Lokale politiek reageert op Voorjaarsnota 2012 | De Utrechtse Internet Courant Lokale politiek reageert op Voorjaarsnota 2012 | De Utrechtse Internet Courant

Lokale politiek reageert op Voorjaarsnota 2012

Lokale politiek reageert op Voorjaarsnota 2012

De Voorjaarsnota 2012 van de gemeente Utrecht roept in de lokale politiek wisselende reacties op. Uit de gisteren door wethouder Financiën Mirjam de Rijk gepresenteerde Voorjaarsnota blijkt weliswaar dat de Utrechtse financiën op orde zijn, toch wordt het college van burgemeester en wethouders verweten dat zij de economische en financiële realiteit negeert en de echte problemen niet oplost.

Het verwijt komt van de CDA. De partij stelt dat het college geen besef toont van de ernst van de situatie van de overheidsfinanciën en de enorme tekorten bij de programma’s Leidsche Rijn en Stationsgebied weg relativeert. Het college lost, volgens de CDA veel problemen op met boekhoudkundige vondsten, door belastingoverschotten in stand te houden en reserves op te maken. Er wordt onterecht het beeld geschetst dat er niets aan de hand is en dat Utrecht nog geen ingrijpende maatregelen hoeft te nemen, stelt de CDA. Het Rijk durft wel keuzes te maken, die pijnlijk maar noodzakelijk zijn. Utrecht daarentegen durft niet te kiezen en schuift voor de zoveelste keer alle belangrijke beslissingen voor zich uit in de hoop dat de economie wel weer aantrekt op het moment dat de keuzes gemaakt moeten worden. De CDA roept het college dan ook op om realistisch te begroten, zich niet rijk te rekenen, maar zich nu echt financieel voor te bereiden op het zware weer. De CDA krijgt bijval van de ChristenUnie, die ook vindt dat de financiële kaders die het college presenteert voor 2013 niet afdoende zijn. Een aantal bezuinigingen staat geboekt vanaf 2015, maar wordt nog niet inhoudelijk ingevuld. Daarmee worden die keuzes volgens de ChristenUnie in feite doorgeschoven naar een volgend college.

De coalitiepartners laten daarentegen een heel ander geluid horen. D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure noemt de Voorjaarsnota ‘toekomstgericht in economisch zware tijden’. Verschuure: ‘Stilstand en besluiteloosheid leveren niets op. Dit college durft pijnlijke keuzes te maken. Daarmee voert het college solide en verantwoord financieel beleid met een duurzame lange termijn agenda. Ze nemen verantwoordelijkheid en schuiven de rekening niet voor zich uit. Dat kan helaas niet zonder flinke bezuinigingen maar gelukkig worden onderwijs en cultuur ontzien.’ Ook GroenLinks fractievoorzitter Marry Mos is overwegend positief over de Voorjaarsnota. Met name over de manier waarop het college keuzes maakt. ‘Ondanks dat Utrecht van de G4 steden er economisch veruit het beste voorstaat, ontkomen ook wij niet aan bezuinigen’, stelt Mos in een reactie. ‘De opdracht is fors en dit college doet het slim en behoedzaam. Er wordt niet op armoede bezuinigd, het weerstandsvermogen is op peil gebracht en er blijft extra geld beschikbaar voor de vergroening van onze wijken. Hiervoor verdient het college een groot compliment.’ Ook de PvdA geeft bij monde van financieel woordvoerder Sytse Koopmans aan overwegend trots te zijn op de duidelijke keuzes in de Voorjaarsnota. Het college blijft volgens de partij kwetsbare Utrechters ondersteunen door, ondanks de crisis en de grote noodzaak tot bezuinigen, niet te korten op sociale zaken en armoedebeleid. Ook de uitvoering van het Banenplan en de investeringen in de Utrechtse krachtwijken gaan onverminderd voort.

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de actuele financiële situatie van de gemeente en bevat voorstellen als opmaat naar de begroting. Utrecht moet 18,6 miljoen euro structureel bezuinigen en zo’n 115 miljoen euro incidenteel. De structurele bezuiniging komt voort uit het begrotingsakkoord van het Rijk (13,1 miljoen) en een aantal rijks bezuinigingen op specifieke uitkeringen (5,5 miljoen). De incidentele bezuinigingen worden veroorzaakt door tekorten op de grondexploitaties Leidsche Rijn (67,5 miljoen) en Stationsgebied (47 miljoen). Vanzelfsprekend zullen de partijen de Voorjaarsnota intern bespreken. De stukken komen aan bod in de Raadsinformatieavond van 19 juni 2012, in de Commissie Mens & Samenleving op 25 en 27 juni 2012 en in de Commissie Stad en Ruimte op 26 en 28 juni 2012. Op 5 juli 2012 vindt besluitvorming door de gemeenteraad plaats, waarna de voorstellen worden verwerkt in de Programmabegroting 2013. Vanaf gisteren staan de stukken ter inzage op www.utrecht.nl/voorjaarsnota en www.utrecht.nl/verantwoording.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).