Gemeente Utrecht stuurt brandbrief naar minister: Geen geld voor inburgering | De Utrechtse Internet Courant Gemeente Utrecht stuurt brandbrief naar minister: Geen geld voor inburgering | De Utrechtse Internet Courant

Gemeente Utrecht stuurt brandbrief naar minister: Geen geld voor inburgering

Gemeente Utrecht stuurt brandbrief naar minister: Geen geld voor inburgering
Archieffoto van het Stadskantoor. Foto: Bas van Setten
De gemeente Utrecht heeft samen met de vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam (G4) een brandbrief gestuurd naar minister Wouter Koolmees over het nieuwe inburgeringsstelsel. De G4 is bang dat er te weinig geld beschikbaar komt om de taak goed uit te voeren.

De gemeente Utrecht heeft samen met de vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam (G4) een brandbrief gestuurd naar minister Wouter Koolmees over het nieuwe inburgeringsstelsel. De G4 is bang dat er te weinig geld beschikbaar komt om de taak goed uit te voeren.

Het kabinet heeft in 2018 besloten dat gemeenten in 2021 een belangrijkere rol krijgen bij de inburgering van vluchtelingen. Zij zijn ervan overtuigd dat lokale overheden het beste in staat zijn de taken van dichtbij uit te voeren. Daar staan de gemeenten heel positief tegenover, volgens hen is het huidige inburgeringsstelsel aan vernieuwing toe.

“Wij willen als G4 graag onze verantwoordelijkheid nemen voor een goed werkend stelsel. Het gaat immers om ónze inwoners en wij kennen de behoeften en kansen van onze mensen het beste. Ons streven is de inburgeraar centraal te stellen en daarmee ook het belang van de samenleving”, zegt wethouder Maarten van Ooijen.

Grote zorgen

De G4 gemeenten hebben grote zorgen of er wel voldoende geld beschikbaar komt om de integratie ook goed uit te voeren. Van Ooijen: “Het nieuwe stelsel laat gemeenten te weinig ruimte om daadwerkelijk regie te voeren en maatwerk te leveren: we hebben minimale invloed op het traject maar maximale verantwoordelijkheid voor het eindresultaat”

In opdracht van het ministerie is er een kostenonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor de uitvoering van de nieuwe taken door gemeenten. Dat onderzoek en de daaropvolgende gesprekken hebben volgens de gemeenten niet geleid tot meer geld. De G4 heeft daarom een brandbrief gestuurd naar Wouter Koolmees, minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Knelpunten

Zij noemen, naast een tekort aan financiële middelen, de volgende knelpunten:
–        Gemeenten hebben geen rol bij de instroom van het aantal inburgeraars of bij het voldoen aan de wet. De rolverdeling ligt bij verschillende partijen buiten de gemeenten.
–        Gemeenten zijn niet betrokken bij de aanpassingen en uitwerkingen van de regelgeving rondom inburgering, terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
–        Niet alle doelgroepen zijn goed meegenomen.

14 Reacties

Reageren
 1. Harry

  Dat krijg je als je 220 miljoen te veel besteed aan een tramlijn. Duuuhhh

 2. Scherpschutter

  Complete onzin natuurlijk. Er is geld zat voor inburgering. De gemeente geeft het geld alleen liever uit aan andere zaken…Geen geld hebben of liever geld aan hobbies uitgeven zijn twee verschillende zaken uiteraard.

  Kap alleen al met het verstrekken van subsidies en je bent er al. Instant. Ontsla een mannetje of 500 in dienst van de gemeente en je bent er ook. Annuleer simpelweg 1 windmolenproject en het is ook gedaan. Of verkoop wat van de riante vastgoedportefeuille. Kan ook. Het gemeentelijke vet waarin gesneden kan worden blubbert over de broekriem…

  Geld zat! De gemeente is kennelijk alleen van mening dat andere zaken prioriteit genieten. Haar eigen hobbietjes.

 3. [email protected]😉

  Als we deze mensen gewoon terug sturen naar het land van herkomst zoals bv Syrië, dan kunnen ze helpen om de boel weer op te bouwen.
  Het is vrij simpel hóór 🤔.

 4. Laurens van der Heijden

  Utrecht had tot vorige week een prachtige plek waar inburgering en integratie al 39 jaar van nature als vanzelf verliep. De toekomst plannen bestonden onder meer uit een makers plek waar vluchtelingen die ambachten beheersen als bijvoorbeeld kaas, meubels, kunst of delicatesse maken zoals dat in hun thuisland gebruikelijk is op doordeweekse dagen maken en dit op de multiculturele weekend markt verkopen. Maar de wethouder Van Ooijen onder aanvoering van Klaas Verschuure wilde de afgelopen twee jaar op advies van de ambtelijke elite van de afdeling grondzaken geen afspraak maken voor een presentatie van de toekomstbestendige plannen van de Utrechtse Bazaar om de huur te kunnen opbrengen, omdat er huurzaak met de gemeente als huisjesmelker onder de rechter was. Klaas Verschuure is sinds 2 jaar wethouder en verantwoordelijk voor moeilijke huurcontract dossier van de Utrechtse Bazaar dat de huur van 750.000 euro per jaar met een vergunning om twee dagen per week open te mogen zijn niet volledig meer kon opbrengen nadat de gemeente de zondag winkelopenstelling heeft ingevoerd in 2013. Hij heeft alle afspraak verzoeken geweigerd en de Utrechtse Bazaar nooit gesproken maar slechts één brief gestuurd dat hij boos is dat ik hem inmiddels Klaas Bexit (Bazaar Exit) hadden durven noemen in een ingezonden brief en een klacht had ingediend tegen zijn raadgevende en uitvoerende topambtenaar en hij daarom het vonnis van de rechtbank eerst maar wilde afwachten, maar ook daarna is hij niet aan tafel gekomen. Hij is zelfs niet ingegaan op het voorstel van de Nationale Ombudsman om te bemiddelen bij een gesprek tussen de gemeente Utrecht en de Utrechtse Bazaar om de toekomstbestendige plannen te presenteren.

  Vele mensen met verschillende nationaliteiten met een grote afstand en achterstand tot de arbeidsmarkt hebben de afgelopen 39 jaar op de UB de eerste stappen richting ondernemerschap op de Utrechtse Bazaar kunnen zetten door de laagdrempelige voorwaarden. Je huurde daar een kraam voor een paar tientjes en als het ondernemerschap dan toch niet beviel konden kon direct opzeggen zonder langlopende huurcontracten, financiële risico’s en maatschappelijke schade. Vele zijn uitgegroeid tot succesvolle ondernemers sommige inmiddels zelfs met meerdere winkels. Een unieke plek wat betreft inburgering en integratie middels handel, loven en bieden en onderhandelen waar al 39 jaar wekelijks vele nationaliteiten samen kwamen en waar nog geen euro subsidie naar toe is gegaan moest wijken voor de grondzaak belangen van de Projectbureau Leidsche Rijn / Bureau NegenTien. Ook al wist de gemeente Utrecht dat de Utrechtse Bazaar middels het ingestuurde businessplan op eigen kracht de komende twee jaar twee miljoen euro huur kon betalen en naar een andere locatie kon verhuizen voordat men de grond bouwrijp gaat maken, als men het verzet tegen de exploitatie van het gehuurde parkeerterrein op doordeweekse dagen zou staken. Binnen een week nadat de Utrechtse Bazaar in maart 2019 aan de ambtelijke top had aangegeven de resterende tijd van de huurovereenkomst een goed winstgevende exploitatie zou gaan draaien en de maximale op te brengen verplichting aan de gemeente zou gaan betalen stuurde de ambtelijke dienst een brief dat men van mening was dat de UB om toestemming had moeten vragen voordat zij gestart was het 7 dagen per week gehuurde parkeerterrein (met bestemming parkeren) op doordeweekse dagen te geëxploiteerd en indien dat gevraagd zou zijn, daar geen toestemming voor gegeven zou worden en dit per onder dwangsommen direct moest stoppen. Ook de ChristenUnie van Maarten van Ooijen was op de hoogte van de toekomstbestendige plannen van de Utrechtse Bazaar dat bestond uit verschillende verdienmodellen zoals parkeren met pendeldiensten naar kantorenpark Papendorp en het stadscentrum, het grootste elektrische auto laadplein van Europa vlak bij de kruising A2 A12 gevoed door zonnepanelen, een deelauto locatie met pendeldienst voor burgers van en naar het centrum en woonwijken, stadslandbouw onderzoek locatie, een makers plek voor kunstenaars, een oefenlocatie voor verenigingen, ervaring trajecten voor ROC leerlingen na het behalen van hun diploma zodat ze dit op hun CV kunnen zetten waardoor ze wel in aanmerking zouden komen voor de banen waar ze voor opgeleid zijn, dat men in ruil daarvoor regelmatig expotities en demonstratie zou geven in de weekend dagen tijdens de markt. Maar de Utrechtse Bazaar was niet welkom om de plannen te presenteren omdat er huurzaak onder de rechter was.

  Het leed is geschiet, de Utrechtse Bazaar is gesloten en failliet het gevolg van financieel en maatschappelijk DOM stad bestuur. Wethouder Van Ooijen stuurt een brandbrief met zijn collega’s van drie andere grote steden over hun zorgen betreffende het nieuwe inburgeringsstelsel terwijl hij, nog de ChristenUnie er niets aan heeft gedaan om de Bazaar en haar toekomstbestendige plannen te steunen, waar zijn mede tekenende collega’s voor hun grote steden jaloers op zijn. Er zal ongetwijfeld meer geld nodig zijn om nieuwe inburgering regelgeving te kunnen implementeren maar waarom wordt een bedrijf met intergratie, inburgering, zelfredzaamheid en armoede bestrijding functies voor alle burgers van alle nationaliteiten bestuurlijk buitengesloten door de burgemeester en de wethouders door de afgelopen twee jaar verzoeken om toekomstbestendige veranderingen ter toetsing van wenselijkheid en haalbaarheid voor bestuurlijke medewerking te beoordelen. Het gevolg is dat de Utrechtse Bazaar er niet meer is en de gemeente 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld moet afschrijven en 2 miljoen euro als nog te ontvangen huur voor de komende twee jaar niet zal ontvangen. Dit alles met instemming van de gemeenteraad en zonder ingrijpen van de rekenkamer.

  Aan de titel van het coalitie akkoord “Ruimte voor iedereen” ontbreekt de toevoegen “voor burgers met inkomens vanaf twee keer, liefst drie keer modaal, een goede opleiding, een goede beheersing van de algemeen beschaafd Nederlandse taal, bij voorkeur blond haar en blauwe ogen”. Dan worden de dure te bouwen woningen goed verkocht en zijn er ook geen inburgering problemen meer over een paar jaar. FvD en de PVV kunnen in Utrecht wel wegblijven, D66, Groenlinks en de ChristenUnie regelen het immers wel.

  Voor mij is het een treurige week, de Utrechtse Bazaar is dit weekend voor het eerst sinds 1981 gesloten, de zeven jaar durende strijd is verloren en de heren Boris Brexit en Klaas Bexit hebben hun financieel en maatschappelijk domme doelstellingen bereikt en vieren dat ook nog als een overwinning.

  Wellicht denkt u dat dit een reactie is van een rancuneuze ondernemer, dat is deels ook zo maar realiseer u ook dat vorig jaar nog duizenden ouders aangezien werden voor fraudeurs inzake de inmiddels geopenbaarde toeslagen affaire. Ook dit is een dossier waarin het college van B&W en de gemeenteraad in het geheim onvolledig en leugenachtig informeert is door de ambtelijke elite zoals blijkt uit zwartgelakte middels WOB verzoeken geopenbaarde dossiers. Er gaat meer fout in Nederland door de anonieme macht en invloed van ambitieuze, rancuneuze, verbeten top ambtenaren die middels anonimiteit hun eigen keizerrijk regeren.

 5. Berend

  Hoe gaat dat eigenlijk in andere landen? In de UK start bijna iedere nieuweling met de taal leren en werken in een (eigen) winkeltje of restaurant.

 6. Tineke

  Tja, wel geld voor een peperdure vuelta, Het Hoogt, of hoe het nu heet, een trammislukking, maar hier geld voor vragen. Kwestie van juiste keuzes maken gemeente!

 7. Kadoendra

  @Laurens van der Heijden

  Ik volg uw zeer interessante reacties op DUIC al een tijdje en ook uw bovenstaande reactie legt weer de vinger op de wond!

  Persoonlijk vind ik de hele geschiedenis met de Utrechtse Bazar erg triest voor u want uw vele goed inhoudelijk geschreven reacties hier op DUIC geeft mij zeer duidelijk de indruk dat de Utrechtse Bazar uw kindje was waar al uw zorgzaamheid en aandacht naar toe ging.
  Wat betreft uw zorgzaamheid en aandacht kan de gemeente Utrecht nog zeer veel leren van u!

 8. Wim Vreeswijk

  [email protected] wat een schrijver bent U. U had Burgemeester moeten worden !

 9. Wim Vreeswijk

  [email protected] allemaal lief, leuk & aardig van U al die complimenten over de voormalige Bazaar. Maar de 350.000 Utrechters zijn nu wel de sjaak of netter gezegd de sigaar en kunnen nu opdraaien voor een schuld van 1,8 miljoen. Misschien dat zoete lieve Gerritje nog een oplossing weet…..

 10. Kadoendra

  @Wim Vreeswijk

  Door het goed lezen van een aantal DUIC reacties van Laurens van der Heijden is het mij geheel duidelijk dat de 350.000 Utrechters waar u het over heeft uiteindelijk de sjaak/sigaar zijn slechts door het handelen van de gemeente Utrecht!

  Wat betreft een oplossing van zoete lieve Gerritje is het mij ook geheel duidelijk dat als die Gerritje bij de gemeente Utrecht werkt hij absoluut niet zoet en lief is.

  Een oud minister president van Nederland heeft ooit gesproken over “Normen en waarden”.
  Maar hij wees daarmee naar de burger, terwijl hij ook naar de overheid had moeten wijzen!

 11. Wim Vreeswijk

  [email protected]@ In het kader van ‘vele handjes maken licht werk’ in Syrië moet dat best lukken en zeker in de veilig gemaakte regio’s van Syrië lijkt me dat een zeer nuttige bezigheid.
  Als ik Syriër was zou ik het wel weten.

 12. Mark

  Lijkt me een logisch signaal van de gemeente. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid (namens inwoners van Utrecht) door duidelijk tegen het Rijk te zeggen: als wij moeten betalen dan willen we ook meebepalen. De meeste reacties trekken dit meteen weer naar een eigen favoriet onderwerp: alles wat de gemeente doet is slecht (die riedel kennen we nu wel), alle vluchtelingen het land uit (ook een grijsgedraaide plaat) of het mislukken van de Utrechtse Bazaar is de schuld van de gemeente en niet van de ondernemer zelf (die geen huur betaalde). Heeft allemaal niet zoveel met het onderwerp van dit bericht te maken lijkt me.

 13. Laurens van der Heijden

  @ Wim Vreeswijk
  Beste Wim, ik zal nooit burgemeester worden, uit de ervaring opgedaan met de onbereikbaarheid van onze burgervader Van Zanen en zijn wethouders weet ik zeker dat ik daar niet geschikt voor ben en de ambtelijke elite die uiteindelijk het hele apparaat naar hun hand zetten zou er zorg voor zal dragen dat iemand met mijn karakter niet binnen komt of snel van het politieke slangenkuil toneel zal moeten verlaten.

  Van Zanen heeft net zolang gewacht met het beantwoorden van mijn brandbrieven met een Apel op hem in zijn rol als burgervader tot hij zeker wist dat de huur zaak met gemeente Utrecht als huisjesmelker tot kon antwoorden dat hij niet reageren omdat er een zaak onder de rechter was. Voor de duidelijkheid het betrof een huurzaak en gevolgen daarvan zijn de gemeente de gelederen sloot en een huurder bestuurder volledig buitensluit. Ik vraag mij af of een huurder van de rijksgebouwendienst ook door de Nederlandse staat uitgesloten worden als er een conflict is over een huurovereenkomst, zou een huurder dan ook nergens meer welkom zijn, niet bij de provincie, een ministerie. nergens meer een afspraak kunnen maken om over de vele andere bestuurlijke onderwerpen waar de overheid een rol in speelt? Van Zanen heeft zich achter het formele standpunt verscholen niet meer met de Utrechtse Bazaar te kunnen communiceren terwijl heel goed weet welk spel en door de dames van Projectbureau Leidsche Rijn / Bureau NegenTien gespeeld wordt, maar heeft ook niet intern gestuurd, ingegrepen of dit bespreekbaar gemaakt. Met deze wetenschap is het moeilijk de dirigent met positieve PR voordrachten nog geloofwaardig te vinden.

  Zoals al eerder aangegeven heb ik de conclusie getrokken dat het in theorie mooie democratische gemeentelijke bestuur apparaat niet werkt door politieke belangen en gekonkel. Overlappende belangen beinvloeden besluitvorming in dossiers die feitelijk los van elkaar staan door onderling deals te sluiten en gunsten uit te ruilen. De controlerende raadsleden hebben een parttime functie en kunnen onmogelijk van voldoende kennis hebben, veel raadsleden hebben de ambitie zelf wethouder te worden en zullen geen luis in de pels willen zijn, praten begripvol met burgers maar stemmen uiteindelijk vanuit partijbelangen die dan toch heel anders kunnen liggen. Wethouders komen en gaan en hebben zelf onmogelijk inzicht in dossiers en varen op de informatie van raadgevende en uitvoerende ambtenaren die uiteindelijk de touwtjes inhadden hebben door selectief informatie te delen. Liegen tegen zou een doodzonde moeten zijn maar wie gaat er problemen zoeken met uitvoerende medewerkers waar men volledig van afhankelijk is? Er ligt veel vuil onder het tapijt van de gemeente Utrecht, er zal een boordje bij geplaatst moeten worden “pas op voor het opstapje” voordat mensen struikelen.

  Ik heb altijd VVD, D66 of CDA gestemd, inmiddels heb ik de conclusie getrokken dat ik mij het meest bij SP thuis voel. Geen gekonkel, beide benen op de grond, niet dat ik het altijd met hun eens ben maar wel zo realistisch. Door bijvoorbeeld te stellen dat men miljoenen uit wilde geven aan het het vergroenen bij afsluiten van de Maliebaan tegen de zin van de bewoners maar dat de raad de dag daarvoor geen geld had om een gevaarlijk kruispunt waar veel ongelukken gebeuren aan te passen, en toch de juiste prioriteiten zou moeten stellen.

  Volgens wethouder Van Hooijdonk willen de Utrechters niet met hun auto rijden en moeten er beslissingen genomen waar burgerlijke ophef over is en dat daar niet te zwaar aan getild moet worden omdat middels het verdamping principe, zoals zij uitlegde vanzelf gesmoord wordt. Een derde van de verontrustende burgers staakt de ophef vanzelf in de waan van alle dag, een derde van de burgers past zich met tegenzin aan went aan de nieuwe situatie, en zo blijft er slechts een te verwaarlozen eenderde van de gefrustreerde burgers over. De laatste groep kan natuurlijk verhuizen of in een andere stad gaan werken waar ze wel hun auto bij hun werkgever kunnen parkeren.

  Rond wethouder Van Hooijdonk zijn nog al wat discussies. Ik weet niet of het probleem van de behoorlijk budget overschrijding (It is a Lot) haar persoonlijk te verwijten zijn. Volgens mij zijn geen infrastructuur projecten die onder budget afgerond worden en een wethouder heeft natuurlijk beperkte invloed vanuit de ivoren toren op de uitvoering en onverwachte tegenslagen of aannemers met meerwerk verdienmodel strategieën. De frustratie komt door het afschuiven en de vooraf afgesproken bescherming afspraken tussen D66, GroenLinks en ChristenUnie dat van Hooijdonk gedurende de coalitie periode niet afgerekend zal worden het financieel debacle dat publiek zal gaan worden.

  Nee Wim, ik zou niet graag als burgemeester het boegbeeld willen zijn en het allemaal willen tegen beter weten in moeten verdedigen.

 14. Kadoendra

  @Mark

  Als je alle verhalen goed zou lezen van Laurens van der Heijden dan kan jij weten dat via de Utrechtse Bazaar ook werd gewerkt aan inburgering.

  Dus een gemeente belet een burger om nieuwe Nederlanders te laten inburgeren, maar ondertussen wel een brandbrief sturen voor meer geld voor inburgering.
  Het is wel iets vreemds.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).