“Milieuzone draagt bij aan gezonde leefomgeving Utrechters” | De Utrechtse Internet Courant “Milieuzone draagt bij aan gezonde leefomgeving Utrechters” | De Utrechtse Internet Courant

“Milieuzone draagt bij aan gezonde leefomgeving Utrechters”

“Milieuzone draagt bij aan gezonde leefomgeving Utrechters”
Archieffoto - Wethouder Lot van Hooijdonk
De gemeente doet er alles aan om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren en de milieuzone draagt daaraan bij. Dat laat wethouder Lot van Hooijdonk weten als reactie op enkele rapporten over de kwaliteit van de lucht in de stad. Toch moeten er nog meer stappen genomen worden, de lucht in Utrecht zou nog steeds ongezond zijn.

De gemeente doet er alles aan om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren en de milieuzone draagt daaraan bij. Dat laat wethouder Lot van Hooijdonk weten als reactie op enkele rapporten over de kwaliteit van de lucht in de stad. Toch moeten er nog meer stappen genomen worden, de lucht in Utrecht zou nog steeds ongezond zijn.

Sinds 1 januari 2015 is de milieuzone in het centrum van Utrecht van kracht. Dieselpersonen- en bestelauto’s van voor 2001 worden geweerd uit de binnenstad. Maar niet alleen de milieuzone moet bijdragen aan de luchtkwaliteit in Utrecht, het college heeft een heel pakket van maatregelen waardoor de lucht gezonder moet worden. Hoewel er veel voorstanders zijn van de milieuzone en andere maatregelen, zijn er ook critici.

De gemeente heeft vandaag meerdere rapporten gepubliceerd, waaronder de gemeentelijke Monitoringsrapportage luchtkwaliteit 2015 en Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht. Wethouder Van Hooijdonk is voorzichtig optimistisch: “Uit het hele pakket van documenten kan je de conclusie trekken dat door alle maatregelen het steeds een stapje beter gaat met de lucht in Utrecht. Daar hoort de milieuzone bij, maar bijvoorbeeld ook de schonere bussen. Alles bij elkaar gaan we de goede kant op.”

In de gemeentelijke monitoringsrapportage staat echter wel dat er in jaar 2015 één overschrijding van stikstofdioxide berekend wordt (op de Catharijnesingel tussen de Bleekstraat en het Ledig Erf) en op 23 plekken is er sprake van een dreigende overschrijding. Dit zijn er meer dan in 2014. Van Hooijdonk erkent inderdaad dat er een tegenvaller is geweest: “Moderne auto’s blijken zo gefinetuned te zijn op de rollerbanktest dat ze in het laboratorium veel schoner lijken dan ze eigenlijk zijn in de praktijk. De lucht is dus niet zozeer echt viezer geworden, maar de rekensom is wel aangepast met betere gegevens.”

Milieuzone

Ten aanzien van roet is het onderzoek van TNO naar de effecten van milieuzone gunstiger. Berekend wordt dat het percentage roet afkomstig van licht verkeer in 2015 met 29 procent is afgenomen en dat dit waarschijnlijk door de milieuzone komt. Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, is niet verbaasd over deze conclusie: “Het is, met name in Duitsland, bekend dat de milieuzones de luchtkwaliteit in steden verbeteren.”

Toch houdt het onderzoek wel een slag om de arm. De 29 procent afname is een prognoseberekening naar aanleiding van de afname van vervuilende auto’s door de milieuzone, en geen meting. Bij metingen naar de afname van roet op de Catharijnesingel kwam een daling van 16 procent naar voren. Dit getal kan echter afhankelijk zijn van meerdere factoren laat TNO weten.

“Van roet weten we dat het slecht is voor de gezondheid”

Van Hooijdonk zegt daarover: “Het wagenpark in Utrecht wordt steeds schoner en de metingen zijn schoner, maar de wetenschappers geven aan dat ze met het huidige onderzoek niet een op een kunnen vaststellen dat dit door de milieuzone komt.” Toch is de wethouder erg blij met de afname: “Van roet weten we dat het slecht is voor de gezondheid. Met deze afname neemt dus ook de gezondheidsschade af.”

De wethouder laat weten dat ze op de goede weg zitten: “We hebben het vaak over verschillende stoffen en Europese normen, maar in de kern gaat het om de gezondheid van mensen. Ongezonde lucht is een van de gezondheidsschades waar mensen zelf geen grip op hebben, anders dan roken, te weinig bewegen of slecht eten. Het is dus een publiek belang waar de overheid in moet stappen.”

De milieuzone is dus ook maar een van de maatregelen om de lucht beter te maken: “We willen gezonder leven en zijn daar dus concreet mee bezig, bijvoorbeeld ook met het nieuwe verkeersplan. Natuurlijk moet het bestemmingsverkeer gewoon zo goed mogelijk op de plek van bestemming komen, maar doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk de ring nemen. Ook willen we nog meer schonere bussen laten rijden, we blijven doorgaan met het stimuleren van elektrisch vervoer en we willen zo veel mogelijk mensen verleiden om het OV te gebruiken of op de fiets te stappen.”

Uitbreiding milieuzone

Ook een uitbreiding of aanpassing van de milieuzone is een optie: “Misschien moet de zone groter, of strenger worden. Ook is er een initiatief uit de raad waarmee werd voorgesteld om ook te onderzoeken of een milieuzone voor brom- en snorfietsen mogelijk is. We zijn dus aan het onderzoeken of dit wellicht in 2020 ingevoerd kan worden. Een zone waar alleen elektrische scooters welkom zijn. Natuurlijk moeten we goed kijken of dit echt een goed idee is en wat het oplevert.”

Dat de maatregelen niet alleen maar positief nieuws brengen, blijkt uit de tevredenheidscijfers over de bereikbaarheid van Utrecht. Deze zijn de afgelopen jaren gedaald. Dit kan echter ook komen door grootschalige werkzaamheden of andere zaken. Toch vindt Van Hooijdonk deze cijfers ook niet altijd leidend. “Er zijn inderdaad allerlei belangen die we moeten dienen; bereikbaarheid, economische belangen maar ook gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. We moeten dus altijd een goede afweging maken en een balans vinden.”

Ook bij nieuwe maatregelen worden deze belangen gewogen: “We moeten kijken welke maatregelen we kunnen treffen die zoveel mogelijk effect hebben op gezondheid, tegen acceptabele nadelen.” Tenslotte zegt wethouder Van Hooijdonk: “Ik krijg nooit bewoners aan mijn bureau die zeggen dat de bereikbaarheid van Utrecht zo vreselijk is, maar ik krijg wel bewoners aan mijn bureau die zich zorgen maken over de lucht die zo slecht is.”

40 Reacties

Reageren
 1. WdH

  Demagogie pur sang. “Ik krijg nooit mensen aan mijn bureau die zeggen dat de bereikbaarheid van Utrecht zo vreselijk is”. Nee, als je de deur dicht houdt en niet wilt luisteren en kijken, dan krijg je deze signalen niet. Ondernemersverenigingen en anderen klagen inmiddels luidkeels dat de wethouder weigert in gesprek te gaan. Bah.

  En dan de effecten van de milieuzone. Uit de Volkskrant, 19 mei 2016: “TNO levert met het rapport niet het door het Utrechtse stadsbestuur zo gehoopte bewijs dat de luchtkwaliteit in de stad verbeterd is vanwege het weren van oude, sterk vervuilende auto’s uit het centrum”. In Orwelliaanse newspeak doet Van Hooydonk hierboven anders voorkomen.

  En tot slot: de gemeente bestrijdt de verbreding van A27 met het argument dat in de toekomst auto’s electrisch zijn. Dat gezegd hebbend is de vraag waarom het stadsbestuur al die draconische maatregelen dan toch doordrukt.

  Demagogie, op het randje van bedrog, van een wethouder die als een autocratisch bestuurder haar agenda doordrukt.

 2. Martijn

  “Bij metingen naar de afname van roet op de Catharijnesingel kwam een daling van 16 procent naar voren. Dit getal kan echter afhankelijk zijn van meerdere factoren laat TNO weten.”
  Ja, deze afname heb ik in 2015 al voorspeld: “Ik kan nu al voorspellen dat de cijfers voor de Catharijnesingel eind dit jaar goed zullen zijn. Tot half september is dit stuk alleen bereikbaar voor mensen die denken dat de afsluiting van het Ledig Erf niet voor hen geldt.” in het commentaar op http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1353438

 3. Janus

  De gemeente Utrecht bezorgt anders wel nog steeds de post per *kuch* brommer (vanstraatenpost)

 4. HUGO

  In alle eerlijkheid vervloek ik ook de verkeerssituatie in de stad wel eens. Maar we moeten met zijn allen even door de zure appel heen. Het beleid van Lot en besluiten over bv de verbreding (of liever de niet-verbreding) van de A27 vind ik getuigen van durf. Het heeft niks te maken met Groen Links of niet, eerder met een toekomstgerichte en progressieve blik.

  -Wij veranderen. Vervoer zal steeds meer met de fiets en OV gaan, en auto’s worden meer gedeeld.
  -De economie verandert: werk is steeds minder plaats en tijd gebonden
  -Autonoom rijdende auto’s verminderen ongelukken en filedruk
  -(Bijvoorbeeld) fabrikanten als Audi integreren al fietsen in hun auto’s, zodat je het laatste stukje met de fiets kan afleggen.

  En die 1 miljard voor de verbreding van de a27 kan je dan investeren in het verlagen van de schuldenlast van Utrecht OF investeren in ‘Silicon Valley II’ in Utrecht. Dat is ultimo zinvoller voor een (economisch en fysiek) gezonde stad Utrecht

 5. WdH

  Beste Hugo,

  Ik geloof niet dat je het helemaal snapt. Dat miljard komt uit de rijksbegroting. Je denkt toch niet dat als Groenlinks de verbetering van het rijkswegenstelsel rond Utrecht succesvol saboteert dit geld naar Utrecht toekomt? No way.

 6. Geenstijl@Utrecht

  Natuurlijk moeten wij met zijn allen iets doen aan de luchtkwaliteit, maar laten wij dit wel op een realistische wijze doen,laten wij vooral in gesprek gaan met elkaar en niet altijd maar elkaar de verwijten maken, dus Lot ga ook eens met tegenstanders in gesprek, je zal zien dat wij als stad veel verder komen door vooral te praten en te overleggen met elkaar.

 7. Niels Utrecht

  De lucht in de Catharijnesingel is schoner omdat het verkeer wordt gedwongen om te rijden via de Albatrosstraat, waar van ‘s ochtends tot ‘s avonds lange files staan. Op 3 meter afstand van de woningen van Utrechters. Dat wordt er natuurlijk allemaal niet bij gezegd. Ga daar eens meten, of beter Lot: ga daar eens wonen! Waarschijnlijk zou er dan direct ingegrepen worden, want 5 jaar korter leven, dat wil niemand. Prima om maatregelen te nemen tegen vervuilde lucht, maar dan we zo dat iedereen ervan profiteert, en niet alleen een groepje mensen in de binnenstad die kennelijk harder kunnen roepen dan de mensen daarbuiten.

 8. kees van oosten

  Van Hooijdonk stuurt juist aan op verbreding van de A27 door het Utrechtse autoverkeer buitenom (over de RING) te laten plaatsvinden in plaats van het autoverkeer terug te dringen door het verkeer vanaf de RING stadinwaarts te doseren en het aantal parkeerplaatsen in en rond de binnenstad en het stationsgebied substantieel terug te dringen (zie bijvoorbeeld de nieuwe parkeergarage onder het Jaarbeursplein voor 50 miljoen)

  Als er al van een effect van de milieuzone sprake is (TNO twijfelt daar aan) dan is dat effect dat de luchtverontreiniging verplaatst wordt naar wegen om de milieuzone heen. Kortom, de gemeente geeft 10 miljoen uit (en jaagt bezitters van oudere auto’s op hoge kosten) om de luchtverontreiniging te verplaatsen en om niets tegen de groei van het autoverkeer te hoeven doen.

 9. FD

  NOS:
  Sinds de invoering van de milieuzone in Utrecht is de luchtkwaliteit in de stad meer verbeterd dan in andere grote steden. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het onderzoeksinstituut noemt het “aannemelijk” dat het verschil deels kan worden verklaard doordat Utrecht sinds ruim een jaar sterk vervuilende dieselauto’s en -bestelauto’s weert in de binnenstad.

  Telegraaf:
  UTRECHT – TNO maakt gehakt van de door vele automobilisten gehate milieuzones. Het verwachte effect kan niet bewezen worden, aldus de onderzoekers in een rapport dat vandaag verschijnt.
  De concentraties fijnstof in de lucht zijn weliswaar lager, maar na correcties blijft daar minder dan één procent van over. De stikstofdaling door het weren van oudere diesels is even minimaal. Het beboeten van duizenden automobilisten is mogelijk zinloos.

  Wat is het nu ?

 10. Herman

  Utrecht is op een aantal manieren en plaatsen zeer goed bereikbaar. Als je met de trein/OV of fiets naar het Centrum wilt is dat meer dan goed geregeld. Hele veel OV verbindingen in een hoge frequentie naar vele bestemmingen en steeds meer stallingsmogelijheden voor fietsen.

  Wil je met de auto naar Kantoren of bedrijven dan kun je heel goed naar Papendorp, Lage Weide en dergelijke.

  Wil je met de auto naar het Centrum of met het OV naar een bedrijventerrein aan de rand van de stad dan is de bereikbaarheid minder.

  Beetje kort door de bocht dus tevreden of juist ontevreden te zijn. Vraag is ook af je voor ieder kantoor een treinstation nodig hebt, of een snelweg richting centrum.

 11. pieter

  wanneer raakt Utrecht van geiten wollen figuur als van Hooijdonk af ??

 12. Rob

  Hoe kun je nu met droge ogen beweren dat de milieuzone effect heeft als je eerst 2700 auto’s laat slopen?

 13. WdH

  @ FD

  Dat werkt zo. De wethouder geeft een onderzoeksopdracht. Helaas concluderen de onderzoekers niet wat de opdrachtgever, ic de wethouder, wil horen. Om toch haar gelijk te halen gaat ze met bepaalde zinnen uit het rapport aan de haal. Dat neemt de NOS over.

  De Telegraaf. Ook niet mis, heeft ook een eigen agenda, en zet de conclusies van de onderzoekers net wat dikker aan dan die in hun rapport zelf doen.

  Blijft staan dat de causaliteit tussen instellen milieuzone en verbetering luchtkwaliteit niet is bewezen volgens TNO. En dus mag nu het RIVM nog een poging doen. Het kost wat. Maar de wethouder moet en zal haar gelijk halen.

 14. G. Mensink

  Hang een dag de uitlaat van zo’n oude stinkend diesel door je brievenbus naar binnen. En lekker gas geven!
  Wie gelooft er nu echt dat minder zwaar vervuilende auto’s in de (binnen)stad geen verbetering van de luchtkwaliteit oplevert?

 15. Scherpschutter

  “Het wagenpark in Utrecht wordt steeds schoner en de metingen zijn schoner, maar de wetenschappers geven aan dat ze met het huidige onderzoek niet een op een kunnen vaststellen dat dit door de milieuzone komt.”

  Men heeft de mileuzone in eerste plaats al opgezet op basis van wat nattevingerwerk en onderbuikwerk en nu wil deze mevrouw de economie en automobilist dus nog verder frustreren door de milieuzone verder uit te breiden, zonder dat er ook maar een begin van een wetenschappelijke grondslag te ontdekken is…Ik vind dit werkelijk on-voor-stel-baar.

  Het was door het ontbreken van enige wetenschappelijke grond reeds een buitengewoon pijnlijk dossier, maar nu begint het ronduit genant te worden. Al helemaal omdat TNO vandaag een rapport naar buiten heeft gebracht waaruit blijkt dat er maar een procent(!) minder fijnstof in de lucht zit, waarbij het ook nog eens volstrekt onbewijsbaar is-en blijft- dat dit een gevolg van de milieuzone is…

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/25820041/__Milieuzone_in_stad_blijkt_zinloos__.htm

  Hoog tijd dat het Rijk keihard ingrijpt tegen dit absolute wanbestuur! De inwoners van Utrecht dienen beschermd te worden tegen blinde idealisten als van Hooijdonk. In mijn beleving dient van Hooijdonk uit haar ambt ontheven te worden. Dat meen ik oprecht. Dit kan echt niet! Wichelroedelopen doe je maar in je vrije tijd.

 16. Januz

  Jammer dat dit soort discussies direct zwart-wit worden en iedereen de “feiten” gebruikt die hem of haar het beste past, terwijl ook hier de waarheid volgens mij in het midden ligt.
  Er kan blijkbaar inderdaad geen causaal verband worden gelegd tussen de milieumaatregelen van de gemeente Utrecht en het schonere milieu. Nu denk ik dat het vinden van een causaal verband zo goed als onmogelijk is: er zijn zoveel factoren die een rol kunnen spelen dat een wetenschapper zich niet snel zal branden aan een dergelijke harde conclusie .
  Wel is het “aannemelijk” te noemen dat er een verband is. Dat lijkt me toch een conclusie die het waard is om serieus genomen te worden.
  Ik zou zeggen, we lijken op de goede weg maar word niet te overmoedig en blijf openstaan voor andere inzichten.

 17. Toine Goossens

  Als notoir criticaster van Lot van Hooijdonk, wil ik haar nu complementeren. Die rapporten ga ik nog bekijken. Daar laat ik mij nu niet ver uit.

  Maar hoe anders van toon is dit persbericht. De essentie is: ´Alle kleine beetjes helpen´, er is geen nadruk meer op overlijdensrisico. Daarmee verdient Lot een warme douche.

 18. Johan

  @ Scherpschutter

  En dan hebben we het hier alleen nog maar over de milieuzone. Nog veel schadelijker voor de Utrechtse economie zijn de plannen van onze wethouder om de hele stad om te toveren in een dorp met uitsluitend stadsboulevards en 30 km wegen.

 19. Rob Hoveling

  Al die automobilisten die zo verknocht zijn aan hun wagentje. Voor wie hun wagentje een verlengstuk van hun ego is.

  Doe het eens een maand zonder! Je merkt vanzelf dat je de auto amper mist! En dat je veel geld bespaard. Over de leefbaardere stad hebben we het dan nog niet eens…

 20. Scherpschutter

  @Januz 19/5/2016 – 13:47

  Een feit waar niemand omheen kan is dat de lucht in het beste geval met 1 procent(!) is verbeterd. Een(!) heel procentje maximaal, en dan ook nog aannemelijk, want het is wetenschappelijk schier onmogelijk om aan te tonen dat dit door de mileuzone komt.

  Het gaat er in mijn beleving dan ook niet enkel om dat er geen causaal verband aangetoond kan worden. Minstens zo belangrijk is de conclusie dat de honderden miljoenen kostende maatregelen mogelijk(!) slechts 1% verbetering in de luchtkwaliteit hebben opgeleverd, waarbij ook dit natuurlijk volstrekt wetenschappelijk onaantoonbaar is en blijft.

  Zoals ik het zie behoort de centrale discussie dan ook te gaan over het gegeven dat we een wethouder hebben die een maatregel invoert op basis van de onderbuik (er was ook op voorhand geen plausibele calculatie gemaakt die een positief effect zelfs ook maar aannemelijk zou hebben gemaakt), en nu blijkt dat er ondanks gigantische kosten zijn gemaakt er nauwelijks verbetering heeft opgetrefen wederom niet een logische conclusie trekt (stekker eruit!!), maar zelfs pleit voor uitbreiding….

  Persoonlijk begrijp ik wel waar mevrouw van Hooijdonk vaak geassocieerd met ‘van Lotje getikt’. Deze vrouw laat zich door niets stoppen, ook niet door wetenschap, feiten en realiteit. Het is tijd voor een ernstige discussie over of deze vrouw niet subiet uit haar ambt ontheven dient te worden.

 21. Justin

  Aan de reacties te zien kan ik concluderen dat autobezitters erg bitter zijn. De verschraalde en gekrenkte ego’s zijn hier niet van de lucht. Zeker te lang aangezuurd in hun stinkende koektrommels op wielen.

 22. Mia Amram

  Wat een artikel zeg! Dit is volgens mij gewoon een artikel wat uit de schrijfkoker van de ambtenaren rond Lot aangeleverd is. Dit hebben jullie toch zelf niet geschreven, DUIC? Want waar is de kritische noot, het andere geluid, de goede vragen?

  We kunnen als winkeliers Lot zo onderhand wel schieten, want zij kost ons met haar autopestende maatregelen dik omzet. Ze heeft maar een heilig doel, de auto de stad uit.

  Cijfers over de luchtkwaliteit zijn zo verschillend als wat, niemand gelooft nog in de betrouwbaarheid. Het komt bij mij over of er nota’s en rapporten met door Groen Links gewenste uitkomsten gefabriceerd worden om krom beleid goed te praten.

  We willen allemaal graag in een nog gezondere omgeving wonen en werken, maar dit bereiken moet in samenspraak met alle partijen en met goed cijfermateriaal doorberekend worden. De Oostduitse manier waarop Lot haar waardeloze verkeersmaatregelen doordrukt en het zelfs presteert landelijk kritiek te krijgen, zou het Utrechts college zo onderhand te denken moeten geven of ze wel de goede voor de plek is.

 23. Joep

  De Dataduicers hadden een paar maanden geleden een analyse gemaakt met als conclusie dat de milieuzone effect heeft. Dat hadden ze gedaan adhv de meetresultaten van stikstofdioxide van het Utrechtse meetnet. Nu stelt TNO letterlijk: “Het effect hiervan (de milieuzone) op de emissies van stikstofoxiden is verwaarloosbaar”.
  Ik vond toen al dat de Dataduicers er geen verstand van hadden en dat blijkt nu dus ook.

 24. Jeroen de vries

  Wanneer kan ik mij melden voor een afspraak aan het bureau van de wethouder om te klagen over de bereikbaarheid van de stad? Nodig ik haar daarna uit om een stukje met de auto (om) te gaan rijden. Wellicht dat ze dan zelf kan zien hoe onzinnig een knip op de Croeselaan bijvoorbeeld is, en hoeveel auto’s dagelijks kilometers moeten omrijden als gevolg van haar autohaat. Als de wethouder mij even uitnodigt kom ik er aan !!!!

 25. E.Kluvers

  Even iets over de moderne diesel. Natuurlijk is die in deellast schoner dan een oude. Maar als je uit zo een nieuwe tijdens de stoplichtsprintjes om het volgende groene licht te halen de laatste pk perst dan komt er nog steeds een behoorlijke zwarte wolk vanaf. Kijk maar eens goed naar al die taxis. Ook de moderne direct ingespoten benzine auto heeft een behoorlijke roetuitstoot. En laten die nu juist het meest verkocht worden.

 26. Ohoh

  @ Jeroen

  Bespaar je de illusie. Je krijgt haar niet te spreken. Tenzij je komt klagen over luchtkwaliteit. De dame schermt zich af van haar criticasters.

 27. Ohoh

  @ Toine

  Jij bent wel heel snel tevreden zeg. Aan haar verdichtingen en halve waarheden ga je wel heel makkelijk voorbij.

 28. Angela Paula

  We wonen in een RAAR land …..
  Rotterdam , Utrecht , Amsterdam …. en er zullen er als het zo door gaat nog velen volgen …..
  In Rotterdam hoor en lees je exact dezelfde verhalen , alleen zijn de namen dan uiteraard anders……
  Er zijn mensen in de raad die het kosten wat het kost hun ideeen erdoor willen drukken….. rapport ….. wat moet je ermee ….. ze halen eruit wat hun aanstaat en de rest lezen we overheen !!!!!
  De liefhebbers van oldtimers een serieuse hobby waar veel mensen met hart en ziel in op gaan ….. Deze hobby is kapot gemaakt ! Wat is er nu mooier om je hobby auto heerlijk bij je voor de deur in het zicht te hebben staan en er van kunnen genieten …… hoeveel kilometers zullen er met zo’n oldtimer gereden worden per jaar ? [ de meesten van ons hebben al 3 maanden ophok plicht door de veranderde belasting voorwaarden , opgelegd door de regering.] En nu de grote steden ….. voor je lekker in je oldtimer kunt stappen , moet je verplicht na gaan denken waar je naar toe zult rijden , van te voren opzoeken of je wel welkom bent met je oldtimer in een van de grote steden in Nederland . Het moet toch niet gekker worden ….. en als het dan nog ECHT zoden aan de dijk zou zetten ….. oke , dan zou ik het nog zowat kunnen begrijpen …. maar nu …..?
  En wat dacht je van alle bedrijven die zich hebben gespecialiseerd hebben in oldtimers ….. verschillende goede vrienden door het hele land heen zijn al genoodzaakt om of over te schakelen naar nieuwere auto’s of een andere baan te gaan zoeken !!!! Al met al , HET IS TOCH OM VAN TE HUILEN !!!!! De verstokte Citroen Oldtimer Liefhebster Angela.

 29. A. vd Brink

  Ik kan niet geloven en er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing dat de plannen van mevrouw van Hooijdonk werken.
  Al de ronkende motoren die heel lang stilstaan, dat is pas ongezond.
  Waarom kunnen nog veel grotere en drukkere steden zoals Amsterdam en Rotterdam hun verkeersstromen wel soepel door laten rijden en Utrecht niet.
  Mevrouw van Hooijdonk behartigd alleen haar EIGEN belangen, zeker niet van degene die haar salaris d.m.v de auto moeten verdienen. Wellicht dat ze daar eens bij na moet denken.
  Ik heb ernstig medelijden met de bewoners van de omgeving van de in aanleg zijnde stadsboulevard Goylaan. Zie nu de Waterlinieweg tijdens de spits en dat is nog maar het begin! Fiets daar maar eens langs Lot, lekker gezond?? En voor de pro Lotters: ik hoop niet dat jullie ooit afhankelijk worden van een auto vanuit Utrecht….

 30. WP

  @Jeroen de Vries, volgens mij hebben alle wethouders wekelijks open spreekuren. Gewoon even op de gemeentesite kijken.

 31. Dirk

  Mia Amram
  Over onderbouwen gesproken: heb je, behalve de mening van een paar ondernemers die een paar ongeduldige, luie klanten horen klagen dat het zo lastig was om in de stad te komen, data waarmee je je stelling kunt onderbouwen?

  Ik zou verder voor de nuance eerst beginnen met het uit de weg ruimen van wat aannames:
  – kost het verkeersbeleid alleen specifieke ondernemers omzet of kost het alle ondernemers omzet? (bijvoorbeeld: horeca/restaurants krijgen meer omzet, traditionele retail minder omzet)

  – is er ook een mogelijk positief omzetseffect dat voortkomt uit het huidige verkeersbeleid? (bijvoorbeeld fietsers/voetgangers komen frequenter)

  – aangenomen dat het allemaal niet zo zwart-wit is: waar moet de gemeente de balans vinden gegeven het feit dat meer auto voor sommigen zorgt voor een minder fijne winkelervaring en minder auto voor anderen voor een moeilijker bereikbare en daardoor ook mindere winkelervaring.

  Met andere woorden:
  welke data heb je?
  wat is het probleem exact?
  welke oplossingen heb je behalve schreeuwen dat het nu niet goed is?
  en de cherry on top: in hoeverre verschilt die oplossing nou eigenlijk van het huidige beleid, gegeven de belangen van bewoners, bezoekers en de verschillende ondernemers en het feit dat we beperkte ruimte in de binnenstad hebben?

 32. 't Sticht zwicht

  Miliemaffia. Nooit links stemmen op lokaal niveau.

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nog-geen-bewijs-dat-milieuzone-werkt.9536694.lynkx

 33. Ingo Heinen

  Laat ik voorop stellen dat ik het milieu een warm hart toedraag. Het verketteren van personen om hun ideeën is niet mijn ding. Een respectvol dialoog is de manier om van elkaar te leren.

  Maar als je echt iets aan het milieu wil doen moet je zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Scooters weren, evenals de binnenvaart (zeer hoge uitstoot en extreem giftig). Verder moet je dan zorgen, voor adequaat betaalbaar (lees gratis parkeren en vervoer van de rand naar centrum) openbaar vervoer en een goede gratis fietsinfrastructuur.

  Alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen hebben het milieu alleen maar kwaad gedaan. Er is tot nu toe geen goede luchtkwaliteitsmeting gedaan. sterker nog het enige positieve procentpunt die geconstateerd wordt in het TNO rapport gaat niet uit van de reële emissies maar van de opgegeven emissies! Daarbij komt nog dat de meetpunten die er waren gemeten ook nog eens drastisch minder verkeer hadden, Kortom wij van wc eend vinden dit een geweldig resultaat. Rapporten die er zijn, kun je misbruiken voor politieke doeleinden maar dit zegt niks over het ware effect van de maatregelen tot nu toe.

  Een ieder weldenkend mens kan je vertellen, dat verkeer die te maken heeft met stoppen en stilstaan ongelooflijk veel vervuilt. Aangezien de reistijden in Utrecht, de afgelopen 10 jaar zo beetje verdubbeld of zelfs verdrievoudigd zijn, is het heel simpel uit te rekenen, dat alle maatregelen alleen maar geleid hebben tot slechtere luchtkwaliteit en verplaatsing van het probleem.

  Ik ben overtuigd van de goede wil om het milieu daadwerkelijk vooruit te helpen. Tegelijk realiseer ik mij heel goed, hoe moeilijk het is om toe te geven dat je ideeën niet goed uitpakken. Het is ongelooflijk moeilijk en maar zeer weinige mensen gegeven om zo wijs te zijn, om toe te kunnen geven dat een andere oplossing misschien beter werkt.

  Utrecht is een prachtige stad, jammer alleen dat hij onbereikbaar is met de auto en dat er geen goede alternatieve reismogelijkheid is Probeer eens met 3 volwassenen in de spits van Houten naar de Indusdreef te gaan. Fiets nou nee want gevaarlijke route en ook nog eens last van de uitlaatgassen. Trein en bus? Nou dat kan als je zeeën van tijd hebt en een dikke portemonnee. Blijft over de auto. 12 jaar geleden een standaard rit van ruim 20 minuten. Nu in de spits gemakkelijk een uur of langer.

  De vervuiling is dus minstens 3 keer zo groot en het was nou juist de bedoeling om die te verminderen. Doe dit dan ook in de real world en niet met papieren werkelijkheden.

  Ik wens het college en de raad een goede dialoog toe. Heb respect voor elkaars standpunt en visie en leer van elkaar.

 34. kees van oosten

  Als wethouder Lot van Hooijdonk de milieuzone wil uitbreiden zou ze moeten beginnen het immense parkeerterrein bij de Jaarbeurs binnen de milieuzone te brengen. Die 3200 parkeerplaatsen langs de Overste den Oudenlaan zijn er buiten gehouden (je kunt er komen via de Europalaan) om er voor te zorgen dat de auto’s (en vrachtwagens) die de meeste luchtverontreiniging veroorzaken op loopafstand van de Jaarbeurs en het Stadskantoor kunnen blijven parkeren. De SSLU heeft daar al vaak op gewezen, maar daar heeft Van Hooijdonk kennelijk geen oren naar. Over hypocrisie gesproken.

 35. Gerben

  @kees van oosten : wilt u deze kaart even goed bekijken?
  http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/365
  Overste den Oudelaan valt binnen de milieuzone …….

 36. Arnaud

  @ Ingo Heinen

  U begrijpt het en verwoord het goed. Eigenlijk zou met name Groen Links juist uw argumentatie aan moeten houden.

  Iets wat ik onder een ander artikel schreef:

  ” Ik snap de intenties van het beleid om de auto een minder prominente rol te geven. In veel grotere steden wereldwijd leidt dit tot een forse verbetering van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad, maar de uitvoering in Utrecht laat ernstig te wensen over. De beste optie om de auto uit de binnenstad te weren alsook het voorkomen van het dichtslibben van interwijkverbindingen, is nog altijd een parkeergarage onder de Maliebaan met een in- en uitrit aan de Biltstraat/ Berenkuilzijde. Daar kan ook al het parkeerverkeer van de Nieuwe Gracht naartoe (want op loop-/kruipastand) en al het parkeerverkeer van de met name Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat. Hiedoor kunnen de stoepen en fietspaden verbreed worden, waardoor er ook een betere scheiding van verkeersstromen komt op deze hoofdfietsverbinding. Zoals eerder gezegd. Lijn 8 zou maar van 1 kant door de Reigerstraat geduwd moeten worden (en niet door de Oudwijkerdwarsstraat) en via de andere kant over de singel. Daarnaast zou er naast lijn 2 door het centrum (of ipv) een lijnbus moeten komen die gewoon rondje Utrecht doet over de singels. Zorgt voor extra goede bereikbaarheid van de stad naast de busbaan dwars door het centrum. (en bijv. Spoorwegmuseum naast de treinverbinding). Zo is door het midden en rondom gedekt! Volgens los je heel veel verkeersproblemen op dit stuk stad op, maar ook elders in de stad. Iig komt er ook veel meer ruimte voor de fiets op de hoofdfietsverbinding station richting Uithof en vice versa. Dan alleen nog kruising Maliebaan, Stadsschouwburg en Maliebaan ombouwen naar rotonde en je hebt doorstroming en veiligheid en een stad die toekomstbestendig is en meer inwoners en meer verkeer aan kan. Ben ik nu de enige die hieraan denkt?”

 37. L.J van Herk-Mol

  Omdat mevrouw van Hooijdonk zo voor de schone lucht is laat ze zeker het probleem van de parkeeroverlast in Rijnsweerd-Zuid maar bestaan tot ergernis van velen.Bovendien is de veiligheid in het geding.Ik heb haar gevraagd om aan één kant van de Louis Bouwmeesterlaan een parkeer verbod bord te plaatsen evenals aan de Wim Sonneveld laan. Nu is het zo dat doordat er aan beide kant van zowel de Louis Bouwmeesterlaan als de Wim Sonneveldlaan aan beide kanten auto,s geparkeerd staan ,veel van omliggende bedrijven.Dat betekent dat herhaaldelijk auto,s tegenover elkaar staan en één van die twee terug moet.Dat zou betekenen dat er voorzichtiger gereden zou worden.Deze vrouw is werkelijk wereldvreemd,moet nog heel veel leren.Dan wordt het probleem naar andere wijken verplaatst zegt ze alsof wij nu geen last hebben van het feit dat er vanuit de binnenstad steeds meer wijken betaald parkeren hebben.En dat is al jaren zo.Daar zijn al héél veel klachten over geweest bij de gemeente,dat schijnt de gemeente helemaal niets te interesseren.Ik vind het walgelijk en getuigen van weinig deskundigheid

 38. Mia Amram

  Speciaal voor Dirk; een paar linkjes;

  http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf_autofeed/native-app/issue/2016/05/11/0001/public/frame/264be2618cc7002a87a356bde686668336b1a2b5.html

  http://m.rtvu.nl/nieuws/1476767

  http://www.strabo.nl/cms/filemanager/files/SCN4-2014_Gigantisch-belang-parkeren.pdf

 39. Ohoh

  Beste Mia. Helaas laten fundamentalisen als Dirk zich niet overtuigen. Door middel van grote woorden buigen zij de werkelijkheid naar hun mening toe. Aan dat syndroom leidt de wethouder ook.

 40. Dolly Dijkschaap

  In elk artikel zegt Lot hetzelfde : de milieuzone draagt bij aan een betere lucht, hoe substantieel dat is en of het effect significant is zegt ze er niet bij. Ook zwijgt ze in alle toonaarden over de de locaties waar het verkeer nu rijdt of beter gezegd stilstaat, ik noem sterrenwijk, cartesiusweg, amsterdamse straatweg.

  Daarnaast was een deel van het effect in 2015 verklaarbaar omdat de weerdsingel dicht was. Ook hier zijn publicaties over.

  Maar het doel heiligt de middelen. Lot weet donders goed dat ze niet mag liegen en daarom kiest ze voor het zorgvuldige ” het draagt bij ”
  Dan hoef je het niet meer feitelijk te onderbouwen en kom je er mee weg.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).