Zorgverzekeraars in 2021 strenger bij aansluiten van aanvullende verzekering dan in het verleden | De Utrechtse Internet Courant Zorgverzekeraars in 2021 strenger bij aansluiten van aanvullende verzekering dan in het verleden | De Utrechtse Internet Courant

Zorgverzekeraars in 2021 strenger bij aansluiten van aanvullende verzekering dan in het verleden

Zorgverzekeraars in 2021 strenger bij aansluiten van aanvullende verzekering dan in het verleden
De zorgverzekeraars in Nederland zullen komend jaar, in 2021 dus, strenger zijn als een verzekerde een aanvullende verzekering af wil sluiten bovenop hun zorgverzekering. Dit bestaat natuurlijk hoe dan ook uit een basisverzekering, maar bij een zorgverzekering kiezen is het uiteraard ook nog mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten.

De zorgverzekeraars in Nederland zullen komend jaar, in 2021 dus, strenger zijn als een verzekerde een aanvullende verzekering af wil sluiten bovenop hun zorgverzekering. Dit bestaat natuurlijk hoe dan ook uit een basisverzekering, maar bij een zorgverzekering kiezen is het uiteraard ook nog mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Volgend jaar zal dat dus mogelijk wel wat moeilijker worden dan je bent gewend van de eerdere jaren. Alhoewel de zorgverzekeraars strenger worden als het gaat om een aanvullende verzekering, zijn de premies procentueel net zo veel gestegen als de basisverzekeringen. Ook is de dekking in de meeste gevallen hetzelfde gebleven als nu.

Zorgverzekeraars met name strenger als je ongezond bent

Dit blijkt uit een onderzoek dat zich heeft gefocust op de zorgverzekeringen van VGZ, Zilveren Kruis, CZ en Menzis. Deze bedrijven hebben namelijk maar liefst 85 procent van de verzekeringen in handen in ons land. Hierbij valt de strengere acceptatie van de zorgverzekeraars dus op. Het komt er in principe op neer dat hoe ongezonder je bent, hoe lastiger het zal zijn om je voor een uitgebreid aanvullend pakket te verzekeren bij de aanbieders van zorgpolissen. De zorgverzekeraars blijken bovendien nog strenger door in de eerste jaren helemaal nog geen kosten uit te keren. Bovendien is de maximale vergoedingen die de verzekerden kunnen krijgen naar beneden gegaan. De zorgverzekeraars zijn hiertoe in staat omdat ze dit simpelweg mogen doen. Er geldt namelijk helemaal geen acceptatieplicht bij de aanvullende verzekeringen in Nederland, wat wel het geval is bij de basisverzekeringen.

De aanvullende verzekeringen werden verlieslatend

Dat de zorgverzekeraars in 2021 strenger worden op het gebied van de aanvullende verzekeringen is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Sterker nog, het is hartstikke gemakkelijk te verklaren. Het is namelijk alom bekend dat verrassend veel mensen puur een aanvullende verzekering opnemen in hun zorgpolis omdat ze van te voren al weten dat ze die dekking volgend jaar nodig zullen hebben. Zo weet je bijvoorbeeld nu al dat je tandarts in 2021 een dure ingreep moet doen aan je gebit. Het is dan logisch dat je je hiervoor aanvullend wilt verzekeren. Veel mensen doen dit dus, waardoor de aanvullende verzekeringen op deze manier verlieslatend werden. Ze moesten dus simpelweg wel worden versoberd. Dit heeft er dus voor gezorgd dat de acceptatie van de zorgverzekeraars strenger is geworden.

Afsluiten van aanvullende verzekering duurder dan een controle

Mogelijk zit jij er over na te denken om een aanvullende verzekering af te sluiten voor volgend jaar. Het zou kunnen dat je hier een goede reden voor hebt, maar alsnog is het zeker verstandig om kritisch te kijken naar de extra dekking. Laten we weer het voorbeeld van de aanvullende verzekering voor de tandarts nemen. Als je bijvoorbeeld een gezond gebit hebt dan zal het naar alle waarschijnlijkheid niet uit kunnen om een aanvullende tandartsverzekering op te nemen in je zorgpolis. Dit komt doordat de kosten voor een aanvullende premie namelijk hoger liggen dan de kosten van een controle bij de tandarts.

Vergoeding voor haarstukjes daalt bij basis- en aanvullende verzekering

Mensen met haarstukjes zijn de dupe van de zorgverzekering in 2021. Ze zullen namelijk komend jaar nog voor de helft vergoed worden door de zorgverzekeraars, waardoor je in 2021 ineens zelf honderden euro’s moet betalen voor een haarstukje. Volgend jaar zal namelijk slechts nog 434 euro worden vergoed vanuit de basisverzekering. Ook de aanvullende verzekering zal minder vergoeden, dit dekt namelijk nog maar de helft van de kosten voor een haarstukje. Dit potje wordt bovendien gecombineerd met het potje waaruit de bril of lenzen moeten worden betaald, wat deze situatie mogelijk nog slechter maakt.