D66 wil ook stadsgesprekken voor het Stationsgebied | De Utrechtse Internet Courant D66 wil ook stadsgesprekken voor het Stationsgebied | De Utrechtse Internet Courant

D66 wil ook stadsgesprekken voor het Stationsgebied

D66 wil ook stadsgesprekken voor het Stationsgebied
Utrecht stelt de komende maanden structuurvisies voor Lombok-Westplein en de Omgeving Jaarbeurs vast. D66 wil de stad hier actief bij betrekken. Omwonenden en belanghebbenden moeten in een serie Stadsgesprekken inspraak krijgen in de ontwikkeling van het gebied.

Utrecht stelt de komende maanden structuurvisies voor Lombok-Westplein en de Omgeving Jaarbeurs vast. D66 wil de stad hier actief bij betrekken. Omwonenden en belanghebbenden moeten in een serie Stadsgesprekken inspraak krijgen in de ontwikkeling van het gebied.

D66 ziet graag dat er voor alle deelgebieden een goed afgewogen plan komt. D66-raadslid Maarten Koning: “Door met betrokkenen om de tafel te gaan ontstaat inzicht in welke belangen er zijn. Daarna gaan we praten over hoe die afgewogen kunnen worden. We hebben bij de Stadsgesprekken Energie gezien dat dit uitstekend werkt.”

De partij wil een breed gedragen, toekomstbestendige visie realiseren. Koning: “Ik ga pleiten voor een moderne benadering van gebiedsontwikkeling. College en raad moeten in gesprek met de Utrechtse inwoners en belanghebbenden. Daarmee werken we samen aan het plan.”

Door omwonenden en belanghebbenden actief te betrekken bij de plannen, wil D66 teleurstellingen voorkomen. Koning: “We gaan nu met de gemeenteraad de randvoorwaarden vastleggen in de toekomstvisie. De spelregels en het speelveld moeten duidelijk worden. Hoe de structuurvisies er uit komen te zien, gaan we daarna samen bepalen.”

Vanavond vindt in de commissie Stad en Ruimte overleg plaats over de vaststelling van de toekomstvisie voor het westelijk deel van het centrum plaats. 

5 Reacties

Reageren
 1. Jasper

  Een lelijke betonnen bak straks en het westplein is al aangetast.
  Blijft toch een verzamelpunt van verkeersstromen.

 2. frans

  Dit las ik;
  Koning: “Ik ga pleiten voor een moderne benadering van gebiedsontwikkeling.

  Wat verstaat Koning onder een moderne bendadering van gebiedsontwikkeling?
  Heeft hij zelf er al enig idee over? Of schuift hij het naar anderen

 3. frans

  En wat zijn die “randvoorwaarden” ??
  Het blijft voor mij typisch D66 onduidelijk.
  Duidelijke- en begrijpelijke taal gewenst.

 4. Toine Goossens

  Een belangrijk initiatief van D66. Hoe eerder alle gevolgen van het doel in het besluitvormingsproces zijn benoemd, hoe beter de besluitvorming wordt.

  Er zijn twee zeer belangrijke consequenties voor betrokkenen daarbij die voortvloeien uit de eis van integere en kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming:

  1. Belanghebbenden verspelen hun recht om laat in de procedure nog met (blokkerende) eisen te komen. Zij hebben hun kans om die in te brengen al gehad. Slechts een zeer onzorgvuldige afweging van belangen kan dat anders maken.

  2. De rol van politici, met name de gemeenteraad, verandert. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid verschuift naar ´procesbewaking´. Die rol wordt belangrijker, dan de rol van het politieke oordeel.

  Ik heb ernstige twijfels over de kwaliteiten van het huidige ambtelijk apparaat om deze veranderingen in goede banen te leiden. Hun inzet dient niet het pleasen van de politiek te zijn, maar wordt hun oordeel of de uitkomst tot een sterke verbetering van het functioneren van ´Utrecht´ leidt. Het succes van een stad is niet afhankelijk van politieke opvattingen, maar van het formuleren van gewenste verandering en de doelen die daarvoor gehaald dienen te worden.

  Een voorbeeld zijn de budgettaire beperkingen die worden gesteld aan grote infrastructurele ingrepen (zie Noordelijke randweg). Daar is de beste oplossing niet uitvoerbaar en valt bij voorbaat in de discussie af.
  Ook deze structuurvisie zal daardoor tegen beperkingen aanlopen.

  Zulke grote infrastructurele ingrepen bepalen hoe de volgende 2e, 3e en 4e generatie het leven in Utrecht zullen waarderen. Hoe aantrekkelijk zullen zij de nu te kiezen oplossingen dan vinden? Door de NRU volledig verdiept-overkapt aan te leggen zal dat een enorme boost voor Overvecht als woongebied opleveren. Dat is niet in geld uit te drukken.

  Dat is ook zo voor het Westplein en aansluitend voor het stadshart. Als het boven de grond te druk wordt, dan kiest een weldenkend mens er voor die logistiek onder de grond te stoppen.

 5. Toine Goossens

  … van integriteit en ….

  is het natuurlijk

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).