Tweede Kamerlid Barbara Visser legt uit waarom ze geen milieuzone wil | De Utrechtse Internet Courant Tweede Kamerlid Barbara Visser legt uit waarom ze geen milieuzone wil | De Utrechtse Internet Courant

Tweede Kamerlid Barbara Visser legt uit waarom ze geen milieuzone wil

Tweede Kamerlid Barbara Visser legt uit waarom ze geen milieuzone wil
Het verbod op een milieuzone vanuit de Tweede Kamer kwam vorige week donderdag enigszins uit de lucht vallen. VVD-Kamerlid Barbara Visser initieerde een motie die een meerderheid van de stemmen kreeg. Maar waarom eigenlijk? DUIC vroeg het haar. “Ik heb veel het verwijt gekregen: waar bemoei jij je mee?”

Het verbod op een milieuzone vanuit de Tweede Kamer kwam vorige week donderdag enigszins uit de lucht vallen. VVD-Kamerlid Barbara Visser initieerde een motie die een meerderheid van de stemmen kreeg. Maar waarom eigenlijk? DUIC vroeg het haar. “Ik heb veel het verwijt gekregen: waar bemoei jij je mee?”

U noemde de milieuzone een maatregel om automobilistjes te pesten. Is dat de enige reden?

“Nee, maar het vat het wel redelijk samen. Er wordt vanuit het Rijk heel veel gedaan om de lucht schoner te krijgen. In de laatste zes jaar tijd is de overschrijdingsnorm van de luchtkwaliteit van 1100 naar 12 teruggebracht. De lucht in Nederland is nog nooit zo schoon geweest. Dat komt met name door het brombeleid, schonere auto’s, hogere autobelasting, het Nationaal Luchtkwaliteitsplan is ingevoerd en de oldtimer- en sloopregelling ingevoerd. Er is echt heel veel gedaan. In Utrecht worden nu auto’s geweigerd per bouwjaar en niet per uitstoot. Daar snap ik niks van. Dat is automobilistje pesten. Iedereen is voor schonere lucht, maar niet iedereen is het eens met de instrumenten die daarvoor nodig zijn.”

Amsterdam en Rotterdam willen ook een zone zoals Utrecht die heeft, had de milieuzone in Utrecht niet een goeie testcase kunnen zijn? Het heeft al zoveel gekost.

“Deze motie komt ook voor wethouder Van Hooijdonk niet als een verrassing. Ik ben al anderhalf jaar bezig in de Tweede Kamer met vragen stellen over dit onderwerp en we hebben regelmatig contact gehad. We hebben als Rijk al 340 miljoen euro geïnvesteerd in het schoner krijgen van de lucht. Ik kan dat niet rijmen met de ‘noodzaak’ van deze milieuzone, waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Daar komt bij dat in Utrecht een groot deel van de vervuiling plaatsvindt buiten de milieuzone.”

Maar gemeenten klagen dat ze zoveel verantwoordelijkheid krijgen om de lucht, die nog altijd zwaar vervuild is in Nederland, schoner te krijgen. Wat moeten ze dan doen?

“Het belangrijkste is zorgen voor een goede doorstroming, dat is veel effectiever om uitstoot tegen te gaan. Dit kan je bereiken door wegen te verbreden. Een andere manier is bijvoorbeeld handige apps ontwikkelen waarop mensen snel kunnen zien waar er nog vrije parkeerplekken zijn, zodat er niet onnodig veel rondjes gereden worden in de stad. Dat zorgt voor een verschoning van het wagenpark.”

Nu heeft de gemeente Utrecht aangekondigd het verbod te willen omzeilen door een gemeentelijk verkeersbord in te stellen in plaats van een landelijk verkeersbord. Hoe kijkt u daar tegen aan?

“Ik heb de laatste dagen vaak het verwijt gekregen: waar bemoei jij je mee? Nou, dat is simpel. Gemeente zitten met hun handen in het haar als het om schone lucht gaat. Daarop kwamen ze met de milieuzone en de aanvraag voor een landelijk verkeersbord. Met andere woorden: ze wilden weten of het rechtsgeldig is. Nou, de meerderheid van de Tweede Kamer vindt het raar dat auto’s per gemeente geweigerd kunnen worden.”

Tot slot: wanneer kunnen we een vervolg verwachten op de motie vanuit de Tweede Kamer?

“De minister moet er nu nog op reageren, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren in verband met het winterreces.”

Gekoppelde berichten

38 Reacties

Reageren
 1. Objectivist

  Goed om te lezen dat er in de Tweede Kamer nog enig gezond verstand te vinden is, in de vorm van mevrouw Visser. De lucht was inderdaad nog nooit zo schoon in Nederland, het is inderdaad absurd om automobilisten te discrimineren op basis van het bouwjaar van het voertuig (en niet op uitstoot) en dan wordt dit ook nog eens gedaan waar in de eerste plaats in het geheel niet aangetoond is dat die milieuzone ook maar enig(!!) effect sorteert. Waar zijn we nu mee bezig? Dat grenst gewoon aan het waanzinnige…

  Goed werk mevrouw Visser!! De minister is aan zet….

 2. Johan

  Hulde mevrouw Visser. Laat nu het groenlinkse willekeurige verkeerspesthobbyisme maar snel plaats maken voor echt effectieve maatregelen.

 3. Michiel

  Dus de gemeentes moeten beleid maken om luchtvervuiling te voorkomen, maar het is vreemd dat per gemeente beleid wordt gemaakt om de luchtvervuiling te voorkomen?

  Rondjes rijden in de stad op zoek naar een parkeerplaats is de oorzaak van alle problemen? Maar dat doet eigenlijk ook niets, want de vervuiling vindt toch plaats buiten de mileuzone.

  Wegen verbreden leidt tot verschoning van het wagenpark? Afgezien van de omstandigheid dat op veel plaatsen de wegen niet breder kunnen (of toch maar de singel tot ringweg omtoveren?) begrijp ik niet hoe dat werkt.

  Dit ziet er toch uit als een arbitrair en weinig steekhoudend standpunt. Dat mensen het niet eens zijn met de milieuzone snap ik prima, maar wat is het alternatief met de beperkte instrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft? Weigering op grond van uitstoot is ook een prima plan, maar organiseer dat maar eens. Het energielabel auto (als die resultaten nog kloppen?) is er niet voor alle auto’s die op de weg mogen. Alles onafhankelijk testen is nogal een werk (kijk maar naar deze lijst met 136 pagina’s over testen https://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/VT/Naslag/Brandstofverbruiksboekje%202014.pdf ). Moet de gemeente daartoe dan instructie geven? Zo diep gaat de gemeentelijke beurs ook niet…

  Ik had meer respect kunnen opbrengen voor het VVD-standpunt als ze gewoon eerlijk waren geweest: Ze willen automobilisten niet hinderen en die moeten dus overal kunnen rijden in iedere auto. Deze flinterdunne mileubescherming-argumentatie snijdt gewoon geen hout.

 4. Fab

  Waarom het jaarlijkse keuringsbeleid dan niet op de schop. APK maatwerkje met extra test standaard voor elke auto (met overgangsfase van een – paar – jaar). Aantoonbaar te vies, zelfs als het een nieuwe betreft. Aanpak fabrikant. In zowel reclame als daadwerkelijke testrondes en aansprakelijkheid t.a.v. het maken van vervuilende auto’s gemakkelijker maken. Mensen willen nu eenmaal in de auto en wel tot bij de voordeur ook als ze twee uitstekende benen hebben.

 5. Jaap Verhoeven

  Meneer de objectivist, de luchtvervuiling is in mijn buurt 2 keer zo hoog als de normen van de wereldgezondheidsorganisatie. Dat is niet alleen schadelijk voor mijn longen, maar ook voor die van m’n kinderen. En om het even in het grotere geheel te plaatsen; Daarnaast hebben we een aanzienlijk klimaatprobleem, met massale uitsterving van diersoorten en een tekort aan fossiele brandstoffen op niet al te lange termijn.

  Aan al dat soort zaken draagt het intensieve autogebruik in de wereld in hoge mate bij. Maatregelen die daar iets aan willen doen wegzetten als autodiscriminatie is helaas typisch VVD, maar niet rationeel.

  En prima als specifieke maatregelen op hun meerwaarde worden beoordeeld, maar de VVD is altijd voor meer vervuiling zo lijkt het. In het debat eerder dit jaar waarbij de VVD dwars voor verdergaande autobeperkende maatregelen in mijn buurt is gaan liggen werd juist nog aangedragen dat de mileuzone al voldoende zou helpen de luchtkwaliteit te verbeteren. Gelegenheidsargumentatie, zo lijkt het toch. En ondertussen de snelheden op de snelwegen ok even omhoog schroeven.

 6. René

  Weer een fraai staaltje van fact free politics. Juist in grote steden als Utrecht laat de luchtkwaliteit te wensen over en zijn extra maatregelen noodzakelijk. Zie: https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/194530/luchtkwaliteit_provincie_utrecht_2013.pdf#PagCls_1268880!
  Mevrouw Visser moet eens met andere mensen gaan eten dan met mensen uit de vervoerslobby!

 7. Utrechter

  Hulde aan het gezond verstand inderdaad. De binnenstad is misschien wel de schoonste wijk van de stad: er rijden al amper auto’s. Zorg voor schonere auto’s, betere doorstroming, verbod op tweetaktbrommers, en doe wat mij betreft landelijk meer accijns op brandstof (de vervuiler betaalt) en hogere parkeertarieven om maatregelen te betalen. Maar ga niet als gemeente op eigen gelegenheid hobbyen met niet-werkende maatregelen.

 8. Freek

  Het is common sense dat oudere auto’s -over het algemeen- vervuilender zijn dan nieuwe auto’s. Een politicus die common sense met “niet bewezen” naar de prullenbak verwijst valt voor mij door de mand.

  Natuurlijk is het -op zich- beter om met uitstoot-gegevens te werken, maar die informatie is bij auto’s van 12 jaar niet heel betrouwbaar meer. Bovendien weet iemand met een oude auto doorgaans niet hoeveel deze uitstoot, maar wel hoe oud deze is.

  Voor de VVD is milieu geen hoofdzaak, het wordt hooguit meegewogen.

  Uit de Atlas Leefomgeving: “De laatste 10 jaar dalen de fijnstofconcentraties in Nederland met 25-35%. In stedelijke gebieden dalen de fijn stofconcentraties de laatste jaren niet meer. De fijn stof daling door de invoering van schonere motoren wordt grotendeels te niet gedaan door de stijging van het aantal gereden kilometers en het grotere motorvermogen van de voertuigen.”

 9. Johan

  Deze mevrouw is volslagen ongeschikt voor het Tweede Kamer-werk. Wegen verbreden? Hoe ziet mevrouw Visser dat voor zich in het centrum van Utrecht?
  Mevrouw Visser voert een achterhoedegevecht…

 10. Joost

  De strekking van het artikel is dat mevrouw Visser wil dat Utrecht een milieu-maatregel intrekt. Tegelijk erkent ze dat gemeenten met hun handen in het haar zitten als het om schone lucht gaat. Hoe tegenstrijdig kun je zijn?

 11. Hans Versnel

  Het verbreden van wegen zoals mevrouw Visser dat ziet als beleid is niet zo moeilijk in Utrecht. Het water dat we zonet weer in de singel hebben gekregen kan direct weer ongedaan worden gemaakt met een brede vierbaansweg. Verder kunnen de doorbraken in de binnenstad uit de plannen van Feuchtinger uit de jaren zestig weer uit de kast gehaald worden. Het zal de doorstroming zeker bevorderen. Maar niet heus…

 12. Toine Goossens

  @ Michiel en @ Jaap Verhoeven,

  Ik zal maar weer eens de berekening van de invloed van de luchtkwaliteit op het sterftecijfer 2009 in Nederland laten zien.

  Het risico van eerder overlijden heb ik toen berekend op:

  ´´Het aantal levensjaren van degenen die in 2009 stierven komt dan uit op:

  128.617 x 76 = 9.774.892 en het verlies door vooroverlijden is:

  1560×100/9.774.892 = 0,015959225%

  Een dergelijk flut risico is het niet waard om daar miljoenen aan uit te geven.

  Leg je er nu eens bij neer dat dit probleem is opgelost en dat er nu andere uitdagingen zijn.

  Dat Lot van Hooijdonk aan haar zone vasthoudt besmeurt haar imago. Een kundig bestuurder laat zich niet door fabeltjes, maar door de werkelijkheid leiden.
  Dat imago zal verder de vernieling ingaan bij het bespreken van de mobiliteitsnota, een draak van een plan, en bij het voornemen om fietsers toe te staan in het voetgangersgebied.

  Ik hoop dat zij tijdig bij zinnen komt.

 13. Co v. Hemert

  In Duitsland is de milieuzone heel gewoon. Wij in Nederland kunnen eens met de buren gaan praten hoe hun bevindingen zijn.Schone lucht is uiterst belangrijk om bepaalde ziekten tegen te gaan.

 14. Objectivist

  Jaap Verhoeven 23 DECEMBER 2015 OM 11:15

  Dank voor uw reactie.

  Mijnheer Verhoeven, laten we de feiten nog eens bekijken. Er is in zes jaar tijd(!) slechts 12 keer een te hoge concentratie geconstateerd in heel(!) Nederland. Ergo; de lucht in Nederland voldeed in de afgelopen 2178 van 2190 dagen aan de toch al strenge Nederlandse normeringen. Heef u redenen om te twijfelen aan de normen zoals deze door wetenschappers van de Nederlandse overheid zijn vastgesteld? Zo ja, wat zijn deze redenen?

  Voorts spreekt u van een klimaatprobleem. Zou u mij kunnen voorrekenen wat deze milieuzone in dit licht concreet aan dit probleem zou reduceren? Een cijfermatige onderbouwing bij dit soort stellingen zou fijn zijn. Wat lost de milieuzone concreet op? Als u mij cijfermatig en feitelijk kunt laten inzien dat de milieuzone een bovenmatig positief effect heeft op de veronderstelde klimaatverandering dan heeft u mij reeds voor uw standpunt gewonnen.

  U beticht de VVD van het zijn van een voorstander van meer vervuiling, maar u gaat volledig voorbij aan de logische en alleszins redelijke argumenten die mevrouw Visser heeft gegeven:

  1) Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing die toont dat de milieuzone ook maar enkel effect sorteert. Waarom een dergelijk ingrijpende maatregel invoeren als niet eens bekend is wat de effecten zijn? U moet het toch op zijn minst met mij eens zijn dat dit weinig met beleid te maken heeft, maar meer met het bedrijven van wichelroede lopen.

  2) Feit is ook dat de lucht in jaren niet zo schoon geweest. De luchtkwaliteit is uitstekend. En dat blijkt eveneens uit het zeer gering aantal sterfgevallen waarbij de luchtkwaliteit de primaire oorzaak was. Naar schatting zijn het nog geen 3000 doden per jaar in Nederland. Het overlijdensrisico is dus nog geen 0,015%. Daarbij; zelfs al blijft de milieuzone gehandhaafd, dan nog zal de verbetering van dit percentage hooguit een minuscule verandering laten zien. Het gaat tenslotte niet om het verbannen van uitstoot, maar om het verminderen van het percentage met wellicht procenten…

  3) Nog altijd mogen zwaar vervuilende auto’s de milieuzone in! Met een 6,6 liter Duramax v8 diesel Hummer uit 2006 kan een ieder zo het centrum in rijden. Met een golfje 1.4 diesel uit 1999 niet….Met andere woorden; mevrouw Visser heeft een uitstekend punt wanneer ze aangeeft dat discriminatie op voertuigleeftijd belachelijk is. Er zou op uitstoot beoordeeld moeten worden. Met de huidige constructie valt nagenoeg geen verbetering in welk opzicht dan ook te verwachten.

  Samengevat; onderbouw cijfermatig en feitelijk wat dan de toegevoegde waarde van die milieuzone is en bij gebleken meerwaarde (in de breedste zin van het woord) ben ik uw man. Zonder onderbouwing moet ik het er echter op houden dat de milieuzone een ondoordacht gedrocht van een maatregel is, die inderdaa geen enkel ander effect sorteert dan het pesten van automobilisten….Ik heb nog geen enkele aantoonbare winst gezien in ieder geval. U?

 15. Lauk

  Hulde aan de gemeente Utrecht (en straks Rotterdam en Amsterdam). Voor Radio en TV verklaarde Visser dat de ADAC in Duitsland had gemeten dat maatregelen in sommige Duitse steden niets zouden hebben uitgehaald. Waar blijft de uitstoot dan in de gemeenten zonder maatregelen? ‘Ins blaue hinein verschwunden’? Men zegt wel ‘meten is weten’, maar: “Weet wat je meet!” Wat en waar heeft men gemeten? Mijn neus en mijn keel bedriegen mij niet. Als mijn keel geprikkeld raakt na passage van een smerige auto (of brommer of scooter!) dan werkt mijn biologische signalering van gevaar, en dat is een stuk beter dan het gegoochel met cijfers en statistieken. VVD zoekt cijfers bij haar kiezersbelang, is gewoon voor de tuftuf-club, wat het ook kost. Vlak voor Parijs zoveel mogelijk 130 km/u doordrukken. Na het gesjoemel van o.a. Volkswagen zou je eerder overal 100 km/u verwachten. En zo voorts. De fossiele lobby en de KNAC oefenen grote invloed uit via VVD.

 16. Wim Vreeswijk

  Hulde voor Mevrouw Visser. Ik zou bijna VVD gaan kiezen…..

 17. Hein

  De Kamer moet duidelijk maken wat gemeenten mogen beslissen. Als het om bezuinigen op de zorg gaat is de Kamer voor decentralisatie. Maar als de gemeente iets doet wat de Kamer niet zo leuk vindt, mag het ineens niet. Dat is lekker decentraliseren! Als Brussel zoiets doet is de Kamer te klein.

 18. swek030

  Fact free politician. Ze draait eromheen, gemeentes moeten op het milieu letten, nu doen ze het, komt ze met het feit dat de uitstoot al verlaagd is… tot 2x boven het toegestane niveau. Top. En als je naar de correlaties tussen uitstoot en bouwjaar kijkt zie je een significante correlatie. Dus laat haar maar uit haar nek kletsen. Het zou natuurlijk nog beter zijn om de kentekendatabase voor boetes op uitstoot te laten werken, maar ambtenaren die niet met databases kunnen omgaan dit laten regelen gaat klauwen vol geld kosten.

 19. Jaap Verhoeven

  @ Objectivist.

  Mijn punt was niet zo zeer de mileuzone op zichzelf. Hoewel er (nog) geen wetenschappelijk bewijs is, ligt het in de rede om aan te nemen dat het bijdraagt aan schonere lucht in het centrum. Zeker als de maatregel zich ook uitbreidt naar moderne auto’s die even vervuilend zijn.Dat lijkt me prima. Er is ook geen bewijs van het tegendeel, zij het dat het effect vast niet hemelbestormend is. Maar alle beetjes helpen. (Dit kost nl. geen miljoenen Toine!)

  Het gaat het mij erom dat de VVD in het algemeen altijd vooraan staat om milieumaatregelen af te schieten, windenergie tegen te houden, kolencentrales open te houden etc. Dit is dus slechts één voorbeeld. Terwijl we met z’n allen wel bezig zijn de wereld naar de knoppen te helpen.

  Overigens:

  De WHO adviseert veel lagere concentraties fijnstof om een gezonde leefomgeving te garanderen. Zij adviseren 20 μg/m³ PM10 en 10 μg/m³ PM2,5. De helft van de EU-norm. Dus ook als de EU-normen worden gehaald, is de lucht in Nederland op veel locaties nog niet gezond.

  Nou, die EU norm wordt dus niet gehaald momenteel. Niet in mijn buurt, niet waar mijn kinderen opgroeien. Permanent niet overigens. Dat het in het verleden nog smeriger was doet daar niets aan af.

  De VVD staat vanzelfsprekend vooraan om de milieuzone af te schieten maar blokkeert daarnaast vele alternatieven om de luchtkwaliteit in Utrecht en in Nederland te verbeteren – of initieert snelheidsverhogingen om die te verslechteren.

  Welnu. Ik heb nieuws voor alle VVDers: Auto rijden is slecht voor het milieu. Als je je daar niets van aan wil trekken, prima. Maar doe niet alsof je iets om het milieu geeft.

 20. pauline

  Eindelijk een wat genuanceerder beleid, wat boven tafel komt in plaats van het vele reageren op de waan van de dag die de meeste politici doen en daarmee het geld van de burger op consumeren voor weer een megalomaan idee van een zwever.
  We krijgen zelfs steeds meer elektrische fietsen, brommers en auto’s.

  En waar blijft railvervoer wat in menige Europese stad aanwezig is met een goed vertakt netwerk naar een straal van 30 km in de omgeving. Oh ja dat hebben we ooit opgedoekt (bijv. tram Utrechtse Heuvelrug) en ja dat stellen we alsmaar uit vanwege …(drogredenen). En waarom de tram niet doortrekken naar Vianen via de nog aanwezige oude spoorbrug? Idee is al vele jaren geleden geopperd door een brandweerman. Zou heel veel autoverkeer schelen.

  Waar de gemeente zelf jarenlang slecht beleid liet en laat zien met de vele vieze uitstoot en de herrie die er gemaakt wordt met de vele machines die ze inzetten. Ze lopen hopeloos achter bij wat wenselijk en mogelijk is zonder daarbij de burger te pesten. Ze moeten wat innovatieve tijdschriften (Engelstalig) die de EU gratis verstuurd maar eens lezen om in de pas te lopen met fatsoenlijk bestuurskundig beleid in plaats van hobbyisme.

 21. Johan

  Ik heb nieuws voor Jaap Verhoeven. Leven in de stad brengt zekere ongemakken mee. Zoals vervoersbewegingen en dus autoverkeer en dus ook vervuiling. Ik heb nog meer nieuws. Als u in een huisje op de hei in Drente gaat wonen bent u daarvan gevrijwaard.

  Ps. Mede door toedoen van de SP is de door de VVD gesteunde wet die de aanleg van windparken op zee mogelijk moet maken zojuist om zeep geholpen.
  Pps. Nee, ik ben geen VVD-er.

 22. Luuk Upuuk

  Wat een gebazel en zwarte piet toeschuiven allemaal. De essentie is: Wat zeg je over 50 jaar tegen je kleinkinderen als die allemaal met longziekten kampen door een door ons verpest milieu en vragen : “opa waarom hebben jullie daar nooit iets aan gedaan, ik ben altijd zo moe omdat ik geen lucht krijg”??.

 23. M.Leusink

  Dat de lieve mevrouw van de VVD het niet snapt is wel duidelijk, maar dat ze daarom stelt dat het alleen maar is samen te vatten als “automoblistje pesten” snap ik nu weer niet.

 24. Objectivist

  @Jaap Verhoeven 12:41

  Met andere woorden; u heeft geen objectieve wetenschappelijke gegevens om u kunt aantonen dat de lucht daadwerkelijk schoner wordt (het siert u dat u dit beaamt), in welke mate en wat hiervan de effecten zijn op zaken als klimaat en gezondheid. U baseert uw stellingname, in tegenstelling tot de tamelijk objectieve mevrouw Visser, op het subjectieve “het ligt in de rede”. Welnu, het ligt ook “in de rede” dat de economie platleggen en helemaal niets uitstoten ook voor schonere/gezondere lucht zorgt, maar dat gaan we in geen 1000 jaar doen uiteraard. De rede/reden laat zich raden…Er dient altijd een balans te zijn tussen beoogd effect, werkelijk effect, economische consequenties en praktische voor/nadelen.

  Ik vermoed dan ook dat uw gevoelsmatige stellingname voor een deel is gebaseerd op een blinde hoek waar het aankomt op consequenties en praktische nadelen. Een misvatting. Zo beweert u bijvoorbeeld dat de milieuzone “geen miljoenen kost”. U had er niet verder naast kunnen zitt Ik attendeer u graag op de volgende DUIC link:

  http://www.duic.nl/nieuws/autoverbod-nl-gemeente-verzwijgt-50-miljoen-aan-kosten-voor-de-milieuzone/

  Zo tekent zich langzaam een schrikbeeld af van een wichelroede lopende Gemeente. Waar baseert men dit beleid op en wat is het effect? Men heeft niet de flauwste notie!! Men voert zonder enige wetenschappelijke onderbouwing extreem kostbare, schade berokkende en irritante maatregelen in, die zelfs de meest basale toetssteen der logica niet overleven. Logisch dat de VVD hier terecht bezwaar tegen maakt!

  De reden dat de VVD altijd vooraan staat om milieumaatregelen af te schieten is in mijn beleving dan ook rede! Of het nu om windmolens gaat, groene stroom, het sluiten van kolencentrales of welke “groene” maatregel dan ook; geen van de maatregelen sorteren ook maar vaag het effect dat de gepaarde economische/praktische schade legitimeert. De VVD maakt als één van de weinige partijen in Nederland doorlopend rationeel de afweging tussen beoogde effecten, economische consequenties en andere gevolgen.

  Overigens heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn vraag; Wat is de reden dat u de Nederlandse normeringen voor luchtkwaliteit verwerpt en nota bene de normeringen van een ideologisch gestoelde non-profit beweging (WHO) tot norm bombardeert? Wat is de reden dat u twijfelt aan de Nederlandse normen, zoals deze door wetenschappers zijn vastgesteld?

  Gezonde lucht bezie ik overigens als newspeak. De juiste term in de context van de milieuzone is hooguit “marginaal minder vieze lucht”. Gezonde lucht (als in lucht die geen enkele schade aan de gezondheid berokkend of de gezondheid zelfs verbeterd) bestaat niet in een stad. Zeker niet in Utrecht. Ook niet mét milieuzone. Misschien in de Alpen in Zwitserland.

 25. Tiny

  Fact free politics,  ja dat is de juiste term voor Visser. Objectivist,  koning van de drogreden en afleidingsmanoeuvre,  gaat nog een stapje of 6 verder. Het grappige aan objectivist is dat hij hard schreeuwt en anderen uitdaagt om met bewijs te komen,  terwijl hij dat zelf zelden doet. Ik denk zelfs dat hij totaal niet weet waar het over gaat. 12x een overschrijding in 6 jaar? Gaat dat over ozon? In ieder geval niet over NOx of fijnstof. En daar gaat het bij de milieuzone wel over. En wat bedoelt hij met ‘wetenschappelijk bewijs’? Volstrekt onduidelijk. Waarschijnlijk is er veel meer bewijs voor dan zijn ongefundeerde,  niet wetenschappelijk bewezen stellingen over de enorme schade die het oplevert.

  Ook mooi is het gemekker over  ‘u heeft geen ‘objectieve gegevens’. En het Verenigde Naties instituut karaktisren als ‘een’  ideologische non profitclub. Vervolgens verwijst hij naar de,  ongetwijfeld superobjectieve praatjes van autoverbod.nl (bericht kosten 50M hoger). Geen enkele ondebouwing op die site te vinden,  alleen maar advertenties voor tweedehands auto’s. Tja,  die zullen geen belang hebben waarschijnlijk… Oh,  en die normen zijn ook niet Nederlands maar Europees. Dat de normen van de WHO niet overgenomen zijn zal vast niets te maken hebben met lobby van o.a. het bedrijfsleven. Die maken zich, eerlijk waar, enorm ongerust over onze omgeving en gezondheid. Al met al, objectivist bazelt maar wat,  zoals eigenlijk altijd,  en verwart mening en feit.

  Toine Goossens kan er ook wat van. Die berekening van overlijdensrisico is me niet duidelijk. Overigens is het overlijdensrisico door moord nog vele malen lager,  allicht dat een voorstel van zijn kant voor afschaffen van de recherche het haalt.

 26. Anoniemert

  Beste objectivist,

  De reden waarom er veeleer naar de waarde van de WHO zou moeten worden gekeken is omdat de waarden die door de EU danwel NL worden opgelegd ook een politieke afweging zijn. De WHO maakt geen politieke afwegingen. Vanuit gezondheidsperspectief zou het dus veel beter voor u en mij zijn om de uitstoot nog verder omlaag te schroeven. Maar zoals u zelf zegt wordt er een rationele afweging worden gemaakt.

  Dat neemt niet weg dat fijn stof altijd schadelijk blijft zelfs bij de concentraties in de oh zo schone lucht die we denken te hebben.

  Daarnaast wil ik u graag corrigeren op uw steeling dat we deze waarden niet overschrijden in Nederland. De jaargemiddelde waarde voor heel Nederland is inderdaad in de loop der jaren onder de toegestane concentratie van 40ug/m3 gezakt. Dat neemt niet weg dat op bepaalde plaatsen in Nederland dagelijks overschrijdingen kunnen ontstaan. Daarnaast is het zo dat per jaar een toegestaan aantal overschrijdingsdagen toegestaan zijn (35/jaar). Ook deze worden niet overschreden, maar deze dagen zijn er wel degelijk. (Gaat u komende jaarwisseling even vuurwerk kijken? Dan heeft u er vast al eentje te pakken). Die 12 overschrijdingen zijn niet per 6 jaar, maar elk jaar. En dat is opnieuw een landelijk gemiddelde. U kan er zeker van zijn dat als u de grootsteden beschouwd het aantal overschrijdingen hoger ligt.

 27. Mark Tjapp

  Leuk hoor. Maar de lokale Utrechtse VVD is hier ondertussen gewoon vóór. In het college met GroenLinks.

 28. Pieter

  Dat de lucht in Nederland nog nooit zo schoon geweest is is natuurlijk lariekoek. Ga maar eens een stuk fietsen door Utrecht of van mijn part buiten de stad, ruik daarna aan je kleren: je ruikt ozon en roet. In mijn vensterbanken liggen vele roetdeeltjes, de ventilatieroosters in de kozijnen zien ook zwart van de rotzooi. Lekker schoon inderdaad!

 29. Ronald

  Jij ruikt ozon? Werkelijk??

  Hoe dan ook, dit zegt het RIVM:

  http://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/

 30. Objectivist

  Anoniemert 23 DECEMBER 2015 OM 19:12

  Precies. De afweging die een beslissingsnemer dient te maken gaat veel verder dan enkel het aspect gezondheid. Het behoort inderdaad een rationele afweging tussen vele factoren te zijn, waarbij een wetenschappelijke insteek wenselijk is. Wat de Gemeente Utrecht heeft gedaan is niets anders dan miljoenen verbrassen in de hoop(!) een positief effect te bewerkstelligen, zonder op voorhand ook maar enig idee te hebben van wat dat effect dan exact is, zonder ook maar enige rekening met economische effecten te houden. Het is politieke kwakzalverij. Onacceptabel!

  Het gegeven van de toegestane overschrijdingsdagen is nieuw voor me. Dat wist ik niet, maar opnieuw vraag ik me hier af wat de relevantie concreet is. Het is niet zo dat Nederlanders bij bosjes dood vallen door de ongezonde lucht. De cijfers die bekend zijn tonen aan dat er ongeveer 3000 Nederlanders op jaarbasis overlijden ten gevolge van slechte lucht. Dat levert (zie calculatie Toine Goossens) een overlijdensrisico op van net 0,15%!! Welnu, stel dat de waarden van de WHO ingevoerd worden; met hoeveel honderdste van een procent zou het overlijdensrisico dan worden teruggebracht? En is dat het werkelijk waard om een complete stad onbereikbaar per voertuig te maken? Is de massieve economische schade het waard?

  Ik wil maar zeggen; de gezondheidseffecten die je kunt behalen zijn ronduit minimaal, ongeacht of je nu WHO waarden hanteert of zoals de Gemeente blind wichelroedeloopt. De zaak is al aardig onder controle. De lucht is al tamelijk schoon en er is prima in te leven. Als je dan zeer zware maatregelen invoert om dit nog verder te verbeteren, dan dien je toch op zijn minst op voorhand becijferd te hebben wat de winst dan precies is. Daar faalt de Gemeente hopeloos is.

 31. Fab

  Feit is en blijft dat een groep mensen gezondheidsschade oplopen. (Blijkbaar voor veel mensen toch een te kleine groep maar wat als het om hun jonge kinderen gaat?) Misschien een maandje gaan wonen op een dergelijke plek en zien hoe vaak je extra moet schoonmaken, hoe zwaar de roetaanslag is etc. ondanks extra luchtzuivering. Op plekken waar consequent zelfs ruimschoots wordt overschreden zijn de manieren van meten ronduit dubieus te noemen. Tel daar bij het feit op dat men sommige straten alleen als bedrijvenstraat wenst te zien, omdat de ingang van wooncomplexen zich niet aan de betreffende straten bevinden. De manier van aanpak van de milieuzone rammelt, maar wat er vooral rammelt is het gebrek aan besef bij automobolisten! Het ikke-ikke moet daar zijn. Het kan zo niet verder, ook toegankelijk en ontsluitng van een gebied behoeft flinke innovatie, schone lucht is daar onderdeel van. Mevrouw Visser heeft duidelijk geen besef van de daadwerkelijke situatie. Die is landelij overal een ander plaatje dan lokaal!

 32. Toine Goossens

  @ Jaap Verhoeven,

  en anderen die zich baseren op gezondheidsrisico normen.

  Sinds ik Rob Beelen, onderzoeker aan de UU, hebt betrapt op het manipuleren van de feiten over het eigen onderzoek, stel ik mij nogal fors op in dit dossier. Ook de NMU heeft een jaar geleden op een volstrekt onacceptabele manier de angst voor en bijbehorende emotionele reacties op de luchtkwaliteit tot grote hoogte gestuwd.

  Gezondheidsorganisaties wijzen er continue op dat de hen gestelde waarden onaanvaardbaar worden overtreden. Dat is hun goede recht, maar dan moeten zij daarbij ook uitleggen op welke risico cijfers die normen hebben gebaseerd. Dat doen zijn niet.
  Als deze gezondheidsorganisaties gelijk zouden hebben, dan zouden we dat in de Nederlandse sterftecijfers significant terug moeten zien. Ik toon aan dat dat niet het geval is. @Tiny stel mij de vraag ´wat´je niet begrijpt, alleen dan kan ik er op ingaan.

  Het is op dit moment gebruikelijk dat negatieve publiciteit rondom de kwaliteit van de lucht extreem wordt aangedikt. De pers neemt dat graag over, angst aanjagen levert lezers op. Rob Beelen organiseert op de dag van de wetenschappelijke publicatie van een onderzoek waaraan hij heeft deelgenomen een perscampagne waarin de risico´s van de luchtkwaliteit torenhoog de hemel in worden geschoten.

  Terwijl er in de conclusies van het onderzoek staat dat er GEEN verband is tussen de luchtkwaliteit en de kans op ziekte als gevolg van die luchtkwaliteit, wordt dat verband in de persberichten als succesvol BEWEZEN uitgevent. Dat is manipuleren, dat is liegen.

  Het gevolg daarvan is dat een nuchtere discussie over te nemen maatregelen onmogelijk wordt gemaakt.

  @ Lauk,

  Je neus en keel bedriegen je niet. Ook ik kan voertuigen die mij passeren ruiken. Vroeger kon dat niet, daar was de lucht te vuil voor; een individuele bijdrage viel in het niet in het geheel. Dat we nu een voertuig individueel kunnen ruiken is een bevestiging van de schoonheid van de lucht.

  Dan nog iets over de VVD. Laten we wel wezen het energiedossier van Nederland is wat het realiseren van noodzakelijke doelstellingen betreft een aanfluiting.
  Maar grote internationale ondernemingen, waaronder relatief veel Nederlandse, nemen mede het initiatief om fossiele energie terug te dringen. Nederlandse internationals lopen wereldwijd voorop bij het Integraal Rapporteren over de maatschappelijke gevolgen van hun handelen.

  De belangrijkste milieudoelstellingen die Nederland heeft gerealiseerd zijn het gevolg van actieve inzet van het bedrijfsleven. Lees de convenanten tussen regering en bedrijfsleven en de resultaten er op na.

  Zet daar de inspanningen van burgers eens tegenover. Nederlandse burgers zijn overal tegen, frustreren waar het maar kan het realiseren van niet fossiele energieprojecten, dwingen Nederland om de winning van de beste fossiele brandstof, gas, drastisch te beperken omdat hun land getroffen wordt door ´zeer zware´ aardbevingen. De factor 3 op de schaal van Richter is 1.000.000 maal minder zwaar dan de echte zware aardbevingen elders in de wereld.

  Het is al weer vele jaren geleden dat de SER dit windvaangedrag van Nederlanders aan de kaak stelde. Links stemmen en rechts kiezen!

 33. Tiny

  @toine met name de 1560×100 is me niet duidelijk en of je het hebt over korte en/of langdurige blootstelling. Elk wetenschappelijk artikel dat ik vind over ziektelast dan wel overlijden ten gevolge van luchtverontreiniging komt op 3% tot 7% bijdrage, in ieder geval ook in Nederland. Daarnaast veel artikelen over het extra risico van luchtverontreiniging door verbrandingsmotoren. Utrecht zal met een relatief slechte luchtkwaliteit die vooral van die verbrandingsmotoren komt, eerder bovenaan gemiddelden zitten dan onderaan.

  Jouw berekening, die de indruk geeft van geschreven op de achterkant van een bierviltje, komt dus 200 tot ruim 450 x lager uit. Dat verschil is erg groot. Dat de overvloed aan artikelen uit binnenland en buitenland het allemaal fout hebben, samen met mijn inschatting van jouw wetenschappelijke achtergrond op dit onderwerp, acht ik onwaarschijnlijk.

 34. Geenstijl@Utrecht

  Jammer ik mis Kees van Oosten in deze discussie, hij heeft echt verstand van al die cijfers, en weet als geen ander ook wat wel goed is om de uitstoot te verminderen.http://www.klimaatpartij.nl/.
  Ik zou zeggen ga daar eens naar kijken als je met het milieu begaan bent, en natuurlijk met de mensen.

 35. Toine Goossens

  @ Tiny,

  Het is al voor de tweede keer dat je mij in je reactie badinerend neerzet en niet ingaat op de argumenten die ik inbreng. Vind ik geen probleem, maar doe dat dan onder open vizier, met naam en toenaam.

  Ik heb uit het compendium voor de leefomgeving, zie aldaar ik heb indertijd een verwijzing opgenomen, het totale vooroverlijden overgenomen. Dat betrof in 2009 3.120 personen. Deze personen kunnen zowel op 1 januari als op 31 december overleden zijn. De gemiddelde duur van het vooroverlijden komt dan op 6 maanden, ofwel een half jaar. Het aantal verloren levensjaren is dan 1560.

  Zoals je wellicht weet Tiny, je bent immers zo wetenschappelijk van alles op de hoogte, is het noodzakelijk om bij het berekenen van een percentage te vermenigvuldigen met een factor 100.

  Tiny, ik lees dat je jezelf wetenschappelijk onderlegd vind. Ik zie je inhoudelijke onderbouwing van alles wat je beweert graag tegemoet.

  @Lezers,
  Ik zie dat ik in mijn voorlaatste reactie hier en daar krom Nederlands heb gebruikt. Excuus. Ik had erg veel haast. Ik moest namelijk vluchtelingen ophalen. Zo ben ik als mantelzorger weer via de binnenstedelijke rondweg in allerlei mij vreemde wijken geweest waarvan Lot vindt dat ik mij daar alleen nog maar vertonen als ik de omweg via het Rijkswegennet neem.

  Naar mijn verste bestemming heb ik 6,5 km afgelegd. De verplichte ´Lot´ route via de zuid bedraagt 17,5 km, en de het ´Lot´ alternatief via de Noordelijke randweg 19,6 km. Tel uit je milieuwinst!

 36. Tiny

  @Toine Goossens Het open vizier voel ik me helaas al lang niet meer prettig bij, respect dat jij dat wel doet. Dank voor je uitleg, maar ik denk echt niet dat je op die manier eea kan berekenen. De conclusie dat het wel OK is met de luchtkwaliteit en dat het niks voorstelt onderschrijf ik niet. De milieuzone is overigens naar mijn idee eerder een economische – en normgerichte – maatregel dan dat gezondheid centraal staat.

  Afgaande op de onderzoeken zijn stevige maatregelen nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook ruim onder de norm treedt gezondheidsschade op. Zo schoon als redelijkerwijs haalbaar is dus het devies. Het Rijk probeert juist zo ongezond mogelijk als wettelijk is toegestaan de standaard te maken. Daar waar de normen het toelaten verhoogt het Rijk bijvoorbeeld de maximumsnelheden en elders laat het Rijk makkelijke maatregelen liggen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daardoor is de achtergrondconcentratie hoger dan nodig en dat merken de grote steden. Daar zitten teveel plekken in de steden rond de norm (hoge achtergrond + veel verkeer ter plekke). Juist ook punten (in Utrecht in ieder geval) waar veel bouwactiviteiten plaatsvinden. Met in gedachte dat de EU zich actiever opstelt tegenover zondaars (België en Bulgarije zijn al aangeklaagd) komen de bouwstops van 10 jaar geleden weer dichterbij. Het centrumgebied als permanent stilgelegde bouwplaats geeft een enorme economische schade en ik vermoed dat voorkomen van dat risico daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de milieuzone.

 37. Toine Goossens

  @Tiny,

  Zie mijn commentaar bij 130 km op:
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/stichtse-vecht-is-in-de-maling-genomen-door-rijk.9505990.lynkx

 38. Harry

  Goede doorstroming in de stad is DE oplossing wordt gezegd. Er ligt ook een voorstel om snorscooters (25 km/h) naar de rijbaan te sturen. Hoezo goede doorstroming? Bredere rijbaan betekent smaller fietspad . Fietspaden zijn al overvol!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).