Voorjaarsnota: Balans gezocht door beperkte financiële ruimte voor stadsbestuur | De Utrechtse Internet Courant Voorjaarsnota: Balans gezocht door beperkte financiële ruimte voor stadsbestuur | De Utrechtse Internet Courant

Voorjaarsnota: Balans gezocht door beperkte financiële ruimte voor stadsbestuur

Voorjaarsnota: Balans gezocht door beperkte financiële ruimte voor stadsbestuur
De Voorjaarsnota 2019 is uitgebracht en toont dat er een minder geld is voor het stadsbestuur dan verwacht. Het college van burgemeesters en wethouders investeert wel flink in betaalbaar wonen, een sterk Utrechts mbo en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De Voorjaarsnota 2019 is uitgebracht en toont dat er een minder geld is voor het stadsbestuur dan verwacht. Het college van burgemeesters en wethouders investeert wel flink in betaalbaar wonen, een sterk Utrechts mbo en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees de eerste reacties van een aantal politieke partijen op de Voorjaarsnota onderaan dit bericht.

Het huidige college begon in juni 2018 en presenteert nu zijn eerste Voorjaarsnota – een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor de komende periode. Er wordt voortgeborduurd op het coalitieakkoord, maar de economische slagkracht valt tegen.

Vorig jaar was er sprake van uitzonderlijk veel financiële ruimte, stelt het stadsbestuur, maar die is nu aanzienlijk beperkter dan bij het opstellen van het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

Minder groei

Dit komt volgens het college doordat de bijdrage van het Rijk minder stijgt dan de afgelopen jaren. Ook zou de nieuwe cao tot hogere loonindexatie leiden. Bovendien groeit de stad minder hard dan het college vorig jaar had verwacht: er zijn in 2018 minder woningen opgeleverd en minder kinderen geboren. Er komt daarom minder geld binnen uit OZB en het Gemeentefonds. Dit zou de komende jaren moeten bijtrekken.

Dit alles betekent niet dat er geen ruimte is om te investeren. Uit erfpachten en grondexploitaties komt er ruim 40 miljoen euro binnen en de bedrijfsvoering van de gemeente moet efficiënter en duurzamer worden.

Meerjarenplan

Met de Voorjaarsnota is ook het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR 2019) naar de raad gestuurd. Hierin worden de ruimtelijke opgaven voor de korte én lange termijn in beeld gebracht.

Ook daarin wordt duidelijk dat er voldoende betaalbare woningen nodig zijn, wordt de intentie uitgesproken dat Utrecht de fietsstad van de wereld wordt, en worden de mogelijkheden van OV en alternatieve vervoersconcepten onderzocht.

Betaalbaar wonen

Het college kiest ervoor om de opbrengst van de Conversieregeling Erfpacht, waarbij Utrechters hun erfpacht konden afkopen, wordt geïnvesteerd in betaalbaar wonen. Het gaat om zo’n 8,1 miljoen euro in 2019 en 5 miljoen in 2020 om meer sociale- en middenhuur in de stad te krijgen.

Er wordt daarnaast extra geld (1 miljoen dit jaar en 4 miljoen in de komende 2 jaar) vrijgemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen met het programma ‘Werkbeweging’. Hiermee moeten onder meer banen worden gecreëerd.

Veiligheid

Ook het programma om het mbo in Utrecht te versterken komt naar voren als een belangrijke ambitie. Net als het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dat plan moet de stad veiliger maken. Om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, zorg en veiligheid bij elkaar te brengen, en digitale veiligheid te vergroten wordt er vanaf 2020 zo’n 300.000 euro ingezet. Ook in toezicht en handhaving wordt extra geld geïnvesteerd.

Er is verder aandacht voor een veranderende samenleving waardoor meer geld naar veiligheid moet. Dit uitte zich het afgelopen jaar bijvoorbeeld al in de forse toename van het aantal complexe demonstraties vorig jaar – een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

Lees de volledige Voorjaarsnota hier. Op 20 juni houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota.

Reacties op Voorjaarsnota

Politieke partijen in Utrecht hebben inmiddels ook gereageerd op de Voorjaarsnota. gelezen is vandaag gepresenteerd en de eerste reacties van oppositiepartijen zijn ook binnen.

Partij van de Arbeid

De PvdA ziet positieve dingen in de Voorjaarsnota, maar mist ambitie voor kansengelijkheid voor alle Utrechters. “Utrecht is een verdeelde stad, met grote verschillen tussen mensen en wijken. Dit zien we terug op de woningmarkt, in het onderwijs, de zorg, de arbeidsmarkt en veiligheid. Dit vraagt om een échte aanpak van ongelijkheid en niet om een passieloos stuk over ‘balans in de dynamiek’”, aldus fractievoorzitter Rick van der Zweth.

Van der Zweth zegt verder dat het investeren van de erfpachtopbrengsten in betaalbare woningen ‘een mooie stap’ is, maar wel een ‘druppel op een gloeiende plaat’. De bezuinigingen zouden de ambities uit het coalitieakkoord nu al afzwakken en het college zou daadkracht missen. Wel is de PvdA tevreden over het geld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het mbo.

SP

De SP is kritischer over de plannen. De Voorjaarsnota zou vooral vaag blijven. SP-raadslid Ruurt Wiegant: “Er stonden een boel vage wensen in het coalitieakkoord, zonder dat daar echt een plan en bijbehorend geld aan vast zat, en dat zie je terug in deze voorjaarsnota. Een klein beetje hier erbij een klein beetje daar, daarmee zet je geen visie neer.” De plannen voor bezuinigingen zouden vooral wensdenken zijn volgens de partij.

De SP is ook kritisch over een aantal geplande uitgaven zoals voor het Nieuwe Zandpad. Wiegant: “De SP is niet tegen raamprostitutie, maar de vraag is wel hoeveel geld je hier nog tegenaan wil blijven gooien. Het lijkt een bodemloze put te worden, en dat geld kan wat ons betreft een stuk beter worden ingezet. Voor verkeersveiligheid bijvoorbeeld.” Het plan voor het mbo kan ook op weinig positieve woorden rekenen en zou niet meer zijn dan een reclamecampagne. De SP is wel tevreden met de 13 miljoen die is uitgetrokken voor betaalbaar wonen.

CDA

Het CDA in Utrecht is bijzonder teleurgesteld in de maatregelen voor de woningopgave in de Voorjaarsnota. Daarnaast wordt volgens de partij te weinig geïnvesteerd in maatschappelijke verbinding, verenigingsleven en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De huidige plannen voor middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen zijn volgens het CDA teleurstellend.

“Er komt door de erfpachtconversie meer geld beschikbaar op de gemeentelijke begroting. Dit zou volgens de fractie geïnvesteerd moeten worden in het vergroten van het aanbod van middeldure huur”, aldus Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA. Ook Van Waveren vindt de investering in de prostitutiezone van het Nieuwe Zandpad onnodig. “We moeten eens gaan investeren in dingen die Overvecht écht nodig heeft, zoals: veiligheid, leefbaarheid en een sterke samenleving.’’

13 Reacties

Reageren
 1. Katja

  Utrecht was toch zo rijk ?

 2. Koel Hoofd

  @katja Nee, Utrecht was nooit rijk sinds het na 700 jaar inteelt achter de stadswal met stadsgracht vandaan is getrokken door de NS , maar een klein groepje wat in Oost woont en GL of D66 stemt doet alsof dankzij megalomane ambities.

 3. Don

  Nou ja zeg zijn de centje op wat gek na alle financiële debacles. Zit er een bodem in die put dat wisten ze niet bij dit college. Op naar de artikel 12 status of gaan we de bewoners parkeertarieven en de WOZ weer verhogen. Zal dat laatste wel weer zijn.

 4. Bertje 030

  @Katja: Na de art.12 periode ging het inderdaad beter, maar je zegt het goed: Utrecht WAS toch zo rijk.

 5. Jopie

  Hahahaha de erfpachtafkoop wordt meteen weer opgemaakt wat een verrassing

 6. Bert

  @katja

  Utrecht heeft in 10 jaar tijd 1,1 miljard schuld opgebouwd, wat inmiddels is opgelopen tot zo’n 1,4/1,5 miljard. Dingen als het niet huren van het Stadkantoor, opkopen van de Hardebollenstraat (voor een stel binnenstadsjankerds) of het debacle met de Uithoflijn hebben daar allemaal mee te maken.

  Wat niet zo gek is met een links B&W en incompetente bestuurders als van Hooijdonk

 7. Henk

  Leuk stuk!

 8. Rottebert Peermans

  Ja natuurlijk. Er is geen geld maar er wordt geïnvesteerd in meer sociale huur om vervolgens nog meer sociaal zwakkeren naar de stad te lokken die per saldo niks bijdragen. Misschien moet de gemeente zich richten op huisvesting voor mensen die belastinggeld betalen i.p.v spenderen?
  Gebruik de doelgroepenverordening bij nieuwbouw eens om meer betaalbare koopwoningen af te dwingen bij de projectontwikkelaars i.p.v. die eeuwige huisjesmelkprojecten!

 9. Marcel

  Na 4 jaar gemeente raadswerk gedaan te hebben verbaasd mij dit wederom helemaal niks. De onkunde van raadsleden is werkelijk bizar. De gemeente Utrecht moet je als een bedrijf runnen. Wat kan en wat kan niet ( nu ). Als je alleen al ziet welke onnodige restyling van het wegennet in de stad ( singels bv ) gedaan wordt dat grenst aan hobbyisme. Werkelijk te gek voor woorden. En dat is nog niet ten einde!!!

 10. Wim Barmentloo

  Wanneer reageerders nu eens goed luisteren en de stukken zien en lezen en begrijpen en historie begrijpen dan zouden de reacties niet meer zo “naïef” zijn. Utrecht heeft nog steeds een gezonde financiële basis. baten en lasten zijn in evenwicht met meer baten dan lasten. Anders was deze situatie in 1990-1997. Een periode waarin meer grote steden artikel 12 waren vanwege falend en anti grote steden beleid Periode van planvorming (Leidsche Rijn, binnenstad) maar ook omvorming oudere wijken waarop door het Rijk minzaam werd gereageerd. Voeg daarbij de provincie Utrecht die het liefst alle macht van de stad vandaag nog wil breken en de artikel 12 van toen is goeddeels verklaard. Nu is er een hele andere situatie. Een ambitieuze stad moet ambities soms iets vertragen. Wat is daar mis mee? Na 1997 gaf het Rijk veel meer ruimte en geld ad grote steden.

 11. Karin

  @ Bert

  Ja, de VVD, die toch echt meerdere periodes heeft meegeregeerd en D’66, nota bene opgericht door o.a. ex-VVD’ers, zijn echt enorm linkse partijen…..not….

  Hou toch op met je crap.

  Met name onder mede-VVD-beleid (de afgelopen 4 jaar) is de schuld giga gegroeid. Dan kan je wel weer lekker populistisch de schuld bij van Hooijdonk neerleggen, dat is toch niet de werkelijkheid/ waarheid.

  De stadsboulevards zijn maar een project en maar een deel van het geheel.

 12. Wim Vreeswijk

  Als ik alleen al kijk naar de onlangs verschenen jaarverantwoording/terugblik over 2018 was het om te janken.Mijn analyse van 5411 woorden uit 577 pagina’s tekst leverde maar liefst 180 arceringen en tal van onbeantwoorde vragen en vraagtekens op. In de vorige eeuw, toen we nog te maken hadden met degelijke CDA, VVD en LU-bestuurders, ging het allemaal heel wat beter, maar met de laatste terugblik over 2018 was het bestuurlijk niveau zeer ver te zoeken. Toen hierover verantwoording zou moeten worden afgelegd op 7 mei jl. blies het College van B & W deze bijeenkomst schielijk af onder de smoes dat er slechts…….2……..geïnteresseerde Utrechters op de ruim 350.000 inwoners zich gemeld zouden hebben. Volstrekte onzin. We hebben het alleen al over 45 raadsleden en 60 fractiemedewerkers dus hoezo zouden er slechts 2 geïnteresseerde burgers zijn en dan heb ik het nog niet over veel, heel veel boze burgers die meer dan 10 jaar op een wachtlijst staan voor een betaalbare woning. Ook de gemeenteschuld zou inmiddels in 12 jaar jaar vertienvoudigd zijn van 150 miljoen naar bijna 1,5 miljoen met deze feestbegroting !

 13. Alphons Mantel

  de schuld is exponentieel gestegen door de mega-dure Uithoflijn en Tivoli Vredenburg; de rekening van dit wanbeleid gaat stilzwijgend naar de belastingbetaler

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).