Bewoners Welgelegen niet blij met voorstel studentenhuisvesting: “Dit is ongeloofwaardig” | De Utrechtse Internet Courant Bewoners Welgelegen niet blij met voorstel studentenhuisvesting: “Dit is ongeloofwaardig” | De Utrechtse Internet Courant

Bewoners Welgelegen niet blij met voorstel studentenhuisvesting: “Dit is ongeloofwaardig”

Bewoners Welgelegen niet blij met voorstel studentenhuisvesting: “Dit is ongeloofwaardig”
De gemeente wil meer studenten huisvesten in de wijk Welgelegen. Dit tot grote ergernis van de bewoners in de buurt. Zij dachten in samenwerking met de gemeente juist besloten te hebben dat er gemixte bewonersgroepen moeten komen maar: ‘De gemeente fietst er gewoon nóg meer studenten doorheen’.

De gemeente wil meer studenten huisvesten in de wijk Welgelegen. Dit tot grote ergernis van de bewoners in de buurt. Zij dachten in samenwerking met de gemeente juist besloten te hebben dat er gemixte bewonersgroepen moeten komen maar: ‘De gemeente fietst er gewoon nóg meer studenten doorheen’.

“We hebben vijf keer op een Raadsinformatie Avond (RIA) onze klachten kenbaar gemaakt, maar het heeft geen effect,” laat Irene Sinteur van Belangenoverleg Buurt Welgelegen weten. Sinteur vindt het fijn dat de bewonersvisie die zij en anderen in 2010 hebben opgesteld voor een groot deel is opgenomen in de ‘Visie Welgelegen (.pdf)’ van afgelopen maart, maar vindt het jammer dat de gemeente tegelijkertijd de komst van 600 studenten er doorheen probeert te drukken.

De belangrijkste reden om Welgelegen te herontwikkelen is de toenemende leegstand in
het gebied. In de visie (pagina 12) staat dat het transformeren van kantoren moet leiden tot een evenwichtige mix van bewonersgroepen. Het gemeentelijk kantoor op de Ravellaan 96 wordt al getransformeerd tot een studentencomplex. “Hier zijn we het over eens geworden met de gemeente, maar de komst van nog eens 600 studenten staat haaks op het beleid van een evenwichtige mix van bewonersgroepen. Dit is ongeloofwaardig.”

Twee belangen

Dat deze plannen er zijn komt doordat er een initiatief is ingediend door particuliere eigenaren, zo laat Annemieke Vermeulen, woordvoerder bij de gemeente, desgevraagd in een reactie weten. “Er spelen twee belangen in deze kwestie. Namelijk het tekort aan studentenhuisvesting in de stad en het voorkomen van leegstand tegenover functiemenging en draagvlak in de buurt.”

Vermeulen: “In de inspraak zijn door bewoners duidelijke kanttekeningen geplaatst bij de huidige initiatieven om in leegstaande kantoren studentenhuisvesting te realiseren. De bewoners maken zich vooral zorgen over de eenzijdige aandacht voor deze doelgroep, in relatie tot het streven naar functiemenging zoals vastgelegd in de Visie Welgelegen. Het gaat om een tijdelijke bestemming voor studentenhuisvesting. Het is nu aan de politiek om een keuze te maken.”

‘Geloofwaardigheid overheid in het geding’

Het gemeentelijk kantoor op de Ravellaan 96 wordt momenteel al getransformeerd tot studentencomplex. Foto: Google Streetview
Het gemeentelijk kantoor op de Ravellaan 96 wordt momenteel al getransformeerd tot studentencomplex. Foto: Google Streetview

Het PvdA-raadslid Bülent Isik gaat het college aanstaande dinsdag, als de commissievergadering op de agenda staat, oproepen om de ‘ontstane vertrouwensbreuk’ tussen bewoners en de gemeente te herstellen. Hij volgt het proces nu een kleine twee jaar en is op zijn zachtst gezegd verbaasd over de gang van zaken. “Deze zaak gaat om de geloofwaardigheid van de overheid. Het college en de gemeente gebruiken tegenwoordig de leus ‘Utrecht maken we samen’, maar daar komt op deze manier niks van terecht.”

Hij wil dat het college haar advies terugneemt omtrent de mogelijke komst van nog meer studenten naar de buurt en vindt dat er senioren- of starterswoningen voor in de plaats moeten komen. “Maar het liefste wil ik dat het vertrouwen hersteld wordt. Deze 180 bewoners geloven niks meer van wat de gemeente zegt en dat kan nooit de bedoeling zijn. Zij zitten nu al jaren om de tafel met de gemeente en toch worden ze al die tijd genegeerd. Zelfs brieven die ze over de kwestie hebben verstuurd worden niet beantwoord. Bewoners zouden een volwaardig gesprekspartner moeten zijn.”

De oorzaak van de onbeantwoorde brieven wordt uitgezocht. “Brieven moeten natuurlijk netjes worden beantwoord, dat zoeken we uit,” besluit Vermeulen. Het college zal de raad aanstaande dinsdag voorstellen de visie Welgelegen ongewijzigd vast te stellen.

10 Reacties

Reageren
 1. [email protected]

  Mijn God, zijn de studenten de nieuwe melaatsen van de maatschappij, wat is er mis met studenten in je buurt.
  Een buurt kan juist opfleuren met zoveel jongeren in de wijk, uitzonderingen natuurlijk uitgesloten.
  Studenten die zich niet aan de regels houden kun je door middel van een streng huurcontract uitzetten.
  Ik zou zeggen, laat het gebeuren en over je heen komen, zijn wij zelf ook niet jong geweest.

 2. piet

  Studenten zorgen nou eenmaal voor (geluids) overlast. Ze hebben schijt aan de werkende medemens en dat is niet meer dan normaal.

 3. Bill

  En zijn alle mensen die “piet” heten irritant? Natuurlijk niet..!

 4. Toine Goossens

  De bewoners stellen de geloofwaardigheid van de gemeente ter discussie. Daarmee ligt de bal bij B&W.

  Iedere overheid dient zich te houden aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, zoals deze in de Algemene Wet zijn vastgelegd.

  Het komt er op aan welke verwachtingen bij de bewoners zijn gewekt en welke toezeggingen zijn gedaan. Beperken deze verwachtingen en toezeggingen de beleidsvrijheid van de gemeente om anderen toezeggingen te doen voor het ontwikkelen van onroerend goed in het gebied?
  Het is niet voldoende om daarvoor de verwijzen naar de ‘Visie Welgelegen’. Doorslaggevend is hetgeen dat feitelijk is bedoeld.

  Los van deze bestuurlijke problematiek is het de vraag of de bewoners een punt hebben. Utrecht is een stad van jongeren. Een evenredige verdeling van deze jongeren over de wijken kan tot de conclusie leiden dat Welgelegen nog ruimte voor jongerenhuisvesting biedt.

  De herontwikkeling van onroerend goed leidt tot risico’s die niet van te voren zijn voorzien. De mogelijke ontruiming van Zamenhofdreef 77 moet als een rode lap voor B&W werken.
  Die transformatie toont aan dat herontwikkelaars er niet voor terugdeinzen om stichtingen en duurzame prietpraat in te zetten om hun werkelijke bedoelingen aan het oog te onttrekken.

  B&W hebben de zorgplicht om bewoners voor die ontwikkelingen te behoeden. Daar hoort integere en kwalitatief hoogwaardige bestuurlijke besluitvorming bij. Ik ben benieuwd.

 5. Frank

  Utrecht is een studentenstad. Learn to live with it, zou ik zeggen. De verplaatsing van de studenten die gehuisvest worden aan de Ravellaan vindt bovendien vooral plaats over de parallelwegen van de Weg der Verenigde Naties richting binnenstad. De vraag is wie daar in hemelsnaam last van heeft.

 6. [email protected]

  Maar Bul Shitlik/Mitros gaat zich ermee bemoeien dus het gaat goedkomen hoor ………..oppositie.

 7. Ronald

  Dat krijg je dus tegenwoordig als je mensen laat meepraten/meedenken… Ze menen dan meteen ook de macht te hebben en trekken de geloofwaardigheid van het bestuur in twijfel, wanneer ze hun eigen zin niet krijgen. Net alsof het oneerlijk is, als deze bewoners ergens niet mee instemmen en het tòch gebeurt.
  Terwijl ik toch ècht mijn stem heb gegeven aan het college om beleid te maken en niet aan deze bewonersgroep.

 8. Nielsch

  De eigenaar moet nu zijn plan aanpassen en er woningen voor asielzoekers en sociale huurwoningen voor buitenlanders van maken. Eens kijken hoe snel die bewoners de studenten weer terug willen hebben.

 9. JK

  Er is wel wat voor te zeggen. Een goede mix is beter dan monocultuur (muv De Uithof). Op dit moment is er inderdaad vooral behoefte aan studenten-/starterswoningen, maar je moet dat een beetje verdelen over de stad; straks is er weer behoefte aan duurdere woningen en is er geen plek

  In de jaren 70/80 werd de groei zelfs mede opgevangen door Zeist.

 10. Rupsjenooitgenoeg

  Elk plan is beter voor de huidige situatie in deze wijk. Elk plan.dus ook dit plan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).