Elf aandachtspunten om te groeien tot 455.000 inwoners Elf aandachtspunten om te groeien tot 455.000 inwoners

Elf aandachtspunten om te groeien tot 455.000 inwoners

Elf aandachtspunten om te groeien tot 455.000 inwoners
Archieffoto van het Stadskantoor. Foto: Bas van Setten
Utrecht groeit en blijft nog wel even groeien. Maar hoe zit het met de leefbaarheid als er zoveel stadsgenoten bijkomen? Waar moet aandacht voor zijn en in welke volgorde? Er zijn nu 11 uitgangspunten opgesteld waarmee de stad de komende jaren vorm moet krijgen en het plan voor de toekomst kan worden gemaakt.

Utrecht groeit en blijft nog wel even groeien. Maar hoe zit het met de leefbaarheid als er zoveel stadsgenoten bijkomen? Waar moet aandacht voor zijn en in welke volgorde? Er zijn nu 11 uitgangspunten opgesteld waarmee de stad de komende jaren vorm moet krijgen en het plan voor de toekomst kan worden gemaakt.

De gemeente maakt een Ruimtelijke Strategie 2040 voor de stad. Daarin wordt het plan voor de toekomst vastgelegd. Een eerste aanzet voor het plan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.

Utrecht telt in 2040 naar verwachting 455.000 inwoners en de gemeente is bezig om een plan te bedenken voor de toekomst. De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2030 (in 2016 vastgesteld) moet worden verdiept en verbreed. De RSU gaat over zaken als wonen, mobiliteit en energie maar ook om plekken voor recreatie, sport en cultuur.

In 2040 zijn er volgens de gemeente onder meer 60.000 nieuwe woningen en 85.000 extra arbeidsplaatsen nodig. Maar ook de singels, parken en nieuw aan te leggen groen in en rond de stad spelen een belangrijke rol. “Omdat ze het karakter van de stad vormen, maar ook een belangrijke functie vervullen voor ontspanning en klimaatadaptatie”, aldus de gemeente.

Barcode

De vraag die hierbij centraal staat is op welke manier Utrecht een prettige stad blijft om in te leven en hoe de kwaliteit van wonen, werken en vrijetijdsbesteding versterkt kan worden. De groei is volgens de gemeente ook een kans om ‘een nog prettiger stad te worden en een gezond leven voor iedereen te bevorderen’.

Wethouder Klaas Verschuure van Ruimtelijke Ontwikkeling zegt: “De stad is weliswaar geen product, maar heeft wel een ‘barcode’. Daarmee maken we inzichtelijk hoeveel ruimte we nodig hebben voor woningen en werklocaties, maar ook voor sociale voorzieningen, sportvelden, gezondheidscentra. Groeit de stad, dan verandert de barcode mee.”

Elf uitgangspunten

De gemeente heeft afgelopen vrijdag uitgangspunten vastgesteld die gebruikt zullen worden om de stad de komende jaren vorm te geven. Volgend jaar worden de punten verder uitgewerkt en komt er een definitief plan. Hieronder een overzicht van de 11 punten:

 • Gezond stedelijk leven voor iedereen.
 • Groei van de stad opvangen in de volgende volgorde: (1) verdichten binnenstedelijk rondom knooppunten, (2) verdichten binnenstedelijk, (3 en 4) verdichten aan de randen van de stad rondom knooppunten, en buiten de stad. Hiermee moet worden voorkomen dat de stad op de ene plek wordt versterkt en tegelijkertijd op een andere plek wordt uitgehold.
 • Gebruik maken van de volgende vier hoofdrichtingen bij de ontwikkeling van gebieden: koesteren, inbreiden, transformeren en uitleg.
 • Bouwen aan een inclusieve stad. Menging van verschillende woonvormen.
 • Werken aan een klimaatbestendige stad. Denk aan groen, landschap en water. Er wordt daarnaast ook gekeken of nieuwe waterverbindingen mogelijk/wenselijk zijn.
 • Woningbouw faciliteren om de bevolkingsgroei te ondersteunen.
 • Groei van werkgelegenheid stimuleren.
 • Mobiliteitstransitie: de voetganger, de fiets, het openbaar vervoer en de deelmobiliteit krijgen prioriteit boven de auto.
 • Energie-efficiënte stad: het beroep op energie uit de regio beperken.
 • Meervoudig boven enkelvoudig ruimtegebruik: de beperkte ruimte moet optimaal worden benut. Meerdere van de bovenstaande punten moeten in dezelfde ruimte kunnen worden gerealiseerd.
 • Een investeringsagenda ontwikkelen voor de realisatie van de RSU 2040.

Het definitieve ontwerp van de RSU 2040 zal naar verwachting in het najaar door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het is dan een nieuwe richtlijn waaraan toekomstige ontwikkelingen getoetst worden.

23 Reacties

Reageren
 1. Harry

  Stedelijke groei (meer meer meer) en Welzijn/Natuurbehoud/CO2/Stikstof/Fijnstof (minder minder minder) zijn ONVERENIGBAAR.

  Daarom de propaganda/concepten van hoogbouw, zelfvoorzienend, inclusief, groen, hout, deel, etc etc. Is allemaal gebakken lucht van luitjes die geld willen verdienen. Weinig groene politiek dus.

  Stop met die absurde groeiambities. Al helemaal omdat de economische bel inmiddels weer op barsten staat en ter voorkoming van vele zelfveroorzaakte zielige huilie huile verhaaltjes van “ik moet mijn huis verkopen”.

 2. Lombokker

  ” koesteren, inbreiden, transformeren en uitleg.”

  Tsjongejongejonge, wat is dit voor een zweverig blabla-verhaal. Doe eens normaal, en zorg dat er huizen gebouwd gaan worden. Want in geouwehoer kun je niet wonen, heeft Jan Schaeffer 40 jaar geleden al duidelijk gemaakt.

 3. Karla

  Is die groei een onontkoombaar natuurverschijnsel of een wens van de gemeenteraad?

 4. Dakhaes

  We kunnen niet blijven groeien. Rijnenburg, en dan? We zullen toch een kritisch naar onze bevolkingsgroei moeten gaan kijken.
  Of we hebben een volgenbouwd groen hart, want reken maar dat alle ranstedelijke steden/dorpen willen groeien.

 5. Massegast

  De overheid is eigenlijk een soort ANWB. U vraagt, wij draaien. Echte politieke beslissingen durft men niet aan. De lieve vrede moet ten koste van alles bewaard blijven. Dit klinkt misschien wat cryptisch, daarom een concreet voorbeeld: het immigratiebeleid. Als de immigratie aanhoudt in het tempo van de afgelopen jaren, ja, dan moet je Utrecht (en andere steden in de Randstad) in een redelijk korte tijdsspanne verdubbelen. Maar immigratie is geen natuurverschijnsel. Het is een politieke beslissing. De politiek is echter onmachtig om dit onderwerp op een zakelijke manier te behandelen.

 6. Gerard Brugmans

  Groei is een vorige eeuws concept dat zoals we dezer dagen overal meemaken krakkend en piepend aan het vastlopen is. Wie op dit moment nog steeds groei als uitgangspunt voor toekomstplannen neemt schuift de rekening door naar de volgende generatie. Niet groei maar transitie van oude, achterhaalde opvattingen naar nieuwe, duurzame en kansrijke oplossingen zou de doelstelling moeten zijn van verstandige bestuurders!

 7. Miriam

  Prettig wonen in Utrecht staat er niet bij en ja dat schijnt bij de huidige politieke bestuurders ook niet meer belangrijk te zijn. Er wordt gewoon een paar huizen weg geveegd aan de Croeselaan, een paar bruggen gelegd over het Merwedekanaal o.a. uitmondt in een nieuw aangelegde groene speeltuin. En voor de mensen die graag een woning willen; buurtbewoners zijn niet tegen meer woningen, maar wel tegen de impact die het meebrengt in hun eigen wijk. Hier is tot nu toe geen tot weinig aandacht voor vanuit de politiek. Ach ja ga zo door college, dan gaan huidige bewoners vanzelf verhuizen, omdat het gewoon niet meer prettig wonen is in de wijken in Zuid-West.

 8. Koel Hoofd

  @Karla
  Die groei is de wens van de gemeentepolitiek want Nederland zelf heeft te maken met krimpende bevolking, wat echter wordt verhuld door de instroom van asielzoekers (> 70% komt in uitkering terecht) en buitenlandse werknemers (die harder werken voor minder geld dan Nederlanders die verslaafd zijn aan hoge lonen met parttime werk).

  @ Lombokker en Harry, jullie hebben gelijk.
  Zou het gemeentebestuur nou echt zelf niet door hebben dat dit bol staat van de tegenstrijdigheden die elkaar of negatief versterken, of neutraliseren, dus het gewenste resultaat nooit zullen realiseren?

 9. Toby

  Bouwen bouwen en bouwen en niks anders. Woningmarkt is nu al onhoudbaar en al helemaal hier in de stad.

 10. Bertje 030

  Zodra ik kan ontvlucht ik de stad, deze metropool wordt onleefbaar, @Harry en @Lombokker hebben volledig gelijk.

 11. Bill

  @Harry: U bent zeker een van de gelukkigen die wél in Utrecht woont?
  Er zijn velen die al jaren op zoek zijn naar een betaalbare woning, en die plek wil en moet de stad bieden. Dus om het op redenen als “propaganda van hoogbouw” te gooien is vrij kortzichtig en egoïstisch denken. Ja, Utrecht moet groeien om aan de vraag van nieuwe Utrechters te voldoen, en de stad moet hen daarbij helpen.

  @Karla: Nee, dat is het beleid vanuit Den Haag waaraan de gemeenten moeten voldoen. Er moeten 1 miljoen woningen bij en de regio Utrecht moet er zo’n 100.000 voor haar rekening nemen.

 12. Fred

  Wat dus hoe dan ook nodig is, is het opwaarderen van het OV-netwerk.
  Er moeten meer tramlijnen komen, het tramnetwerk moet sterk worden uitgebreid.
  Indien mogelijk een oost-west verbinding ondergronds (metro) van UCP via CS, beurskwartier, merwedekanaalzone, door naar LR waar die weer aansluit op een treinstation.
  Langs deze OV verbindingen is dan dus meer woningbouw mogelijk waar de bewoners dus makkelijk zonder auto kunnen, en is het dus ook mogelijk te bouwen in hogere dichtheden.
  Er zal dus ook meer hoogbouw nodig zijn op enkele geschikte plaatsen, dit kan niet zonder een goede verbinding met een tram of metro.
  Dat geklooi met die busbanen is leuk voor steden met max 250.000 inwoners, maar niet voor een stad dat de 500.000 gaat naderen, en een flinke agglomeratie erom heen.
  Als weer de fout gemaakt wordt zoals in LR, met eerst de huizen bouwen, en daarna de voorzieningen en OV, dan kun je het benodigde aantal; woningen nooit realiseren.
  We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, neem als voorbeeld andere steden in Europa van ca. 500.000 inwoners, en zie wat er nodig is, wat voor OV-netwerk daar is.
  En JA, Utrechters fietsen veel, maar de fietspaden en stallingen zitten al overvol, en zijn zelfs onveilig daardoor, dus NEE al die nieuwe inwoners kunnen niet allemaal alles op de fiets gaan doen, een beter OV-netwerk is hard nodig, dus laten we daar a.u.b. niet eerst weer 20 jaar over vergaderen, maar er mee beginnen.

 13. Herman

  De infra zou veel hoger moeten staan en die transitie is mooi, maar daar alleen red je het niet mee. Er zijn ook spoorlijnen, stations, trams, wegen en fietsenstallingen nodig.

 14. Tom

  @Karla @Harry
  De groei is een resultaat van de trek naar de stad. Als we dat niet faciliteren worden we een soort San Francisco bay area waar alleen maar vrijstaande huizen staan die vervolgens allemaal 5 miljoen kosten, en waar dus bijna niemand normaal kan wonen.
  De trek naar de stad wordt veroorzaakt door (onder andere) economisch beleid van de overheid dat zich focust op de kansrijke gebieden, het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers door bedrijven die geen Nederlandse werknemers meer kunnen vinden, de verbeterde mobiliteit, de hogere opleidingsgraad waardoor meer jongeren gaan studeren, en de neiging van moderne dienstenbedrijven om zich op centrale locaties te vestigen.
  Daar zitten wat problematische, wat onvermijdelijke maar ook wat positieve dingen tussen. Er valt dus wel degelijk wat in te sturen, maar dat is vooral op landelijk niveau, en ook maar ten dele. Uiteindelijk zitten we als stad met de situatie dat veel mensen hier willen wonen, en hebben we niet veel meer keuze dan het als een kans te zien en er het beste van te maken.

 15. Marcel de Boer

  Een prachtige bouwlocatie vlakbij de stad. Het terrein ten oosten van de A27. Daar waar nu het vervallen hessing pand staat. Een nieuw bouw wijk tegen de Bilt aan. De tram kan hier doorgetrokken worden via de P+R over de A28 richting de spoorlijn Utrecht Amersfoort. Ontsluiting is dan perfect geregeld. Deze bouw locatie ligt voor het oprapen. Plek voor wel 6.0000 woningen. Wat een prachtige locatie. Ik zeg gemeente doen.

 16. Katja

  455.000 ? Rampscenario, krimp !!!

 17. Kadoendra

  @Harry

  Als jij eens een keer naar de Dag van de Openbare Ruimte in de Jaarbeurs gaat dan kom jij er ook achter dat er in principe o.a hele parken aangelegd kunnen worden op daken van gebouwen.
  Niet alleen een zeer interessante dag die Dag van de Openbare Ruimte voor jou, maar voor iedereen die alles wil weten over het invullen van stedelijkgebied!

 18. Gerard vd Vecht

  De Jaarbeurs wordt nu ontwikkelaar en zegt 300 miljoen te gaan investeren in wonen en verkeersoverlast gevende evenementen in de de hallen.
  De Jaarbeurs bedoelt dat zij 600 miljoen gaan opstrijken dankzij de goedkope verkwanselde erfpacht grond van de Gemeente Utrecht,met instemming van de gekozen gemeenteraad.

  Gerard vd Vecht.

 19. Henk

  Utrecht is natuurlijk mini vergeleken bij wereldsteden. Er is ook veel ruimte in de gebieden rond Utrecht. Wat dat betreft kunnen er makkelijk nog miljoenen bij. Maar: de vraag is of dit allemaal wel zo verstandig is. Ik denk dat we als land eens goed moeten gaan nadenken over hoe vol we het allemaal willen hebben.

  In Utrecht moet men leren van de fouten die andere steden hebben gemaakt. Ik heb zelf meer dan 20 jaar in het centrum van Utrecht gewoond. Als ik zie hoe het centrum is veranderd in die jaren, dan zie ik het somber in. Amsterdamse toestanden zijn niet ver weg meer. Een groot pretpark waar de diversiteit van vroeger helemaal verdwenen is en het straatbeeld wordt beheerst door toeristen en horeca.

 20. cas

  Jammer dat uit de punten de rode draad is dat elke stukje openbaar groen verdwijnt. Een enorme betonzucht naar voren komt waar alles maar voor moet wijken.
  Niks landschap of groen. Misschien bedoelen ze dat je op de gemeentegrens gaat staan en kan kijken naar het groene gras bij de buren..?
  Veel ov en vervoer bla bla, maar compleet niet anticiperen op de toekomst. Hopeloos gestrand in een kortzichtige visie.

 21. Ties

  Auto geen prio betekent dus wegen versmallen en de ruimte benutten voor woningen….. Ben benieuwd naar de eerste pilot…..en de heftige tegenreacties.

  Ipv woningen meer groen, is natuurlijk prettiger voor in de stad, alleen duurt het dan langer voor je daarbuiten echt in het groen zit (volgebouwd rijnenburg). Tja, het is kiezen of delen. Meer snelweg overkappen met ecoducten helpt daarbij dan wel weer.
  Kost alleen allemaal veel geld……

  Ik zou eens beginnen met het overkluizen van het spoorgebied. Dan sla je drie vliegen in één klap zonder op allerlei (lange) tenen te gaan staan.

 22. Jeroen

  @Marcel de Boer ook tussen Utrecht en Houten ligt een gigantisch rommelgebied (Wayen en Oud-Wulven) waar niemand waarschijnlijk een traan om zal laten als dat vol wordt gebouwd.

 23. Nina

  @Marcel de Boer
  Volgens mij is die grond privébezit en ligt het in de gemeente De Bilt.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).