Utrecht trekt miljoenen uit om gevolgen coronacrisis aan te pakken Utrecht trekt miljoenen uit om gevolgen coronacrisis aan te pakken

Utrecht trekt miljoenen uit om gevolgen coronacrisis aan te pakken

Utrecht trekt miljoenen uit om gevolgen coronacrisis aan te pakken
Utrecht wordt hard geraakt door de coronacrisis. Daarom neemt het college van B&W maatregelen om de stad door de coronatijd te helpen. De coronacrisis en de maatregelen kosten uiteraard geld, hoe dat geld binnenkomt en besteed gaat worden is te lezen in de begroting 2021 die donderdag gepresenteerd is.

Utrecht wordt hard geraakt door de coronacrisis. Daarom neemt het college van B&W maatregelen om de stad door de coronatijd te helpen. De coronacrisis en de maatregelen kosten uiteraard geld, hoe dat geld binnenkomt en besteed gaat worden is te lezen in de begroting 2021 die donderdag gepresenteerd is.

Utrechters hebben niet alleen te maken met ziekte en overlijden door corona, ook komen bewoners in financiële problemen, door verlies van inkomsten of door werkloosheid. Veel ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen zijn in zwaar weer geraakt. De extra regels die deze week door het kabinet werden aangekondigd, zijn voor velen een teleurstelling.

Het college stelt daarom een pakket aan maatregelen voor. De maatregelen zijn gericht op bestaanszekerheid voor mensen die hard worden getroffen. In een persbericht is te lezen: “Toekomstbestendige investeringen moeten bijdragen aan een goed herstel uit de crisis. Tegelijkertijd blijft het college werken aan de ambities voor een gezonde, leefbare stad waarin iedereen mee kan doen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Coronacrisis

Door de crisis heeft de gemeente dit en komend jaar te maken met extra uitgaven. Daarnaast is onzeker hoe het virus zich verder ontwikkelt en wanneer er een vaccin of medicijn is. De gemeente kan een deel van de klappen opvangen door geld uit de eigen reserves te halen. En hoewel de gemeente vindt dat er te weinig geld van de Rijksoverheid binnenkomt, is er wel enige compensatie.

Met de reserves en geld van het Rijk zijn de rekeningen nog niet allemaal betaald. Daarom gaat de gemeente de parkeervergunningen in de zones A1 en A2 duurder maken. Dat levert ook 1,2 miljoen euro op en zo wil de gemeente gelijk het gebruik van openbare garages, deelauto’s en P+R bevorderen.

Maatregelen

Dan het pakket van maatregelen. Er wordt ruim 115 miljoen vrijgemaakt om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Het college wil ervoor zorgen dat voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, erfgoed en evenementen zoveel als mogelijk blijven voortbestaan in de stad, de wijken en de buurten. Er is 13,5 miljoen euro beschikbaar om voorzieningen die dreigen om te vallen door de crisis te ondersteunen. Daarnaast wordt er 18,7 miljoen uitgetrokken voor Utrechters die al in kwetsbare situaties zitten, zij hebben vaak geen buffer en worden dus hard geraakt nu.

Het grootste gedeelte, 55,9 miljoen euro, van het geld gaat de gemeente investeren in banen, opleiden en omscholing. Ook wil het college het investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven versterken en zorgen voor voldoende financieringsmogelijkheden voor bedrijven die ondanks corona toch nog kunnen groeien.

Ten slotte maakt de gemeente 28,4 miljoen euro vrij om te investeren in een aantal projecten op het gebied van: wonen, energie, klimaat, groen en mobiliteit. Dit levert volgens de gemeente extra werkgelegenheid op en is een stimulans voor de economie. Het gaat om projecten gericht op een groene leefomgeving, mobiliteit, het verduurzamen van woningen en extra woningen voor mensen in een kwetsbare positie.

Dunne lijn

Het is duidelijk dat de crisis voorlopig voortduurt. Financieel balanceert de gemeente op een dunne lijn, zeker als de crisis verder verergert. Dat betekent dat er mogelijk nog keuzes en maatregelen nodig zijn in de nabije toekomst.

Zelf de programmabegroting bekijken? Dat kan hier. De gemeenteraad heeft het laatste woord, er gaat nog gedebatteerd worden over de begroting.

19 Reacties

Reageren
 1. Bromsnor

  Bromsnor denkt dat je in de Zeeheldenbuurt nu al beter geen auto kunt hebben.

 2. Bakfiets

  Laten we svp al het geld kritisch aan zaken besteden waar het echt nodig is en wat echt wat oplevert. Geen hobby en ideologie op het gebied van auto, verkeerspleinen en groenheidswaanzin, dat levert geen banen op en kost de utrechter waanzinnig veel geld.

 3. Subsidie

  Een lastenverzwaring zonder een grondige heroriëntatie op subsidies heeft voor mij geen draagvlak. Neem nu de machinerie, een 3,5 miljoen kostend fantasie project dat op korte termijn banen lijkt op te leveren maar op de lange termijn hoogstwaarschijnlijk afhankelijk zal zijn van grote sommen subsidie. Juist nu subsidie afhankelijke instellingen massaal op de fles gaan is een productievere en onafhankelijker cultureel en economisch stelsel nodig in Utrecht. Het is simpelweg asociaal om mensen in de binnenstad geconfronteerd worden met de rekening van een niet werkende ideologische kijk op de samenleving.

 4. Don

  Utrechter sterker uit de crises ten koste van de auto bezittende inwoners van Utrecht. Tijd voor verkiezingen om de hetze en het uit de stad jagen van mensen met een auto te laten stoppen.

 5. HArry

  Hoogste tijd voor wat meer respect voor de auto-eigenaren in deze stad!
  Het is deze groep die deze stad drijvende houdt.

  Laten we daarom zaterdag om 20.00 uur even buiten applaudisseren omdat zij, weliswaar onvrijwillig, de geldbuidel weer trekken om de stadse bewoners te helpen!

 6. Iefke

  Wat in dit artikel niet vermeld staat, maar wel interessant is, is het Corona-toekomstscenario waar de gemeente vanuit gaat. De Gemeente Utrecht ging er in het verleden al vanuit dat het CPB scenario C (dus 1,5m norm tot half 2021+mogelijk tweede golf) het meest realistisch was. Daar gaan ze nog steeds vanuit, met de aanvulling dat er zich een negatiever scenario kan voordoen.

  Naast het persoonlijk leed dat zich voordoet doordat de meest negatieve scenario’s (namelijk scenario C en D, verder gaat het niet) steeds realistischer worden, heeft dit financieel gevolgen. Ik denk te zien op hun site dat ze uitgang van een financieel nadeel die meer exponentieel oploopt dan lineair.

  De implicatie is dat hoe erger corona is, de groei in extra kosten groter wordt. Heel, heel simplistisch gezegd, (en hier verzin ik maar wat, ter illustratie) de eerste 1 besmettingen in Utrecht leidt tot 1 euro financieel nadeel voor de gemeente, de 2de besmetting tot 2, de 3de tot 4 (want 2×2 = 4), de 4de besmetting tot 16 euro (want 4×4 = 16) etc.

  Dit is nogal vervelend, want al wordt het scenario erger, de financiële problemen kunnen dan extreem groot worden en snel onoverzichtelijk/ondraagbaar worden. Voor een gemiddeld raadslid zullen ondraaglijke kosten van de gemeente dan ook als een verrassing komen gezien de kosten zich zo gedragen, eerst lijkt alles ok bij 3 besmettingen (4 euro kosten) gezien, een budget van (ik noem maar wat) 8 euro, maar 4 besmettingen niet meer, dan kan je met 16 euro kosten tegenover 8 euro inkomsten, je lasten echt niet dragen.

 7. JdV

  Ach, de wal keert het schip vanzelf. Net zoals in 020 trekken de mensen het niet meer en verlaten de stad. Normaal gesproken niet erg, expats en toeristen vullen de gaten. Nu echter catastrofaal. Geld naar cultuur is weggegooid geld. Omvallende cultuurprojecten zijn een zegen. De werkloze medewerkers kunnen aan de slag in de zorg, onderwijs of bij de politie. Een win-win situatie, minder geld nu en in de toekomst naar subsidies en meer handen aan het bed, voor de klas en in het blauw.

 8. Megawokkel

  Ah weer lastenverzwaring. En dat in een jaar waarin veel mensen het al moeilijk hebben om rond te komen. Erg sociaal en links dus. Persoonlijk heb ik al besloten om uit deze dure onveilige stad te vertrekken.

 9. Lombokker

  Utrecht graaft heel hard haar eigen graf als ze een stad voor alle burgers wil zijn.
  Misschien dat de gemeente eens kennis moet nemen van dit rapport. https://nos.nl/artikel/2350546-rapport-in-de-stad-wonen-steeds-moeilijker.html

 10. Koel Hoofd

  € 60.6 miljoen gaat naar instellingen, stichtingen en verenigingen (HBO/WO)
  € 55.9 miljoen gaat naar omscholing WWers naar een MBO baan.
  Dat is nou de kloof tussen arm en rijk in getallen.

  De OZB (lokale belasting) zal fors omhoog gaan om dat allemaal te betalen want andere belastingen (stroomt naar gemeentefonds) lopen terug voor de landelijke overheid. Die verschrikkelijk veel moet gaan lenen om alle corona sit te kunnen betalen naast de miljarden voor de klimaatreddingswaanzin. Dat moeten de volgende generaties allemaal gaan terugbetalen. Dus op lange termijn verliest Nederland haar concurrentie positie in zowel EU als de rest van de wereld. Die Britten met hun Brexit hebben echt goed gekozen om nu het zinkend EU schip te verlaten

  En wat gaat ons bestuur daar mee doen? Geld uitgeven aan plannen voor openbare ruimte en groen (70% overhead aan peperduur gelul en 30% voor de ondernemer die het uitvoerd), hoger opgeleiden die mensen gaan vertellen hoe lager opgeleiden moeten leven en kinderen opvoeden, en alle soorten mensen “administratief verwerken en begeleiden”.

  We hadden ooit een mooi land waar ik trots op was….

 11. Scherpschutter

  Ja rampzalig en tamelijk schandalig. De overheid veroorzaakt eerst een economische crisis met haar rampzalige coronabeleid…Vervolgens zadelt ze de slachtoffers van de crisis (de belastingbetaler) op met enorme nieuwe miljardenschulden, belastingverhogingen, loonsverhogingen voor haar eigen ambtenaren en ronduit stupide projecten die helemaal geen enkele prioriteit hebben, zoals verduurzaming, cultuur en omscholing (je hoeft niet om te scholen als je geen crisis doet ontstaan). Ondertussen is er niet 1 ambtenaar ontslagen en heeft de overheid geen Euro bezuinigd….

  Een regelrechte aanfluiting en opnieuw een bewijs dat democratie een buitengewoon slecht idee is, aangezien de gemiddelde kiezer keer op keer aantoont afgrijselijk slecht te zijn in het kiezen van leiders….

 12. Henk

  De middenstand en met name de ondernemers zullen worden gedecimeerd. Nog een aantal maanden en de halve binnenstad zal leeg staan. Voor de auto’s en winkels komt er dan gedumpte inboedel en vandalisme terug. Andere optie is belasting en inflatie die door het dak schiet. Hoe denken de beleidsbozo’s de burgers hiervoor te gaan laten lappen?

 13. Lombokker

  De koptekst van het artikel kan beter zijn: Utrecht trekt miljoenen UIT DE INWONERS om gevolgen coronacrisis aan te pakken.

 14. René

  @ Koel Hoofd. De kloof die u ziet, is er wel, maar is niet terug te vinden in de plannen van de gemeente. Er is echter ook nog een andere kloof en die lijkt steeds groter te worden. Tussen enerzijds mensen als u die denken dat we gewoon door kunnen gaan met onbeperkt eten, drinken, roken, benzine en kerosine slurpen, stikstof uitstoten etc. met als resultaat dat we de generaties na ons met één grote vuilnisbelt opzadelen en anderzijds de mensen die, daarin gesteund door alle enigszins gezaghebbende deskundigen, door hebben dat het roer toch echt om moet om met z’n allen gezond te blijven op een leefbare wereld en dat dat nu (gelukkig) ook nog kan. Gelukkig bevindt ons gemeentebestuur zich in die tweede categorie, dit (blijkens de achtereenvolgende verkiezingsuitslagen) al vele jaren tot tevredenheid van het overgrote deel van de Utrechtse bevolking, dat geen behoefte heeft aan de door u gevoerde ‘feitenvrije’ achterhoedegevechten.

 15. arbeider

  @ Scherpschutter
  helemaal gelijk…waanzin ten top

  toevoeging: Dit zgm linkse College blijft zelfs in deze crisis gewoon haar hobby uitvoeren…namelijk fietsttraten iimplementeren, na het debacle Goylaan ( momenteel weer bezig) gaan de volgende miljoenen gemeensschapsgeld naar de Maliebaan, Voorstraat, Nagtegaalstraat en nu weer Weerdsingel, de hele stad word overhoop gehaald om maar de auto’s te weren en het oude Utregse er uit te snijden.

  Deze Lotte zit er nog steeds na haar debacle met de Uithoflijn ( verkeerde informatie) Grpen Links heeft daar trouwens een sterk handje van als je ziet wat er nu weer gebeurd in 020 met koningin Halsema….liegen en bedriegen, en maar op het pluche blijven zitten…..wat een land zijn we geworden!

 16. Koel Hoofd

  @René, Je hebt duidelijk mijn reactie niet begrepen.
  Jij vindt de economie de kwade genius achter de millieu problematiek.
  Je gaat daarbij compleet voorbij aan het feit dat jij dankzij die economie een dak boven je hoofd hebt en avocado’s op je bordje en een smartphone die je kan opladen met stroom van energieopwekkers gemaakt door mensen die hun opleiding hebben kunnen doen op kosten van die belastingbetalers die enkel belasting kunnen betalen indien er werk is dankzij een draaiende economie.

  De klimaat religieuzen enkel kunnen schreeuwen, in de staatsruif graaien en geen enkele oplossing bedenken. Het ergste wat de wereld kan overkomen is als die types aan de macht komen. Dan gaan we linea recta terug naar het stenentijdperk en heb jij geen avocado’s meer op je bordje en moet je bij daglicht leren schrijven op een kleitablet tussen de dagelijkse werkzaamheden om eten op je bordje te krijgen door. Veel succes..

 17. Scherpschutter

  @Arbeider 17:52

  Het is niet alleen in Nederland. Je ziet het in letterlijk iedere democratie ter wereld: de overheid groeit en groeit, de burgers worden armer en de voorzieningen steeds slechter.

  Democratie is niets anders dan een geleidelijk pad naar socialisme, omdat er nu eenmaal veel meer improductieven in een maatschappij zijn dan productieven, en de twee wolven dus voor het schaap bepalen wat er vanavond op het menu staat. Keet op keer op keer worden de zwaksten om te leiden gekozen door de minst gekwalificeer den om leiding te kiezen in ruil voor cadeaus op kosten van een slinkende groep productieven.

  Hoe eindigt een land als de V.S. met twee geriatrische idioten als Trump en Biden als enige kandidaten? Hoe is het mogelijk dat we hier een geschiedenisleraar als MP hebben en een PABO-leraartje op volksgezondheid? Hoe kan het dat een totale dwaas als Timmermans eindigt op een toppositie in de EU? Democratie..Het volk weet simpelweg niet hoe werkelijke leiders eruit zien, omdat het gros van de bevolking nu eenmaal om goede redenen geen leider is…En de slechtste leiders doen wat slechte leiders doen: overal nog veel meer slechte leiders aanstellen.

 18. Trol

  Stel nu dat de lastenverzwaring daadwerkelijk is om de gevolgen van corona te betalen, even los van of je verzwaring je bewoners aan kunt doen. Dan verwacht ik een enorme verlichting als de crisis ooit voorbij is. Alleen weet ik nu al dat dat niet gaat gebeuren

 19. HArry

  Niet vergeten hè:

  Vanavond om 20.00 uur klappen we voor de autobezitters in onze stad.

  Dankzij hun kunnen de coronamaatregelen en financiële hulp plaatsvinden aan doldwaze groene anti auto projectjes.

  APPLAUS dus voor de automobilisten!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).