Juridische bescherming op auteursrecht of intellectueel eigendom Juridische bescherming op auteursrecht of intellectueel eigendom

Juridische bescherming op auteursrecht of intellectueel eigendom

Juridische bescherming op auteursrecht of intellectueel eigendom
Er zijn verschillende rechten waarvoor je in aanmerking komt voor juridische bescherming. Wanneer je iets componeert, bedenkt, creëert of vormgeeft, dan wil je voorkomen dat iemand anders hier eer op behaalt. Daarnaast kan iemand anders er met de verdienste vandoor gaan, terwijl het jouw product of creatie is. Je kunt je hiervoor beroepen op het auteursrecht of het recht op intellectueel eigendom. Het kan als een drempel aanvoelen om hierop juridische stappen te zetten, echter loont het uiteindelijk op de langere termijn en zul je blij zijn dat je meer informatie hebt ingewonnen naar de rechten waarop je aanspraak maakt. Via een advocatenkantoor kun je hierover worden geïnformeerd en ontvang je deskundige adviezen over hoe je jouw creaties veiligstelt. Zo voorkom je dat je achterblijft met teleurstellingen, plagiaat of patent diefstal.

Er zijn verschillende rechten waarvoor je in aanmerking komt voor juridische bescherming. Wanneer je iets componeert, bedenkt, creëert of vormgeeft, dan wil je voorkomen dat iemand anders hier eer op behaalt. Daarnaast kan iemand anders er met de verdienste vandoor gaan, terwijl het jouw product of creatie is. Je kunt je hiervoor beroepen op het auteursrecht of het recht op intellectueel eigendom. Het kan als een drempel aanvoelen om hierop juridische stappen te zetten, echter loont het uiteindelijk op de langere termijn en zul je blij zijn dat je meer informatie hebt ingewonnen naar de rechten waarop je aanspraak maakt. Via een advocatenkantoor kun je hierover worden geïnformeerd en ontvang je deskundige adviezen over hoe je jouw creaties veiligstelt. Zo voorkom je dat je achterblijft met teleurstellingen, plagiaat of patent diefstal.

Auteursrecht voor artistieke beroepen

Auteursrecht gaat op voor creaties binnen de letterkunde, wetenschap of kunst. Dit geeft je het recht om jouw werk openbaar te maken en te verveelvoudigen volgens de wet gestelde beperkingen. Dit recht stelt vast op welke werken het auteursrecht betrekking heeft, wie de auteursrechthebbende persoon is en welke rechten hieruit voortkomen. Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra een werk wordt gemaakt dat voldoet aan de vereisten die voor auteursrechtelijke bescherming gelden. Om de auteursrechten te beschermen hoeft echter geen registratie, depot of andere formaliteit worden verricht. Auteursrecht treedt op zodra een werk origineel en creatief is en kans loopt om door anderen te worden gekopieerd of toegeëigend als eigen creatie.

Bescherming van intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom wordt beschermd, wanneer creaties van de geest aan de orde zijn. Ook hiervoor zijn bepaalde rechten vastgesteld, zodat je kunt bepalen wie gebruik mag maken van jouw creatie en onder welke voorwaarden. Intellectueel eigendomsrecht omvat verschillende intellectuele producten, waaronder onder meer logo’s, ontwerpen, software, foto’s, websites, video’s of broncodes. Op dergelijke producten zijn rechten van toepassing. Het is een overkoepelend recht waaronder meerdere kernrechten vallen, waaronder het auteursrecht, handelsnamenrecht, merkenrecht, modelrecht of het octrooirecht. Juridisch gezien kun je zeggen dat intellectueel eigendom een goed is, wat kan worden overgedragen, een pandrecht op gevestigd kan worden of waarop beslag kan worden gelegd. Intellectueel eigendom biedt vanuit economisch oogpunt interessante perspectieven. Je wilt dit recht daarom goed vastleggen en beschermen.

Support en financieel gewin

Advocaten bij Lawfox bieden uitleg, support en begeleiding bij bescherming van zowel auteursrecht of overkoepelend intellectueel eigendomsrecht. Wanneer jouw creatie wordt overgenomen of toegeëigend zonder jouw toestemming, dan wil je hierin je recht halen. Mogelijk zie je op tegen hoge kosten om je gelijk en recht te halen, echter dient een proceskostenveroordeling je hiervoor te beschermen. Dit is in werking gesteld om de positie van de rechthebbende te versterken, zodat je in aanmerking komt voor een volledige vergoeding van gemaakte kosten en het onrechtmatig in gebruik genomen creatieve materiaal. Wanneer jouw rechten rondom auteursrecht of intellectueel eigendom zijn geschonden, kun je contact opnemen met gespecialiseerde advocaten bij Lawfox. Je ontvangt daardoor advies en handhaving van jouw rechten.