Wim Oostveen blijft ondanks kritisch rapport aan als raadslid: “Blij met gestelde grens” | De Utrechtse Internet Courant Wim Oostveen blijft ondanks kritisch rapport aan als raadslid: “Blij met gestelde grens” | De Utrechtse Internet Courant

Wim Oostveen blijft ondanks kritisch rapport aan als raadslid: “Blij met gestelde grens”

Wim Oostveen blijft ondanks kritisch rapport aan als raadslid: “Blij met gestelde grens”
Wim Oostveen van Stadsbelang Utrecht blijft ondanks een tweede kritisch rapport over zijn functioneren aan als raadslid in Utrecht. Dat heeft hij gisteren bekend gemaakt nadat het ‘Rapport Boogers’ was gepresenteerd.

Wim Oostveen van Stadsbelang Utrecht blijft ondanks een tweede kritisch rapport over zijn functioneren aan als raadslid in Utrecht. Dat heeft hij gisteren bekend gemaakt nadat het ‘Rapport Boogers’ was gepresenteerd.

Tijdens zijn nu twee jaar durende ambtstermijn als raadslid heeft Oostveen meerdere mails naar gemeenteraadsleden gestuurd met daarin details over zijn zakelijk geschil met de gemeente Utrecht, als projectontwikkelaar in Leidsche Rijn. In deze zaak staan er miljoenen op het spel.

Na meerdere mails besloot de raad een onderzoek te laten starten naar het raadslid om te kijken of wat hij deed mag. Gisteren was al uitgelekt dat het om onbedoelde belangenverstrengeling gaat. Belangenverstrengeling vanwege het feit dat de ondernemer Wim Oostveen middels zijn e-mailwisseling aandacht heeft gevraagd voor de stroeve samenwerking met de gemeente. Onbedoeld omdat de intentie informeren is, niet om besluitvorming te beïnvloeden.

Oostveen laat weten het rapport interessant te vinden met heldere uitkomsten. Hij laat weten het te betreuren dat hij niet eerder juist is geïnformeerd over wat mag en wat niet. “Ik ben gekozen om op te komen voor de belangen van Utrechters,” zegt Oostveen. “De heer Boogers heeft duidelijk gemaakt waar de grens ligt tussen mijn rol als raadslid en die van Utrechtse ondernemer, daar ben ik blij mee, daar kan ik verder mee. Het is uitdrukkelijk nooit mijn bedoeling geweest om invloed uit te oefenen op mijn collega-raadsleden.”

Excuses aanvaard

In aanloop naar het rapport deed Oostveen aangifte vanwege smaad en laster tegen inmiddels oud-raadslid Willem Buunk van de VVD. Hij laat weten de excuses te aanvaarden die Oostveen gisteren heeft gemaakt. “De discussie over integriteit hoort thuis in de raadzaal, niet in de rechtszaal,” aldus Buunk. “Ik vind het netjes dat Oostveen zijn excuses heeft aangeboden en aanvaard die van harte.” Het is in de ogen van Buunk wel duidelijk dat Oostveen meer afstand moet nemen van zijn zakelijke belangen. “Alleen dan kan hij volwaardig als lokaal politicus de belangen van de stad en al haar inwoners dienen.”

Ook partijgenoot en fractievoorzitter Dmitri Gilissen geeft aan dat de raad nu verder kan. “Wat ons betreft debatteert de gemeenteraad zo snel mogelijk over de uitkomsten van het onderzoek. Zo kunnen we werk maken van de adviezen en blijven werken aan een raad die integriteit centraal stelt bij haar werkzaamheden.”

Keuze moet gemaakt worden

Voor D66-fractievoorzitter, Klaas Verschuure, is de kous nog niet helemaal af. “De voornaamste conclusie van Prof. Dr. Marcel Boogers luidt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Dit is weliswaar onbedoeld maar daarom niet minder ongewenst. “Wim Oostveen moet een harde scheiding aanbrengen tussen zijn zakelijke en zijn politieke belangen. Boogers concludeert dat Oostveen met het sturen van de mails heeft gepoogd de besluit- en meningsvorming binnen de gemeenteraad te beïnvloeden. Daarmee is er – hoewel onbedoeld – duidelijk sprake van belangenverstrengeling. Het openbaar bestuur én de controle daarop moet elke schijn van belangenverstrengeling, of dat nou bedoeld is of onbedoeld, vermijden. Of hij moet zijn zakelijke belangen op grote afstand plaatsen, of hij moet zich terugtrekken als gemeenteraadslid. Dit is een heel moeilijke keuze, maar hij moet wel gemaakt worden.”

Onbedoeld, wel ongewenst

Ook fractievoorzitter van GroenLinks, Heleen de Boer, houdt moeite met de dubbelrol. “We hebben altijd moeite gehad met de wijze waarop de dubbele rol van Oostveen vorm kreeg. Dat blijkt ook uit de mails die door mij en fractiegenoten aan de heer Oostveen, de fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht en de griffier zijn gestuurd. Oostveen heeft dubbele petten op en het blijkt dat deze moeilijk te scheiden zijn. Niet onbegrijpelijk. Voor hem staat er heel wat op het spel, misschien wel de toekomst van zijn bedrijf. Ik denk niet dat hij moedwillig de raad heeft proberen te manipuleren. De term ‘onbedoelde belangenverstrengeling’ vind ik daarom goed gekozen. Zelfs al is het onbedoeld, het is wel ongewenst. Het ongewijzigd voortzetten van de huidige situatie vinden wij dan ook geen goed idee.

Het hele rapport Boogers is hier te lezen.

Gekoppelde berichten

6 Reacties

Reageren
 1. Henk

  Zelf raadslid zijn aan de ene kant en een zakelijk geschil hebben met de gemeente aan de andere kant kan natuurlijk echt niet. Het rapport bevestigd dan ook dat er sprake is van een belangenverstrengeling.

  Ook omdat deze zaak al zo lang voortsleept lijkt het mij niet meer terecht dat deze zaak voor de burger zo helder mogelijk en zo snel mogelijk wordt opgelost. De beste oplossing lijkt mij dan ook om te kiezen voor het een of het ander. De zakelijke belangen van de hand doen of stoppen met werkzaamheden als raadslid.

 2. tjark reininga

  curieus aan juist de belangenverstrengeling van dhr Oostveen en de gemeente Utrecht is, dat deze al bekend was toen hij zich kandidaat liet stellen voor een zetel in de gemeenteraad. daarmee heeft hij, meer wellicht dan sommige andere kandidaten, zijn zakelijke belangen aan de kiezer gemeld en dus bijgedragen aan de transparantie, die onze democratie nodig heeft.

  ik vind het natuurlijk niet goed, wanneer hij vervolgens als lid van de gemeenteraad de positie van de gemeente in het genoemde zakelijke conflict zou (proberen te) wijzigen in een voor hem gunstige richting. dan wordt de belangenverstrengeling tot misbruik.

  ik denk dat we ons in het algemeen te weinig ervan bewust zijn, dat gemeenteraadsleden (net als andere volksvertegenwoordigers, overigens) mede worden aangezocht omdat zij een (of meer) maatschappelijke positie(s) hebben en de kennis en ervaring, maar ook de contacten, die zij daardoor hebben kunnen gebruiken bij het bestuur van de gemeente. dat geldt evenzeer voor de zakenvrouw als voor de vrijwilliger van een (sport)vereniging.

 3. Henk

  Nog een toevoeging na het lezen van het rapport:

  Wat ik mis in het bericht is dat het rapport een erg duidelijk advies uitbrengt.

  Namelijk: OF (al dan niet tijdelijk) stoppen als raadslid OF afstand doen van zijn zakelijke belangen.

 4. TS

  Projectontwikkelaars zouden nooit een politieke functie mogen bekleden, die wereld hangt van dealtjes en belangenvestrengeling aan elkaar.

 5. herman

  De vastgoedsector is nog nooit op fatsoen betrapt, deze mensen hebben maar een doel: geld verdienen, alles is hiervoor geoorloofd.

 6. Wim Vreeswijk

  Oostveen had zijn processen en klachten beter aan zijn advocaten kunnen over laten. Bovendien werft dit voortdurende conflict met de gemeente Utrecht via mails met de gemeenteraadsleden uiteindelijk wel meer naambekendheid, maar minder kiezers op. Dus wat je daar nu per saldo mee op schiet vraag ik me dan ook ernstig af.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).