De coalitieperiode in Utrecht is op de helft: hoe gaat het en wat kunnen we nog verwachten? De coalitieperiode in Utrecht is op de helft: hoe gaat het en wat kunnen we nog verwachten?

De coalitieperiode in Utrecht is op de helft: hoe gaat het en wat kunnen we nog verwachten?

De coalitieperiode in Utrecht is op de helft: hoe gaat het en wat kunnen we nog verwachten?
De eerste helft zit erop. De huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie heeft er twee jaar op zitten en mag nog twee jaar door. De woningnood is niet opgelost, Utrecht is niet groener geworden, er komen flinke bezuinigingen aan en het maakt nog altijd heel veel uit waar je als kind wordt geboren in Utrecht. De partijen wilden twee jaar geleden grote opgaves oppakken, die niet zomaar op te lossen zijn. Maar is de stad de goede richting op aan het bewegen? En wat kunnen we nog verwachten?

De eerste helft zit erop. De huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie heeft er twee jaar op zitten en mag nog twee jaar door. De woningnood is niet opgelost, Utrecht is niet groener geworden, er komen flinke bezuinigingen aan en het maakt nog altijd heel veel uit waar je als kind wordt geboren in Utrecht. De partijen wilden twee jaar geleden grote opgaves oppakken, die niet zomaar op te lossen zijn. Maar is de stad de goede richting op aan het bewegen? En wat kunnen we nog verwachten?

Utrecht ging in het voorjaar van 2022 naar de stembus, waarna bovengenoemde partijen een 34 pagina’s tellend akkoord sloten met als titel Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat. In het akkoord staan grote thema’s en concrete doelen waar de partijen aan willen werken. Niet alles is een-op-een te meten; het zijn veel kleine stappen die moeten bijdragen aan grote uitdagingen. En dat allemaal met een politiek sausje, waar het betaald parkeren in de hele stad er bijvoorbeeld een van is. Ook een groot deel van de Utrechters heeft namelijk een andere politieke voorkeur, en is het dus politiek oneens met de richting die de stad op beweegt. Wie aan de oppositie zou vragen hoe het is gegaan, krijgt uiteraard een heel ander verhaal. Er is nog twee jaar te gaan. We spreken met de fractievoorzitters die aan de wieg stonden van het coalitieakkoord.

Alle vijf de fractievoorzitters laten weten trots te zijn op wat er bereikt is de afgelopen jaren. De samenwerking zou soepel verlopen, termen als ‘verantwoordelijkheid nemen’ kwamen veelvuldig langs in de gesprekken. Ondanks de verschillen, die er ook zijn tussen de partijen, weten ze elkaar goed te vinden in de ‘gelijkenissen die ze hebben’. Ze erkennen allemaal dat de opgaves zoals genoemd in het coalitieakkoord niet op te lossen zijn in één coalitieperiode van vier jaar. Alle partijen menen ook dat er genoeg kritiek mogelijk is vanuit de coalitiepartijen in de raad op het college van B&W, en dat collegevoorstellen waar nodig aangescherpt worden na debatten met de raad. Sommige fractievoorzitters zeiden dat we in Utrecht wel moeten oppassen dat coalitie en oppositie niet te hard tegenover elkaar komen te staan, dat die partijen elkaar ook nodig kunnen hebben. Ook hoort compromissen sluiten bij het aangaan van een coalitie. En dan de bezuinigingen, die gaat de stad ‘echt’ merken.

Julia Kleinrensink – GroenLinks

“We willen vooral toekomstgerichte keuzes maken”, stelt Kleinrensink. “Ik ben heel blij dat we hebben kunnen investeren in armoederegelingen, dat we inzetten op duurzame energie zoals windmolens en dat we een stad zijn waar de fiets en voetganger op nummer 1 staan.” Ook noemt Kleinrensink het veel bediscussieerde plan om in heel Utrecht op termijn betaald parkeren in te voeren: “Het is een transitie, maar daarbij bedenken we wel steeds wat voor stad we willen zijn.”

Ze onderschrijft dat veel maatregelen die genomen zijn op de lange termijn pas effect gaan hebben: “De opgaves duren langer dan een enkele coalitieperiode. Maar het gaat wel om de impact voor later die onze keuzes nu maken.”

De fractievoorzitter meent dat het spannende tijden zijn, met landelijk ‘een extreemrechtse partij aan het roer’. “Het is goed dat we hier investeren in diversiteit en inclusie. Ik ben trots op Utrecht, dat we hier laten zien dat het anders kan. Dat zit diep in de vezels van de raad en de stad.” Ze kijkt voor de twee komende jaren uit naar grote woningbouwplannen, zoals Tussen de Rails bij Lunetten. Maar ook de uitvoering van energieplannen op Rijnenburg en de mogelijke komst van windmolens op Lage Weide.

Tekst loopt door onder afbeelding

Julia Kleinrensink. Foto: Mirel Masic

Maarten Koning – D66

“We werken met een groep partijen die vooruit willen met Utrecht en het gaat eigenlijk best wel lekker. Wat we echt heel erg delen zijn onderwerpen als klimaatverandering, onderwijs en kansengelijkheid. En natuurlijk het bestrijden van de woningcrisis.” Koning noemt onder meer het besluit om windmolens in polder Rijnenburg te plaatsen een ‘grote stap in de duurzame energievoorziening’ van de stad. In de tweede helft moeten daar nog besluiten bij komen voor de toekomstige woonwijk Rijnenburg. “We willen echt laten zien dat woningbouw voor ons menens is, en daar is het ook voor nodig dat we de Merwedelijn doortrekken.”

Verder zegt hij: “Ook hebben we belangrijke stappen gezet in de Merwedekanaalzone. Dat zijn grote besluiten voor de toekomst van de stad.” Verder wijst Koning op een thema als sekswerk, waar D66 zich hard voor zou maken: “Het is een normaal beroep en dat moet ook door de overheid zo behandeld worden. Met deze coalitie kunnen we daar een lans voor breken.” Een ander punt is de afvalstoffenheffing, hetgeen dat bewoners betalen voor de vuilnisdiensten.

Voor D66 is belangrijk dat de vervuiler betaalt: “Dus hebben we ervoor gezorgd dat er meer verschillende tarieven komen zodat grotere huishoudens ook meer betalen dan eenpersoonshuishoudens. Als laatste noemt Koning ook nog de schoollunches, waar Utrecht koploper in is geweest, waarmee kinderen uit armere gezinnen wel gewoon te eten hebben op school. “Wat heel zuur is, is dat al het werk dat we hiervoor gedaan hebben mogelijk tenietgedaan gaat worden door het nieuwe rechtse kabinet.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Maarten Koning

Rick van der Zweth – PvdA

“Er is veel gebeurd, en we hebben een heleboel in gang gezet. De focus van de coalitie ligt ook echt bij de grote problemen die er zijn; ongelijkheid bestrijden, woningnood aanpakken en de omslag naar volkshuisvesting en opkomen voor klimaat en natuur. Alles is erop gericht om dit aan te pakken.” Volgens Van der Zweth gaat het erom dat de juiste richting wordt ingezet: “Want nee, het is niet in twee, vier of zelfs in acht jaar allemaal op te lossen, maar het is wel in gang gezet.”

Als voorbeelden noemt de fractievoorzitter het aanpakken van leegstand, eigenaren van panden moeten dit nu verplicht melden. Ook de stop op de verkoop van sociale huurwoningen is volgens Van der Zweth een goede zet. “En het is heel belangrijk dat er meer geld gaat naar armoedebestrijding.”

Wel ziet de politicus graag dat er nog meer tempo wordt gemaakt op het gebied van woningbouw, zowel permanent als tijdelijke huizen. “Daar moeten echt stapjes bovenop.” Ook ziet Van der Zweth graag dat er snel een regeling komt voor leraren van buiten de stad die bij scholen betaald moeten parkeren. “Het is niet goed uit te leggen dat het zo lang duurt, we moeten echt rekening houden met dit soort cruciale beroepen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Rick van der Zweth. Bron: Gemeente Utrecht

Rik van der Graaf – ChristenUnie

“Ik vind het mooi dat we vooral kunnen opkomen voor kwetsbare Utrechters, bijvoorbeeld in de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.” Van der Graaf noemt onder meer de stap van Utrecht om statushouders versneld te huisvesten een goed voorbeeld. “Ook toen de oorlog in Oekraïne uitbrak zag je dat we in mum van tijd opvangplekken konden regelen.”

Hij benadrukt dat de overheid niet alle problemen kan oplossen: “We moeten samen de stad maken, en het is niet realistisch om te verwachten dat we alles oplossen. Dat zie je ook bij de verslaafden op straat, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar we zien in Utrecht dat er keihard wordt gewerkt samen met kerken, moskeeën, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.”

De fractievoorzitter vindt dat er vanuit de coalitiepartijen ook zeker kritisch wordt gekeken naar het college. Hij noemt twee voorbeelden: de financiële tekorten die door een menselijke fout niet eerder werden opgemerkt en de plannen over mobiliteit. Over dat laatste zegt hij: “Hoe mooi en groen de plannen voor de stad ook kunnen zijn, we moeten iedereen in de stad wel meekrijgen en iedereen moet ook mee kunnen blijven doen. We moeten altijd met elkaar in gesprek blijven.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Rik van der Graaf

Ruben Snijder – Student en Starter

“Ik ben ongelooflijk trots dat we als partij van en voor jonge mensen in de coalitie zitten, en dat we ons echt hard kunnen maken voor verschillende thema’s.” Snijder benoemt ook dat het de vele kleine stapjes zijn die uiteindelijk veel teweeg kunnen brengen. “Zo hebben we ons ingezet voor friendswoningen, zodat het makkelijker is om met vrienden een huis te delen. Op die manier zorgen we voor meer plek om te wonen.”

Ook de Nachtvisie, waarmee de nachtcultuur versterkt moet worden, is iets waar Snijder blij mee is ‘en het versterken van het huurteam en de zelfbewoningsplicht’. De komende twee jaar ziet Snijder graag dat er nog meer wordt ingezet op onzelfstandige studentenwoningen. “We begrijpen best goed dat het door de stijgende bouwkosten en ongunstige landelijke regelgeving lastig is. Maar we zouden er echt een schepje bovenop moeten doen. We moeten voor 2030 nog 5000 extra studentenwoningen bouwen, dat heeft prioriteit.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ruben Snijder. Bron: Student & Starter

Komende jaren bezuinigingen

Hoewel de ambities van de coalitiepartijen en het college wellicht groot zijn, slinkt juist de geldpot. Utrecht staat aan de vooravond van flinke bezuinigingen. Een van de redenen is dat er veel minder geld vanuit het Rijk naar gemeentes gaat. Waar precies op bezuinigd gaat worden is nu onderwerp van discussie bij de begroting voor 2025. Gevraagd aan de fractievoorzitters, geven ze eigenlijk allemaal aan dat de stad en haar inwoners de bezuinigingen zeker gaan merken, maar dat men wel wil vasthouden aan de drie grote thema’s in het coalitieakkoord. Ook moeten maatregelen die kwetsbare Utrechters helpen zo veel mogelijk gespaard blijven.

29 Reacties

Reageren
 1. paul

  @DUIC graag hoor en wederhoor, dus ook de oppositie vragen om te reageren.

 2. Johnny

  Ik verwacht nog meer ovondes!
  Ook voor de tram, wat een primeur zou dat zijn!
  In Polen hebben ze al een tram rotonde, maar geen tram ovonde!

 3. Hanneke

  Weten totaal niet wat er in de stad speelt en waar behoefte aan is, laten ze de hand eens een keer op de knip houden inplaats van onzinnige projecten te financieren op de burger zijn gemeente belastingen z’n kosten belachelijk

 4. Inez

  Tja mooi dat de coalitie zo tevreden is. Ik zie alleen maar de politiek die verder van de inwoners af komt te staan en een toenemend gestuntel van het steeds groter wordende maar veel minder effectief Utrechts ambtenaren apparaat (inwoner die een miljoen krijgt vanwege laks reageren, projecten die te duur zijn of niet meer door gaan (sport Overvecht, brug Koningsweg), teleurgestelde inwoners die zich minder gehoord lijken te voelen (betaald parkeren, knippen, verkeersprojecten Goylaan, Ledig Erf, Westboulevard, Maliebaan etc. etc.)

  Landelijk zou zo’n coalitie vallen of in andere landen (UK en Frankrijk) schrijft de premier nieuwe verkiezingen uit. Vreemd dat een gemeente coalitie altijd de hele termijn volmaakt.

 5. M.

  @Inez: een coalitie kan wel degelijk uit elkaar vallen, maar verkiezingen zijn er slechts om de vier jaar. De volgende zijn overigens al over twee jaar.
  De reacties op dit forum zijn in meerderheid negatief. Ik adviseer de tegenstanders van het huidige beleid zich goed te organiseren en vervolgens de kiezers ervan te overtuigen dat het anders moet en vooral hoe.

 6. Bill

  Dit college blinkt uit in borstklopperij als het gaat om kleine succesjes en ‘gebbetjes’ binnen de stad, maar laat zich niet horen of zien als er daadwerkelijk grootstedelijke problematiek opdoemt.
  Men durft geen beslissingen te nemen of maakt kapitale fouten en zorgt ervoor dat met een meerderheid in het college deze fouten niet worden gecorrigeerd.
  Men houdt elkaar de hand boven het hoofd om maar niet hun eigen positie te verliezen..
  Het feit dat een partij (S&S) de vrijbrief heeft om eens in de twee jaar een wissel uit te voeren, alsof het college en de raad van Utrecht een dorpsvereniging waar je kunt spelevaren, zegt al meer dan genoeg over de mentaliteit binnen het Utrechtse.
  Het gebrek aan senioriteit om een goede lobbystrategie op te tuigen richting Den Haag, ik kijk met jaloezie naar de andere grote steden en Eindhoven, zegt ook meer dan genoeg.
  De aanpak en faliekante mislukking rond het bidbook voor het Eurovisiesongfestival destijds is een ander ‘mooi’ voorbeeld hoe Utrecht blijkbaar denkt het te kunnen klaren. Totaal geen idee!

  Dit is dus hoe de Utrechtse burger gekozen heeft, waarschijnlijk op landelijke thema’s en geen idee wat Utrecht, een stad met bijna 400.000 inwoners, daadwerkelijk nodig heeft. Het is jammer dat ik in een stad woon met zoveel potentie en zo weinig politieke fermheid en daadkracht. Magere jaren met dit college en de raad, dat mag worden gezegd.

 7. WV

  @ Inez

  Mooi samengevat, mooi verwoord. Waarom deze coalitie zich bij elke verkiezing handhaaft, vloeit voort uit de bevolkingssamenstelling. Hordes studenten die alweer uit de stad vertrokken zijn op het moment dat de gevolgen van hun stemgedrag voelbaar zijn.

  @ Paul

  Inderdaad

 8. Nina

  Er is slechts één topic belangrijk:

  het begrotingstekort van meer dan 80 miljoen euro……

  Onze gemeente is nl. failliet.

 9. M.

  @Bill: ik vrees dat het alleen maar erger gaat worden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, waarvan ik noem:
  – de raadsleden worden niet goed betaald en/of worden slecht ondersteund; daarmee is het een onaantrekkelijke functie geworden; waardering krijg je er, in tegenstelling tot vroeger, nauwelijks voor;
  – het Rijk schuift steeds meer taken naar de gemeenten toe zonder dat daar voldoende vergoedingen en/of ondersteuning tegenover staan.
  – Het Rijk neemt nauwelijks verantwoordelijkheid voor taken die op zijn minst gedeeltelijk door het Rijk uitgevoerd en/of gestuurd zouden moeten worden.
  – Het ambtenarenapparaat is, anders dan vroeger, minder dan middelmatig geworden. Dat leidt niet alleen tot slecht beleid, maar ook veelvuldig tot schending van de regels.
  En zo kan ik nog wel doorgaan.

 10. Peter

  Ondanks dat de coalitie zo gelukkig met zichzelf is krijgen ze geen grip op het uitdijende ambtenarenapparaat dat voornamelijk buiten de stad woont en de connectie met de inwoners van de stad waar ze voor werken volledig kwijtraakt omdat ze niet in staat zijn met hen te communiceren. Mooier kunnen we het niet maken.

 11. Nico

  Hoe gaat het en wat kunnen we nog verwachten?
  Ik denk nog een heleboel ellende van wegen verbouwen tot aoto’s weren tot extra en hogere belastingen om hun eigen ego te strelen. Want uiteindelijk moeten de paradepaardjes van de gemeente wel bekostigd worden en ze hebben nu al een gat in de begroting maar zelf bezuinigen neuhhh………

 12. Koel Hoofd

  Werkelijk totaal losgezongen van de realiteit.
  Praatjes vullen geen gaatjes, maar zijn gaatjes die steeds groter worden totdat het een zwart gat is.

  Deze is echt briljant:
  “De komende twee jaar ziet Snijder graag dat er nog meer wordt ingezet op onzelfstandige studentenwoningen.”
  Right…
  Onzelfstandige studentenwoningen zijn precies die woningen welke nu door private verhuurders worden afgestoten omdat de overheid het onrendabel voor ze maakt om deze als investering te behouden/onderhouden.
  Utrecht doet daar nog een schepje bovenop met de opkoopbescherming wat ook nog eens potentiele studentenwoningen onttrekt aan de markt.

  Want wat is bijvoorbeeld een friendswoning?
  Een eengezinswoning die vrienden gezamelijk kunnen huren zodat ze elk een eigen slaapkamer hebben met gedeeld gebruik van keuken, huiskamer, badkamer en eventueel een tuintje/dakterrasje oid…
  Als ze dingen weer gewoon bij de Nederlandse naam zouden gaan noemen dan hadden ze geweten dat dit concept al vele decennia’s bestaat en nooit problemen gaf maar wel veel woonplezier tijdens studietijd.
  Alles prima….totdat linkse deugers het een schande vonden dat hun rijke achterban zo’n leuk huisje niet voor een prikkie kon kopen…
  Maar nu wel hypocriet piepen dat ze meer willen inzetten op studentenwoningen om verloren zieltjes te winnen in 2026.

  @Duic
  Gaarne Hoor en Wederhoor toepassen.
  Wat vinden de fractieleiders van de oppositie over de schamele en beschamende prestaties van dit college?

 13. Peter

  En lekker blijven steken naar rechts. Blijkbaar is dat de enige manier van links om zichzelf nog in stand te houden?

 14. Peter de V.

  Als al die mensen die het niet eens zijn met de richting die Utrecht op gaat, nu eens in 2026 gaan stemmen op partijen die het ook niet eens zijn met de richting die Utrecht op gaat…
  GroenLinks heeft wel een meerderheid van 30% aan stemmen gekregen in 2022 maar met een stemopkomst van 59% zegt dat niet alles over wat Utrecht echt denkt.
  Dus: ga stemmen in 2026!

 15. Bill

  En dat moet natuurlijk bij mijn vorige post een ‘meerderheid in de raad’ ipv ‘college’ zijn. Blijft staan dat dit een absurd verschijnsel is, los van helder denken. Dit zou in het bedrijfsleven geheid tot druk vanuit aandeelhouders leiden om de incapabele te vervangen, hier blijven ze voor eigen gewin zitten en zadelen ze de stad met de lasten op.

 16. M,A

  Als oudere zoals mijn moeder van bijna 99 zelfstandig wonend in Lombok Utrecht wordt totaal niets gedaan.Geen buslijn in Kanaalstraat, voor mantelzorgers en bezoekers niet meer te betalen parkeerkosten ,
  In rijke deel Utrecht Oog in Al waar bewoners het prima kunnen betalen kan men wel deel van de dag gratis parkeren maar dat mag niet gezegd worden,En nee het bezoek ook behorend tot de ouderen kunnen niet op de fiets , lopen enz Trouwens wandelen met mijn moeder in rolstoelmis door trottoirs vol met fie5sen ook niet mogelijk .

 17. Herman

  Utrechtse gemeenteraad is afspiegeling van een groep vol met idealen die even in de stad wonen en de test met de gevolgen opzadelen.

  Hopelijk komt de realiteit van de Tweede Kamer ook in Utrecht over 2 jaar aan de macht.

 18. Diederik

  Prioriteit voor de politiek zou moeten zijn dat de ambtenaren weer civil servants worden, in dienst staan van de inwoners van de stad en ze horen.

  Je ziet nu meer en meer inwoners het vertrouwen in de overheid (is politiek en ambtenaren want veel mensen zien het verschil niet) verliezen, en dat is zorgelijk.

 19. Don P

  Wij van WC Eend…

 20. Jan

  Trots op dit college die echt een toekomst visie heeft voor onze stad. En uiteraard gaar alles niet zo makkelijk als gewenst.
  In de landelijke politiek heeft de Klaag Cultuur van extreem rechts met Ontvolkings gedachten e.d. helemaal geen visie. Dat zal blijken komende maanden.

 21. Toine Goossens

  Het belangrijkste dat ik lees , is dit: ‘………en de plannen over mobiliteit. Over dat laatste zegt hij: “Hoe mooi en groen de plannen voor de stad ook kunnen zijn, we moeten iedereen in de stad wel meekrijgen en iedereen moet ook mee kunnen blijven doen. We moeten altijd met elkaar in gesprek blijven.” Rik van der Graaf – ChristenUnie

  De gemeente is bezig met de Omgevingsvisie Overvecht 2040. Een perfecte kans om je, voordat je mobiliteitsbeleid op papier zet, te verdiepen in de achtergrond van de bewoners van de wijk. Dat is niet gebeurd. De stadsbrede visie die Lot van Hooijdonk in 2021 door de Raad heeft gejast, is nu over de Overvechters uitgestort. Dat daar 24% van de bewoners geen fiets heeft hindert niet. Dat Overvechters op basis van hun slechte gezondheid en van hun werk dat niet per OV bereikbaar is, sterk afhankelijk zijn van autogebruik, hindert niet. Weg daarmee.

  Overvechters kunnen twee keer zo vaak als de gemiddelde Utrechter ziekenhuizen, artsen, hun werk en hun school moeilijk bereiken. Een uitgelezen kans om daar in je mobiliteitsvisie op in te gaan. Had je gedacht. Is niets voor opgeschreven.

 22. Boogschutter

  Er is hoop voor allen die hier boven reageren op het huidige college.
  Als hun reactie de meerderheid van het gevoelen der Utrechtse kiezers reflecteert dan zullen de verkiezingen welke over twee jaar gehouden gaan worden een geheel ander college opleveren.
  Put daar dan moed uit!

 23. de Kreek

  Deze coalitie heeft alleen maar over windmolens en groen en heeft totaal nog geen deukje in een pakje roomboter geslagen.
  (Afbraak politiek wordt er gevoerd, ze hebben het altijd over extreem rechts, maar er bestaat in dit land alleen maar extreem links beleid en dat alles door je strot wordt geduwd door deze linkse partijen)
  Ja, automobilistjes pesten en de stad opknippen waar door je allemaal een soort wooneilandjes krijgt in de stad en waar veel voorzieningen zijn stijgen de prijzen en daardoor is het fijn wonen en waar weinig of niks aan voorzieningen zijn, daar dalen de prijzen, met de kans dat er van die getto’s komen, net zo als de voorsteden van Parijs!!!
  Door alle mensen met een auto de stad uit te jagen, doe je wel je eigen partij die een hekel heb aan auto’s wel erg goed, maar dat je dan nog wel durf te vertellen dat je voor alle Utrechters bent, dat gaat dan wel héel erg ver!!!

 24. Nina

  @ Boogschutter

  Hoe lang mag dit college nog geld uit blijven geven dat er niet is? Wanneer grijpt de provincie eindelijk eens in?

  Eerst moet die meer dan 80 miljoen euro tekort bij elkaar worden geraapt, dan moet er worden gespaard en pas dan is er weer geld voor niet-basiszaken.

  De komende twee jaar zou moeten staan in het teken van behouden wat je hebt en geen nieuwe projecten opstarten. Zeer, zeer sober dus.

  Het lijkt maar niet door te dringen bij dit college dat er geen geld is. Ik vind dit inmiddels wanbestuur en daar zijn de inwoners van onze gemeente de dupe van. Wij moeten nl. al het geld ophoesten.

 25. Jan

  @Nina
  “het begrotingstekort van meer dan 80 miljoen euro…… Onze gemeente is nl. failliet.”

  Een faillissement kan alleen worden uitgesproken door de rechter als de schulden niet kunnen worden betaald. Niet vanwege een tekort op de begroting. Hier betreft het een tekort op de begroting van €2 miljard en geen schuld. De gemeente zal daarom de begroting aanpassen door o.a. bezuinigingen. Hoewel formeel een gemeente failliet kan gaan, is dat nooit gebeurd. De gemeente is dus niet failliet.

  @Boogschutter “zullen de verkiezingen welke over twee jaar gehouden gaan worden een geheel ander college opleveren.”

  Het begrotingstekort komt doordat de Rijksoverheid flink bezuinigt op alle gemeenten en dus niet door het uitgavenbeleid van de gemeente. Een ander college zal hier niets aan kunnen veranderen.

 26. Don

  En aansluitend bij Boogschutter hoop ik dat de partijen die het groen66 regime steunen in ruil voor een wethouder zetel de volgende verkiezingen even nadenken voordat ze meegaan in een college dat een tekort van € 77 miljoen veroorzaakt.

 27. Jan

  “het begrotingstekort van meer dan 80 miljoen euro…… Onze gemeente is nl. failliet.”

  Een faillissement kan alleen worden uitgesproken door de rechter als de schulden niet kunnen worden betaald. Niet vanwege een tekort op de begroting. Hier betreft het een tekort op de begroting van €2 miljard en geen schuld. De gemeente zal daarom de begroting aanpassen door o.a. bezuinigingen. Hoewel formeel een gemeente failliet kan gaan, is dat nooit gebeurd. De gemeente is dus niet failliet.

  “zullen de verkiezingen welke over twee jaar gehouden gaan worden een geheel ander college opleveren.”

  Het begrotingstekort komt doordat de Rijksoverheid flink bezuinigt op alle gemeenten en dus niet door het uitgavenbeleid van de gemeente. Een ander college zal hier niets aan kunnen veranderen.

 28. Nina

  @ Jan

  Formeel wellicht niet, maar technisch wel hoor.
  Gewoon failliet. Het geld is nl. al heel lang op. Er worden miljoenen euro’s bezuinigd op basisvoorzieningen (zoals de zorg voor inwoners van onze stad), terwijl er geld naar niet noodzakelijke dingen gaat.

  De gemeente is verantwoordelijk om de uitgaven niet de inkomsten te laten overstijgen. Dit is geld van de gemeenschap. Dat kun je niet afwimpelen op de rijksoverheid, want er zijn ook gemeenten die de financiën wel op orde hebben.

 29. Don

  @Jan gemeente utrecht bezuinigd niet gemeente verhoogt de belastingen. Het begrotingstekort komt doordat de Rijksoverheid flink bezuinigt op alle gemeenten en dus niet door het uitgavenbeleid van de gemeente Kijk eens buiten je bubbel en kijk waar de gemeente geld aan uitgeeft. Tel de uitgaven eens op van de zaken die niet direct nodig zijn en van de (verkeers) ingrepen die keer op keer aangepast moeten worden. Voorzetje damsluisbrug, mozaik Vredenburg, ovondes enz enz. Als er iemand in het gemeentebestuur zou zitten met maar een greintje financieel besef zou dit met de huidige hoge belasting tarieven een schat rijke gemeente zijn.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).