Informatiebijeenkomsten nieuw parkeerbeleid | De Utrechtse Internet Courant Informatiebijeenkomsten nieuw parkeerbeleid | De Utrechtse Internet Courant

Informatiebijeenkomsten nieuw parkeerbeleid

Informatiebijeenkomsten nieuw parkeerbeleid
Meer mogelijkheden om je fiets te stallen, meer auto’s in de garage en minder op straat, een beter toegankelijke stad voor mensen met een beperking en parkeervoorzieningen waar je makkelijk over kunt stappen op een ander vervoermiddel. Deze onderwerpen komen aan bod in vier nieuwe onderdelen van het parkeerbeleid. 

Meer mogelijkheden om je fiets te stallen, meer auto’s in de garage en minder op straat, een beter toegankelijke stad voor mensen met een beperking en parkeervoorzieningen waar je makkelijk over kunt stappen op een ander vervoermiddel. Deze onderwerpen komen aan bod in vier nieuwe onderdelen van het parkeerbeleid. 

Het doel van het parkeerbeleid is om de stad bereikbaar te houden, fietsen te stimuleren en het autoverkeer niet te laten toenemen, ondanks de groei van de stad. De hoofdlijnen van het beleid staan in de parkeervisie. Deze hoofdlijnen zijn verder uitgewerkt in zes onderdelen. Op vier daarvan kunt u nu reageren. Geef uw reactie op de plannen en/of meld u aan voor een van de online informatiebijeenkomsten op 30 november of 7 december. Aanmelden kan via utrecht.nl/parkeervisie.

Fietsparkeren
Goede voorzieningen voor fietsparkeren dragen bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarom zorgen we in de binnenstad voor meer plekken om fietsen te stallen. In andere buurten komen meer fietsenrekken en -trommels. Ook verbeteren we de toegankelijkheid door meer fietsparkeerplaatsen voor mensen met een beperking te realiseren.

Parkeren en toegankelijkheid
Wij willen dat de stad toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen die van een auto of ander vervoermiddel afhankelijk zijn. In het onderdeel Parkeren en toegankelijkheid geven we duidelijke richtlijnen en voorwaarden voor aanleg en gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen. Utrecht wil ook de digitale toegankelijkheid van parkeerproducten verbeteren.

Aanpak parkeren openbare ruimte
In het onderdeel aanpak parkeren openbare ruimte staat hoe het parkeerbeleid bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo willen we per jaar 0,5 tot 1 % van de parkeerplaatsen op straat opheffen. We stimuleren parkeren in garages en P+R’s en kijken hoe we parkeerplekken zo slim mogelijk kunnen gebruiken. Zo komt er meer ruimte vrij voor lopen, fietsen, verblijven, spelen, en groen.

Parkeerhubs
Een parkeerhub is een voorziening waar u makkelijk kunt overstappen van (eigen) auto naar OV, fiets of deelvervoer. Ook zijn er andere diensten te vinden, bijvoorbeeld een pakketafhaalpunt. In dit onderdeel beschrijven we de eisen voor parkeerhubs aan de snelwegring en in de regio. De parkeerhubs aan de ring zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners en bezoekers van de nieuwbouwlocaties in de stad.

Reageren op de plannen kan t/m 31 december via utrecht.nl/parkeervisie.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten op 30-11 of 7-12 via utrecht.nl/parkeervisie.