Burgemeester Dijksma verdedigt nogmaals opleggen van online gebiedsverbod Burgemeester Dijksma verdedigt nogmaals opleggen van online gebiedsverbod

Burgemeester Dijksma verdedigt nogmaals opleggen van online gebiedsverbod

Burgemeester Dijksma verdedigt nogmaals opleggen van online gebiedsverbod
Het stadhuis in Utrecht
Burgemeester Sharon Dijksma heeft in een brief aan de gemeenteraad opnieuw het opleggen van het online gebiedsverbod verdedigd. Een 17-jarige jongen uit Zeist mag door dat online gebiedsverbod geen berichten meer plaatsen die zouden kunnen leiden tot ongeregeldheden in de stad. D66 en DENK zetten vraagtekens bij de sanctie.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft in een brief aan de gemeenteraad opnieuw het opleggen van het online gebiedsverbod verdedigd. Een 17-jarige jongen uit Zeist mag door dat online gebiedsverbod geen berichten meer plaatsen die zouden kunnen leiden tot ongeregeldheden in de stad. D66 en DENK zetten vraagtekens bij de sanctie.

De jongen werd in november opgepakt omdat hij ‘dreigende en opruiende’ uitlatingen deed waarbij hij opriep om te gaan rellen in Utrecht op vrijdagavond. Er werd ook een tijd en locatie genoemd en mensen werden opgeroepen om vuurwerk mee te nemen. Dijksma besloot daarna om de jongen een online gebiedsverbod te geven.

Maarten Koning (D66) en Mahmut Sungur (DENK) zeiden de burgemeester te steunen in haar aanpak om online wangedrag aan te pakken, maar ze waren ook ‘verbaasd’ over de sanctie. “Het is in de ogen van onze fracties nog een onbekend juridisch terrein dat de burgemeester betreedt met deze sanctie.” Daarnaast zeiden de fracties zich zorgen te maken over de juridische houdbaarheid.

Last onder dwangsom

Volgens de burgemeester is aan de jongen een last onder dwangsom opgelegd. De last houdt in dat de jongen geen online uitlatingen mag doen die aanleiding kunnen geven tot wanordelijkheden in Utrecht. Als de jongen zich niet aan de last onder dwangsom houdt, moet hij een dwangsom van 2.500 euro betalen. Volgens de burgemeester geeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Utrecht haar de bevoegdheid om zo’n last onder dwangsom op te leggen.

De gemeente heeft niet zelf de bevoegdheid om toezicht te houden op de online uitingen van de betrokkene. Opsporingsinstanties houden in de gaten of er opruiende berichten worden geplaatst en mogen vervolgens ook handhaven. “In die zin werkt het niet anders dan bij een regulier gebiedsverbod. Een persoon aan wie een gebiedsverbod wordt opgelegd mag niet in het aangewezen gebied komen. Een opsporingsambtenaar moet constateren dat die persoon zich in het desbetreffende gebied heeft bevonden om een overtreding van het gebiedsverbod vast te stellen”, schrijft de burgemeester.

Territoriale grenzen

Dijksma legt verder uit dat het onlinegebied geen territoriale grenzen kent, wat deze maatregel ingewikkelder maakt dan maatregelen die ‘een fysiek afgebakend gebied kennen’. “Het is echter niet langer vol te houden de ogen te sluiten voor wat zich online afspeelt en wat voor gevolgen dat kan hebben voor de gemeente Utrecht. De betrokkene uit Zeist heeft een bericht geplaatst om te komen rellen in de gemeente Utrecht. Dit raakt direct aan de openbare orde in Utrecht, waardoor er een legitieme basis is voor de burgemeester om op te treden.”

Volgens de burgemeester zijn er nog geen andere mogelijkheden dan een last onder dwangsom opleggen om opruiende uitlatingen op social media te voorkomen. “Deze bestuursrechtelijke maatregel staat de inzet van het strafrecht niet in de weg. Tegen betrokkene is ook strafrechtelijk opgetreden. Echter, dezelfde maatregel had niet opgelegd kunnen worden in het strafrecht. Het strafrecht kent geen last onder dwangsom. De bestuursrechtelijke maatregel legt betrokkene op zich te onthouden van bepaalde gedragingen die de openbare orde kunnen verstoren. Het betreft een preventieve maatregel die snel effect kan hebben en waarbij per keer dat de specifieke bepaling uit de APV wordt overtreden, kan worden verbeurd. Het is daarom niet logisch om de inzet van deze maatregel te laten afhangen van de uiteindelijke uitspraak in een strafzaak.”

Censuur

Koning en Sungur vroegen zich tot slot af of de last onder dwangsom geen censuur is. De burgemeester vindt niet dat daar sprake van is. “De last onder dwangsom wordt pas verbeurd op het moment dat betrokkene nogmaals oproepen doet die tot doel hebben de openbare orde in Utrecht te verstoren. Dit betekent dat de betrokkene zijn mening kan uiten, zoals eenieder vrij is zijn mening te uiten binnen de grenzen van de wet. Het verspreiden van opruiende berichten is in strijd met de wet, waarmee het opleggen van deze bestuurlijke maatregel te rechtvaardigen is.”

De volledige uitleg van Dijksma is hier te vinden.

Gekoppelde berichten

33 Reacties

Reageren
 1. Bayerwald

  Chapeau voor deze burgermeester!

 2. Scherpschutter

  Een burgemeester heeft zich in het geheel niet te bemoeien met wat mensen op social media menen te roepen. Punt. Einde discussie. Dijksma gaat hier werkelijk alle perken te buiten en misbruikt de APV (en het recht als zodanig) hier op schandalige wijze.

  De zelfverklaarde zonnekoningin van Utrecht dient hier even ernstig op de machts-grijpgrage vingertjes getikt te worden. In een functionerende rechtsorde wordt dit niet geaccepteerd en wat mij betreft zou een onmiddellijke ontheffing uit het ambt de enige gepaste maatregel zijn.

  Het nog verdedigen ook…Je moet maar durven.

 3. Wim

  Ze hadden zijn media apparaten moeten afpakken wegens gevaarlijk gebreuk.

 4. Trude

  Er is gewoon geen geschikt middel voor, het recht loopt zoals altijd achter de werkelijkheid aan. Aan de slag daarmee, maar tot die tijd moet de burgemeester met de beschikbare middelen de openbare orde handhaven. Heeft ze goed gedaan denk ik.

 5. Scherpschutter

  Mevrouw Dijksma legt hier helemaal niets uit. Wat ze dient uit te leggen is hoe ze denkt dat de APV zich hiervoor leent….Op welk artikel beroept ze zich exact? En die uitleg ontbreekt uiteraard in het geheel. Logisch, want er is eenvoudigweg geen enkel APV artikel waarop ze zich in deze kwestie kan beroepen. Dit is geen uitleg. Het is uitleg-ontwijking. Opnieuw een kwalijke zaak.

  Mevrouw Dijksma is hier te ver gegaan. En ze weet het.

 6. UTRECHTSE JANTJE

  Daar sluit ik mij bij aan beste @ Bayerwald …

 7. Nico aan den Toorn

  Goed Gedaan, burgemeester! Laat die gast maar lekker in zijn eigen woonplaats blijven.

 8. Moniek

  Ik kan me goed voorstellen dat de burgemeester dit middel probeert. Ze heeft het ongetwijfeld niet in haar eentje bedacht en ook juridisch advies ingewonnen. Ze heeft er vast ook wel met collega-burgemeesters contact over gehad. Mislukt het onverhoopt, dan zijn er ongetwijfeld andere sancties en dwangmiddelen te bedenken. Van mij hoeft ze echt niet uit haar ambt te worden ontheven en van machtsmisbruik is m.i. evenmin sprake. Ze moet nu eenmaal preventief iets doen om ongeregeldheden te voorkomen. Gewoon even afwachten of het helpt.

 9. Scherpschutter

  @Moniek

  “Ze moet nu eenmaal preventief iets doen om ongeregeldheden te voorkomen”

  Nee, nee en nog eens nee. Dat moet ze niet. Wat ze MOET, is zich hier niet mee bemoeien. Dit is in het geheel geen taak van een burgemeester…Wat is dit nou toch voor een gekkigheid?

  En als het voorkomen van rellen voor u al voldoende legitimatie is voor een burgemeester om het recht als zodanig opzij te schuiven (“ze moet nu eenmaal iets”), ja, dan kunnen we vast het radbraken op de Neude ook wel weer invoeren om te voorkomen dat relschoppers op kunnen komen dagen bij rellen…”Ze moet nu eenmaal iets..”.

  De burgemeester heeft te handelen binnen haar takenpakket en bevoegdheden als burgemeester. Punt. Met dit soort ‘Amsterdamse’ rechtsstaatontsporing moet je heel snel hele korte metten maken…

 10. Moniek

  U maakt zich wel erg druk om het bestuur van een stad waar u helemaal niet meer woont, Scherpschutter. Waarom zou de burgemeester zich niet met preventie bezig mogen resp. moeten houden? Preventie is altijd beter dan achteraf puinruimen (en dan moeten uitleggen waarom je niet bent opgetreden).

 11. Speak Up

  De burgemeester heeft de taak om orde en rust en veiligheid in haar gemeente voor de 85% burgers te realiseren die over het algemeen van goede wil is.

  Het oproepen tot geweld of het subtieler plegen van opruiing is volgens de Nederlandse wet strafbaar en het is aan de burgmeester om hier op te anticiperen, zodat de dader niet meer ongestoord zijn gang kan gaan, ook al is de letter van de wet niet meer van toepassing op onze moderne samenleving.

  De burgmeesteer heeft op geen enkele wijze het recht aan de kant geschoven. Ze heeft deze beslissing dan ook genomen op basis van advies van haar juridisch adviseurs. Er is ook nog steeds niet ingegrepen door de staatssecretaris of minister en er is ook nog geen zaak aanhangig gemaakt bij de juridische instanties.

  Zit het je echt zo hoog dan kan je altijd zelf deze zaak aanhangig maken bij de verscheidene rechtbanken in Nederland. Misschien kan je dan eens laten zien dat het recht je echt aan het hart gaat, in plaats van wat trollengesputter op een lokaal mediumpje bedoeld om de boel op te hitsen en mensen te manipuleren.

  Er is ook geen enkele noodzaak om in te grijpen op de beslissing van de burgemeester. Alle fatsoenlijke juristen in dit land kunnen je dit vertellen. Die hebben wel rechtskennis in tegenstelling tot jij, als reaguurdertje.

  Het enige dat je hier WEER aan het doen bent is doelbewust desinformatie aan het verspreiden, de boel aan het ophitsen, in de hoop een bedenkelijk bederfelijk gedachtengoed er door te kunnen duwen en de wat mindere lichten mee te kunnen krijgen in je onzin redenaties.

  Deze burgemeester is nu al, zo kort naar haar aantreden, goud waard voor de stad Utrecht. Ze heeft in tegenstelling tot Jan van Zaanen, die alleen maar kan shinen voor een camera als ex-corpsbal (en de gemeenteraad heeft opgelicht door te zeggen dat hij een tweede termijn wilde aangaan) dossiers uit de kast getrokken waar niemand zich aan waagt, namelijk het aanpakken van de zwaar georganiseerde misdaad die welig tiert in Utrecht Zie de zaak Taghi. Er zijn vele Taghi’s actief in Utrecht en omstreken. Sterker nog, de georganiseerde criminaliteit in Europa tiert daar op.

  Dankje burgemeester!

 12. Koel Hoofd

  Lekker doorgaan burgemeester!
  Zijn ze niet gewend hier, is even slikken voor ze.

  @Scherpschutter,
  Ken jij de APV uit je hoofd of zo?

 13. Stuiter

  Lijkt me een erg goede maatregel. Als je ziet wat voor schade en ellende er door online oproepen tot geweld ontstaan, lijkt een verbod op opruiende online uitspraken helemaal terecht.

 14. Anne Marie ten Berge

  @Moniek: Leg je naïviteit af. De burgemeester mag geen ‘middelen’ gebruiken die buiten het recht liggen.

 15. Moniek

  We zullen eens afwachten of de maatregel inderdaad “buiten het recht ligt”. En zo niet, kan er vast iets anders worden gevonden tegen opruiing.
  De burgemeester heeft groot gelijk dat ze optreedt. Speak Up heeft dat hierboven al prima geformuleerd.

 16. Scherpschutter

  @Moniek

  “U maakt zich wel erg druk om het bestuur van een stad waar u helemaal niet meer woont, Scherpschutter.”

  Dat is waar. Je kunt de Utrechter wel uit Utrecht halen, maar hoe haal je Utrecht uit de Utrechter hè?

  “Waarom zou de burgemeester zich niet met preventie bezig mogen resp. moeten houden?”

  @Koel Hoofd

  Natuurlijk. Je rechten en plichten kennen is een must voor iedere burger en het controleren van de bestuursorganen op hun eigen rechts-absurditeiten al helemaal, maar als burger die eigenlijk helemaal geen burger wil zijn en daar ook nooit om gevraagd heeft, heeft dat onderwerp al helemaal mijn interesse.

  Wat Dijksma hier doet kan niet. Volstrekt onacceptabel. In een functionele rechtsorde zou ze al ontheven zijn uit haar ambt.

 17. Binnenstadbewoner

  @ DUIC trol: artikel 2.2. lid 1 sub G APV Utrecht 2010: ”door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.”. Het gaat hier om een concrete oproep in de gemeente Utrecht om de openbare orde te verstoren (‘vuurwerk meenemen’) met datum, tijd en plaats. Daar gaat de burgemeester van Utrecht als verantwoordelijke voor de openbare orde wel degelijk over. Het is niet nieuw dat een online oproep hier ook onder valt. Een hoogleraar heeft hierover al eens aangegeven dat een rechter wel eerder mee is gegaan met creatieve uitleg van dit artikel (even Googelen) dat in bijna alle APV’s voorkomt.

  Online oproepen om de openbare orde te verstoren horen bij deze tijd dus de rechterlijke macht zal daarin vermoedelijk meebewegen.

 18. Pee

  En iedereen denkt dat zo’n verbod niet te omzeilen is zeker.
  Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

 19. Scherpschutter

  @Binnenstadbewoner

  Totale flauwekul en dat weet u zelf ook wel. Een [fysieke] openbare plaats of publiek gebouw is iets geheel anders dan een [virtuele] internetlocatie…. De door u genoemde jurisprudentie is non-existent. Punt. Het is in het geheel geen zaak voor een burgemeester of lokaal bestuur! Die hebben mijlen verwijderd te blijven van het online domein….Daar hebben ze werkelijk NIETS te zoeken.

  De hele notie is ronsuit hilarisch…Lokale burgemeestertjes die je beboeten omdat je iets [fysiek] plaatst op in de V.S. staande server, nadat de informatie via je ISP door (spreekwoordelijk) 5000 andere fysieke locaties over de hele wereld is gegaan? U zult het toch met mij eens zijn dat de hele notie bespottelijk is?

  Iedere rechter maakt gehakt van wat de zelfverklaarde zonnekoningin Dijksma hier probeert.

 20. Kadoendra

  Een gebiedsverbod is iets wat in Nederland een rechter een burger op kan leggen.

  Uiteindelijk is het voor een democratische rechtsstaat dus niet echt democratisch als een burgemeester de rol van een rechter denkt te kunnen overnemen.

  Uiteraard is het ook zeer goed mogelijk dat deze burgemeester gewoon enorm lui is om de gang naar de rechter te maken……………

 21. Cico

  Als ik Sharon Dijksma was, had ik gegrepen naar een absoluut schrikmiddel. Er kan niet zwaar genoeg worden gestraft in dit land, nietwaar? Dus niet alleen zijn Blizzard account moet worden afgenomen, zeg ook maar toedeledoki naar je private Minecraft server

 22. jolige harry

  Dat is vooral lekker effectief als iemand dreigt en aanzet tot rellen dezelfde week, Kadoendra. Rechters zitten niet de hele dag duimdraaiend te wachten tot er iemand met een juridische vraag komt.

  De luiheid is geheel de uwe in deze kwestie.

 23. Binnenstadbewoner

  @ Kadoendra: nonsense. De Gemeentewet geeft hier ruimte voor mits opgenomen in de APV en dat is het geval.

  Als de oproeprkraaier het niet met de dwangsom eens is dan staat de gang naar de rechterlijke macht gewoon open.

 24. Moniek

  Blij dat de burgemeester actief is en niet op allerlei tegenstrijdige meningen op dit forum afgaat.

 25. Anne Marie ten Berge

  Volgens de burgemeester geeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Utrecht haar de bevoegdheid om zo’n ‘last onder dwangsom’ op te leggen. Volgens mij is dat niet waar: Dijksma heeft in het driehoeksoverleg – burgemeester – politie – justitie (OM), een directe rechtspleging toegepast met een volmacht van Ferdinand Grapperhaus, (CDA) demissionair minister van Justitie en Vuiligheid. Ik heb Dijksma daarmee geconfronteerd. Zij heeft nog geen reactie gegeven.

 26. Kadoendra

  @Anne Marie ten Berge

  Bestuurders vinden het enorm leuk om de burger op de wet te wijzen maar het komt er zeer geregeld op neer dat zij de wet ook niet kennen of zelfs helemaal schijt aan de wet hebben, bezie Mark Rutte die inzake de kindertoeslag affaire iets van 13 wetten heeft overtreden.

  Die Dijksma gaat jou echt niet terug schrijven ongeacht dat zij wettelijk gezien wel verplicht is om jou een reactie te geven.

  De Nationale Ombudsman heeft een enorme drukke baan door dit soort bestuurders……………

 27. Speak Up

  @ Anne-Marie

  Met het zinnetje “volgens mij is dit niet waar” zegt u dus ook precies niets.

  Kom maar eens met argumenten dan waarom de APV de burgemeester dat recht niet geeft.

  Als ik de burgemeester was zou ik ook niet in conclaaf gaan met burgers die denken dat wanneer ze “een “mening ergens over hebben, dit meteen relevant zou moeten zijn . Ik zie de relevantie ook niet zo eigenlijk. Ik geef de burgmeester groot gelijk.

  Misschien moet u uw nauw uiteengezette op juridische leest gestoelde argumenten eens voorleggen aan de woordvoerder/ jurist van de gemeente/ burgmeester. Mocht het de moeite van het reageren waard zijn (en dat is dus maar de vraag voor ons als lezers hier), dan krijgt u misschien wel een reactie. Maar dan moeten wel eerst ook uw eigen argumenten deugen natuurlijk.

  En anders kunt u, wellicht samen met de andere reaguurders-types op dit medium, een gang naar het gerecht maken. Als de zaak u echt aan het hart gaat.

  Maar het blijft hier, zoals gebruikelijk, bij veel woorden, zeer weinig wol. De eigen principes, behalve het opstoken van anderen via dit medium, zijn dus kennelijk toch niet zo belangrijk. Mocht u het gemeentebestuur en het recht echt aan het hart gaan en denken dat zich een grote misstand heeft voorgedaan, dan kunt u gewoon naar het gerecht.

 28. cOEN

  @ Kadoendra?

  Dus omdat mevrouw Anne-Marie binnen 2 dagen een reactie verwacht overtreed dat Dijksma de wet? Wat een nonsens.

  Ik zie Anne-Marie ook geen enkel argument aandragen in haar post waarom ze denkt dat de burgemeester de APV niet goed toepast. Dat beloofd al niet veel goeds voor “haar confrontatie” bij de burgemeester. De burgemeester hoeft echt niet aan onzin-verzoeken van zomaar een burger te voldoen.

  Maar zint het je niet, ga naar de rechtbank. Wat Rutte met onze burgemeester te maken heeft is mijn een raadsel. Net als dat het mij een raadsel is, waarom 3 partijen weer met Rutte een coalitie aangaan (ze hadden de VVD gewoon buiten de boot kunnen houden> al wilde het CDA (wie anders) en d’66 (wie anders) natuurlijk dolgraag mat de VVD in zee, zoals altijd). Ook is het mij een raadsel waarom middenlklassers in Nederland, die als de dood zijn om hun “welvaart” kwijt te raken, best wel in een groot groepje op de VVD blijven stemmen.

  Wat zijn niet doorhebben is dat zij vroeg of laat ook echt welaan de beurt komen (net als de toeslagenouders) en zij weten ook niet dat zij ook maar een radertje in het wiel met als doel de multinationals en de 1% rijksten nog rijker te maken. Zij zijn in dat systeem geen mensen, maar middeltjes om de raderen te laten draaien. Hebben ze alleen zelf niet door.

 29. Kadoendra

  @Speak Up

  Als een burger een bestuurder schrijft, zoals @Anne Marie ten Berge, is de bestuurder wettelijk verplicht om een inhoudelijke reactie terug te sturen.

  Of @Anne Marie ten Berge nu wel of niet gelijk heeft doet er nu even niet toe, die Dijksma is gewoon wettelijk verplicht om @ Anne Marie ten Berge een reactie te sturen.

  Vaak ben ik met de reacties van onze grote DUIC vriend @Scherpschutter niet mee eens, maar zijn grote minachting voor de overheid begrijp ik zeer goed, want de ellende met de kinderopvangtoeslag moet toch wel echt heel veel burgers hebben doen ontwaken.

 30. Bella Nutella

  @Kadoendra wat heeft de kinderopvangtoeslag hier nou weer mee te maken?

 31. Scherpschutter

  @Anne Marie ten Berge

  Uitstekend. Houd ons op de hoogte van de reactie van onze werknemer.

 32. Speak Up

  @ kadoendra

  Reactie kan nog komen he. Verder moet een verzoek van een burger wel ergens op slaan. Als de gek van de hoek honderd keer per dag belt, dan kan hij fluiten naar een reactie hoor. De burgemeester moet ook nog gewoon haar echte werk doen hoor. En dat is niet het te woord staan van kansloze reaguurders zonder juridische kennis.

  Verder is de gemeente Utrecht; en dus ook de burgemeester van Utrecht, inmiddels diegene die garant staat voor de schulden van de Utrechtste toeslagenslachtoffers.

 33. Scherpschutter

  @Kadoendra

  Neuh. Dat interesseert de gemiddelde burger geen moer joh. De mens is een rationeel-egoïstisch wezen. We houden ons bezig met ons eigen ding.

  In februari van 2022 is het gas op. Mogelijk dat dat de kudde comateuze schaapjes zal doen opschrikken en eindelijk eens zal doen nadenken over de nut en noodzaak van een incompetente herder…

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).