Tweede Kamerverkiezing: wat kunnen de partijen doen voor de economie in Utrecht? Tweede Kamerverkiezing: wat kunnen de partijen doen voor de economie in Utrecht?

Tweede Kamerverkiezing: wat kunnen de partijen doen voor de economie in Utrecht?

Tweede Kamerverkiezing: wat kunnen de partijen doen voor de economie in Utrecht?
Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Vandaag: hoe kan jullie fractie in de Tweede Kamer bijdragen aan een sterke economie in Utrecht?

VVD – Queeny Rajkowski – nummer 13 op de kandidatenlijst

Queeny Rajkowski heeft het antwoord op deze vraag gecombineerd met het antwoord op de vraag over het coronabeleid.

De coronacrisis is zwaar voor onze economie. Het hakt er bij iedereen in. Gelukkig stond Nederland er goed voor toen de coronacrisis begon. Daarom kunnen we onze ondernemers – groot en klein – nu ondersteunen. Nu het vaccineren begonnen is, ook al gaat het niet zo snel als we zouden willen, zetten we alles op alles om met z’n allen de eindstreep te halen. Ondertussen is het belangrijk dat we bezig zijn met ‘hoe verder?’. Als we straks bij de eindstreep zijn, hoe zorgen we dan dat we economisch weer sterk worden. Dat we samen sterker verder kunnen? Door te investeren in zaken die belangrijk zijn voor ons land en die zorgen voor banen. Huizen bouwen, wegen aanleggen, investeren in digitale infrastructuur en onderzoek doen naar de technieken en banen van de toekomst. Bijvoorbeeld technieken die helpen onze economie te verduurzamen. Dat is ‘samen sterker verder’.

PVV – Sjors Nagtegaal – nummer 42 op de kandidatenlijst

Je ziet nu al de leegstand in Utrecht toenemen en veel bedrijven dreigen door de maatregelen failliet te gaan. De beschikbare steun compenseert bij lange na niet de enorme financiële schade die is opgelopen. Voor de PVV is dit onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat de overheid een ondernemer verplicht om zijn/haar levenswerk te stoppen maar vervolgens niet adequaat compenseert. Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen. Bij 100 procent sluiten, 100 procent vergoeding voor de kosten. Zo kan de economie na de coronacrisis weer snel opgestart worden.

CDA – Jantine Zwinkels – nummer 26 op de kandidatenlijst

We moeten structurele onzekerheden die de afgelopen tien jaar zijn ontstaan in de Nederlandse economie repareren: op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de toekomst van de jongere generaties. Verder willen we onze economie klaarmaken voor de toekomst: sterker, eerlijker en groener. We moeten juist nu weer groots denken, kansen benutten en investeren in de nieuwe verdienmodellen van de toekomst. Investeren om onze welvaart ook voor toekomstige generaties zeker te stellen. Dit vraagt om een ambitieuze visie op ons toekomstig verdienvermogen op basis van innovatie, kennis, moderne technologie én duurzaamheid.

D66 – Anne-Marijke Podt – nummer 26 op de kandidatenlijst

Om sterk uit de crisis te komen moeten we investeren in werk voor iedereen, op verschillende plekken in de stad.  Bijvoorbeeld in regionale ‘ecosystemen’ zoals het Utrecht Science Park, waar grote bedrijven, mkb, startups, universiteit, financiers en overheid elkaar versterken. We gaan voor de banen van de toekomst, door op plekken als Lage Weide te investeren in de circulaire economie. D66 wil investeren in bereikbaarheid, vooral in openbaar vervoer. En in een goed vestigingsklimaat, met goed opgeleide mensen en zo min mogelijk bureaucratie, zodat bedrijven snel aan de slag kunnen. D66 wil 3 procent van ons nationaal inkomen besteden aan onderzoek en innovatie.

GroenLinks – Bart Snels – nummer 6 op de kandidatenlijst

GroenLinks vindt dat ‘economische groei’ of ‘meer geld’ niet het allerbelangrijkste in de politiek moeten zijn. Wij pleiten voor een breed begrip van welvaart en vooruitgang. Als we kijken naar de brede welvaart, kijken we niet alleen naar inkomen, het gaat ook over de samenleving, het klimaat, veiligheid, wonen en gezondheid. Het reduceren van maatschappelijke kwesties tot financiële of economische problemen, leidt tot verkeerde keuzes. Op de langere termijn werkt een eerlijke economie het beste voor iedereen. Daarom investeren wij van alle partijen het meest in onderwijs. Werk maken we goedkoper, terwijl winst en vermogen zwaarder worden belast. En we pakken ongelijkheid aan. Zodat waar je wieg staat, wie je ouders zijn en hoe zij zijn opgeleid, niet meer bepalend zijn voor je kansen in het leven.

SP – Jasper van Dijk – nummer 9 op de kandidatenlijst

Een sterke economie bereiken we onder meer door de bureaucratie te verminderen en ondernemers de kans te geven om te ondernemen. Maar net zo belangrijk is dat werknemers een goed loon moeten krijgen, want die blijven op dit moment achter. Terwijl de welvaart de afgelopen decennia is gegroeid zijn de minimumlonen niet op hetzelfde niveau meegegroeid. Daarom pleit de SP voor een forse groei van het minimumloon tot 14 euro per uur. Nu is dat 10 euro per uur. Een goed salaris is belangrijk voor de gehele economie.

PvdA – Bart van Bruggen – nummer 19 op de kandidatenlijst

Een fijne baan met een zeker inkomen. Voor te veel mensen is dat nu onzeker, terwijl het zo essentieel is. Daarom wil de PvdA investeren in een eerlijke economie. Een economie waarin een vast contract weer de norm is en waarin iedereen kan rondkomen omdat ze een fatsoenlijk salaris krijgen. Daarom maken we het aantrekkelijk voor bedrijven om mensen in vaste dienst te nemen en verhogen we het minimumloon stapsgewijs naar 14 euro per uur. Als je ongewild aan de kant staat kun je bij de gemeente terecht voor een basisbaan, bijvoorbeeld als wijkhulp of speeltuinmedewerker. Om de Utrechtse economie te versterken investeren we hier in woningbouw, goed openbaar vervoer en fietsnetwerken. Ook zorgen we voor een 24-uurs ov-netwerk vergelijkbaar met de metro in Utrecht.

ChristenUnie – Mirjam Bikker – nummer 3 op de kandidatenlijst

Utrecht bruist en is heel aantrekkelijk voor bedrijven en dat moeten we zo houden. De economie in de stad moet wel om mensen blijven gaan, zodat iedereen mee kan doen. Dus genoeg stages zijn bijvoorbeeld heel belangrijk, ook voor mbo’ers. De ChristenUnie staat voor een economie die om mensen draait, waarin mensen kunnen bloeien. We kiezen voor een samenleving waar het niet alleen draait om werk, maar ook om ruimte om te kunnen zorgen. Voor je kinderen, voor je ouders of andere mensen om je heen. We veranderen daarom het belastingstelsel. We schaffen de toeslagen af. Daartegenover zetten we een belastingkorting voor alle huishoudens, de verhoging van het minimumloon en de AOW.  We willen terug naar het Rijnlandse model met meer aandacht voor en investeringen in wat echt telt. We kiezen voor een sterke publieke sector, een duurzame economie en een rechtvaardig belastingstelsel.

PvdD – Eva van Esch – nummer 6 op de kandidatenlijst

Allereerst is het goed te benadrukken dat de Partij voor de Dieren de enige partij is die economische groei niet voorop heeft staan. Wij zijn voor ecologische groei, wat ten bate komt van mens, dier, natuur en milieu. Een economie is sterk als die de grenzen van wat onze planeet kan bieden respecteert, maar wel aan mensen een gezond sociaal minimum kan bieden. We zijn hiermee aanhanger van het model van de Donut Economie van de Britse econoom Kate Raworth.

Er moet aandacht zijn voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Maak meer mogelijk voor mensen die misschien niet zo snel aan een baan kunnen komen door bijvoorbeeld buurtbanen, zinvol vrijwilligerswerk (niet verplichten!) en een basisinkomen, zodat niemand in armoede hoeft te vervallen. De Partij voor de Dieren wil niet koste wat kost grote bedrijven naar Utrecht trekken en ziet geen heil in stadspromotie en city marketing. Door te kiezen voor een circulaire economie die binnen de grenzen van de aarde blijft, houden we de aarde leefbaar. […]

Gekoppelde berichten

6 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Ik zou niet raar staan te kijken als de coronasteun teller uiteindelijk rond de €100 miljard uitkomt.
  Voor een landje want in 2019 nog een totale inkomsten had van €300 miljard, is dat heel erg veel geld wat moet worden opgebracht door belastingbetalers.

  Je hoeft ook je geen genie te zijn om te beseffen dat er straks gewoon geen geld is voor onzinnige investeringen (lees subsidie opgebracht door diezelfde belastingbetalers) in de klimaatreligie.
  We zullen alle zeilen moeten bijstellen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen, iets wat die klimaathysterie alleen maar vergroot.

 2. Mark

  @Koel Hoofd. Helemaal mee eens. De linkse partijen denken blijkbaar dat alle mensen genoeg geld hebben voor klimaatmaatregelen en dat energie duurder maken ze over de streep helpt om te investeren. In de realiteit hebben alleen de rijke mensen het geld om te investeren en zijn vervolgens veel goedkoper uit. De arme mensen kunnen niet investeren en betalen als boete voor hun arm zijn hogere kosten voor benzine, elektriciteit en gas.

 3. TJA...

  @Mark en ook @ het Koele hoofd: sinds wanneer geldt de VVD als linkse partij?

 4. cas

  eens kijken welke partijen altijd hun verkiezingsbelofte hebben gebroken en daar niet op stemmen… blijven helaas vrij weinig partijen over dan…
  Weet dat de oprichters van D66 al duizelig zijn van het omdraaien in hun graf 😉

 5. Massegast

  @Mark en @Koel Hoofd — Volgens mij gaat het wel om investeren of sterven. Ik mag geen partijpropagande maken via dit podium, maar D66 heeft hier wel een punt te pakken. Iedereen moet meedoen. Ook uit je armoedje. We lossen het samen wel op.

 6. Mark

  @Massegast, Wij krijgen in het ergste geval een Mediterraan klimaat en het nu niet bepaald zo dat Spanje en Italië totaal onleefbaar zijn… Goed voor mensen in Afrika en Indië wordt et wel naar. Maar die willen toch wel naar Europa komen… En leuk dat iedereen moet meedoen. Maar wat als je geen geld hebt? En wat als ik niet wil? Moet ik dan de bak in omdat ik geen warmtepomp koop?

  Wat je eigenlijk zegt is dat mensen die weinig geld hebben verplicht worden om te lenen en dan heel lang amper normaal kunnen leven omdat ze die lening terug moeten betalen. En de rijken mensen leven bijna gratis omdat ze hun eigen elektriciteit en brandstof opwekken. Waarschijnlijk hebben de rijken mensen dan weer beleggingsfondsen waarin de leningen voor de arme zijn opgenomen en strijken de rijken de rente op waarmee de armen zijn belast. Tot zover de mooie linkse droom van Groenlinks en D66. Op deze manier wordt het een totalitaire staat met een groot verschil tussen rijk en arm. Criminaliteit en onrust zou ook alleen maar toenemen in dat scenario.

  Ik ben van mening dat het toch echt beter is om een paar kerncentrales te bouwen en voorbereidingen te treffen voor kernfusie. Goedkope energie waar niet iedereen van moet krom liggen. Met een paar goede kerncentrales en vooral kernfusie heb je ook weer groene stroom waarmee je irrigatiesystemen kan laten werken.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).