Utrechtse aanpak kwetsbare wijken voorbeeld voor Nederland; Maar is het voldoende? | De Utrechtse Internet Courant Utrechtse aanpak kwetsbare wijken voorbeeld voor Nederland; Maar is het voldoende? | De Utrechtse Internet Courant

Utrechtse aanpak kwetsbare wijken voorbeeld voor Nederland; Maar is het voldoende?

Utrechtse aanpak kwetsbare wijken voorbeeld voor Nederland; Maar is het voldoende?
Overvecht. Foto: Robert Oosterbroek
Is de Utrechtse aanpak waarbij kwetsbare wijken meer in balans komen door de woningmarkt aan te pakken een voorbeeld voor andere steden? Dit is wel de intentie van de gemeente, maar het is de vraag of het voldoende is. Raadslid van de PvdA, Bülent Isik, denkt dat het een stap in de goede richting is, maar niet duurzaam genoeg. Er is meer nodig om de wijken met veel sociale huurwoningen uit het slop te trekken.

Is de Utrechtse aanpak waarbij kwetsbare wijken meer in balans komen door de woningmarkt aan te pakken een voorbeeld voor andere steden? Dit is wel de intentie van de gemeente, maar het is de vraag of het voldoende is. Raadslid van de PvdA, Bülent Isik, denkt dat het een stap in de goede richting is, maar niet duurzaam genoeg. Er is meer nodig om de wijken met veel sociale huurwoningen uit het slop te trekken.

Het gaat slechter met de leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen in heel Nederland en ook in Utrecht. De stad geldt echter ook als een voorbeeld, waar een stap in de goede richting is gezet – stelde het rapport Veerkracht in het corporatiebezit van Aedes, een koepel van woningcorporaties – door met een nieuwe woonvisie een betere mix van sociale groepen te maken en de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen aan te pakken.

PvdA’er Bülent Isik denkt echter dat de Utrechtse aanpak alleen niet voldoende is en geen duurzaam karakter heeft. Hij stelt dat problemen vaak worden verdund en niet echt opgelost worden. Isik is ook een voorstander van het gevarieerder maken van wijken, maar vindt wel dat de verkoop van sociale woningen in de aantrekkelijke wijken moet stoppen.

Op maat

“De verkoop van sociale huurwoningen in Overvecht is akkoord mits de compensatie plaatsvindt in een wijk waar te weinig sociale huurwoningen zijn. Wij vinden het ook erg belangrijk dat beleggers, ontwikkelaars en andere marktpartijen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om te gaan investeren in sociale thema’s (bijvoorbeeld stageplaatsen en werkgelegenheid) in de wijken.”

Hij denkt dat er daarnaast ook een sociale aanpak per wijk moet komen: ‘een wijkgerichte aanpak op maat’. De sociale problemen in achterstandswijken zijn namelijk niet zomaar opgelost door de komst van duurdere woningen in een wijk. Naast het aanpakken van de woningmarkt in kwetsbare wijken moet volgens Isik maatwerk komen op wijk-, gezins- én individueel niveau.

Krachtwijken

Tien jaar geleden kwam Isik voor het eerst in de politiek en destijds ging het over Krachtwijken in de stad. Intussen is er weinig veranderd, want Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht zijn nog altijd oververtegenwoordigd in lijstjes met sociale problematiek. “We praten al die tijd al over de gemengde wijken, taalachterstand, zorg en werkloosheid”, zegt hij. Isik vraagt zich af: “Wat is er inmiddels opgelost?”

Het raadslid wijst op verschillende projecten waar veel geld voor beschikbaar was en een korte tijd enthousiasme. Op lange termijn trekt iedereen zich volgens hem terug. Hij denkt dat de oplossing ligt in duurzame oplossingen: onderwijs verbeteren, werk creëren en verheffing van de mensen (waarbij mensen boven hun sociale en economische klasse uitstijgen).

“Je moet verheffing mogelijk maken. Kinderen die opgroeien in de slechte wijken van Utrecht moeten ook gewoon arts en advocaat kunnen worden. Als je nu in Kanaleneiland sociale huurwoningen inwisselt voor duurdere appartementen, waar gaan die mensen met sociale achterstand dan heen? Die mensen nemen dezelfde problemen gewoon mee naar een nieuwe woonwijk.”

Draagvlak

In het rapport van Aedes werd ook aandacht gevraagd voor de problemen die verwarde personen in wijken kunnen opleveren. Die mensen hebben recht op een woning en op fatsoenlijke begeleiding, maar volgens Isik moet er meer draagvlak worden gezocht bij de omgeving. “De begeleiders moeten duidelijk kunnen maken in de wijk dat er hulp is. En als het niet lukt moet er gewoon weer opvang komen voor een verward persoon. Een voorwaarde voor goede hulp is ook dat er plekken zijn buiten de wijk.”

Elke wijk zou een eigen aanpak moeten krijgen: “De problemen van hoogopgeleiden met hoog inkomen in de stad zijn duurzaamheid en de problemen van een bijstandsmoeder is het rondkomen van haar gezin. Ze zijn met totaal verschillende dingen bezig en de vraag is: hoe kan je die mensen bij elkaar brengen. Dát is een inclusieve samenleving.”

Hij stelt dat de overheid al weet welke problemen er spelen bij een gezin, maar dat er te vrijblijvend hulp wordt geboden. “Als een gezin problemen heeft en die problemen worden bij de wortel aangepakt dan is er geen vrijblijvendheid. Een taalachterstand bij een kind? Dan moeten de ouders worden overtuigd van de noodzaak van extra lessen en die moeten dan worden aangeboden. Zo beseffen ook die ouders dat het kind kansen heeft”, vertelt Isik. “Ik ben ervan overtuigd dat alle ouders het beste willen voor hun kinderen.”

Krachten

Maar hoe krijg je het voor elkaar dat er meer saamhorigheid komt, dat er meer vanuit het probleem wordt gewerkt of dat kinderen in een achterstandswijk wel hun positieve krachten gaan benutten? “De marktwerking van de woningmarkt moet voorbij zijn. Het individualisme heeft verloren en we moeten gaan experimenteren met woonvormen”, roept Isik strijdbaar. Hij wijst op samenwerkingen zoals in Tuindorp-Oost met studenten en ouderen, of asielzoekers en studenten die samen gingen wonen om sneller en beter de taal en cultuur te leren.

“Laten we een Nederlands, Marokkaans of Turks gezin met 3 kinderen en moeite met de opvoeding van de kinderen plaatsen in een complex met ouderen. De ouderen kunnen helpen met taalachterstand en zij hebben weer meer sociaal contact. Vanuit de culturele achtergrond is er veel respect voor ouderen, probeer die kracht dan te gebruiken. Laten we eens kijken hoe het uitpakt en niet steeds zwart-wit denken. Iedereen moet zeker kunnen zijn van fijn wonen in elke wijk.”

6 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Een zinnig geluidje in onze gemeentepolitiek.
  Maar of de heersers GL en D66 daar ook naar gaan luisteren?
  Want hij legt wel de vinger op de zere plek, voldoende geld beschikbaar maar geen uithoudingsvermogen en totaal verschillende prioriteiten.

 2. Scherpschutter

  Er staat werkelijk niet 1 concrete en tastbare oplossing in dit hele schrijven. Gewoon hetzelfde ambtelijk gereutel (problemen constateren kunnen ze als de beste) zonder ook maar 1 doorontwikkeld ingekaderde oplossing. En zo vliegen de decenia voorbij en heeft socialisme nog altijd niets opgelost.

  Er is maar 1 oplossing. Kappen met pamperen en individuele verantwoordelijkheid maximaliseren.

 3. Esrin W.

  @ Scherpschutter: de spijker op zijn kop.
  +1

 4. Eef

  Wat een dromer, deze meneer.
  Als je de onderklasse verheft – als dat al mogelijk is -, komt er dan niet gewoon weer een nieuwe onderklasse voor in de plaats?
  En meneer, kinderen uit achterstandsbuurten krijgen nu al alle kansen om inderdaad ook advocaat of arts te worden. Moet je natuurlijk wel gewoon je school afmaken, en dat schijnt voor velen al te hoog gegrepen te zijn. Niet iedereen heeft dezelfde talenten, maar ook die constatering kan er bij dit soort dromers nog steeds niet in.
  We zijn wellicht allemaal gelijkwaardig, maar zeker niet gelijk. Een vervelende, maar wel heel erg ware constatering.

 5. Ongeloof

  Niet vaak eens met Scherpschutter. Maar deze analyse is juist! Veel ambtenaren worden ingehuurd om problemen op te lossen, maar schrijven deze dan vooral op in theorie (op papier). Soms huren ze ook iemand in voor veel geld om het eigen beleid uit te laten leggen door een ander. Het enige wat een ambtenaar dan doet is de factuur betalen. Uitvoering is ook vaak een vies woord in een ambtelijke organisatie, dat is minderwaardig (en de beloning is natuurlijk minder). Belachelijk.

 6. Camassia

  Zelfs geen oude wijn in nieuwe zakken. Vooral veel van hetzelfde, weinig kansrijk of hoopvol.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).