bureau zich wel aan de wettelijke eisen te houden. Er bestaan bijvoorbeeld regels over de hoogte van de incassokosten en vanaf welk moment deze kosten berekend mogen worden. Een deskundig advocaten- en incassobureau in Den Bosch zoals RechtNet Advocaten zorgt ervoor dat een openstaande schuld voor een schuldeiser wordt voldaan, waarbij zij wel rekening houden met de menselijke maat.

Welke rechten heeft een incassobureau niet?

Een incassobureau mag geen officiële documenten maken zoals een dagvaarding. Ook mag een incassobureau niet blijven aanmanen, op het moment dat de debiteur protest aantekent tegen de rekening. In dat geval moet de incassoprocedure opgeschort worden. Tot slot mag een incassobureau geen beslag leggen op goederen of loon of een dagvaarding uitvoeren. dit blijft voorbehouden aan een gerechterlijke deurwaarder.

Welke rechten heb ik als ik bericht krijg van een incassobureau?

Veel mensen maken zich zorgen om beslaglegging als ze met een incassobureau te maken krijgen. Het kan namelijk behoorlijk intimiderend zijn om een brief van incassobureau te ontvangen. Let wel, een incassobureau kan sowieso niet zomaar beslag leggen op uw goederen, hiervoor wordt een deurwaarder ingeschakeld. U heeft als debiteur het recht om te protesteren tegen de rekening en u kunt schriftelijk om bewijs vragen. Hiervoor zijn diverse voorbeeldbrieven online te vinden, die u kunt gebruiken. Het kan ook voorkomen dat de rekening die u ontvangt onterecht is. In dat geval dient u ook schriftelijk aan te geven dat u niet betaalt. Het is sowieso aan te raden om alle correspondentie en brieven te verzamelen, zodat u altijd alle bewijsstukken bij de hand heeft, mocht dit nodig zijn. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Dan heeft u ook het recht om een rechtsbijstandsverzekeraar in te schakelen. Wanneer u geen rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u wel gebruik maken van een juridisch expert om u te helpen met uw probleem. U kunt ook gebruik maken van de diensten van RechtNet Advocaten voor hulp bij uw uw juridische vraagstuk.