Gemeente erkent fouten bij meting luchtkwaliteit | De Utrechtse Internet Courant Gemeente erkent fouten bij meting luchtkwaliteit | De Utrechtse Internet Courant

Gemeente erkent fouten bij meting luchtkwaliteit

Gemeente erkent fouten bij meting luchtkwaliteit

De gemeente Utrecht erkent fouten te hebben gemaakt bij het meten van de luchtkwaliteit in de stad. Het gaat daarbij om tientallen fouten in invoergegevens in de ‘Monitoringstool Luchtkwaliteit’. Dat blijkt uit een persbericht van de Adviesgroep Schone Lucht & Gezondheid. Dat de invoergegevens die gebruikt worden bij de berekeningen voor de luchtkwaliteit niet zo gedegen tot stand komen als de gemeente jaren lang heeft beweerd en door dure adviesbureaus heeft laten bevestigen, wordt daarmee door de gemeente erkend.

Dat gebeurde in een door wethouder Lintmeijer georganiseerd gesprek, waaraan van de kant van de gemeente werd deelgenomen door de programmamanager luchtkwaliteit en een deskundige van de afdeling Milieu en een vertegenwoordiging van de kant van de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid. De gemeente erkende daarbij, dat er voor de bussen wordt gerekend met te lage emissies (10-18 procent te laag), dat er inderdaad soms gerekend wordt met veel te lage intensiteiten (Monicabrug 68-81 procent te laag), dat er soms verkeerde wegtypen worden gebruikt (eenzijdige bebouwing in plaats van streetcanyon), dat voor bussen dezelfde stagnatiefactor moet worden gebruikt als voor het overige verkeer (bussen werden altijd geacht nergens last te hebben van stagnatie) en dat op veel wegvakken maar de helft van de intensiteit wordt ingevoerd (alleen de ene rijhelft en niet de andere).

Op onderdelen bleef verschil van mening bestaan. Bijvoorbeeld over de vraag of bij de vaststelling van de snelheidstypering moest worden uitgegaan van zowel de gemiddelde snelheid als het aantal stops of alleen van het aantal stops. De regelgeving gaat van het eerste uit, de gemeente doet het tweede. Er is afgesproken dat in vervolggesprekken op de overgebleven kwesties wordt ingegaan.De Adviesgroep is voorlopig tevreden met het resultaat, vooral omdat de wethouder naar aanleiding van het gesprek tot de conclusie heeft moeten komen dat het belangrijk is naar kritische burgers te luisteren en dat dat de betrouwbaarheid van de luchtkwaliteitsberekening daadwerkelijk ten goede komt.

De correctie van de invoergegevens zal tot gevolg hebben dat de luchtverontreiniging in Utrecht ernstiger blijkt te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. De geconstateerde fouten hebben o.a. betrekking op reeds bestaande knelpunten. Dit zal betekenen dat, zonder aanvullende maatregelen, er op diverse plaatsen niet aan de normen in 2015 voldaan kan worden. Als dat niet lukt wordt aan Nederland door de EU een forse boete opgelegd. Die boete zal door de regering bij die gemeenten worden neergelegd die niet aan de normen voldoen.

4 Reacties

Reageren
 1. Gerard Cats

  Voor zover de gemeente fouten heeft erkend is dat op het gebied van rekenen, niet dus bij het meten van luchtkwaliteit, zoals de kop van dit artikel suggereert. Mij zijn geen fouten bij de metingen bekend, hoogstens kun je twijfelen aan het nut ervan.

  Met de foute berekeningen heeft de gemeente toestemming weten te regelen voor een groot aantal projecten. Met correcte berekeningen zou de fly-over op het 24-oktoberplein bijvoorbeeld onmogelijk zijn geweest. Hoe gewenst die fly-over ook zou kunnen zijn voor de verkeersafwikkeling, de gezondheid van de omwonenden is daarmee volledig ondergeschikt gemaakt aan een economisch belang.

  In het algemeen bepalen berekeningen veel meer het beleid dan metingen. Fouten in de berekeningen moeten de gemeente dan ook veel meer worden aangerekend dan eventuele fouten in metingen. Iedereen maakt fouten, maar dat kan in dit geval niet een excuus zijn voor de gemeente. Immers, velen (burgers, stichtingen) hebben de gemeente steeds gewezen op die fouten. Dat de gemeente die fouten toen niet heeft rechtgezet kan alleen maar betekenen dat de gemeente het als haar taak zag alle middelen, legaal of niet, in te zetten om geldelijk gewin te plaatsen boven de gezondheid van haar burgers.

 2. Gerard Cats

  Toch voeg ik nog een opmerking toe ter ontlasting van de gemeente (gebaseerd op uitleg door de deskundige van de afdeling Milieu): de te lage emissies door bussen (10-18 procent te laag) zijn niet door de gemeente ingevoerd. De gemeente heeft de juiste gegevens aangeleverd, maar ze zijn naar beneden bijgesteld door infomil, dat onder minister Schultz van Haegen valt.

 3. maurice

  Dank voor de aanvulling Gerard!

 4. tjark reininga

  fascinerend is natuurlijk dat door de tegenstanders van beleid tegen luchtvervuiling doorgaans wordt beweerd dat de gemeente de vervuiling en de gevolgen overdrijft. nu geeft de gemeente toe, dat zij deze feitelijk veeleer heeft ‘onderdreven’. benieuwd hoe de oppositie hierop gaat reageren.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).