Hoe is het gesteld met de gezondheid van Nederlanders? Hoe is het gesteld met de gezondheid van Nederlanders?

Hoe is het gesteld met de gezondheid van Nederlanders?

Hoe is het gesteld met de gezondheid van Nederlanders?
Nederland behoort tot de gelukkigste en gezondste landen. Maar wat is de gezonde levensverwachting en levensverwachting met ziekte?

Nederland behoort tot de gelukkigste en gezondste landen. Maar wat is de gezonde levensverwachting en levensverwachting met ziekte?

 

Nederland staat op plaats vijf in de ranglijst voor gelukkigste landen ter wereld. Uit onderzoek in 2016 blijkt Nederland op plek tien te staan van de gezondste landen in de EU. De gemiddelde levensverwachting was toen 81,7 jaar. In 2020 kwam uit een nieuwe meting een vergelijkbare levensverwachting van 81,4 jaar. Dit is echter niet hetzelfde als de ‘gezonde levensverwachting’ of ‘ongezonde levensverwachting’, maar de gemiddelde levensverwachting. De gezonde levensverwachting is de levensverwachting zoals men die gezond door kan brengen. De ongezonde levensverwachting is het beste te vatten in de formule: ongezonde levensverwachting = totale levensverwachting – gezonde levensverwachting. Hoe is het gesteld met de gezondheid van Nederlanders?

Je gezondheid is het belangrijkste dat je hebt

Gezondheid is het hoogste goed. Althans, zo gaat het gezegde. Toch is het verschil tussen je gezond voelen en je ziek voelen erg groot. Je gezondheid merk je meestal niet bewust op, terwijl de diagnose of confrontatie met ziekte vaak hard aankomt. Stilstaan bij je gezondheid en de mogelijkheden die je hebt waarderen, kan bijdragen aan je levensgeluk. Want, gezondheid is geen gegeven. Sterker nog, uit onderzoek van het CBS over 2020 blijkt dat vrouwen gemiddeld een gezonde levensverwachting van 65,8 jaar hebben. Voor mannen ligt dit iets hoger, 66,4 jaar. Dit is echter een gemiddelde en gaat om de gezonde levensverwachting, dus het aantal jaar dat verwacht wordt dat iemand in gezondheid door zal brengen. De verwachting met betrekking tot chronische ziektes ligt lager.

Meest voorkomende aandoeningen Nederlanders 

Uit onderzoek door het CBS over 2018 kwam naar voren dat de meest voorkomende klachten bij Nederlanders nek- en rugklachten zijn. Wat betreft chronische ziektes, komen artrose, diabetes en coronaire hartziektes vaak voor. De gemiddelde levensverwachting met chronische ziektes ligt voor mannen op 33,9 jaar. Voor vrouwen is dit hoger, namelijk 41,8 jaar. Voor 65-plussers die aan een chronische ziekte leiden, is de levensduur gemiddeld nog 16,2 jaar. Van deze ziektes behoort kanker tot de ziekte met een grote invloed op de levensverwachting. Om hier meer informatie over te geven, is het goed om dit onder de loep te nemen met een voorbeeld.

Voorbeeld: Chronische Lymfatische Leukemie

Uit onderzoek van de American Cancer Society komt naar voren dat Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) de meest voorkomende vorm van leukemie is bij volwassenen. Met deze ziekte is echter de levensverwachting vanaf de diagnose nog tussen de 10-20 jaar. In 2018 werden in Nederland 918 mensen gediagnosticeerd met deze ziekte. Na 10 jaar leefde nog 72% van de patiënten. Hoewel Chronische Lymfatische Leukemie niet te genezen is, wordt er actief onderzoek gedaan naar nieuwe Chronische Lymfatische Leukemie behandelingen. Bij behandelingen van ziektes moet je overigens niet altijd denken aan genezing. Ook het verlengen van het leven (dus de levensverwachting verhogen) en symptoombestrijding dragen bij aan een prettiger en langer leven voor patiënten met een chronische ziekte.

Grenzeloos in medicijnen

Ziektes kunnen iedereen treffen, in ieder land. Toch zijn lang niet alle medicijnen wereldwijd verkrijgbaar. TheSocialMedwork is een organisatie die op een veilige en legale manier toegang tot medicatie mogelijk maakt in landen waar deze medicatie nog niet op de markt is. Naast Chronische Lymfatische Leukemie doen ze dit voor diverse andere veel voorkomende ziektes waarvoor de medicijnen nog niet in alle landen verkrijgbaar zijn.