CDA vraagt nader onderzoek naar alternatieven betaald parkeren Tuindorp | De Utrechtse Internet Courant CDA vraagt nader onderzoek naar alternatieven betaald parkeren Tuindorp | De Utrechtse Internet Courant

CDA vraagt nader onderzoek naar alternatieven betaald parkeren Tuindorp

CDA vraagt nader onderzoek naar alternatieven betaald parkeren Tuindorp
Het CDA heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van het verder invoeren van betaald parkeren in Tuindorp. De partij heeft kritische reacties op de procedure ontvangen en vraagt het college om een nader onderzoek naar alternatieven op te zetten.

Het CDA heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van het verder invoeren van betaald parkeren in Tuindorp. De partij heeft kritische reacties op de procedure ontvangen en vraagt het college om een nader onderzoek naar alternatieven op te zetten.

Op vijf maart heeft de raad de nieuwe procedure voor het invoeren van betaald parkeren vastgesteld. De gemeente voert betaald parkeren in als er voldoende draagvlak is. Er wordt een draagvlakmeting gehouden als de parkeerdruk tenminste 80% is. In mei is in de wijk Tuindorp een parkeerdrukonderzoek gehouden waaruit is gebleken dat de parkeerdruk met name op het nachtelijke meetmoment hoog is.

Volgens het CDA is er sprake van een zeer beperkte parkeerdruk. Op vijf momenten is een lagere parkeerdruk dan 80% gemeten en op één moment was er sprake van een hogere parkeerdruk (81%). Zodra de parkeerdruk lager dan 80% is, kan worden onderzocht of het mogelijk is om af te zien van het verder inzetten van betaald parkeren. Het CDA vraagt aan het college of is overwogen om gebruik te maken van deze afwijkingsmogelijkheid.

Ook vraagt de partij of het college heeft gekeken naar alternatieven, zoals het aanleggen van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte of het benutten van de mogelijkheden die een eventuele herontwikkeling van winkelcentrum de Gaard biedt. Daarnaast vraagt de partij aan het college of er overleg heeft plaatsgevonden met bewoners en de wijkraad. Op dit moment heeft het CDA het gevoel dat op een te summiere wijze invulling is gegeven aan de opdracht om de parkeerdruk in dit gebied anders dan met betaald parkeren op te lossen. De partij is van oordeel dat een inventarisatie van mogelijke oplossingen breed moet worden opgezet. In overleg met bewoners kan dan worden besproken welke oplossingen gewenst zijn en welke niet.

2 Reacties

Reageren
 1. Toine Goossens

  Dit mosterd na de maaltijd. Het betaald parkeren is in Tuindorp al vorig jaar ingevoerd. Het zal wel om Tuindorp Oost gaan, daar ligt immers De Gaard.

  Weet u trouwens dat de gemeente verplicht is om een parkeerdrukmeting uit te voeren als tenminste 20 bewoners daar om vragen?
  In Tuindorp vroegen daar het vorig jaar 24 bewoners om. 14 daarvan woonden op een en dezelfde straat. Die minderheid heeft het op haar geweten dat het betaald parkeren is ingevoerd. De gemeente kon geen kant uit.

  Ook in Tuindorp is ´s nacht de parkeerdruk het grootst. Wat een verschrikkelijke verspilling van maatschappelijk geld en wat een gedoe voor ambtenaren en bewoners.

  Inspraak is in Utrecht zo ver doorgeschoten dat kleine minderheden bepalen wat er gebeurd. Dat is dictatuur.

 2. Han

  Er is ook nauwelijks een partij om op te stemmen om deze schizofrenie te stoppen.

  Welkom in de dictatuur, waarin we al jaren leven overigens.

  We zijn al jaren dupe van voorstellen die op geen enkele meerderheid kunnen rekenen als je het op de man af vraagt, maar er wel doorheen gedrukt worden door partijen die weliswaar de meerderheid van de stemmen krijgen, maar wel bij een gebrek aan beter en op basis van een sociale dwang om te moeten gaan stemmen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).