Motie tegen Governance Code Utrechtse sportclubs leidt tot uitstel | De Utrechtse Internet Courant Motie tegen Governance Code Utrechtse sportclubs leidt tot uitstel | De Utrechtse Internet Courant

Motie tegen Governance Code Utrechtse sportclubs leidt tot uitstel

Motie tegen Governance Code Utrechtse sportclubs leidt tot uitstel

De Governance Code voor de Utrechtse sportverenigingen moet wat Eiko Smid betreft van tafel. De fractievoorzitter van het CDA Utrecht diende tijdens de raadsvergadering gisteravond een motie in, waarin hij het Utrechtse college van burgemeester en wethouders opriep om samen met de sportsector een alternatief uit te werken ‘dat wel realistisch en haalbaar is’. Een en ander naar aanleiding van het jaarlijks Politiek Sportcafé van de Vereniging Sport Utrecht (VSU) afgelopen dinsdagavond, waarbij de gemoederen hoog opliepen.   

Het Politiek Sportcafé, waarin de Utrechtse sportclubs en raadsfracties elkaar ontmoeten, stond dit keer in het teken van de grote regeldruk op verenigingen. Dit naar aanleiding van de afgelopen zomer door de gemeenteraad gelanceerde Governance Code, waarmee sportclubs helder moeten maken, dat ze voldoen aan de eisen van goed bestuur. Dit om het verstrekken van subsidies op oneigenlijke gronden te voorkomen. De clubs ervaren het invullen van het formulier als extra regeldruk, die bovendien subsidiefraude niet gaat voorkomen. Naar dinsdag bleek leidt de Governance Code, opgesteld in opdracht van NOC*NSF, bij de leden (de bonden) al grote tot problemen. Naar blijkt heeft de grootste bond van Nederland al drie jaar heeft uitgetrokken om aan de voorwaarden te voldoen. Onbegonnen werk dus, voor eenvoudige sportvereniging. Mede daarom kwam ook de gemeente met een lichtere variant, de zogenoemde Utrechtse Voorwaarden voor Goed Bestuur. Die geldt voor clubs zonder personeel of met betaald personeel voor maximaal 40 uur per week. Evengoed ondoenlijk, zo maakte de sportbestuurders dinsdag duidelijk aan de raadsleden.

Voorzitter Jan Boessenkool van de VSU deponeerde de stelling dat de Governance Code en Utrechtse Voorwaarden van tafel moeten. De drie oppositiepartijen CDA, Christenunie en SP waren het met Boessenkool eens. De collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 bleven tegen. Ook Jesper Rijpma (VVD) en Vincent Oldenburg van Leefbaar Utrecht gingen niet zomaar overstag: ‘Ik geef als raadslid jullie geld uit’ stelde Oldenburg. ‘En ik wil aan het einde van het jaar ook iedereen recht in de ogen kijken, dat dat fatsoenlijk gebeurt.’ Van de circa 130 miljoen euro die de gemeente jaarlijks aan subsidies verstrekt aan verenigingen, stichtingen en instellingen in met name cultuur, welzijn en sport, gaat drie miljoen naar de sportclubs. Volgens wethouder Sport Rinda den Besten is het dan ook een probleem om de code alleen voor sportclubs van tafel te halen. Den Besten erkent de toegenomen regeldruk, ook voor de tuindersvereniging en fanfare. ‘Maar de code krijg ik niet meer van tafel.’

Eiko Smid (CDA) en Mirjam Bikker (Christenunie) zaten afgelopen voorjaar in de commissie, die de operatie met de Governance Code hebben voorbereid. Bikker zei dinsdag ‘spijt’ te hebben van die beslissing en ook Smid is inmiddels teruggekeerd op zijn schreden. Wat Boessenkool betreft moet de politiek in deze kwestie niet uitgaan van de angst en het wantrouwen, die tot de invoering van de code heeft geleid. Hij deed een appèl op de politiek: ‘Geef de sport het vertrouwen terug.’ Naar aanleiding van de gisteravond, tijdens de raadsvergadering ingediende motie van het CDA, gaf wethouder Victor Everhardt aan tot de zomer uitstel te geven en in gesprek te gaan met sport over de invoering van de Governance Code.

Bron: www.sportutrecht.nl

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).