Tweede Kamerverkiezing: hoe willen de partijen de woningnood in Utrecht aanpakken? Tweede Kamerverkiezing: hoe willen de partijen de woningnood in Utrecht aanpakken?

Tweede Kamerverkiezing: hoe willen de partijen de woningnood in Utrecht aanpakken?

Tweede Kamerverkiezing: hoe willen de partijen de woningnood in Utrecht aanpakken?
Foto: Robert Oosterbroek
Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Vandaag: Hoe kan jullie fractie in de Tweede Kamer bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Utrecht?

VVD – Queeny Rajkowski – nummer 13 op de kandidatenlijst

Een fijn huis is voor iedereen belangrijk. Of je nu koopt of huurt. Maar het probleem is dat er een groot tekort aan betaalbare huizen is, zeker voor starters, ouderen en de middenklasse. Simpelweg omdat er te weinig gebouwd is de afgelopen jaren. Samen zijn we nu bezig de eindstreep van de coronacrisis te halen. En van daaruit gaan we samen sterker verder. Dan mag je van een sterke overheid ook verwachten dat die ingrijpt en zorgt voor een goede woning. Vooral voor starters, ouderen en de middenklasse.

De woningnood raakt ons allemaal. In de Utrechtse polder Rijnenburg kunnen 25.000 betaalbare, duurzame woningen worden gebouwd. Dit plan van de Utrechtse VVD draagt bij aan het aanpakken van het woningtekort. Helaas wil een groot deel van de huidige gemeenteraad er voor nu alleen windmolens bouwen. De Tweede Kamerfractie kan Utrecht helpen door harde prestatieafspraken te maken met de gemeente over betaalbaar wonen en de polder aan te wijzen als bouwlocatie.

Ook willen wij dat politieagenten en verpleegkundigen voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning, zodat zij kunnen wonen in de buurt van hun werk. Zo kunnen we hopelijk ook bijdragen aan het terugdringen van personeelstekorten bij de politie en in de zorg. Zo kunnen we samen verder.

PVV – Sjors Nagtegaal – nummer 42 op de kandidatenlijst

Dit is echt het onderwerp dat mij het meeste aan het hart gaat. Ik ben zelf al jaren bezig met het vinden van een grotere woning en dat is nu nog meer nodig, want er is een kleine jongen op komst. De PVV wil dat er weer een minister van Wonen komt. Zo komt er weer meer regie vanuit het Rijk. In de gemeenteraad is onze fractie een groot voorstander van bouwen in de polder Rijnenburg. De PVV in de Tweede Kamer heeft ook een motie gesteund waarin stond dat de minister de polder Rijnenburg moet aanwijzen als woningbouwlocatie. Helaas geeft GroenLinks in Utrecht hier geen gehoor aan en blijven ze maar hameren op die verschrikkelijke windturbines. We moeten daar nu echt gaan bouwen!

CDA – Jantine Zwinkels – nummer 26 op de kandidatenlijst

De woningnood is hoog, huizen zijn onbetaalbaar en huisjesmelkers liggen op de loer. Het CDA wil een landelijk woningbouwplan waarmee we de komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, namelijk 100.000 per jaar. En dan met name in het middensegment, met een zelfbewoningsplicht, zodat starters een eerlijke kans krijgen ten opzichte van beleggers. We geven woningcorporaties de ruimte om hieraan mee te werken. We willen duurzame woningen (klimaatadaptief, energiezuinig en circulair) en kantoren transformeren indien mogelijk. De gemeentelijke coalitie (D66, GroenLinks en ChristenUnie) frustreert helaas tot op heden de woningbouw in Rijnenburg. Het Rijk zou meer regie moeten nemen.

D66 – Anne-Marijke Podt – nummer 26 op de kandidatenlijst

D66 wil door heel Nederland zo snel mogelijk een miljoen betaalbare en energiezuinige woningen bouwen. Dat willen we in eerste instantie binnen de bebouwde kom, maar we zullen ook moeten bouwen op nieuwe bouwlocaties. Daarvoor zijn flinke investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer nodig. Wonen op nieuwe plekken als Rijnenburg kan alleen als je er ook kunt komen. D66 wil landelijk zorgen voor een crisisbouwfonds zodat de bouw in tijden van crisis niet stil komt te liggen en wil investeringen in infrastructuur en woningbouw koppelen, zodat (ov-)verbindingen naar nieuwe wijken prioriteit krijgen in het Mobiliteitsfonds. Allemaal zaken waar woningzoekenden in Utrecht van kunnen profiteren.

GroenLinks – Bart Snels – nummer 6 op de kandidatenlijst

De woningmarkt is verziekt en dat is gevolg van tien jaar rechts beleid. Dat beleid heeft ruim baan gegeven aan investeerders, terwijl corporaties zijn uitgekleed. We hebben een VVD-minister gehad die op internationale missie ging om Nederlandse corporatiewoningen aan te prijzen aan buitenlandse investeerders. Wat je nu ziet in Utrecht en in heel veel andere steden, is daarvan het gevolg. Wij willen dat rigoureus aanpakken, met een puntensysteem en maximumprijs voor ieder huis, zoals in Berlijn. Dat maakt het opkopen van woningen minder aantrekkelijk. Daarnaast gaan we heel veel huizen bouwen, juist ook voor de lagere en middeninkomens.

SP – Jasper van Dijk – nummer 9 op de kandidatenlijst

De woningnood is een gigantisch probleem. Daarom wil de SP dat er een Nationaal woonplan komt. We moeten aan de slag om meer betaalbare woningen te bouwen en we moeten zorgen voor lagere huren. Dat heeft hoge prioriteit voor de SP. Dit geldt ook zeker in Utrecht. Hier moeten álle mensen welkom zijn en een huis kunnen krijgen. En dus ook met een accent op álle. Utrecht moet toegankelijk zijn voor arm en rijk, zwart en wit. De stad moet niet alleen een plek zijn voor mensen met hoge inkomens. Dit is op veel plekken wel een risico en in Utrecht speelt dit al helemaal.

PvdA – Bart van Bruggen – nummer 19 op de kandidatenlijst

De wooncrisis is enorm en raakt ontzettend veel mensen die zoeken naar een betaalbare woning. Daarom wil de PvdA ieder jaar 100.000 nieuwbouwwoningen bouwen en de verhuurdersheffing afschaffen zodat woningcorporaties de ruimte krijgen om voor meer sociale huurwoningen te zorgen. Voor Utrecht betekent dat onder andere dat we ook in Rijnenburg betaalbare woningen willen bouwen.

ChristenUnie – Mirjam Bikker – nummer 3 op de kandidatenlijst

Ons eerste huis was in Zuilen, maar inmiddels is dat onbetaalbaar voor starters. Dit is overal in Utrecht een groot probleem en daarom vind ik dit een heel belangrijk onderwerp. Want langzaam maar zeker verandert de stad en trekken starters en gezinnen weg. De ChristenUnie heeft meerdere voorstellen om daar wat aan te doen. Utrecht bouwt heel veel nieuwbouw, maar dit is een landelijk tekort. De minister moet andere gemeenten aan het werk zetten, volkshuisvesting moet in Den Haag stevig terug op de agenda.

In de stad zelf zien we wijken waar woningen worden opgekocht door beleggers en vervolgens voor veel geld particulier worden verhuurd. De ChristenUnie wil de wet wijzigen zodat de gemeente Utrecht wijken aan kan wijzen waar goedkope en middeldure koopwoningen niet meer mogen worden verhuurd. Verder moeten woningcorporaties investeren in meer sociale huurwoningen. Daarvoor willen we de verhuurderheffing, de belasting voor woningcorporaties, afschaffen. Ik hoop dat we een meerderheid kunnen vinden om woningcorporaties de mogelijkheid te geven huurwoningen te bouwen voor lage én middeninkomens. Ik zie namelijk veel mensen in Utrecht die niet in aanmerking komen voor sociale huur, maar waarvoor een koopwoning of vrije sector huur onbetaalbaar is geworden en daar wil ik wat aan doen.

PvdD – Eva van Esch – nummer 6 op de kandidatenlijst

Twee derde van de grond in Nederland wordt gebruikt voor landbouw en het gros van de opbrengsten daarvan is voor de export. Dat is geen logisch gebruik van de al zo schaarse grond in Nederland. Daarin moeten andere keuzes komen zodat er meer ruimte komt voor natuur en voor woningen. De woningnood in Utrecht willen we niet alleen in Utrecht zelf oplossen, we moeten ook op nationaal niveau kijken hoe we andere plekken net zo aantrekkelijk kunnen maken als Utrecht, zodat er meer spreiding ontstaat. Ook binnenstedelijk bouwen is een oplossing voor woningnood, maar wij vinden dat daar wel een grens aan zit. Een fijne leefomgeving voor huidige én toekomstige bewoners moet voorop staan. […]

Gekoppelde berichten

16 Reacties

Reageren
 1. Wim Vreeswijk

  Er is m.i. helemaal geen woningnood, maar alleen een chronisch tekort aan gezond verstand. Het College zou bijvoorbeeld samen met de gemeenteraad en de andere drie grote steden bijvoorbeeld een brandbrief kunnen sturen naar de 2e Kamer over het feit dat de randstad oververhit raakt door extreme overbevolking waardoor Utrecht nu landelijk 2e staat qua vertrek van jonge gezinnen naar rustiger provincies als Overijssel en Gelderland. Hetzelfde geldt voor Amsterdam die zelfs 1e staat van 350 gemeenten qua vertrekkende jonge gezinnen. Dat is natuurlijk demografisch een grof schandaal dat je de mensen wegjaagt uit hun eigen geboorteplaats !

 2. Lombokker

  Het valt mij op dat geen van deze partijen de immigratie benoemd. Terwijl er het afgelopen decennium ieder jaar toch zo’n 100.000 nieuwe Nederlanders bij zijn gekomen. Daar kun je van alles van vinden, maar het staat buiten kijf dat die mensen allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben. Juist van partijen die immigratie verwelkomen, zou je dan verwachten dat zij er qua nieuwbouw van woningen een schepje bovenop willen doen.

 3. R

  Wat pas écht zou helpen, is wanneer ministerie van VROM weer in ere wordt hersteld. Dat ministerie maakte de beroemde VINEX (vierde nota extra) plannen, waarmee gemeentes gedwongen konden worden mee te werken aan bepaalde ontwikkelingen voor winingbouw. Tegelijkertijd kon VROM hiermee voorkomen dat ons landschap versnipperde: wonen, kantoren, industrie, door hiervoor een landelijk vlekkenplan te maken over waar wat mag kon lange tijd voorkomen worden dat overal alles maar werd volgebouwd. Sinds VROM is opgeheven, pakweg 12 jaar geleden, mogen gemeentes alles zelf weten… en verrassing: die beconcurreren elkaar fel om bepaalde functies aan te kunnen bieden. Gevolg is dat overal nu dezelfe winkelcentra gebouwd worden, dezelfde grote logistieke dozen langs alle N-wegen worden gebouwd, grootgrondbezitters gemeentes onder druk kunnen zetten om hun zin te krijgen, en plannen voor woningbouw continue verliezen van allerlei andere vormen van gebruik. Met VROM aan het stuur had de ene gemeente dat logistieke centrum mogen bouwen, en drie andere gemeenten tigduizend huizen. Nu bouwt elke gemeente zelf een logistieke centrum, en komen we inmiddels een miljoen huizen te kort. En hoewel overal grootschalige duurzame energie ontwikkelt dient te worden, schuiven alle gemeenten die verrekte windmolens en zonenweides naar de buurgemeenten toe. Gevolg is dat we flink achterlopen bij de opbouw van die broodnodige duurzame energie. Na 12 jaar zonder VROM is het tijd te erkennen dat dit VROM-loze experiment is mislukt; we hebben hard landelijke regie nodig!

 4. AA

  Ik mis een politieke partij die alle facetten van deze woningnood durft en kan plaatsen. Van een enorme toenemende vraag naar woningen door immigratie van bereken methoden van grond door gemeentes. In plaats daarvan lijken sommige partijen drukker met zich afzetten van andere partijen dan met een grondige op rationele gronden gebaseerde analyse.

 5. Wim Vreeswijk

  Je zou ook eens als gemeentebestuur kunnen inventariseren in hoeverre er vierkante meters kantoorruimte er vrij gekomen zijn door de vele thuiswerkers in Utrecht, waarna je die vrijkomende vierkante meters kan transformeren tot woonruimtes?

 6. Esrin W.

  @Lombokker: de immigratie vraag stellen is ‘m meteen ook beantwoorden in dit geval.

 7. Wim Vreeswijk

  Nederland is al decennia het meest overbevolkte landje van Europa, behoudens de ministaatjes Monaco en San Marino. Ga hier eens over nadenken en met name over het zeer achterhaalde open grenzen verdrag van Schengen uit 1985 waardoor eigen Utrechters ook ooit weer eens een kans gaan in eigen stad !

 8. Kadoendra

  Sinds mensenheugenis wordt Nederland geregeerd door de VVD, PvdA, CDA en D’66.

  Het is niet echt logisch dat de politieke partijen die er langdurig een puinzooi van hebben gemaakt ook in staat zullen zijn om deze puinzooi weer op te ruimen.

  Daarom gaat mijn stem al jaren naar een nieuwe partij die zich meer laat leiden door een brede visie; De PvdD.

 9. Scherpschutter

  Wim Vreeswijk

  Heb je enig idee wat het kost om een kantoorpand te laten voldoen aan de 80.000 miljard overheidsregels die gelden voor woningen?

  Je kunt beter de overheid afschaffen. Dan is er morgen geen woningprobleem meer.

 10. RABE

  Er zijn vast nog wel een aantal leegstaande gebouwen waar woonruimte van te maken is. Dat scheelt weer nieuwbouw in de polder of op landbouwgrond.

 11. Len

  Iedereen kijkt maar naar boven maar de politiek staat vooral in dienst van zichzelf. De stemmers denken onterecht dat ze nog een ‘vrije’ keus hebben, maar feitelijk kiezen ze hun eigen meesters om zich vervolgens in een bepaald stramien te laten reduceren. Heft meer in eigen handen en de boel zogezegd lokaliseren. Dan worden er tenminste stappen gemaakt.

 12. Zonnewende

  VVD stelt 25.000 woningen voor.
  Dat klinkt veel, maar is het NIET…

  Merwedekanaalzone is 65 ha. Daar komen 6.000 woningen. Dat is 92 woningen per ha.
  Polder Rijnenburg is 1.025 ha. Dat is dan 23 woningen per ha.

  In polder Rijnenburg kunnen met de Merwede-dichtheid dus net zo goed 94.000 woningen komen.

  Vooruit, gezien de nog ontbrekende infrastructuur wat minder: 60 woningen per ha. Dat zijn nog steeds 60.000 woningen.
  35.000 woningen meer dan de VVD voorstelt.

  Dát lost pas écht wat op!!

  De tijd van én in de (Rand)stad én in het groen én in een huis met voor- en achtertuin is gewoon voorbij!
  Kan gewoon niet als we nog wat natuur en biodiversiteit willen behouden.

  —————————————

  Voor iedere partij die Polder Rijnenburg wil volbouwen met grondgebonden eensgezinswoningen:

  Tijd voor lange termijn keuzes door het Rijk.
  – willen we steeds minder natuur? Nóg meer postzegel-natuur?
  Prima, dan bouwen we vrijkomende polders en landbouwgrond gewoon vol met grondgebonden eensgezinswoningen en (bijna)villa’s. Dan kunnen de paar gelukkigen lekker in hun tuintje zitten. En maken we de natuur voor de minder fortuinlijker onder ons nóg onbereikbaarder (want nóg verder weg).

  – of willen we mooie grote natuurgebieden? Waar iedereen (bijna) gratis en in gelijke mate van kan genieten?
  Dan maken we van vrijgekomen polders en landbouwgrond mooie nieuwe échte natuur! Dan komt échte natuur weer dicht bij de stad.
  Maar dat betekent wel dat we ook begrijpen dat we in appartementen moeten gaan denken als ‘standaard’ voor hoe je in de stad woont, ipv grondgebonden woningen als standaard te houden.

 13. Bakfiets

  GL is iig lekker concreet ‘we gaan heel veel huizen bouwen’.

  Ik denk dat als we lokaal kijken Rijnenburg een no brainer is en verder een betere ontsluiting realiseren naar zeist, de bilt, bunnik etc. Dat kan nog fors uitgebreid worden.

 14. Tom

  Je wilt betaalbare, duurzame woningen bouwen in Rijsenburg, een gebied waar nog geen infrastructuur is… Dit moeten dan ook geen kleine hokken worden, waarschijnlijk minimaal 100m2, tuintje erbij. Parkeerproblemen houden we ook niet van dus ieder huis krijgt er een parkeerplaats bij.

  Telt u mee? In Leidsche Rijn kost zo’n huis bijna 5 ton, waarom zou dit in Rijnenburg goedkoper zijn?

  De huizenprijzen moeten ook niet kunstmatig laag gehouden worden, want dit is in feite een overheidssubsidie voor enkel de eerste bewoner.

  De oplossing voor het probleem op de woningmarkt in mijn ogen: veel bouwen en minder hoge eisen stellen aan huizen en locatie.

 15. Nina

  @ Vreeswijk

  Geen woningnood te bespeuren, zeg je. Logisch, want jij hebt vast al een woning. Gefeliciteerd daarmee.

  Graag Polder Rijnenburg volbouwen en de stad Utrecht leefbaar houden.

  Over het opgeven van de weilanden daar: we wonen allemaal op een voormalig weiland. Dus geen enkele reden om dat andere woningzoekenden niet te gunnen.

 16. A de Lange

  Ik ga blanco stemmen. Waarom? Er is geen enkele partij die het vraagstuk van woningnood, klimaat, files en noem maar op bij de bodem aan wil pakken. We blijven achter de feiten aanlopen. Er zijn gewoon teveel, inmiddels meer dan 17 miljoen mensen in Nederland. En dat komt echt niet alleen door migratie. Het moet gewoon gepromoot worden om per gezin niet meer dan 2 kinderen te nemen. Om te beginnen zou daarom vanaf bv. 2023 de kinderbijslag voor het derde kind kunnen worden afgeschaft en nog een stapje er bovenop, bij 4 kinderen, krijg je nog maar voor 1 kind enzovoorts. Over enkele decennia lost het woningprobleem en de CO-2 uitstoot zich vanzelf op. Ik heb veel partijen hierover aangeschreven, maar ze durven dit niet in hun programma op te nemen. De rest van de huidige standpunten boeien mij dan weer niet. Dus blanco!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).