Programmabegroting 2014 bekend: bezuinigingen op bijna alle terreinen | De Utrechtse Internet Courant Programmabegroting 2014 bekend: bezuinigingen op bijna alle terreinen | De Utrechtse Internet Courant

Programmabegroting 2014 bekend: bezuinigingen op bijna alle terreinen

Programmabegroting 2014 bekend: bezuinigingen op bijna alle terreinen

De programmabegroting 2014 is vandaag door de gemeente Utrecht gepresenteerd. Het rijk moet bezuinigen en de inkomsten vanuit grondexploitatie lopen hard achteruit. Er zal bezuinigd moet worden, op bijna alle terreinen, maar er zijn ook financiële meevallers: zo gaat de afvalstoffenheffing met ongeveer 10 procent omlaag en zal de U-pas voor meer mensen beschikbaar worden. De totale uitgaven zijn begroot op 1,2 miljard euro.

 

Enkele punten uit de begroting

Stedelijke ontwikkeling

Er zullen naar verwachting 1500 woningen bijkomen in 2014, maar de focus ligt meer op renovatie van bestaande woningen, transformatie van leegstaande panden en tijdelijke studentenwoningen. Tevens moeten stimuleringsmaatregelen voor de woningbouw zijn uitwerking gaan krijgen in 2014.

Duurzaamheid

Een belangrijk thema is duurzaamheid, opschaling zal centraal staan. Het energiezuinig maken van woningen en bedrijven wordt gestimuleerd. Eigen gemeentelijke gebouwen zullen spoedig energiezuinig gemaakt worden.

Bereikbaarheid

Fiets en openbaar vervoer moeten centraal blijven staan. Volgend jaar moet stationspleinstalling West opengaan met 4.200 fietsplaatsen. Voor auto’s zullen de parkeerplekken in de binnenstad beperkt worden en er wordt een milieuzone gepland.

Openbare ruimte en groen

Meer ruimte voor fietser en voetgangers is het uitgangspunt. Met vier miljoen extra zal geprobeerd worden het achterstallige onderhoud weg te werken. De afvalzak zal langzaam steeds minder in het zicht komen. Containers moeten er voor in de plaats komen.

Werk en inkomen

“Als consequentie van de crisis verwachten we dat het aantal bijstandsgerechtigden in Utrecht eind 2014 opgelopen zal zijn tot 9.300”, staat geschreven in het programmabegroting. “Deze toename en bezuinigingen op het participatiebudget maken keuzes noodzakelijk.”

Onderwijs

Volgens de begroting blijft Utrecht investeren in onderwijs: “Geen stad investeert zo veel in onderwijs als Utrecht.”

Welzijn, jeugd en gezondheid

“Het college streeft ernaar dat zoveel mogelijk Utrechters gezond, betrokken en zelfredzaam kunnen meedoen in de samenleving. Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen”, aldus de programmabegroting.

Veiligheid

Bewoners zijn steeds vaker betrokken bij het oplossen van veiligheidsproblemen door te participeren in onder andere in Burgernet, Waaks! en Veilig Ondernemen.

Cultuur

TivoliVredenburg gaat volgend jaar open. Utrecht wil zich profileren als internationale stad van muziek. “We maken de ontwikkeling van broedplaatsen mogelijk voor oefening, productie en presentatie en werken aan faciliteiten voor cultureel ondernemerschap”, staat geschreven in de begroting

Sport

“Op het programma van 2014 staan: de afronding van de herontwikkeling van sportpark Fletiomare-Oost, het creëren van sportruimte binnen het Cereol- complex en het aanleggen van een nieuwe ligweide bij zwembad De Krommerijn.”

Er zal echter wel bezuinigd moeten worden op sport, er wordt onderzocht hoe dit opgevangen kan worden zonder de kwaliteit en toegankelijkheid in gevaar te brengen.

Vastgoed

De gemeente wil volgend jaar voor 4,3 miljoen euro vastgoed verkopen

Reacties politieke partijen

Fractievoorzitter VVD Kees Geldof: “Het is helaas het vertrouwde beeld van dit college dat uit deze begroting naar voren komt. Eind 2007 had de gemeente nog per saldo 175 miljoen euro op de bank. Eind 2014 is er een schuld van 1 miljard. De laatste jaren is daarnaast heel veel geld voor (auto)bereikbaarheid gebruikt om gaten te dichten in de begroting. Ruim 190 miljoen euro is in het zwart gat verdwenen en niet meer beschikbaar voor noodzakelijke investeringen.”

Klaas Verschuure, fractievoorzitter D66 benadrukt dat goed onderwijs en goede culturele voorzieningen voor D66 voorop staan: “Alles begint met onderwijs. Dit college zorgt er dan ook voor dat bijna alle Utrechtse leerlingen in moderne en gezonde scholen les krijgen. Komend jaar worden dat er zelfs nóg meer.”

Sander Van Waveren, CDA fractievoorzitter: “De belangrijkste banenmotoren in onze stad komen stil te liggen door de slechte bereikbaarheid, hoge parkeertarieven en de onaantrekkelijk openbare ruimte. Het college haalt 2 miljoen euro extra aan parkeerbelasting op, maar geeft nu al aan dat ingeleverd wordt op het gebruikscomfort van wegen. Voor belangrijke investeringen in bereikbaarheid en openbare ruimte blijft het geld op de plank liggen.”

Fractievoorzitter PvdA Ruben Post: “Juist in economisch moeilijke tijden hebben mensen behoefte aan perspectief en zekerheid. Zo kunnen straks meer mensen gebruik maken van de U-pas, blijven voorzieningen op orde en toegankelijk voor iedereen en worden in 2014 weer 1500 nieuwe woningen gebouwd, onder andere voor starters en studenten. Tegelijkertijd blijven de financiën keurig op orde en stijgen de lokale lasten voor de Utrechters niet.”

Fractievoorzitter GroenLinks Heleen de Boer: “Dit college kiest voor een groene en sociale stad, met een solide huishoudboekje. Dat daarbij de laagste inkomens extra worden ondersteund, is niet alleen hard nodig, maar zorgt ervoor dat mensen aangehaakt blijven bij de samenleving. Terwijl het kabinet mensen zonder geld en perspectief het participatiebos in stuurt, zorgt Utrecht dat mensen echt kunnen meedoen.”

1 Reactie

Reageren

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).