Deze week toch geen stemming over salarisverhoging gemeenteraad Utrecht; eerst verder praten over werkdruk Deze week toch geen stemming over salarisverhoging gemeenteraad Utrecht; eerst verder praten over werkdruk

Deze week toch geen stemming over salarisverhoging gemeenteraad Utrecht; eerst verder praten over werkdruk

Deze week toch geen stemming over salarisverhoging gemeenteraad Utrecht; eerst verder praten over werkdruk
Het stadhuis in Utrecht
De gemeenteraad van Utrecht gaat deze week toch niet stemmen over een salarisverhoging. Meerdere partijen hebben aangegeven eerst met elkaar verder te willen praten over de werkdruk. Het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad wordt daarom nu nog niet behandeld.

De gemeenteraad van Utrecht gaat deze week toch niet stemmen over een salarisverhoging. Meerdere partijen hebben aangegeven eerst met elkaar verder te willen praten over de werkdruk. Het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad wordt daarom nu nog niet behandeld.

Politici in Utrecht zijn soms tot 40 uur in de week druk met hun raadswerk of menen dat te moeten zijn – het gemiddelde ligt overigens lager – en daar krijgen ze een vergoeding voor. Die vergoeding, ook voor wethouders en de burgemeester, is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente.

Utrecht zit in de een na hoogste schaal, dat zijn gemeenten met tussen de 150.000 en 375.000 inwoners. De peildatum daarvoor is altijd 1 januari, en op die datum van dit jaar zat Utrecht nog net niet op 375.000 inwoners. Daarom staat de volgende schaal, en dus een verhoging van de vergoeding, op 1 januari 2025 gepland.

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad wilde voorstellen om een verzoek in te dienen bij de provincie Utrecht, om nu al de salarisverhoging te vragen. De belangrijkste reden is de werkdruk, die zou al erg hoog zijn.

De ‘hoeveelheid, aard, omvang en complexiteit van dossiers in de gemeente Utrecht’ zouden zich vertalen in een grote werklast. Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad meent: “Meer tijd en ruimte voor het raadswerk doet recht aan de praktijk.”

Dit stond op de agenda voor donderdag, maar nu laat men weten dat er toch niet over gestemd gaat worden. Eerst wil de raad verder in gesprek over de werkdruk.

Over wat voor bedragen hebben we het?

Op dit moment krijgen raadsleden in Utrecht 2.326 euro vergoeding per maand, plus een onkostenvergoeding van 215 euro per maand. Formeel krijgen ze geen salaris – maar een vergoeding – omdat men verwacht dat iemand er ook nog naast kan werken. In gemeenten waar 375.000 mensen of meer wonen, krijgen raadsleden 2.832 euro vergoeding en 215 euro onkostenvergoeding per maand. Ruim 500 euro meer dus.

Werkdruk

Het aantal uur dat een raadslid per week bezig is, verschilt erg per gemeente. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kost het raadswerk gemiddeld 20 uur per week, maar ‘in de meeste gevallen meer’. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek uit 2021 kwam naar voren dat raadsleden in gemeenten met meer dan 150.000 inwoners gemiddeld 21,6 uur bezig waren. Hoe groter de gemeente, hoe meer uur een raadslid meestal bezig is.

Al langer zijn er verschillende lobby’s bezig om de werkdruk voor raadsleden te verlagen, deze signalen komen ook uit andere gemeenten. Raadsleden zouden steeds meer verantwoordelijkheden krijgen, maar niet veel meer tijd te besteden hebben. “Het raadslidmaatschap is hierdoor niet meer toegankelijk voor alle inwoners en de raad kan daardoor niet geen goede afspiegeling zijn van de samenleving.”

Wethouders en burgemeester

Als Utrecht in een hogere klasse komt te vallen, gaat ook de vergoeding voor de wethouders en burgemeester omhoog. De vergoeding voor de burgemeester in Utrecht is op dit moment 12.660 euro per maand, dat zou omhooggaan naar 13.557 euro. Wethouders zouden maandelijks van 10.428 euro gaan naar 11.821 euro. Een burgemeester krijgt daarbij nog 489 euro onkostenvergoeding per maand, een wethouder 450 euro.

Gekoppelde berichten

20 Reacties

Reageren
 1. Yoshua

  Werkdruk ervaren personen die niet capabel zijn voor de functie die ze bekleden.
  Dit zijn geen vakmensen maar leden van een politieke partij.
  Cursus time-management zal verlichting kunnen brengen.
  Ik ben zelf ook GroenLinks lid, ongeschikt voor raadswerk.
  Mensen trekken te snel grote schoenen aan.
  Met 500 meer per maand wordt je niet een betere bestuurder of raadslid.
  We gaan het meemaken in 2025.
  Waarschijnlijk krijgen ze er dan 500 bij per maand.

 2. Alain

  Natuurlijk snap ik de neiging om naar boven te willen afronden.

  Maar 374.000 inwoners is nou eenmaal geen 375.000 inwoners, net zo min als een 5,4 op je rapportje een voldoende is en een 5,5 wel.

 3. Blaag

  Best een goede “vergoeding” 2326 euro voor een 21 urige werkweek (wat het dus in de praktijk gemiddeld blijkt te zijn).

  Bij een 40 urige werkweek met baan ernaast zit je dus op 4652 euro, wat gewoon een bovenmodaal salaris is. Werk je ernaast is je werkgever je zelfs verplicht een dag uit te roosteren voor het raadswerk, omdat je iets voor de gemeenschap doet. Je zou dus 10 uur van die 21 uur op die ene vrijgeroosterde dag kunnen doen. Hou je dus nog 10 a 11 uur over, verspreid over 7 avonden en 2 weekenddagen. Voor commissievergaderingen en raadsvergaderingen dien je uiteraard ook vrij te krijgen van je werk. Dat mag je werk je ook niet zomaar weigeren. Daar gaan ook alweer uren inzitten trouwens, waardoor je in de praktijd nog maar een paar uurtjes overhoudt in de avonduren en weekend. Weet niet waar die verschikkelijke werkbelasting dan vandaan zou komen. Het valt in de praktijk mee en het is ook nog eens een eigen keuze om raadslid te worden. Een hobby vaak, ook al is het van gemeenschappelijk belang, maar daar staat ook best wel wat tegenover dus.

  De vergoeding is niet laag en de werkdruk ook niet overdreven hoor. Er zijn mensen in zwaardere banen (fysiek/ mentaal) met een hogere werkdruk die minder krijgen voor 21 uur werk, zowel bruto als netto.

 4. Bert

  Om de overheid maar te parafraseren:

  “Werkdruk is maar een gevoel”

  Gewoon positief blijven.

 5. Baliekluiver

  Slordige gang van zaken, helpt niet echt mee om begrip te kweken voor een hogere vergoeding!

 6. Beloningscommissaris

  Tsja. Je valt in een categorie of niet. Dus niet. Dus geen verhoging. Simple as that. En die werkdruk: als je niet capabel bent lopen de dossiers je over de schoenen en lopen projecten in het honderd. Schering en inslag in Utrecht. Eerder reden voor salariskorting zou ik zeggen.

 7. Roland

  EENVOUDIGE OPLOSSING DRUKTE RAADSWERK: POLITIEKE PARTIJEN GEBRUIK UW LEDEN EINDELIJK MASSAAL LEUK, LEERZAAM EN LUCRATIEF TEN DIENSTE VAN BURGER, BEDRIJF EN BESTUUR.

  Terecht dat het idiote voorstel van het Hesteriaanse deel van de Utrechtse Gemeenteraad Utrecht van tafel is.

  De oplossing is echter simpel en nodig want het werk van een raadslid is inderdaad stevig. Raadslidmaatschap is een belangrijke taak in onze democratie. En dat schept rechten en plichten. En ….bedrijfskundige oplossingen om te woekeren met de tijd.

  Ik ken sinds decennia het werk van gemeenteraadsleden. Slechts een enkeling denkt na. Zo iemand is/was Bülent Isik – PvdA Utrecht omdat dit een echte volksvertegenwoordiger was.

  Hij maakte namelijk behoorlijk goed gebruik van de PvdA-leden. Leden zijn niet voor niets lid van een partij en willen vaak hun kennis, kunde en tijd inzetten. Hoofd, hart en handjes die het werk verlichten – dubbele betekenis – van een raadslid. Daar kan geen fractiemedewerker iets tegenoverstellen.

  In plaats van al die stukken zelf te lezen als raadslid, verdeel je ze over een groepje actieve leden. Een stuk per drie leden Je vraagt ze om een analyse, oordeel en advies zodat de score 3-0 of 2-1 kan worden. Het advies bespreek je wekelijks kort met hen tijdens een leuk samenzijn -eten werkt goed -.

  Je maakt als raadslid vervolgens een (stem)voorstel voor de fractie. Immers, de wet zegt dat de raad de baas is en … een raadslid zonder ‘last’ mag oordelen. https://www.parlement.com/id/vituefrhhaq8/het_begrip_zonder_last_en_ruggespraak

  Fractieleden die geen argument hebben voor of tegen het voorstel houden natuurlijk hun mond en stemmen niet. Dus geen fractie- en coalitiediscipline. De Toeslagenaffaire toont waarom kennis, kunde, democratisch besef, zelf nadenken en de wet nuttig zijn.

  Voor de Hesterianen in fracties en daarmee de raad geldt dit altijd omdat het leeghoofden pur sang zijn. Sterker, een beetje politieke partij zet hen – ze hebben de diepgang van een plasje water – niet eens op de kieslijst. Hun gekakel maakt overleggen eindeloos traag en hun keuzes zijn onbetrouwbaar en democratisch aanvechtbaar. Prima mensen, prima ouders en dergelijke, maar ongeschikt voor de zware wettelijke taak als volksvertegenwoordiger.

  Voor niet-Hesteriaanse raadsleden die geen verstand hebben van materie geldt ook dat zij hun mond houden. Niet iedereen heeft immers verstand van alles. Maar … de methode van Bülent Isik – PvdA Utrecht werkt wel erg handig. Binnen een mum van tijd kun je snel kennis en kunde ontwikkelen.

  Gaat deze tip opgevolgd worden? Nee, want het tast voor velen hun positie aan. Stel je voor dat je leden meer weten dan jij. Oplossing: betere raadsleden op de lijst zetten.

  https://www.ad.nl/utrecht/utrechtse-politici-hoeven-nu-toch-geen-extra-salaris-was-bij-nader-inzien-niet-zon-verstandig-voorstel~aab464e3/

 8. Bart van Dam

  Slim, even wachten tot de strom van ophef is gaan liggen en er nier meer wordt opgelet wat er op de stemming staat en dan snel inbrengen en voorstemmen met zijn allen. Om er daarna achter te komen dat de begrotingstekorten nog meer zijn opgelopen en er dus meer belasting van de burger gevraagd moet worden

 9. Rutger

  Dus nu eerst een debat dat ze allemaal heel erg druk zijn zodat een besluit tot verhogen er daarna geruisloos door kan.

  Als ambtenaren beter hun werk zouden doen dan zou dat raadsleden heel veel tijd schelen, dus leg daar de focus op.

 10. Hear hear

  @ Roland

  Je gaat mee in het frame dat de Raad het druk heeft.
  Beste Roland, elke Raad in Nederland heeft het druk.
  Laat ze in vredesnaam op hun beurt wachten: 1-12025.
  Het is tegen elke fatsoensregels dat ze voor willen kruipen.
  Een totaal gebrek aan normbesef en een totale diskwalificatie.

 11. Utrechter

  @Roland weet jij waarom ze Bulent dan geen wethouder gemaakt hebben

 12. Peter

  De bevolkingsprognose voor Utrecht is gebaseerd op veel vluchtelingen uit Oekraine, stel als de oorlog snel is opgelost (wat zeer te hopen is) en de 375000 niet gehaald wordt in januari 2025, gaan de raadsleden teveel verdiend geld over 2023 dan weer terug betalen?

  Heb het idee dat de raad langzaam aan wel de aansluiting met de bewoners is kwijtgeraakt dat sowieso deze discussie gevoerd gaat worden.

  Ben heel benieuwd welke partijen, als een volgende keer het voorstel wel door de raad gaat, TEGEN gaan stemmen. Daar stem ik in 2026 dan VOOR. https://www.duic.nl/algemeen/nieuwe-bevolkingsprognose-utrecht-bereikt-in-2029-aantal-van-400-000-inwoners/

 13. Wim Vreeswijk

  Men heeft het nog niet over het feit dat iedere raadsfractie volgens de jaarlijkse begroting ook nog eens 93.500 euro incasseert waarvoor zij fractiemedewerkers kunnen aanstellen, , Het inwonertal gerelateerde steeds verder volproppen van onze stad via splitsingen van woningen is overigens funest voor de leefbaarheid voor iedereen. Des te meer omdat men zo’n 20 jaar geleden dit ontoelaatbaar achtte en dit raadsvoorstel indertijd gen meerderheid haalde. .

 14. Rob H.

  Er wordt hier al jaren geroepen om betere raadsleden, maar ervoor belonen, ho maar!

 15. Jan-Hendrik

  Wat een populistische opmerking weer, Rob H.
  Er is een beloningssysteem. Dan geeft het geen pas om jezelf te fêteren en alvast vooruit te lopen op de toekomst.
  Als je vindt dat er te weinig betaald wordt, heb je een andere discussie, namelijk over het systeem an sich.

 16. Blaag

  @ Rob H

  Jij vindt 2326 voor 21 uur werken een slechte beloning? Que?

 17. Nina

  Een beoogd begrotingstekort van 83 miljoen euro in 2026, maar wel loonsverhoging? 🤣

 18. Rob H.

  @Blaag: gezien het feit dat je er meer tijd dan die twintig uur in moet steken (zie artikel), je niet flexibel bent (raadsvergaderingen) en er dus niet zomaar iets bij kunt doen en het gezeik dat je over je heen krijgt, vind ik het nogal onderbetaald idd.

 19. Nina

  @ Rob H.

  Geen enkele baan is volledig flexibel vanwege samenwerking en overleggen met anderen. Dit geldt zeker voor een overheidsfunctie waar je ten dienste van je stad en haar inwoners werkt.

  Overleggen en je informeren over wat er speelt bij de inwoners is een essentieel deel van deze baan om hem goed uit te voeren. Een coalitieakkoord sluiten, dit klakkeloos uitvoeren en in je stoel blijven zitten, is echt niet aan de orde om lof te kunnen oogsten over je handelen.

 20. Rob H.

  “Overleggen en je informeren over wat er speelt bij de inwoners is een essentieel deel van deze baan om hem goed uit te voeren”

  Komt er nog eens bij. Dan is die 2K helemaal te weinig.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).