Geen plannen voor nieuwe indeling wijkbureaus | De Utrechtse Internet Courant Geen plannen voor nieuwe indeling wijkbureaus | De Utrechtse Internet Courant

Geen plannen voor nieuwe indeling wijkbureaus

Geen plannen voor nieuwe indeling wijkbureaus

De gemeente Utrecht heeft geen plannen voor een nieuwe indeling van de bestaande wijkbureaus in de stad. Dat blijkt uit de reactie van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA Utrecht rond het mogelijk verplaatsen van wijkbureau Zuid naar Kanaleneiland. 

Volgens het college is niet onderzocht of het wijkbureau Zuid, gevestigd aan de ’t Goylaan, kan of moet worden verhuisd naar de Churchillaan op Kanaleneiland. De besluitvorming uit 2007 om het wijkbureau in het nieuwbouwproject Hart van Hoograven, verderop aan de ’t Goylaan, te huisvesten wordt volgens het college nog gewoon uitgevoerd. De bouw is in december 2011 gestart en de oplevering wordt in april 2013 verwacht. Zoals in de Voorjaarsnota 2012 aangegeven werkt de gemeente aan besparing op huisvestingskosten (vierkante meters) van de wijkbureaus en is in dat kader ook de vastgoedontwikkeling Hart van Hoograven nader bekeken. Gebleken is echter dat er geen besparing op de huisvestingskosten bij deze vastgoedontwikkeling te behalen is. De maatregelen om dienstverlening te moderniseren, zodat inwoners en ondernemers meer tijd en plaats onafhankelijk hun zaken kunnen regelen, zijn volop in voorbereiding en uitvoering. De gemeente stroomlijnt, standaardiseert en digitaliseert de betreffende processen. De wijkbureaus zijn en blijven een laagdrempelige en toegankelijke ingang voor burgers en ondernemers die daar behoefte aan hebben.

De PvdA constateert een mogelijke spanning tussen enerzijds de mooie ambities uit het collegeprogramma voor het versterken van het wijkgericht werken en het formuleren van de wijkambities per wijk en anderzijds de forse bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat. Het college erkent die spanning en stelt: ‘Het versterken van het wijkgericht werken zit ‘m in een andere structuur, andere werkwijzen en ander gedrag in de gehele gemeentelijke organisatie. De organisatie slankt af en we vernieuwen de organisatiestructuur en de manier van werken om te komen tot gedragsverandering.’

1 Reactie

Reageren
  1. HH

    En die verklaring is afgelegd in aanwezigheid van Burgemeester Wolfsen? Dan kent Navanethem Pillay zeker de recente geschiedenis van Utrecht niet! Want het is nog niet zo lang geleden dat Artikel 19 door deze burgemeeste met voeten werd getreden. Artikel 19. Vrij te zeggen wat je wilt
    We hebben allemaal het recht onze eigen gedachten te vormen, te denken wat wij willen, te zeggen wat we denken, en onze gedachten met anderen te delen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).