Onderhandelingen over nieuw Utrechts college begonnen met vergadering over eindverslag Onderhandelingen over nieuw Utrechts college begonnen met vergadering over eindverslag

Onderhandelingen over nieuw Utrechts college begonnen met vergadering over eindverslag

Onderhandelingen over nieuw Utrechts college begonnen met vergadering over eindverslag
Start van de onderhandelingen
De onderhandelingsgesprekken voor een nieuwe coalitie in Utrecht beginnen deze ochtend. De gemeenteraad kwam om 9.00 uur bij elkaar om het eindverslag van verkenner Roel van Gurp te bespreken.

De onderhandelingsgesprekken voor een nieuwe coalitie in Utrecht beginnen deze ochtend. De gemeenteraad kwam om 9.00 uur bij elkaar om het eindverslag van verkenner Roel van Gurp te bespreken.

Verkenner Roel van Gurp bracht woensdag zijn eindverslag uit. Daarin adviseert hij GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie om met elkaar te gaan onderhandelen. Volgens Van Gurp hebben deze partijen een ‘brede gezamenlijke inhoudelijke basis’ voor een nieuwe coalitie.

Van Gurp was donderdag bij de vergadering in het stadhuis aanwezig om onder meer te vertellen hoe zijn advies tot stand is gekomen. “Uiteindelijk is mijn advies gebaseerd op waar zit nou, met het oog op de verkiezingsuitslag, de meeste gezamenlijke drive om vooruit te gaan met de stad en tegelijkertijd goed oog te hebben voor ‘wie is deze stad’ en ‘hoe koesteren we ook de kwaliteiten die aanwezig zijn’: de sociale kwaliteit en ook de natuurlijke kwaliteit.”

“Het is een combinatie van partijen die de stad verder kunnen helpen” – Roel van Gurp

Die afweging leidde volgens Van Gurp tot de selectie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie. “Is dat de enige mogelijke selectie? Nee, dan had u mij ook helemaal niet nodig gehad want was het mathematisch uit de verkiezingsuitslag gerold. Het is een combinatie van partijen die, zowel met een drive voor het nieuwe en ook voor het bestaande, de stad verder kunnen helpen”, aldus Van Gurp.

VVD

Onder meer de VVD bevroeg de verkenner vervolgens over de keuzes die hij heeft gemaakt. Marijn de Pagter (VVD) zegt dat zijn partij een coalitie wilde met breed draagvlak in alle wijken. Hij wijst Van Gurp erop dat in Vleuten-De Meern tweederde van de mensen gestemd heeft op andere partijen dan de vijf die nu om tafel gaan.

“De raad is de meest getrouwe afspiegeling van wat de kiezers willen” – Roel van Gurp

“Een coalitie is nooit een mathematische afspiegeling van een verkiezingsuitslag: dat is de raad”, zegt Van Gurp daarop. “De raad is de meest getrouwe afspiegeling van wat de kiezers willen. Een coalitie moet altijd een coalitie voor alle Utrechters zijn. (…) Ook die in De Meern, ook die in Overvecht, ook die in Tuindorp, ook die in Oog in Al, ook die in Kanaleneiland. (…) Dat verschillende partijen in verschillende wijken meer of minder stemmen hebben is een gegevenheid. Maar je kunt geen coalitie bouwen op een opstelsom van de verkiezingsuitslagen in de verschillende stembureaus. (…) Je kunt niet zeggen: in de Meern was de VVD groot, dus de VVD moet in het college en in Overvecht was DENK de een na grootste partij, dus moet DENK in het college. Dat is niet de manier van kijken in het vormen van een college.”

Volt

Linda Bode (Volt) wilde van Van Gurp weten waarom Volt – gezien de zetelwinst van drie zetels – niet meegenomen is in de onderhandelende partijen. Van Gurp: “Ik kan me die vraag goed voorstellen, Volt heeft het geweldig gedaan. (…) Ik maak één opmerking die misschien een beetje flauw is, en ik zeg dat niet om het af te doen, maar uiteindelijk telt natuurlijk het getal en niet de vergelijking met vier jaar geleden. Het getal maakt uit hoeveel kiezers vertrouwen hebben gegeven.”

Van Gurp erkent wel dat Volt meer zetels heeft gehaald dan twee van de partijen die wel aan de onderhandelingen deel gaan nemen. “Volt is nadrukkelijk in onze afweging betrokken geweest (…) Tegelijkertijd valt natuurlijk niet te ontkennen dat Volt in de Utrechtse verhoudingen een volstrekt nieuwe partij is. Enige vorm van onbekendheid met elkaar, hoe ziet het er precies uit, wat gaat er precies gebeuren, wat voor type politiek gaan ze bedrijven, dat speelt in de afwegingen wel een rol. Als ik een kleine vergelijking mag maken: Student & Starter, een partij die het ook heel goed heeft gedaan, heeft in acht jaar in de raad gaandeweg een profiel opgebouwd waarvan een hoop andere partijen zeggen: joh, die mensen zijn hartstikke serieus, het past bij de stad, het zou leuk zijn – als ze dat willen – als ze een doorstap kunnen maken.”

Onderhandelingen

GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie gaan vandaag voor het eerst met elkaar in gesprek. Die gesprekken moeten uiteindelijk gaan leiden tot een coalitieakkoord. “Het zou Steven van Weyenberg (de twee informateur, red.) en mij een lief ding waard zijn als het akkoord in ieder geval niet dikker is dan het vorige en wellicht zelfs een aantal pagina’s minder telt dan het vorige”, zegt Van Gurp.

“Door 80 pagina’s dichtbeschreven vellen wordt de stad niet per se beter bestuurd dan door 30 pagina’s dichtbeschreven vellen” – Roel van Gurp

“Het zegt nog niet zoveel over hoofdlijnen en details want daar denkt iedereen anders over, maar door 80 pagina’s dichtbeschreven vellen wordt de stad niet per se beter bestuurd dan door 30 pagina’s dichtbeschreven vellen. Het gaat erom dat je een leidraad hebt wat je gaat doen met elkaar en dat je voldoende openheid hebt om met elkaar te discussiëren.”


Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.

29 Reacties

Reageren
 1. Realist

  Als Roel van Gurp onpartijdig zou zijn zou hij zijn advies subiet aanpassen. De partijen in zijn advies zijn geen afspiegeling van wat de bevolking daadwerkelijk wil en zijn niet de partijen die Utrecht vooruit helpen. Partijen die aan uitsluiting doen helpen sowieso het land niet vooruit.

 2. Johan

  Wij van WC-eend aan het woord. Wat een waardeloze argumentatie om Volt overboord te kieperen. We hebben hier een Groenlinkser zien werken aan het in stand houden van het GL-bolwerk Utrecht.
  Een wijze verkenner had gezocht naar verbreding en draagvlak onder de héle bevolking. En niet door de confrontatie te zoeken en alleen het hoogopgeleide deel van de Utrechtse bevolking te faciliteren.
  Waar is het CDA gebleven. Een partij die het in het Utrechtse bijzonder goed gedaan heeft.

 3. Utrechter

  Hij wijst Van Gurp erop dat in Vleuten-De Meern tweederde van de mensen gestemd heeft op andere partijen dan de vijf die nu om tafel gaan. Alle aanleiding voor het weer onafhankelijk worden Vleuten De Meern en verlost te worden van de geld verbrandingsfabriek gemeente utrecht.

 4. WV

  Ik denk dat de VVD een valide punt maakt. We zien hier de dictatuur van de meerderheid. De eigen agenda doordrukken door de confrontatie aan te gaan, in plaats van de verbinding te zoeken. Dit wordt helaas geen breed samengesteld college, maar een dogmatisch GL/D66-clubje. Fietsen en feesten was, is en blijft het mantra.

 5. Rutger

  GL is de grootste partij maar heeft ook het meeste verloren (-25%). Natuurlijk wil Van Gurp GL bolwerk niet opgeven maar het zou goed zijn dat andere partijen ook al gesprekken opstarten.

 6. Confusius

  @ not-so-realist

  Je blijft maar bezig he?!

  Wie wordt er dan precies uitgesloten eigenlijk?

  De partijen in het advies zijn de afspiegeling van de verkiezingsuitslag. niet meer en niet minder.

  Knap dat jij weet wat de bevolking wil en dat jij denkt te weten wat de bevolking wil. Overigens, mensen die namens het volk spreken of handelen worden bijna altijd e meest verschrikkelijke dictators op aard.

  Jij praat in ieder geval nooit namens mij of vele anderen in je rare reacties op DUIC.

 7. Katja

  GL heeft juist verloren, PvdD heeft gewonnen, waarom die niet erbij ?
  En de helft heeft niet eens gestemd…hoe groot is het draagvlak dan ?

 8. Scherpschutter

  Het is vrij logisch dat als je een GroenLinks verkenner namens GroenLinks op pad stuurt om een coalitie te zoeken die aangestuurd zal worden door GroenLinks en dus het beste aansluit op de GroenLinks agenda, dat daar alleen partijen uitkomen die het dichtst bij GroenLinks staan.

  Dat de GroenLinks verkenner geen enkele interesse heeft in het formeren van een niet-GroenLinks coalitie lijkt me verder ook nog wel te begrijpen, zoals ook het door de GroenLinks verkenner afpoeieren van de obscure organisatie genaamd VOLT prima te begrijpen is.

  Wat ook prima te begrijpen is, is dat de enige werkelijke groene partij van Utrecht (Partij van de Diertjes) uitgerekend niet aan tafel zit (die werken niet mee aan hypocrisie) en wat ook prima te begrijpen is, is dat ideaalloze grijze kneedkauwgompartij ChristenUnie wél aan tafel zit (die verkopen hun ziel nog aan Baal om aan tafel te kunnen).

  Ik zie hier eigenlijk alleen maar hele logische zaken.

 9. Natte Otter

  Helemaal eens met @WV, in plaats van het midden te zoeken en draagvlak wordt het verlies van de partijen gecompenseerd met like-minded partijen om een zelfde beleid te kunnen dicteren.

 10. Koel Hoofd

  GL, D66, CU + S&S, PvdA.
  Kortom er verandert dus niets tenzij….. de PvdA ineens heel wild gaan doen.

 11. Realist

  @Confusius. Ik ben het roerend met je eens wat betreft mensen die denken namens het volk te spreken. Die pretenties heb ik nooit gehad zoals je kan zien maar laat uitgerekend jouw voorkeurspartijtjes dat geregeld wel doen. van Gurp doet het hier, andere GL-ers of D66-ers, geregeld hoor je ze ons opleggen wat wij als volk moeten doen. Ik hoorde laatst iemand roepen dat we onze welvaart moeten opgeven, dat we in de kou moeten gaan zitten, dat we niet meer mogen vliegen, dat ouderen uit hun grote huis gezet moeten worden om plaats te maken voor nieuwkomers, dat we moeten stoppen met vleeseten of, erger nog, dat we überhaupt verplicht worden om minder te gaan eten. Oh nee, dat was iemand van de PvdA. Vreselijk inderdaad.

 12. Leon

  Apart hoe de chronisch verzuurde minderheid hier gaat vertellen wat de meerderheid van de stad zou willen, ondanks dat uit de verkiezingsuitslag keurig bleek dat meer dan de helft van de mensen vertrouwen heeft in dit college en zich hier dus wel degelijk in kan vinden.

 13. arbeider

  Allemaal bla,bla voor de bühne, en daar komt de slogan weer, we doen het voor ALLE Utrechters, hou toch op, jullie drukken gewoon je eigen agenda er door heen!

  Heel erg benieuwd of bvb de autohaat van GroenLinks gestopt kan worden. Met de plannen die GroenLinks heeft, komt de Utrechter in files te staan om naar zijn huis, sportclub, winkels, familie etc te komen!

  En het enige wat je dan hoort is dat je de ( bak)fiets dan maar moet pakken ,hoezo inclusief?

 14. Confusius

  @ Katja

  Hoezo verloren?

  Het gaat bij verkiezingen om de momentopname. Oftewel; hoe groot ben je ten opzichte van de rest, niet hoe groot ben je ten opzichte van 4 of 8 jaar geleden.

 15. Johan

  Tsja. GL krijgt op de donder van de kiezer en haalt vervolgens jong GL van stal in de vorm van studenten en starters. En de raad staat erbij en kijkt ernaar. Lekker voor CU ook, zo in de tang bij de fietsers en feesters.

 16. Scherpschutter

  @Leon

  “ondanks dat uit de verkiezingsuitslag keurig bleek dat meer dan de helft van de mensen vertrouwen heeft in dit college en zich hier dus wel degelijk in kan vinden.”

  Waar heeft u het nu tochover? Je stemt toch niet op een college? Je stemt op een partij… Als je stemt tenminste, want vergeet even niet dat de helft(!) van de Utrechtse stemgerechtigden niet eens kwamen opdagen bij de verkiezingen en van de helft die het wel deed stemde nog niet eens de helft op de partijen die nu in gesprek gaan…Bovendien verloren de twee grootste partijen (GroenLinks en ’66) dik 20-25% van hun zetels. Dat is natuurlijk niet uit tevredenheid over het vorige college…

  Hoe kun jij dan in vredesnaam stellen dat “meer dan de helft van de mensen vertrouwen heeft in dit college?”. Het is eerder andersom. Vrijwel niemand(!) in Utrecht heeft ook maar enig vertrouwen in dit potentiële college. Nogmaals; ze trokken bij elkaar nog geen 25% van de stemmen in heel Utrecht, de twee grootste partijen zijn net compleet afgeslacht in de verkiezingen en kiezen er dan ook nog eens voor om in plaats van aansluiting bij de burger te zoeken in een bredere coalitie om alleen samen te werken met partijen die het dichtst bij ze staan…

  Links steekt hier de de gebalde vuistjes in de oren, doet de oogkleppen op en maakt zich klaar voor nog een zeer ongeliefd rondje door de porseleinkast, met totaal disrespect voor alle democratische gronsbeginselen. Die kiezers kunnen de boom in…

  Dit zou het minst populaire college aller tijden in Utrecht worden…Nog nooit deed een college zo weinig recht aan de uitslag van een verkiezing. Nog nooit was er zo weinig electoraal draagvlak. Ze zouden beginnen met een 0-9 achterstand aan de match en hebben de afgelopen jaren al niets dan bewezen helemaal niet te kunnen voetballen…

 17. Confusius

  @ Scherpschutter

  De beoogde coalitie heeft een meerderheid in de raad. Daarom kunnen ze een coalitie vormen, omdat men de meerderheid van de kiezers vertegenwoordigd.

  De rest van uw betoog is gelul eerste klas.

 18. Scherpschutter

  @Confusius

  Neem me niet kwalijk, mijnheer. Ze hebben dus ‘slechts’ 74% van alle mogelijke stemmen in Utrecht NIET gekregen, in plaats van 75% NIET.

 19. Johan

  GL krijgt een pak slaag en verliest 3 zetels. Geen nood, we halen jong-GL binnen, te weten de studenten en starters, en gaan onverdroten verder. Tot zover het brede draagvlak,

 20. W

  Ik ben heel bang dat de PvdA de excuustruus is van dit college, want ik vind het verschrikkelijk dat we wijn in oude -vooral Groen Links- zakken krijgen in Utrecht! En dat willen de PvdA-stemmers echt niet!!! Maar soms lonkt het pluche…………..
  Hier had zeker het CDA of VVD bij moeten zitten! Maar GL heeft daar alleen moar las van…………………..! zou Lenie uit de Takkestraot zeggen! Maar niet iedereen begrijpt Utrecht!
  Wel heel vervelend en naar voor die 300.000 inwoners van Utrecht, die het vertrouwen in de Utrechtse politiek al lang om allerlei voor hen zeer relevante en begrijpelijke redenen, kwijt zijn.

 21. Funkenstein

  Opmerkelijk om Volt uit te sluiten, de standpunten sluiten redelijk aan. D66 en GL vinden Volt wellicht te bedreigend, dus dan maar strategisch buiten het college proberen te houden?

 22. Confusius

  @ Scherpschutter

  Misschien even terug naar de rekenschool en begrijpendlees-school.

  We hebben het over de beoogde coalitie en deze heeft dus meer dan helft van de stemmen gekregen, de beoogde coalitie kan dus op een meerderheid in de raad rekenen en dat is dus altijd meer dan 50% van de kiezers die vertegenwoordigd worden (51,9%) en daarmee is de koers altijd onderbouwd met de meerderheid van stemmen.

  Kap een smet je trollerige manier van desinformatie en fake news verspreiden en op de angstemotie van sommige lezers inspelen. Zeer kwalijk.

  De beoogde coalitie krijgt samen 51.9% van de stemmen en de kiezers achter zich. Mee dan de helft. Geen idee waar je jouw cijfers van uit je dikke duim zuigt. En nogmaals. Niet stemmers tellen niet mee. Zo werkt dat bij verkiezingen. We hebben actief- en passief- kiesrecht in Nederland. Genoeg mogelijkheden om je te laten horen in Nederland. Daarnaast kennen we burgerinitiatieven en kan je referenda afdwingen. Dit alles gebeurd zelden tot nooit in Utrecht. Mensen kunnen gewoon actief van zich laten horen als het beleid ze niet zint. Daar moeten ze dan wel voor aan het werk en zich organiseren en ja, dat is wat moeilijker dan dat een 5-tal tot 10-tal willekeurige reaguurders hun gal lopen te spuwen via dit medium of wel eens een demonstratietje houden. Misschien kunnen de reaguurders eens een keertje afspreken met z’n tienen (als het er niet minder zijn) en proberen een partij op te richten?

  Alleen Groen Links en D’66 scoren samen al MEER dan 1/3 van de Utrechtse kiezers achter zich. Groen Links heeft minder kiezers getrokken dan in 2018, maar wel weer meer dan tijdens de Tweede Kamer verkiezing en de Groen Links-stemmers zijn richting Partij voor de Dieren en/ of PvdA en misschien Volt gegaan. Sommigen zijn dus nog progressiever en duurzamer gaan stemmen.

  Persoonlijk gezien had ik het logischer gevonden om Partij voor de Dieren aan de beoogde coalitie toe te voegen, maar juist door Christen Unie en Student en Starter toe te voegen aan de coalitie is er gekozen om meer een conservatie- en midden-geluid aan de coalitie toe te voegen, juist om meer tegemoet te komen aan alle Utrechters, ondanks wat een paar hard schreeuwende reaguurders hier beweren.

  Student en Starter is logisch. Utrecht heeft namelijk 1 van de oudste universiteiten van Nederland en Europa en is al sinds de nieuwe tijd een studentenstad aan het worden, de huidige grootte en identiteit van de stad Utrecht hangt sinds het wegvallen van de industrie nauw samen met de universiteit. De universiteitsidenteit van de stad is langer aan de stad verbonden dan menig familie die zich nu Utregter noemt in Utrecht gevestigd is. De meeste “Utregtse” families zijn zich namelijk pas sinds de industriële revolutie vanuit het ommeland in Utrecht gaan vestigen. Vele families die zich nu echt Utrges noemen, wonen op grond die pas vanaf de 2e helft van de 20e eeuw bij de stad Utrecht hoort. Eerder was dit gemeentegrond van Maarsen/ Zuilen en Maartensdijk bijv.. Studenten horen al langer bij de cultuur en identiteit van de stad Utrecht dan de zogenaamde door vele geroemde Utrechtse volkscultuur. So far de geschiedenisles.

  D’66 is iets kleiner dan in 2018, maar scoort weer meer zetels dan bij de Provinciale Staten verkiezing. De D’66 achterban bestaat wat meer uit zwevende kiezers, zie je als je naar de cijfers over de jaren heen kijkt. Niks nieuws onder de zon. Bovendien zijn er zetels vanuit D’66 naar Volt gegaan> de progressievere en meer Europese versie van D’66.

  De PvdA is groter dan in 2018 en bijna net zo groot als de VVD en groter dan het CDA en is inhoudelijk meer in lijn met de overige beoogde coalitiepartijen. Makkelijker mee samen te werken dus. Waarschijnlijk is dat geconcludeerd op basis van de gesprekken die gevoerd zijn. Waarschijnlijk hebben VVD en CDA te hard spel gespeeld, waaruit geconcludeerd zou kunnen zijn dat er met hun moeilijker samen te werken valt. Qua zetels en percentages zijn VVD, PvdA en CDA nagenoeg gelijk geëindigd en dus inwisselbaar voor een coalitie.

  Het enige dat ik hier zie is veel reaguurdersgeschreeuw die zodoende de sfeer op dit medium en ergens indirect de sfeer in de stad proberen te beïnvloeden en misschien nog ergens wel de loop van de geschiedenis proberen te manipuleren. Echter. De kiezer heeft wederom gesproken.

  Nu is het aan de coalitie en laten zij steken vallen, dan hebben wij als burgers van de stad genoeg mogelijkheden om van ons te laten horen. We hebben ook nog de raad, die veel sterker oppositie kan voeren dan zij de laatste jaren gedaan heeft. Doen zij dat niet dan kunnen wij dat als burger afdwingingen via bijv. burgerinitiatieven. Daarvoor zullen we dan wel uit onze luie stoel moeten komen en tot actie over moeten gaan. Doen we dat niet, dan gaat het zoals het gaat.

  En nee, ik ben niet iemand die nooit kritiek heeft op hoe D’66 en Groen Links de stad besturen, maar als je kritiek geeft dan moet die kritiek wel houdt snijden in plaats van altijd maar verbitterd zijn op links en progressief-liberaal. Over echte kritiek kan je het namelijk hebben, daar valt over te praten en daar valt actie op te ondernemen.

  Deze grap van de Speld sneed wel hout namelijk:https://speld.nl/2022/04/07/utrecht-presenteert-plan-voor-500-nieuwe-starters-met-teringrijke-ouders-woningen-2/

 23. Liza

  @ W

  Ga je alleen de onderbuik laten spreken of ga je ook nog feiten benoemen, die zijn namelijk spoorloos in je paar regels tekst.

  300.000 man die het vertrouwen zoek zijn? Hoe kom je hier bij en aan? Cijfers en onderbouwing graag. Het is namelijk pure desinformatie.

  PvdA is groter dan het CDA en nauwelijks kleiner dan de VVD. Met de VVD is al een paar keer samen gewerkt de afgelopen jaren. Dat zou wel niet naar wens zijn geweest.

  @ Johan>
  hoe kom je erbij dat student een starter een hele linkse partij is? Dat zijn ze namelijk niet. Het is meer een one issue partij met leden van verschillende politie kleuren, die vinden dat ALLE partijen in Utrecht te weinig voor de studenten en starters betekenen. Met meer dan 5% van de stemmen vertegenwoordigen zij precies een flink deel van hun achterban en is het goed als zij een keer in het college komen.

 24. Uuutje

  @lizaconfucius
  Een one issue partij van bewonertjes die max een jaar of vijf in de stad wonen en ervoor kiezen elke twee jaar hun zeteltjes op te geven zodat er continuïteit nog ervaring ontstaat hoort geen invloed te hebben op het welzijn van de 300.00 niet-studenten in de stad.

 25. Koel Hoofd

  @Confusius
  “Overigens, mensen die namens het volk spreken of handelen worden bijna altijd e meest verschrikkelijke dictators op aard. ”
  Bedoel je hier acteur Zelenski nou mee als dictator in de dop? Die zegt namens het Oekrainse volk te spreken en te handelen terwijl hij zijn volk rustig laat vermoorden door de Russen terwijl hij bezig is naam en faam te maken bij de echte groot politiek leiders in de wereld. Het is dat Putin nog veel erger is dat het nu niet opvalt, maar dat is nou een dicator in de dop.

  “Daarnaast kennen we burgerinitiatieven en kan je referenda afdwingen. ”
  Alleen worden die referenda ondermijnd door… jawel D66 alsook linkse desinformatie en lokale gemeentelijke onbenulligheid.

  “De universiteitsidenteit van de stad is langer aan de stad verbonden dan menig familie die zich nu Utregter noemt in Utrecht gevestigd is. ”
  Update voor je, confused @confusius
  De missie van UU is: werken aan een betere wereld.
  De visie van UU is: klimaatverandering, welvaartsdeling en gezond leven vereisen een interdisciplinaire aanpak. Wetenschappelijke inzichten zijn nodig voor het oplossen van deze vraagstukken.

  Dus die wereldverbeteraars van UU gebruiken hun macht om de wereld met pseudowetenschap (je pikt ze er zo uit, ze brallen elkaar allemaal na) te onderwerpen aan wat zij een betere inclusief linkse wereld vinden…
  Het is echt niet zo gek hoor dat Nederland en intussen ook Europa en zelfs de USA steeds rechtser wordt. Je wilt niet leven onder die achterlijkheid van UU wiens studenten en alumni hier de dienst uit maken en waarom vele inwoners dus niet hebben gestemd!

  “En nogmaals. Niet stemmers tellen niet mee. ”
  Tja, met hysterische linkse mensen valt nu eenmaal geen goed garen te spinnen.
  Die niet-stemmers zijn dus feitelijk heel slim, ze weten dat ze worden belazert door de politiek en werken er niet meer aan mee.
  Ik ben dom, ik heb gestemd omdat ik op een beter wereld hoop, maar kreeg het policor lid der politieke achterlijkheid weer eens op mijn neus.

 26. Stuiter

  Wat een ontzettend zure reacties weer. Utrecht is een linkse stad. Wat had je dan verwacht? Als je je niet zonder auto wil verplaatsen, dan kun je beter ergens anders gaan wonen. Er zijn echt zo ontzettend veel rechtse stadjes en dorpen. Ga daar wonen! Maar Utrecht is en blijft links. Gelukkig maar.

  Met dit college komt er hopelijk eindelijk een eind aan de belachelijke huizenprijzen. Of anders iig alles reguleren zodat niet alleen de veelverdieners in Utrecht kunnen wonen. Leraren, politieagenten en verple(e)g(st)ers hebben we harder nodig dan hele straten vol met juristen en projectleiders. Gelukkig is er dankzij de afwezigheid van de vvd een goede kans dat de stad weer een beetje leefbaarder gaat worden.

 27. Confusius

  Als je wil weten wat een trol doet, lees even wat Koel Hoofd hier doet.

  Oekraiëne erin betrekken en stiekem een pro-R*ssisch en dictatoriaal standpunt in je tekst verstoppen, om mensen verdacht te maken.

  Wetenschap verdacht maken en benoemen als pseudo-wetenschap zonder wetenschappelijke onderbouwing. Wat is er mis met de wereld verbeteren trouwens?

  UU, al vanaf de 17e eeuw aan de stad verbonden trouwen en deze stad mede gemaakt tot wat hij nu is. Zonder uni, was Utrecht nu een soort middelgroot stadje in Nederland geweest, zonder importantie. Of alleen een spoor- en verkeersknooppunt. Of een industrieterrein met goedkope moderne slavenarbeid banen en bijbehorende arbeidsmigranten.

  En je laatste punt, nog een keer

  We hebben ACTIEF en PASSIEF kiesrecht in Nederland. Zint het je niet: doe er dan fokkin wat aan, in plaats van aan de zijlijn staan roeptoeteren en cry-baby’en. Je hebt zoveel mogelijkheden tot invloed. Richt een partij op, wordt lid van een partij, ga in het bestuur, ga naar ledenvergaderingen, verzamel sympathisanten, ga voor een burgerinitiatief, dwing ene referendum af, stem tactisch, stem niet-tactisch, stem op de man of vrouw die, ongeacht de partij, wel gewoon goed werk doet, zeker in de gemeentreraad zo te checken, moet je wel de raadvergaderingen volgen.

  Geef gewoon toe dat ook jij gewoon fokkin lui bent.

  En verwar landelijke en internationale politiek niet met de gemeenteraad of de provinciale staten.

  Niet stemmers tellen niet mee. Dat is letterlijk zo en figuurlijk. Stem je trouwen tactisch niet? Maak er dan eens een mediarel van> trek aandacht> verdedigd je standpunt en leg uit waarom je iets wel of niet doet. Dan heeft het nog zin namelijk.

 28. Echte Uuutje

  @ Nep Uuutje

  Die studenten blijven meestal in Utrecht wonen en worden Utrechters, bouwen gezinnen op hier en worden hier vaak oud en dat al vele jaren op rij. De studenten van ooit laten generaties aan Utrechters achter zich.

  De partij heet niet voor niets student en starter. Is er dus ook voor de periode net na je studie. Er is niets mis met belangen-politieke-partijen. Voor die andere Utrechters zijn er andere partijen en daar hebben de mensen die democratie belangrijk vinden en achten dan ook op gestemd en de keus is duidelijk: Progressief, duurzaam, links EN liberaal. (en voor een deel ook nog conservatief.

  De raad is wat hij is> een afspiegeling van de kiezers en vertegenwoordigd de kiezer en kan zodoende het nieuwe college controleren en adviseren (en dwingen).

 29. arbeider

  @ Stuiter

  Hoe kan je met droge ogen beweren dat GroenLinks, Links is? Als GroenLinks zijn zin doordrijft raakt het de gewone burger diep in de portemonnee als al die dwaze klimaat en stikstofplannen worden uitgevoerd!

  Een linkse partij is in mijn ogen een partij die het voor de zwakkere opneemt en zorgt dat ze genoeg te besteden hebben en bvb een betaalbaar huis kunnen krijgen, ook dat ze met hun auto naar werk,sport,familie,huis etc kunnen rijden, niets van dit alles bij deze zgn ” linkse” partij!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).