Utrechtse partijen stellen vragen over besluit sociale huurwoningen tijdelijk alleen aan statushouders toe te wijzen Utrechtse partijen stellen vragen over besluit sociale huurwoningen tijdelijk alleen aan statushouders toe te wijzen

Utrechtse partijen stellen vragen over besluit sociale huurwoningen tijdelijk alleen aan statushouders toe te wijzen

Utrechtse partijen stellen vragen over besluit sociale huurwoningen tijdelijk alleen aan statushouders toe te wijzen
Foto: Robert Oosterbroek
Het besluit om bijna alle sociale huurwoningen die vrijkomen in Utrecht tijdelijk toe te wijzen aan statushouders, roept vragen op bij verschillende gemeenteraadspartijen. De Utrechtse fracties van D66, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en VVD vragen het college dan ook om meer duidelijkheid over het besluit.

Het besluit om bijna alle sociale huurwoningen die vrijkomen in Utrecht tijdelijk toe te wijzen aan statushouders, roept vragen op bij verschillende gemeenteraadspartijen. De Utrechtse fracties van D66, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en VVD vragen het college dan ook om meer duidelijkheid over het besluit.

Het was groot nieuws woensdag en zorgde ook voor de nodige discussie. Het college van B&W maakte bekend dat zo’n 90 procent van de sociale huurwoningen die tussen 1 augustus en midden september vrijkomen in Utrecht, naar statushouders gaan. Statushouders blijven nu te lang in de azc’s en er komen veel asielzoekers binnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weken gebeurde het meerdere keren dat mensen daar de nacht buiten moesten doorbrengen. 

Daarnaast moet de gemeente voor het eind van dit jaar de 490 statushouders huisvesten die tot haar zogenoemde taakstelling behoren. De gemeente hoopt met het besluit – om statushouders zes weken lang voorrang te geven voor een sociale huurwoning – de asielketen te ontlasten en de achterstand wat betreft huisvesting van statushouders in te lopen. Gedurende die zes weken komen er dus nauwelijks woningen beschikbaar voor andere woningzoekenden en dat leidt bij veel mensen tot vragen.

Zo ook bij een aantal raadsfracties, die het college nu vragen stellen over de inhoudelijke keuze, de procedure en de onderbouwing van het collegebesluit. “Grote problemen vragen soms om onconventionele oplossingen. Echter, de fracties van van D66, CU, PvdA, PvdD en VVD vragen zich tegelijk af of dit besluit een structurele oplossing is, die op de juiste manier gaat uitwerken.”

Verwachtingen

De fracties willen bijvoorbeeld weten of het college verwacht dat de 215 statushouders die de gemeente nu achterloopt op de taakstelling ook allemaal in zes weken kunnen worden gehuisvest. Verder vragen ze zich af wat er gebeurt als er vooral gezinnen onder de statushouders zijn, maar er vooral studio’s en kleine appartementen vrijkomen of andersom.

“Wat is de ‘normale situatie’ die na deze maatregel zal ontstaan? Aangezien vraag aanbod permanent overstijgt, zal weer een wachtlijst optreden, ook voor mensen met een urgentieverklaring, waaronder statushouders”, stellen de fracties verder. “Hoe zorgt het college voor een structurele oplossing om te voldoen aan de taakstelling?”

Andere woningzoekenden

Vrijgekomen corporatiewoningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere of kwetsbare groepen, waaronder statushouders. Reguliere woningzoekenden moeten in Utrecht bijna elf jaar wachten op een woning. 

De fracties hebben dan ook vragen over anderen in Utrecht die op de wachtlijst voor een woning staan. “Wat is het effect op de wachtlijst voor mensen met een urgentieverklaring van het besluit dat nu genomen is?”, willen ze weten. En: “Wat vindt het college ervan dat reguliere woningzoekenden nu (nog) meer wachttijd opbouwen?” Reguliere woningzoekenden moeten in Utrecht momenteel bijna elf jaar wachten op een woning.

Zomerreces

De vijf partijen die de vragen indienden, wijzen erop dat het zomerreces van de gemeenteraad al begonnen is. “Het college heeft dit besluit […] gepresenteerd in de eerste week van het zomerreces van de gemeenteraad. Niet alleen is de bezetting bij de raadsfracties in het reces minimaal, ook ontbreekt het de raad aan reguliere instrumenten (zoals mondelinge vragen, reguliere debatagenderingen of schriftelijke vragen die binnen termijn beantwoord worden). Daarmee zou eigenlijk alleen een spoeddebat tot de mogelijkheden behoren om hierop bij te sturen”, schrijven ze.

De partijen roepen het college dringend op om de vragen toch uiterlijk in de week van 25 juli te beantwoorden ‘gezien het urgente karakter van dit plan’. De volledige lijst met vragen is hier te vinden.

Gekoppelde berichten

36 Reacties

Reageren
 1. passalacqua

  degene die dit soort asociale wereldvreemde besluiten nemen hebben geen benul hoe het is om jarenlang op een wachtlijst te staan, ze wonen zelf niet in sociale huur iig. Statushouders mogen in aanmerking komen voor een woning maar nimmer nooit met voorrang! er zijn tal van andere opties te bedenken maar please niet op deze manier, het is een genadeloze klap in het gezicht van mensen die al 10+ jaar wachten!!!

 2. w

  die 2500 tijdelijke woningen, waarom kunnen ze daar tzt niet heen? dat is toch eerlijker dan dat er straks in aug/sept woningen op A-locaties worden toegewezen? woningen in centrum bijv waar de wachttijd zelfs oploopt tot 20 a 22 jaar, ja u leest het goed!

 3. Koel Hoofd

  Het college heeft heel wat uit te leggen aan de raad.

 4. Utrechter2

  Ik ben veel meer benieuwd wat de oppositie ervan vindt, maar ja CDA en VVD zijn de partijen die dit vanuit het Rijk doordrukken, dus die zullen ook niet te kritisch zijn op dit besluit.

  Jaren geleden had iemand het al over een partijkartel (van zogenaamd linkse en zogenaamd rechtse partijen), of een partij-carrousel 🙂

 5. Geenstijl@Utrecht

  Hahaha heerlijk toch dit gebaar,iedere stad krijgt de politiek die het kiest, Hahaha

 6. Jeroen

  @passalacqua meer dan tien jaar wachten op een woning is normaal maar zes weken extra is een asociaal wereldvreemd besluit?

 7. G. de Vries

  Wat is dit college van B en W achterbaks!
  Pal voor het zomerreces effe dit besluit er doorheen rammen immers de raad staat volledig buiten spel. Geen debat, korte tijd om te reageren en de vakanties zijn al begonnen. Regentesk (‘Poetinesk’ ) hoor!

  Daarnaast klopt de bewering: ‘Vrijgekomen corporatiewoningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere of kwetsbare groepen, waaronder statushouders’ absoluut niet!
  Bekijk de website Woningnet.nl regio Utrecht onder het kopje ‘verhuurd’ maar eens. De term, ‘de woning is verhuurd door middel van directe bemiddeling ‘is al maanden trending topic.

  Utrechters, u wordt in de maling genomen!!

 8. Stadsie

  Gewone mensen proberen gewoon te wonen in onze stad. Dat is alles. Deze vragenlijst maakt pijnlijk duidelijk dat daar geen ruimte voor is.

 9. Wim Barmentloo

  Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die dus via de optieprocedure het Nederlanderschap kunnen verkrijgen maar een geschiedenis hebben die geen enkele alleenstaande moeder of vader met een 13 jarige zoon in een vakantiewoning heeft. Die luxe hebben statushouders nooit gekend. Dat Utrecht kiest voor deze oplossing om in één keer te voldoen aan de opdracht van het Rijk verdient alle steun.

 10. Binnenstadbewoner

  In de zomervakantie komen er en veel minder huurwoningen vrij en er wordt veel minder door woningzoekenden op huurwoningen gereageerd. Het praktische effect van deze maatregel zal daarom zeer beperkt en tijdelijk zijn.

 11. Marianne

  Ik snap heel goed (denk ik) de frustratie van mensen die al heel lang op de wachtlijst staan. Ieder ander die voorgaat, lijkt dat minder te verdienen dan jij….. De woningnood doet pijn bij heel veel mensen, allemaal met hun eigen verhaal. Ze wonen momenteel veel te krap, veel te duur, veel te ver van Utrecht, enz.
  Maar het is goed als er ook respect is voor het verhaal van statushouders, die na een pijnlijke gedwongen vlucht uit hun vorige land en een jarenlange procedure eindelijk officieel toegelaten zijn tot Nederland. Zij hebben hun hele vorige leven achter zich gelaten: familie en vrienden, werk, sociaal netwerk, huis en spullen. Ze moeten op ieder gebied helemaal vanaf nul beginnen. Ze hebben dus zelfs geen woonruimte bij hun ouders, of een te kleine kamer of een te duur appartement elders in de regio. Die hebben helemaal niks, behalve een plek in het asielzoekerscentrum.

  Ik wil het ene leed niet tegen het andere afwegen. Maar het is wel fijn als er in de discussie wederzijds respect is voor de nood.

 12. Scherpschutter

  Er zijn voor minder revoluties gestart.

 13. Lombokker

  Ons huidige asielbeleid is nog steeds gebaseerd op het VN vluchtelingenverdrag uit 1948. Toen waren er in Oost- en Midden-Europa miljoenen mensen op de vlucht voor het communisme, of werden verdreven vanwege hun nationaliteit of etnische achtergrond.
  Dat is al weer 75 jaar geleden, en de wereld ziet er inmiddels heel anders uit.

  Wat mij betreft is het hoog tijd voor een grondige evaluatie het asielbeleid, want zoals het nu gaat kan het niet langer.

 14. Indra

  Onze regenten opperen beleid waarvan de burgers boos worden; de afgelopen maanden gebeurt dit keer op keer op keer.

  Is het misschien een idee om mensen op beslisplekken te zetten die snappen wat nodig is voor de (betalende) burgers van dit land i.p.v. het soort bestuurders dat er voor hun persoonlijke agenda zit en wil scoren met een deugactie?

 15. Michel

  Wat is 6 weken op 11 jaar wachten.

 16. Bart

  @Jeroen & @ Wim Barmentloo: hearhear! Ik vind het klagen voor de bühne. Dit duurt 6 weken. Wat is nu feitelijk het gevolg van deze keuze? In elk geval dat Utrecht zijn portie statushouders in een keer huisvest. En na die 6 weken komen de andere woningzoekers weer aan de beurt. Zonder concurrentie van statushouders.

  En: als er nu i.p.v. statushouders “gescheiden vaders/moeders met kinderen” had gestaan, zou men dan ook klagen?

 17. Wim Vreeswijk

  Helaas laat de gemeente Utrecht zich knechten door Den Haag met zelfs dwangwetgeving en heeft de Utrechtse kiezer kennelijk geen inspraakrecht meer over de huidige a-sociale bevolkingspolitiek en wordt er geen rekening meer gehouden met de steeds langere wachttijden.. Dus hef de gemeenteraad nu zij toch geknecht worden door Den Haag maar op want deze poppenkast is zinloos voor de burger !

 18. G. van Kessel

  Aangezien ik in de jaren 80 al op de wachtlijst stond, na 8 jaar nog geen zicht had op een woning en maar een (te) duur huis kocht vraag ik me af waar die 11 jaar op slaat.
  Is dat een gemiddelde? Dan kan je concluderen, dat de urgente woningzoekenden het gemiddelde aantal jaren sterk drukken.
  Nu bij voorrang uitsluitend deze groep voorrang geven zullen de wachttijd gemiddeld lager maken!

  Zo worden we gefopt.

 19. Confusius

  @ Bart

  Er staat werkelijk nergens dat na 6 weken statushouders geen voorrang meer krijgen.

  Dat ze nu 6 weken lang alleen mogen reageren (zonder iemand anders dus), is puur bedoeld om achterstanden weg te werken. In de toekomst blijven statushouders voorrang krijgen op andere woningzoekenden en dat kan je uiterst dubieus noemen. Terwijl ik nota bene vind dat je als land zijnde vluchtelinge moet opvangen.

 20. Bart

  @ Confusius
  Goed om je laatste zin te lezen. Dat vind ik nl. ook. Wat ik me afvraag is of het klopt wat je schrijft dat statushouders voorrang blijven krijgen op andere woningzoekenden. Als dat zo is, dan vallen statushouders dus onder de urgentieregeling, net als andere urgente woningzoekenden. Ik ken overigens de criteria voor urgentie niet. Vind je het in z’n algemeenheid uiterst dubieus dat urgente woningzoekenden voorrang krijgen – dus niet alleen statushouders?

  @ Indra: we hebben in dit land al heel lang een systeem dat zo werkt dat je bij verkiezingen stemt op de persoon waarvan je denkt dat die “snapt wat nodig is voor de (betalende) burgers van dit land”. Dat systeem biedt alleen wel de mogelijkheid dat die personen dan in het bestuur komen die net niet precies doen wat jij nodig vindt voor de (betalende) burgers van dit land. Nog even los van de vraag waarom ze dat alleen voor betalende burgers zouden moeten doen en ook nog even los van de vraag wat die burgers dan betalen om tot de groep ‘betalende burgers’ te mogen toetreden. Maar verder werkt dat systeem redelijk goed. Vind ik.

 21. echte utrechter

  G de Vries slaat de spijker op de kop! We worden al lange tijd voorgelogen want de verdeling 70-30% klopt van geen kant. Het is eerder andersom.

  Ik hou al enige tijd de verhuurlijsten bij (voor iedereen te raadplegen op: https://www.woningnetregioutrecht.nl/Verhuurd)
  Daar staat bijna altijd bij: “verhuurd door directe bemiddeling” en het lijkt er wel op dat ze alvast een voorschot hebben genomen op het besluit van het college.
  Dit zijn woningen die dus NIET op de site terecht zijn gekomen maar direct uit het systeem zijn gehaald en ………juist ja!
  Kijk zelf maar eens en je ogen gaan open! Wat werkelijk de verhuur in gaat voor de grote groep woningzoekenden zonder labeltje is slechts een fractie van het totaal.
  Dit hele systeem mag dan “streng” worden genoemd door de corporaties maar eerlijk en transparant is het absoluut niet!

 22. passalacqua

  @Jeroen
  je hebt geen idee waar je ‘t over hebt, verdiep je eens in de materie voordat je die infantiele vergelijking maakt, en wie zegt dat ik die 10+ normaal vindt?

 23. Nina

  En ondertussen slapen er alweer twee nachten 100 vluchtelingen in het gras in Ter Apel.

  Eerst de kraan maar eens dicht doen voordat je gaat dweilen.

 24. Confusius

  @ Bart

  Ja, ik ben het er niet mee eens dat statushouders eenzelfde urgentie krijgen dan andere spoedzoekers (die ook in een hulppositie zitten).

  Het is namelijk niet uit te leggen.

  Als ik zelf op de vlucht ga dan verwacht ik niet dat ik eenmaal in een ander land aangekomen voorrang krijg op de burgers uit dat betreffende land (die soms al 20 jaar staan ingeschreven voor een woning) en dan neem ik met de minste hulp die ik krijg genoegen. Het creëert ook rechtsongelijkheid tussen burgers en inwoners.

  Waarom hoeft een statushouder geen wachttijd op te bouwen?
  Als statushouder mag je toch beperkt werken of niet? Krijgen statushouders met een goed inkomen ook voorrang op wachtlijsten voor sociale woningbouw, terwijl ze ook in de vrije sector kunnen huren? Waarom maakt de overheid geen deals met verhuurmakelaars die wat goedkoper aanbod in de vrije sector aanbieden? Zowel voor statushouders als voor spoedzoekers als reguliere woningzoekers> zodat mensen daar voor tussen 450 en 700 euro kunnen wonen? Ik vind het ook niet uit te leggen dat statushouders behoorlijke budgetten krijgen voor vaak (nieuwe) inrichtingen en nieuwe apparatuur. Waarom moet ik het als iemand met een bescheiden inkomen dan doen met 2e handsjes en afdankertjes (die er overigens nog keurig uitzien)? Is dit niet goed genoeg voor statushouders?

  Ik zie liever oplossingen als ingeburgerde statushouders (en let wel, dit is dus een andere groep dan binnenkomende vluchtelingen) huisvesten in studentenhuisvesting voor de oudere studenten (23+) of in half leegstaande bejaardenhuizen bijvoorbeeld. Dit, zodat de sociale woningbouw beschikbaar blijft voor lang ingeschreven woningzoekenden.

  Ook is er inmiddels genoeg aanbod bij fabrikanten van (vakantiehuis)-chalets, tiny houses en kleinere flexwoningen. Hoe moeilijk kan het zijn voor een lokale of landelijke overheid niet-gebruikte-sportvelden of braakliggende terreinen in te vullen met dit soort tijdelijke bouw (waar je dan niet de probleemgevallen huisvest, maar juist de jonge starters> om ghettovorming te voorkomen; jonge starters kunnen hier 5 jaar blijven wonen). Ook dit zorgt er voor dat wachtlijsten krimpen en bestaande bouw beschikbaar blijft voor lang ingeschreven woningzoekenden. De wachtlijsten zullen dalen.

  Ook vind ik niet dat mensen met sociale of pychische problemen of daklozen voorrang moeten krijgen op andere woningzoekenden. Je doet dan als land zijnde net of sociale woningbouw alleen nog maar bedoeld is voor deze woningzoekenden en juist de gemiddelde Nederlander komt nergens meer voor in aanmerking. Dit gevoel veroorzaakt ook nog eens veel sociale onrust. Ook leidt het toch wel vaak tot verpapuering van buurten en zorgt het huisvesten van deze doelgroepen voor overlast. En dat is verdrietig om te moeten constateren.

  Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zouden met hun eigen financiële middelen en subsidies woningen moeten realiseren voor zelfstandig wonen, zodat mensen op eigen benen kunnen staan. Deze mensen kunnen zich vanaf de start van dat proces inschrijven als gewone woningzoekenden en wachttijd opbouwen. In de tussentijd leren zij zonder al te veel problemen op zichzelf wonen.

  Ditzelfde model moet gehanteerd worden voor (ex-)daklozen. Zij zouden in den beginnen geen aanspraak moeten maken op woningen uit het reguliere sociale woningbouwbestand.

  De studentenhuisvesters in Nederland moeten gedwongen worden veel meer te bouwen of aan te kopen voor (bijna of) niet meer studerende starters op de woningmarkt, waar men 5 a 6 jaar als starter mag blijven wonen, zodat ook deze groep een frisse start op de woningmarkt kan maken voor daarna.

  Het is dus een EN-EN-EN-EN beleid dat in Nederland gevoerd moet worden, met het zo min mogelijk achterstellen van de reguliere woningzoekende tot gevolg.

 25. Realist

  Helemaal geen en-en beleid, dat zorgt voor al deze problemen. Laten ze in de folder, die migranten krijgen voordat ze afreizen naar het land met de meeste benefits, dat hier een ellenlange wachtlijst is en dat je keurig op je beurt moet wachten. Duidelijkheid is waar we aan toe zijn.

 26. Annelies

  Wie gaat hun huur betalen ?

 27. Confusius

  @ Realist en Annelies

  Je kan vluchtelingen en migranten niet tegenhouden. Daarvoor is er te veel crisis in de wereld. Ga je proberen alles potdicht te maken, beland je zelf in een ommuurd land en dan neemt de mensenhandel en mensensmokkel alleen maar toe. De migranten blijven dan komen en nog veel meer in het illegale circuit. Je zit dus sowieso met vluchtelingen en migranten opgescheept. Het gaat er dus om welke oplossingen je daarvoor gaat bedenken. Net doen alsof je de boel sluit zorgt voor illegaliteit, veel illegalen in illegale woningen ondergebracht, veel overlast en zorgt er voor dat het criminele circuit deze mensen binnen gaat harken. Voor de burger neemt de overlast dan alleen maar toe.

  Een en-en-en-en-en beleid is en het eerlijkst voor iedereen en dringt problemen die er nu al massaal zijn terug. Alleen nee zeggen, lost de huidige problemen al niet op.

 28. passalacqua

  @Annelies
  jij en ik

 29. Utrechter2

  @Confusius: ik ben het met een van je oplossingen eens: laten we studentenwoningen beschikbaar stellen voor statushouders, ook die voor internationale studenten. Nu heb je een situatie waarin gesetteldden en woningzoekenden waar tradioneel altijd goed voor gezorgd wordt (studenten die o.a. op D66 en Groenlinks stemmen) de morele kaart spelen richting bijstandsmoeders en vaders: hun problemen zijn echt niet te vergelijken met die van de derde wereld etc..
  En eh, met het illegaliteitsargument kun je ook drugs en anti-rookmaatregelen ontkrachten, dat zaken complex kunnen zijn neemt de urgentie niet weg noch het belang van stevige maatregelen.

 30. Realist

  Je loopt achter de feiten aan. Mensensmokkel en handel en illegale migratie tieren welig. Er wordt misbruik gemaakt van onze gastvrijheid en dat gaat ten koste van de eigen bevolking. Niet alles willen, en-en, maar of-of. Of je reist, door allemaal landen, hiernaartoe en aanvaart de consequenties. Heel lang wachten op huisvesting of je komt niet hiernaartoe. Veel duidelijker en rechtvaardiger tegenover de eigen bevolking.

 31. Scherpschutter

  @Confusius

  Natuurlijk kun je migratie tegenhouden. Appeltje – eitje. Je zegt internationale verdragen op en verbiedt immigratie per wet. Klaar. Vervolgens hoef je alleen genadeloos te handhaven. Niemand toelaten en iedere illegaal die wel de grens over komt direct weer de grens overzetten of vastzetten bij het niet aantonen van het land van herkomst. Het zijn allemaal simpelweg keuzes.

  Het is de grootste flauwekul dat migratie niet tegen te houden is…Alles KAN. Je hoeft het alleen te willen. Of je dat moet willen is een geheel andere vraag, maar hou op met de onzin dat het niet kan. Alsof migratie een of ander magisch- of bovennatuurlijk verschijnsel is…LOL

 32. Confusius

  @ SS
  Lang leven de zakken van de mensensmokkel en mensenhandel dan maar, want die kunnen erg goede zaken doen bij alle grenzen die potdicht zijn. En uiteraard gelden die dichte grenzen dan ook voor den Nederlander mocht hier de pleuris uitbreken. Zelf hou je je al niet aan je motto, aangezien je ook onze gemeentegrens ontvlucht ben naar het Groningse Stadskanaal. Het is te hopen dat men in de provincies ook de Randstadvluchtelingen tegen gaat houden, want die verpesten ook alleen maar de boel.

  En waar moet de door jouw geliefde globale/ modiale economische elite dan hun goedkope buitenlandse personeel vandaan halen?

  Voor de schermen steunen ze zuur rechts vaak financieel gezien, maar achter de schermen zijn zij diegenen die open grenzen en goedkoop personeel nodig hebben.

 33. Scherpschutter

  @Confusius

  Ik moet zeggen dat je hele MAVO-redeneertrant af en toe wat vermoeiend is en ik daardoor wel erg weinig motievatie ervaar om op je comments in te gaan (kom op, je kunt vast een niveau’tje hoger aan, ff een tandje erbij beste…), maar laat ik even benadrukken dat ik totaal niet tegen immigratie als zodanig ben.

  Ik zou er een hartstochtelijk voorstander van zijn om de beste technici, medici, fysici, biologen, boeren, zakenlieden, miljonairs, miljardairs en andere vaklieden ter wereld massaal hier naartoe te halen om de meest vermogende, vredelievende, intelligente en geavanceerde samenleving aller tijden te bouwen. Een samenleving die de rest op sleeptouw zal nemen.

 34. Aa

  Kansloos beleid. Gelukkig keert het tij inmiddels en zal het niet lang duren voordat mensen, net als de boeren, voor hun rechten gaan opkomen. Ons vluchtelingenbeleid is failliet, stop ermee.

 35. Nina

  @Confusius

  Er is geen personeel te krijgen in Nederland. Hoewel vreselijk, mogen we eigenlijk blij zijn dat de bedrijven door deze constructie nog in Nederland blijven vanwege de belastingopbrengsten voor ons land. En mochten deze bedrijven naar het buitenland verdwijnen, dan zijn de omstandigheden voor arbeiders daar vast nog veel beroerder.

 36. Confusius

  @ Nina

  Welke beslastingopbrengsten voor Nederland?

  het mag inmiddels toch wel bekend is dat er een regime is in Nederland om vanuit de overheid zelf multinationale bedrijven geen of zo min mogelijk belasting te laten betalen. De Nederlandse overheid hengelt actief buitenlandse bedrijven binnen die hier geen of weinig belasting hoeven te betalen.

  @AA

  Die boeren van je vallen het recht juist aan. Komen alleen op voor hun eigen mini-zakelijke belangetjes. Heeft niks met het algemeen belang te maken.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).