PvdA pleit voor fonds schoolreisjes: ‘Het belangrijkste is dat alle kinderen kunnen meedoen’ | De Utrechtse Internet Courant PvdA pleit voor fonds schoolreisjes: ‘Het belangrijkste is dat alle kinderen kunnen meedoen’ | De Utrechtse Internet Courant

PvdA pleit voor fonds schoolreisjes: ‘Het belangrijkste is dat alle kinderen kunnen meedoen’

PvdA pleit voor fonds schoolreisjes: ‘Het belangrijkste is dat alle kinderen kunnen meedoen’
Het stadhuis. Foto: Robert Oosterbroek / DUIC
De gemeente Utrecht zou het geld dat jaarlijks overblijft van de U-pas moeten gebruiken om ouders bij te staan die de vrijwillige ouderbijdrage op school niet kunnen betalen. Daar pleit de PvdA voor.

De gemeente Utrecht zou het geld dat jaarlijks overblijft van de U-pas moeten gebruiken om ouders bij te staan die de vrijwillige ouderbijdrage op school niet kunnen betalen. Daar pleit de PvdA voor.

Volgens fractievoorzitter van de PvdA, Rick van der Zweth, gebeurt het nog regelmatig dat ouders om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor schoolreisjes. “Dat gebeurt dan ook soms op een hele dwingende manier. Niet alle Utrechtse gezinnen kunnen dat betalen. Terwijl wij vinden dat iedereen mee zou moeten kunnen doen.”

Op dit moment is het voor ouders al mogelijk om met de U-pas schoolactiviteiten te betalen. “Klopt, die mogelijkheid is er. Maar het moet vaak worden betaald aan het einde van het (school)jaar en dan is ook vaak het persoonlijke U-pas budget op.”

Scholen ontvangen subsidie van de overheid voor het onderwijs, maar schoolreisjes vallen daar niet altijd onder. Daarom vragen sommige instellingen een extra vrijwillige bijdrage voor dit soort activiteiten.

De PvdA ziet graag dat de gemeente een fonds opricht waarmee de vrijwillige bijdrage betaald kan worden voor gezinnen die het anders niet kunnen betalen. “Het fonds moet aangevuld worden met het budget dat overblijft van de U-pas. Nu gaat dat jaarlijks terug naar het college om mee te doen wat ze willen, wij zien dat liever behouden blijven voor doeleinden waarvoor het bedoeld is”, vertelt Van der Zweth.

Schoolactiviteiten

Van der Zweth wijst ook op de vele aanvragen die binnenkomen bij Stichting Leergeld. Dit wijst er volgens de politicus op dat een extra fonds nodig is. Stichting Leergeld ondersteunt Utrechtse ouders ook financieel, zodat kinderen kunnen meedoen aan schoolactiviteiten.

Maar volgens de fractievoorzitter is de beste oplossing als dit allemaal via het budget van de U-pas en het nieuwe fonds loopt. “Dit fonds kan inspringen aan het eind van het jaar als het persoonlijke budget van de U-pas al op is. Het belangrijkste is dat alle kinderen kunnen meedoen.”

De PvdA gaat woensdag tijdens de commissievergadering pleiten voor het nieuwe initiatief.

 

13 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant is het prima om belastinggeld dat overblijft te spenderen aan kinderen (en al helemaal aan een nuttig doel als een educatief schoolreisje). Anders kopen de ambtenaren er wel weer een marmeren plein voor of een Che Guevarra standbeeld. Doe dan maar uitgeven aan iets leuks en leerzaams voor kinderen.

  Aan de andere kant denk ik bij mezelf: we moeten ook eens kappen met alles maar te betalen voor mensen die het minder hebben. Er is onderhand geen enkele ‘incentive’ meer voor zwakkeren om te streven naar positieverbetering in het leven.

  Persoonlijk ken ik ook een vrouw met een kind die bewust maar 3 dagen werkt. Dankzij allerlei toeslagen, belastingvoordelen en weet ik wat allemaal nog meer houdt ze zo netto meer over dan wanneer ze vier of vijf dagen zou gaan werken.

  En dan vraag je je toch hardop af of de PVDA met dit soort beleid niet gewoon een onderklasse kweekt die denkt: “bekijk het maar even met werken en ontwikkelen, ik ben gekke Henkie niet, krijg het toch allemaal wel cadeau”.

 2. Frits

  @Scherpschutter
  Geloof toch niet zo in van die bakerpraatjes.

  Toeslagen e.d. hebben allemaal een geleidelijke schaal waardoor het altijd loont om meer te verdienen. Verhalen als “maar dan houd ik minder over” kan niemand met een rekenvoorbeeld hard maken . Afhankelijk van het inkomen kunnen de belastingvoordelen juist stijgen: inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting kunnen hoger worden .

 3. Scherpschutter

  @Frits

  Ah. Een man van de feiten die graag rekent. Daar hou ik van. Wel, rekent u het maar eens voor dan. De dame uit mijn voorbeeld is een administratief medewerkster van 35 met een dochter van 3. Ze woont in een sociale huurwoning die netto 550 euro kost. Haar bruto inkomen op basis van 3 dagen is 1600 Euro per maand.

  Toont u nu maar eens aan dat ze netto meer zou verdienen als ze 4 of 5 dagen zou werken. Ik vertrouw erop dat u niet zult verzaken.

 4. Herman

  Je kan alweer raden wie die arme kindjes zijn.
  Ouders zien te beroerd zijn te betalen en wel even bellend met hun iPhone in hun BMW naar de voedselbank rijden.

  Ondertussen zich suf lachen….

 5. Sjaak

  @ Scherpschutter

  Er zijn nauwelijks nog sociale huurwoningen die netto 550 kosten, als ze er al zijn, slinkt dit aanbod erg hard. Dit dankzij Henk Kamp, waarbij marktprijzen meegerekend worden.

  Een studio (1 kamer) bij Mitros van 35m2 kost heden ten dage al snel 680 euro, dus al niet geschikt voor een moeder met kind.

  Er zijn weinig mensen, zeker in de lagere loonschalen (loon dat vaak al jaren bevroren wordt) die bruto 1600 verdienen op basis van 3 dagen. Vaak zitten deze mensen, zeker administratief medewerkers, op een bruto loon van 1200 of 1300 euro.

  Rekenvoorbeelden kloppen al niet.

  Vaak zijn er weinig functies in de lagere loongebouwen die full time zijn. Het zijn vaak part time banen.

  Waarom zou een alleenstaande moeder of vader 5 dagen werken? Lijkt me niet per sé heel goed voor het kind. Zeker niet als het kind wat jonger is.

  Mensen die al arm zijn korten in de hoop dat ze meer gaan doen?

  Deze rare rechtse stelling is sinds de aanvang van de industriële revolutie nu al zo vaak geroeptoeterd en ook al zo vaak ontkracht dat het bijna te debiel voor woorden is dat u hem nog steeds bezigt. Mensen die arm zijn hebben vaak helemaal niet zo veel mogelijkheden als u suggereert. Die zogenaamd vrije markt houdt in ieder geval geen rekening met de allerarmsten.

  U komt wat over als een Scrooge. Zo wordt u in ieder geval gezien door veel lezers hier. Maar dat zal u, als een echte Scrooge, weinig deren. Wordt tijd dat u eens wordt lastig gevallen door wat geesten in uw slaap.

 6. Cor

  Lijkt mij een goed initiatief. Zeker op die leeftijden waar het ‘erbij horen’ al zo’n grote rol speelt is het voor een kind gewoon erg pijnlijk als het niet meekan op schoolreisje. Hoeveel je ouders verdienen zou geen bepalende factor mogen zijn daarbij.

 7. Frits

  @ Scherpschutter
  Huidig inkomen netto 1462
  Huurtoeslag 277
  Kindgebonden budget 358
  Zorgtoeslag 99
  Inkomensafhankelijke combinatiekorting 150
  totaal 2346

  Dat wordt:
  Netto inkomen 2116
  Huurtoeslag 0
  Kindgebonden budget 282
  Zorgtoeslag 0
  Inkomensafhankelijke combinatiekorting 236
  Totaal 2634

 8. Scherpschutter

  @Frits

  Nu nog de extra kosten voor de opvang. Dank.

  @Sjaak

  Leuk en aardig (ik ben het uiteraard niet met u eens, in het bijzonder uw geklaag over een gebrek aan mogelijkheden vind ik een belediging voor de menselijke potentie als de wil er is), maar wat stelt u dan wel voor? Extra geld blijven geven is in ieder geval zeker geen oplossing gebleken voor die mensen om vooruit te komen in het leven…Het. Werkt. Niet. We kweken zo niets anders dan een enorme onderklasse die tot in lengte van jaren ‘gevangen’ zit in armoede, afhankelijk van de gunst van de belastingbetaler die het mag bekostigen (het komt niet uit de lucht vallen, Sjaak, en in tegenstelling tot wat sommigen lijken te geloven staat er ook echt geen magische geldboom in de tuin van de Gemeente of het Rijk), zonder enkele prikkel om zelf initiatief te nemen voor positieverbetering.

  Het moet eens afgelopen zijn met dit kweken van een onderklasse. Kappen met allerlei douceurtjes op kosten van de belastingbetaler en het uithangen van de zielepoot.

  Dank u overigens dat u mij Scrooge noemt. Dat bezie ik als een enorm compliment. Zou u het als een even groot compliment beschouwen als ik u een van de vele immorele bedelaars zou noemen die maar denkt aanspraak te kunnen maken op Scrooge’s eerlijke en zuurverdiende centen?

 9. Zuilen 030

  Dit kan prima geregeld worden via de U-pas lijkt mij?

 10. cas

  @ Frits, en eventuele kwijtscheldingen van (gemeentelijke) belastingen?

 11. Hadjememaar

  Even los van alle politieke bias, de “armoede val” is wel degelijk een probleem. In 2008 “verdiende΅ een alleenstaande ouder die drie dagen per week ging werken 1000 euro per jaar minder dan een alleenstaande ouder in de bijstand. Oorzaak was de berg aan kindertoeslagen. Inmiddels is er veel werk gemaakt van de gedachte dat werk moet lonen. We kunnen lange discussies hebben over de netto effecten van die maatregelen, maar we kunnen ook kijken naar het effect. Het effect is dat er aanzienlijk minder alleenstaande ouders in de bijstand zitten, terwijl het aandeel alleenstaanden en stelltjes in de bijstand juist is toegenomen. Ergo, de maatregelen hebben het effect van de armoedeval doen afnemen.

  Nu de zaak van de schoolreisjes: dat is weer politiek. Heeft iedereen recht op een leuk schoolreisjes? of moeten we terughoudend zijn met maatregelen die de armoedeval doen toenemen.

  Persoonlijk hou ik meer van niet discriminerende maatregelen, of iedereen heeft recht op een bijdrage of niemand. Volgens mij is het vrij eenvoudig om als school of ouderraad zelf een solidariteitsfonds op te zetten en dat te vullen met geld dat door de hele school bij elkaar gespaard wordt.

  voor meer info: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/14/werk-moet-lonen-voor-iedereen-die-in-de-bijstand-gevangen-zit-a3960206

 12. OfJeDoetIetsNuttigs

  Voor iedereen die vindt dat “zijn/haar belastingcenten niet klakkeloos bij de luie onderklasse moet stromen”: help eens als vrijwilliger bij schoolreisjes of de voedselbank. Als je gal kunt spuwen op deze fora, is er ook tijd om iets productievers te doen.

  Wellicht is een bij-product het inzicht dat niemand voor de lol in armoede leeft. En ja, er zijn altijd vrijwilligers nodig.

 13. Katja

  @Cas-“en eventuele kwijtscheldingen van (gemeentelijke) belastingen”, dat wil ook wel voor mezelf !

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).