Is de Nederlandse zorg meer gericht op zelfzorg? | De Utrechtse Internet Courant Is de Nederlandse zorg meer gericht op zelfzorg? | De Utrechtse Internet Courant

Is de Nederlandse zorg meer gericht op zelfzorg?

Is de Nederlandse zorg meer gericht op zelfzorg?
De Nederlandse zorg is tegenwoordig iets meer gericht op zelfzorg. Zo wil De Rijksoverheid ouderen helpen om zelfstandig oud te worden in een voor hen vertrouwde omgeving. Dit met dezelfde kwaliteit van leven.

De Nederlandse zorg is tegenwoordig iets meer gericht op zelfzorg. Zo wil De Rijksoverheid ouderen helpen om zelfstandig oud te worden in een voor hen vertrouwde omgeving. Dit met dezelfde kwaliteit van leven.

Hiervoor het de overheid het programma Langer Thuis in het leven geroepen. Veel onderdelen hiervan worden vergoed door de zorgverzekeraar, maar mocht je twijfelen wat er precies vergoed wordt, kun je het beste even kijken op zorgkiezer.nl. In dit artikel vertellen we je hoe de zorg anno nu voor ouderen geregeld is.

Betere ondersteuning thuis
De overheid wenst dat de zorg en ondersteuning die een oudere thuis krijgt zoveel mogelijk is afgestemd op de individuele behoeften van de oudere. Hiervoor worden onder andere technologische toepassingen gebruikt. Hierbij kun je denken aan apparaten die automatisch hulp oproepen als de oudere gevallen is of toepassingen voor wondverzorging op afstand. Ook wordt het gebruik van slimme technologie gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur voor eenzame ouderen, zoals robots. Ook biedt de overheid meer ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers, omdat zij hard nodig zijn bij de zorg voor ouderen. Zo is ruim 10% van de mantelzorgers en vrijwilligers overbelast. De overheid draagt hieraan bij door mantelzorgers de optie te bieden om vervangende zorg in te schakelen als zij op vakantie willen. Een professional neemt de zorg dan tijdelijk over.

Betere woningen voor ouderen
Veel ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg, kunnen wel zelfstandig blijven wonen. Echter zijn hiervoor soms aanpassingen aan de woning nodig. Soms is een verhuizing beter, bijvoorbeeld wanneer de winkels ver buiten het bereik van de oudere liggen of als de woning moeilijk met de rollator te betreden is. Hierbij wil de overheid de bouw van meer geschikte woningen stimuleren en nieuwe woonvormen bedenken. Ook gemeenten ontwikkelen een plan om lokaal ouderen te helpen om op een geschikte manier te wonen. Zo kan de gemeente onder andere een wooncoach aanstellen. Ook is de stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen, die de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorg en wonen voor ouderen bevordert.

Steeds zelfstandiger
De zorg is steeds zelfstandiger geworden, maar hierbij wordt er wel specifiek gekeken naar zorg die echt voor de oudere werkt en op maat is. Wil je eventueel overstappen van zorgverzekeraar om op zorg te besparen of wil je weten welke mogelijkheden andere zorgverzekeraars aanbieden voor ouderenzorg? Bekijk dan zorgkiezer.nl