‘Nog meer bomen verdwijnen op Paardenveld’; Partij voor de Dieren stelt vragen | De Utrechtse Internet Courant ‘Nog meer bomen verdwijnen op Paardenveld’; Partij voor de Dieren stelt vragen | De Utrechtse Internet Courant

‘Nog meer bomen verdwijnen op Paardenveld’; Partij voor de Dieren stelt vragen

‘Nog meer bomen verdwijnen op Paardenveld’; Partij voor de Dieren stelt vragen
De Partij voor de Dieren (PvdD) snapt de aanvraag voor de kap van twee bomen bij het Paardenveld niet. De aanvraag die gedaan is ter voorbereiding van de eventuele bouw van een bioscoop snijdt met eerder gemaakte afspraken en er lijken nog meer bomen gekapt te gaan worden. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

De Partij voor de Dieren (PvdD) snapt de aanvraag voor de kap van twee bomen bij het Paardenveld niet. De aanvraag die gedaan is ter voorbereiding van de eventuele bouw van een bioscoop snijdt met eerder gemaakte afspraken en er lijken nog meer bomen gekapt te gaan worden. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Vorige week dinsdag stelde de nieuwe Klimaatpartij van Kees van Oosten de kwestie aan de kaak. “Ze hebben het recht om die bomen te kappen met zo’n vergunning, maar waarom ze niet kunnen wachten tot zeker is dat die bioscoop er komt is mij volstrekt onduidelijk. Er is tijd zat voor die aanvraag.”

De gemeente verklaarde naar aanleiding hiervan tegen DUIC dat de aanvraag ‘ter voorbereiding’ is gedaan. Een uitspraak waar Eva van Esch van de PvdD nu geen genoegen mee neemt. “In de praktijk blijkt dat aanvragen, als zij eenmaal verleend zijn, ook ten uitvoer worden gebracht. Hoe rijmt dit met motie 29 uit 2006 ‘Kappen met te vroeg kappen III’, die is aangenomen? Heeft het college voor ogen dat politieke partijen bij ieder bouwproject dit soort toezeggingen moeten gaan vragen? Hoe verkoopt het college dit aan de indieners van motie 29/2006 en de inwoners van Utrecht?”

Verdere bomenkap

Van Oosten kwam eerder deze week tot de conclusie dat er nog meer bomen gekapt gaan worden rond het Paardenveld. Dat zou blijken uit de schets ‘vastgoedontwikkeling’, hieronder afgebeeld. “De bedoeling van het college is om alle bomen te slopen tussen de parkeergarage en de singel. En niet alleen dat, maar ook de bomen tussen het Paardenveld en het spoor (naar de Daalsetunnel) zullen, als het aan dit college ligt, verdwijnen.”

Ook hier heeft Van Esch vragen over gesteld. Ze wil graag opheldering over deze constatering. “Als dit klopt, wanneer gaat het college hier een omgevingsvergunning voor aanvragen?” En tot slot: “In de omgeving van Paardenveld zijn al diverse bomen gekapt. Wanneer en waar worden deze bomen gecompenseerd?”

'Vastgoedontwikkeling Paardenveld'
‘Vastgoedontwikkeling Paardenveld’

Gekoppelde berichten

27 Reacties

Reageren
 1. Fab

  We krijgen het kaalste centrum sinds decennia. Cremerstraat e.o. een half bos, nu weer Paardenveld, Jacobstraat ging al voor, straks bij Zijdebalen nog wat weg. En vooral op voorhand, en nee niet pas als het nodig is. Verplanten wordt niet meer gedaan en ga zo maar door. Geen idee wat voor ideeën er bij deze raad hebben wortel geschoten. Helder is dat ze niet voor groen zijn en dat tegelijk ook liever vooral niet of te laat communiceren.

 2. @ Fab

  Dit komt niet vanuit de raad, maar vanuit een compleet op basis van vriendjespolitiek en old boys network opererend ambtenarenapparaat dat structureel met tegen het belang van inwoners indruisende plannen en voorstellen die al tot uitvoer worden gebracht, voordat de raad geïnformeerd is. Het is wel de raad, het college en de wethouder die weigert het apparaat tot verantwoording te roepen en weigert schoon schip te maken. Lijkt me dat er een aantal kopstukken moeten rollen, die al veel te lang aan de teugels trekken, om schoon schip te kunnen maken. Iets zegt me dat dit ook de veel verdieners zijn.

 3. Martijn

  Oppassen geblazen dat Utrecht niet net zo’n lelijke kutstad wordt als Tilburg. Daar is in de jaren negentig ook grof gerooid en zijn allerlei mooie gebouwen gesloopt voor kille nieuwbouw.

  Het is overigens Partij VOOR de Dieren. Een Partij VAN de dieren is onmogelijk zolang dieren geen kiesrecht hebben 😉

 4. Rietje

  Ongelooflijk weer. Die oude bomen zijn niet te vervangen en van heel veel groter belang dan al die prutsers zich realiseren.
  Kom op nou toch Utrecht.

 5. Brigitte

  De groei-ideologie van D66 drukt haar stempel steeds meer op de stad. In haar overwinningsroes denkt deze onroerend goed partij dat alles onbegrensd kan en moet groeien.
  Alles, behalve de leefbaarheid en het groen.

 6. Redactie DUIC

  U heeft helemaal gelijk.

 7. Lauk

  Laten degenen die deze besluiten (moeten) goedkeuren zich toch vooral eens afvragen wat de bijzondere aantrekkelijkheid is van Utrecht… Geen megaplannen van asfalt, beton e.d. maar kleinschalige bouw, groen, singels, e.d. Utrecht is een plezierige stad zolang wij ons er allen verantwoordelijk voor voelen. Kapitaal komt en gaat. Wegen en gebouwen leg je aan en breek je weer af, bomen niet. Die wortelen, groeien, nemen ruimte in, geven schaduw, zuurstof, een prachtig uitzicht en dragen bij aan een humane omgeving. Dames en heren gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren, let op!

 8. Bram

  Ik zou graag de reactie van de verantwoordelijke ambtenaren willen weten.

  Waarom stem ik toch nog steeds GroenLinks?

 9. Brigitte

  Groen Links zit ook maar vast in de coalitie. Ze hebben hun verkeersmaatregelen al gekregen. Dan schiet het letterlijke ‘groen’ er verder bij in.
  Mijn vraag aan de politici is: in 2002 is de Utrechtse burger naar de stembus gegaan voor het referendum over het Stationsgebied. Een overgrote meerderheid heeft toen gekozen voor de verruimde visie met groen.
  Wat is de geldigheidsduur, oftewel de looptijd, van deze uitslag?

 10. Pauline

  De laatste jaren verdwijnen om onduidelijke redenen gezonde grote bomen verdwenen zoals in het park van de grachten, westplein, gagelse dijk etc.

  Ook worden bomen ontdaan van gezonde takken die niet in de weg hangen zelfs niet van hoge vrachtwagens. Denk maar aan de bomen op de zuilense ring, maximapark, randpark lunetten.

  Het lijkt wel of de gemeente moedwillig zuurstof vermijdt in de stad en geen stikstof wil laten verdwijnen! Wordt vervolgd

 11. Pauline

  Het zogenaamde BOMENPLAN van de gemeente lijkt wel een plan KAPPLAN. Een goed onderbouwde nattur en mileubewuste fundering lijkt er niet te zijn. Het is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op vriendjes politiek, een ander aan het werk houden (met het afbreken van dat wat ons mensen in leven houdt) of omdat we het altijd al zo doen (onnadenkendheid).

  Zo worden er ook bomen geplant in met name Leidsche Rijn waar ze niet aanslaan of al snel daarna doodgaan. Zie Hoge Weide, Berlijnplein of de vele straten waar bomen het moeilijk hebben.
  De oorzaak ligt in het feit dat goede grond is afgegraven en de bomen in slechte aarde worden geplant. Aarde die geen water kan vasthouden. Vorige wethouder liet zich al ringeloren met het zogenaamde “bomenzand” hoe verzint iemand het. Het is gewoon bedrogen worden omdat ze onwetend zijn. Ze hebben zeker nooit biologie, natuur- of scheikunde gehad op de middelbare school. Maar ook het boerenverstand is wethouders en ambtenaren vreemd.
  En de burger maar betalen voor weer een nieuwe boom,
  Bomen die nodig zijn om stikstof ed. Af te vangen, zuurstof te geven, noodzakelijke schaduw te geven en de menselijke geest rust te geven (daling criminaliteit is bewezen).
  Maar nee men kortwiekt of kapt bomen alsof het geen leven is zoals dat van u en mij of een dier.
  Voor meer bewustzijn moeten ze kwantum fysica of de wetenschappelijke vindingen van Damhur in Italie maar eens bekijken.
  Elke boom moet zo lang mogelijk gekoesterd worden en tot grote ouderdom met een mooie kroon groeien opdat mensen en diere. Kunnen blijven bestaan en schone lucht kunnen inademen.

 12. Jiri

  Ga eens een stad besturen en oplossingen aandragen voor echte problemen? Ziften over 2 bomen is lachwekkend. Het is toch Partij voor de Dieren? Klets dan niet over bomen!

 13. Luuk Upuuk

  Wat doen bomen eigenlijk?? Ik dacht dat ze de lucht zuiveren of zoiets. Maar als je perse een milieuzone voor oude dieselauto’s wil handhaven, kun je natuurlijk de tegenwerking van al die bomen niet hebben. Dus kappen maar!

 14. Captain Obvious

  @Luuk Upuuk

  Bomen schijnen nog niet getraind te zijn om fijnstof en stikstofoxide uit de lucht te filteren.

 15. flipje

  @Brigitte

  De ‘geldigheidsduur’ van de uitslag van het referendum over de uitbreiding van de koopzondagen was een kleine 8 jaar, dus tel uit je winst !

 16. 3500

  Over een tijdje, als de singel aangelegd is, zullen er weer tientallen bomen worden aangeplant. Nog even volhouden dus.

 17. Lauk

  Het gaat hier om oude bomen! Nieuwe aanplant is fijn maar het duurt tientallen jaren voordat ze het karakter van een volwassen boom krijgen. Als er actie moet komen: count me in! Telkens aan paar bomen en op het eind is de stad een heel stuk kaler en minder aantrekkelijk geworden. Bomen rooien is echt het laatste wat je moet doen als het echt niet anders kan (lees dit dubbel). Ruimte maken voor werkzaamheden hoort hier echt niet bij: dan staan de spullen maar een eindje verder op. Efficient werken? OK, maar niet ten koste van oude bomen!

 18. Luuk Upuuk

  @ Captain Obvious, dank voor uw uitleg. Ik hoop dat men dat bij Groen Links ook weet.

 19. pieter

  ik ben geen Utrechter,maar kom hier zeer vaak langs
  fijn zo,n stelletje nep raad die deze pracht oude bomen wil rooien voor als mogelijk in toekomst daar een bioscoop komt!
  wat een absoluut kortzichtige gedachte !!
  nieuwe boompjes tzt poten is niet vergelijkbaar met deze oude luchtzuiveraars

 20. Sjonge

  @Bram: dit vraag je je nu al bij meerdere onderwerpen af… En? Wat is je antwoord..?

 21. Brigitte

  Bram heeft nog drie jaar om zijn antwoord te vinden.
  GL zal je niet horen over de kaalslag op het Paardenveld. De Cremerstraat, ja, die wel.
  Maar als actieve Kade bioscoop aanjagers, gaan ze natuurlijk niet in eigen vlees snijden.

 22. Herbert Boland

  Voor zover onze informatie reikt worden de huidige bomen in de bocht van de singel een plantsoen. De spuikoker ter plaatse blijft zitten, met als reden om de bomen die er op staan te sparen. Bij de halfpipe zijn enkele (kleinere) bomen verdwenen. Maar om De Kade te kunnen realiseren is dat kennelijk nog niet voldoende.
  Het is in niemands belang om de hele boel kaal te kappen, niet van de gemeente en niet van de filmhuisontwikkelaar. Het is raar dat dit beeld in dit artikel wordt gewekt.

  Voor wat betreft de vastgoedontwikkeling bij de Daalsetunnel zetten wij als Initiatiefgroep Daalsepark juist in op een bestemming waarbij maximaal bomen behouden blijven: bij voorkeur een park met extra functies. We weten dat het (op papier) een bouwbestemming heeft, voorlopig is daarover nog geen besluit genomen.

  Volledige kap van de tientallen volwassen iepen is voor ons absoluut geen optie en we weten dat daar groot verzet vanuit de buurt tegen gaat komen. Zowel de bomen op het Paardenveld als aan de overzijde, het Daalsepark, zijn essentieel voor een mooie uitstraling van de nieuwe singel, maar ook voor de Amsterdamsestraatweg, waar zoveel moeite voor wordt gedaan om het imago op te vijzelen.

  We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat de gemeente bij het aanvragen van kapvergunningen in dit gebied redelijk royaal te werk gaat, om met planningen niet in de knoei te komen, maar dat ze wel degelijk open staat voor opties om bepaalde individuele bomen (waar een kapvergunning voor is afgegeven) te sparen als er goede ruimtelijke oplossingen voor bijvoorbeeld verkeer gevonden kunnen worden. Drie van die bomen, voorzien van wit kapkruis, kun je ter hoogte van de flat aan de Wolfstraat aantreffen. Er is ons verzekerd dat ze niet zullen verdwijnen. Maar het blijft een lastig verhaal, te meer daar ook vaak kabel- en infrabedrijven menen dat bomen hun het werk belemmeren. Een eenmaal afgegeven vergunning blijft geldig…

  We vinden het lovenswaardig van de PvdD om zich voor twee bomen op het Paardenveld in te zetten, maar we willen hen er wel op wijzen dat de tientallen bomen van het Daalsepark ook een onzekere toekomst tegemoet gaan. Het heeft zin om juist in deze fase van ideeënvorming proberen het maximale eruit te slepen, en niet pas in beweging te komen wanneer het enige perspectief nog juridisch of bestuursrechtelijk van karakter is. We weten inmiddels hoe weinig rendement deze route oplevert.
  Deze oproep is overigens aan alle partijen gericht: het Daalsepark verdient NU aandacht!

 23. Pauline

  Inderdaad Lauk nieuwe bomen ook als die al een jaar of 20 zijn hebben niet het gewenste effect als oude bomen. Daarover is onderzoek gedaan. Oude bomen kappen en dan later jonge bomen ervoor terug zetten geeft dus een enorme achterstand.

  En dat in een stad die bekend staat om de slechte luchtkwaliteit.

  De heren en dames bestuurders moeten niet de lengte van hun pik of eierstokken raadplegen maar mensen die weten hoe je met de natuur (in dit geval bomen) moet omgaan, wat ze nodig hebben en wat niet.

  Bomen en planten zullen in de nabije toekomst hard nodig zijn als de mens wil overleven.

 24. Pauline

  Misschien moeten de mensen in deze stad zich aansluiten bij de bomenridders die al in andere delen van het land o.a. tweeten over bomen en struiken om meer mensen bewust te maken van de overheid die notabene zelf aan afbraak doet ipv opbouw.

 25. Marco Knol

  Het zou mijns inziens een oplossing kunnen zijn als kapvergunningen gegeven worden onder de opschortende voorwaarde dat kappen pas mag op het moment dat zulks voor realisatie van de omgevingsvergunning nodig is (en een ontbindende voorwaarde dat kappen pas mag als zulks ook inderdaad blijkt te zijn).

  Door zulke voorwaarden aan een kapvergunning te verbinden kan voorkomen worden dat al te vroeg gekapt wordt, of dat onnodig gekapt wordt.

 26. Boyd

  Kunnen die bomen niet verplaatst worden? Wij hebben hier nog wel plek in het park bij de Bethlehemweg. Is ook nog redelijk dichtbij.

 27. Geenstijl@Utrecht.

  Stem op de Klimaat Partij van Kees van Oosten, meer bomen en opvang van uitgeprocedeerde op uw kosten.
  http://www.klimaatpartij.nl/

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).