We kunnen niet zonder de natuur! | De Utrechtse Internet Courant We kunnen niet zonder de natuur! | De Utrechtse Internet Courant

We kunnen niet zonder de natuur!

We kunnen niet zonder de natuur!
In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bloemen zijn afhankelijk van bijen, bijen afhankelijk van bloemen. De een kan niet zonder de ander. In miljoenen jaren tijd zijn er kringlopen ontstaan die geen mens had kunnen bedenken, maar waar we als mens wél afhankelijk van zijn.

In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bloemen zijn afhankelijk van bijen, bijen afhankelijk van bloemen. De een kan niet zonder de ander. In miljoenen jaren tijd zijn er kringlopen ontstaan die geen mens had kunnen bedenken, maar waar we als mens wél afhankelijk van zijn.

Gentiaanblauwtje
Een mooi voorbeeld daarvan is het gentiaanblauwtje. Deze vlinder zet zijn eitjes af in de bloemen van de klokjesgentiaan. Uit de eitjes komen rupsen die de bloem van binnen opeten. De dan nog kleine rupsen vallen daarna op de grond en wachten op een lift van knoopmieren. De mieren nemen de lifter mee naar hun nest. De rupsen hebben vrijwel dezelfde geur als de mieren. Hierdoor denken de mieren dat het een larve van henzelf is en verzorgen ze de rups goed. De volgende zomer verpopt hij zich tot vlinder en die vliegt de wijde wereld in.

Evenwicht
Zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Alles houdt elkaar in evenwicht. Een evenwicht dat alleen kan bestaan als er een grote variatie in soorten is. Oftewel, biodiversiteit. Deze biodiversiteit moeten wij koesteren. Voor de natuur en ook voor onszelf, want deze is van grote invloed op de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Biodiversiteit verdient onze bescherming. En daarvoor moet de variatie in soorten groeien.

Biodiversiteit neemt momenteel juist af
De biodiversiteit komt steeds meer onder druk te staan. We verliezen in Nederland planten, dieren en landschappen die uniek zijn in de wereld. Landschappen worden meer en meer gladgetrokken, waardoor er minder ruimte is voor de natuur. Zo is maar liefst 70 procent van alle insecten verdwenen. Maar insecten zijn niet de enige slachtoffers. In ons land is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke natuur over. Steeds meer dieren komen hierdoor in de verdrukking.

Ga voor groei
De komende tijd zet Natuurmonumenten zich dan ook in voor groei. We willen meer insecten en andere dieren, wilde bloemen en bomen. We willen meer natuur in Nederland. In natuurgebieden, bij de boer en in tuinen. Onze boswachters zetten alles op alles om in natuurgebieden meer leef- en woongebieden voor dieren en planten te maken.

Doe mee!
Ook jij kunt helpen de natuur te laten groeien! Door dieren en planten de ruimte te geven in je tuin. Vraag nu het gratis actiepakket aan met bloemzaadjes.