Wat brengt Sport Utrecht de sport in Utrecht? Wat brengt Sport Utrecht de sport in Utrecht?

Wat brengt Sport Utrecht de sport in Utrecht?

Wat brengt Sport Utrecht de sport in Utrecht?
Het percentage Utrechters van 19 tot 64 jaar dat niet minstens één keer per week aan sport doet is in Utrecht 33 procent, blijkt uit de volksgezondheidsmonitor 2018. Landelijk ligt dat percentage wat hoger. Oudere cijfers inmiddels, maar het geeft aan dat een grote groep Utrechters nog te weinig of niet actief sport. Hoe krijg je die groep wél aan het sporten en bewegen? De Stichting Sport Utrecht is onder andere daarvoor in het leven geroepen, maar slaagt de organisatie ook in haar rol?

Het percentage Utrechters van 19 tot 64 jaar dat niet minstens één keer per week aan sport doet is in Utrecht 33 procent, blijkt uit de volksgezondheidsmonitor 2018. Landelijk ligt dat percentage wat hoger. Oudere cijfers inmiddels, maar het geeft aan dat een grote groep Utrechters nog te weinig of niet actief sport. Hoe krijg je die groep wél aan het sporten en bewegen? De Stichting Sport Utrecht is onder andere daarvoor in het leven geroepen, maar slaagt de organisatie ook in haar rol?

De gemeente wil dat zo veel mogelijk Utrechters actief sporten en bewegen. Onder andere hiertoe is sinds 2018 de Stichting Sport Utrecht opgericht als nieuwe stedelijke sportorganisatie. Sport Utrecht, ontstaan door het samengaan van Stichting Harten voor Sport en Vereniging Sport Utrecht, moet sportaanbieders betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid. Inzet is om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, toegankelijk sportaanbod en ‘vitale sportverenigingen’.

Onder de noemer ’inclusief sporten’ is er tevens extra aandacht voor wijken en groepen inwoners met een grote beweeg- en gezondheidsachterstand, zoals mensen met een lage sociaal economische status, waarvan bekend is dat ze minder sporten, jongeren met overgewicht, mensen met een beperking of chronische aandoening, mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. Binnen Sport Utrecht speelt een omvangrijke groep medewerkers, variërend van buurtsportcoaches, beweegmakelaars, (top)sportclubadviseurs en project-/communicatiemedewerkers een rol bij het behalen van alle ambitieuze doelstellingen.

Subsidies

Opvallend genoeg blijkt uit het gemeentelijke subsidieregister 2019, dat er relatief weinig subsidie is verstrekt binnen de programmalijn sport. Bijvoorbeeld naar cultuur gaat een veelvoud aan subsidies ten opzichte van sport. Ietwat vreemd voor een stad die nadrukkelijk zegt sport en sportdeelname actief te ondersteunen. Zijn bestaande en vernieuwende sportaanbieders, vaak succesvol in hun aanpak, eigenlijk wel voldoende in beeld bij de gemeente en zijn ze bekend met of komen ze überhaupt in aanmerking voor subsidie?

Onderstaande grafiek toont via welke regeling sportsubsidies worden verstrekt

Relatief veel subsidie, in totaal circa 4 miljoen euro, ging in 2019 naar de Stichting Sport Utrecht. De doelstellingen van deze stichting zijn wat algemeen en 77 procent van de totale jaaromzet van 4.277.793 euro gaat naar personeelskosten. Eerder dit jaar bleek er nog sprake van een tekort van 500.000 euro op de begroting, voornamelijk te wijten aan die hoge(re) personeelskosten, maar ook door overschrijdingen op andere posten en tegenvallende inkomsten. DUIC publiceerde daarover op 23 juli dit jaar. Dat tekort is in 2020 overigens grotendeels opgelost. Hoe die subsidie en jaaromzet concreet bijdragen aan verbetering van de sportdeelname onder Utrechters lijkt voornamelijk te zitten in advies/coaching en in mindere mate in concreet sportaanbod.

“Onze jaaromzet lijkt misschien een groot bedrag, maar we hebben ook veel verschillende taken”, reageert Joscha de Vries, per 1 oktober directeur van Sport Utrecht. “Wij doen heel veel op het gebied van sportstimulering, sportclubadvies en talentontwikkeling, en zijn daarnaast ook actief op scholen en bij sportverenigingen met uiteenlopende beweegprogramma’s en allerlei concreet sportaanbod. Als relatief jonge organisatie zijn we wellicht nog onvoldoende zichtbaar en is het misschien ook nog niet voor iedereen heel duidelijk wat onze rol precies is en waarvoor je ons kunt benaderen. Daar zullen we dan ook op inzetten de komende tijd.”

Er valt volgen De Vries ongetwijfeld ook nog een hoop te verbeteren. “Goed luisteren naar vragen van zowel bewoners als clubs, verenigingen en sportaanbieders is daar onderdeel van, zodat we aansluiten bij de praktijk. De bestaande sportinfrastructuur in Nederland is van een hoog niveau, iedereen kan sporten als hij of zij dat wil. Toch is het voor een groot deel gericht op en gebouwd rondom de historisch sterke club- en verenigingsverbanden. Er zijn natuurlijk ook veel succesvolle kleinere en vernieuwende sportaanbieders. Hun rol groeit en is zeker ook belangrijk.”  

Sportaanbieders

Maar hoe ervaren die sportaanbieders de inzet van Sport Utrecht, bijvoorbeeld in de wijk Zuidwest? In het wijkprofiel voor 2020 stelt Sport Utrecht, dat de kracht daar ligt in sportverenigingen en samenwerking. Dat komt “onder andere tot uiting in de totstandkoming van het Utrechts Sportakkoord, dat inzet op vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Ook de behoefte aan laagdrempelig, betaalbaar sportaanbod in de wijk, bijvoorbeeld voor U-pas houders, is belangrijk. Het belang van sportaanbieders zoals Klarita-Fit aan de Amerikalaan is daarbij enorm.”

Klarita-Fit wordt gerund door de gedreven Klarita Shuta. Zij is al sinds 2011 actief als sportinstructeur en runt haar succesvolle sportschool voor cardio – latin dance – spinning en fitness  sinds 2013 vanuit het FDC-centre in Krachtstation Utrecht. Klarita bereikt, geheel op eigen kracht en initiatief, een steeds grotere groep sportdeelnemers. Via de in het begin alleen vrouwelijke sporters kwamen uiteindelijk ook hun mannen bij Klarita sporten en later ook hun kinderen, vaak met overgewicht. Inmiddels biedt haar sportschool een gevarieerd programma, ook op maat, voor een brede doelgroep.

De weg die Klarita heeft bewandeld om met haar sportschool te komen tot waar zij nu staat noemt zij bijzonder moeizaam. Klarita: “Om als relatief kleine en onbekende partij in beeld te komen bij de gemeente en als serieuze sportaanbieder te worden gezien is lastig en vergt een lange adem. Ik werk samen met diverse partners in de wijk, heb zowel vrouwen, mannen en jeugd als doelgroep, onder andere in de aanpak en ter voorkoming van overgewicht, én ik richt me ook op inwoners met chronische klachten in een achterstandspositie.”

In veel opzichten vormt Klarita dus een belangrijke plek in de wijk en geeft zij met groot effect invulling aan de vastgestelde ambities rond sport en bewegen, maar dat vertaalt zich naar haar idee niet vanzelfsprekend in steun vanuit de gemeente. “Ik bedoel dan niet alleen financieel bij projecten, programma’s en events, maar bijvoorbeeld ook in een gerichte samenwerking om mijn aanpak nog efficiënter in te zetten en ook voor andere doelgroepen beschikbaar te stellen. Daar mis ik echt nog concrete hulp en moet ik toch voornamelijk op eigen kracht vooruitgang boeken.”

Onderstaande grafiek toont in welke wijk de meeste sportsubsidies worden verstrekt

Waar het wél om geld gaat blijken de mogelijkheden voor subsidie óf beperkt (maximaal 1x €750 per jaar als ‘challenge voor sportaanbieders’) óf ingewikkeld (maximaal 70 procent van de kosten indien aansluiting bij de speerpunten van het Sportakkoord en samen met minstens 1 andere partij als ‘challenge samenwerking Sportakkoord’).

De Vries herkent dat sportaanbieders als Klarita-Fit, anders dan met name bestaande verenigingen, nog geen vanzelfsprekende positie hebben in het beleid. “Er moet zeker gekeken worden wat we voor hen als organisatie binnen de bestaande regelingen kunnen betekenen. Daarnaast moeten we verder bouwen aan de kernactiviteiten van Sport Utrecht, sport- en beweegstimulering in de wijken, sportclubadvies/belangenbehartiging en topsport/talentontwikkeling. Daarbinnen doen we mooie dingen, zoals onze schoolprogramma’s, de buurtsportclubs en de Fietsmeesters. Ook zitten we aan tafel bij relevant overleg in het kader van sportbeleid en stedelijke ontwikkeling. We doen echt héél veel, maar een uitdaging ligt zeker in het nóg meer verbinden, aansluiting zoeken en zichtbaar worden! Ook daar zullen we de komende tijd aan werken, dat beloof ik. Kom te zijner tijd gerust nog eens terug.”

9 Reacties

Reageren
 1. Yoshua

  Misschien moet er subsidie komen voor de eeuwen oude Japanse Sumo sport.
  Juist voor mensen die kampen met overgewicht is Sumo een goede sport.
  Er zijn mensen die helemaal niets met sport hebben en nooit zullen gaan sporten.

 2. JdV

  Fantastisch toch? 3 miljoen subsidie per jaar naar personeelskosten. Zeg 30 mensen die op kosten van de belastingbetaler een mooi inkomen hebben en waarvan volkomen onduidelijk is of en zo ja hoe ze bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Wat moet het toch heerlijk zijn om in een dergelijke baantjescarrousel decennialang te mogen eten uit de riante subsidie-ruif uit het vriendjes-circuit.

 3. Scherpschutter

  Maar wat DOET deze organisatie nou eigenlijk concreet….? Ik zit dit stuk echt in totale verbijstering te lezen. Lieft 4.000.000 belastingpoet, 77% naar personeel, nog een gat van 500.000 Euro hebben en….niet eens sport aanbieden!

  Buurtsportcoaches? Wat coachen die? En wat doet een beweegmakelaar in vredesnaam? Sportclubadviseurs? Als clubs die nodig hebben dan schakelen ze zelf wel een expert in. Projectmedewerkers? Voor welke projecten dan? Wat is dit voor een geleuter?

  “Verbinden, aansluiting zoeken, zichtbaar zijn”. Weer diezelfde holle ambtelijke toverkreten die toegang geven tot de portemonnee van de belastingbetaler zonder dat er ook maar 1(!) tastbare, concrete tegenprestatie verlangd wordt.

  Het is verbijsterend! We hebben hier een organisatie van 30-40 man op mijn kosten….en werkelijk niemand (de organisatie inclusief!) weet wat ze nou eigenlijk concreet doen, voor een meerwaarde leveren, wat voor een KPI’s er zijn (als ze er al zijn) en of doelstellingen gehaald worden.

  Graag subiet de stekker eruit! Dit is je reinste flauwekul.

 4. Wouter

  @JdV
  “Binnen Sport Utrecht speelt een omvangrijke groep medewerkers, variërend van buurtsportcoaches, beweegmakelaars, (top)sportclubadviseurs en project-/communicatiemedewerkers een rol bij het behalen van alle ambitieuze doelstellingen.”

  Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit er 30 zijn die de werkgever ieder 100.000 per jaar kosten, en bruto 6500 euro per maand opstrijken. Dat is ruim 2x modaal.

  In Doetichem staat een fulltime HBO vacature open voor een coordinator van de buurtcoaches. Het maximale bruto inkomen is 3100 euro per maand. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat reguliere buurtcoaches in Utrecht ruim 2x zo veel verdienen.

 5. Isabelle

  Dit is de nieuwe benaming voor weer een Projectgroep Verborgen Werkloosheid.

  Daar kennen we er meer van in de stad Utrecht: City Marketing, Tramlijn naar de Uithof, Betaalbaar Wonen…Alles Umsonst!!

 6. Scherpschutter

  @Wouter 30/12/2020 – 11:51

  Of het nou 30, 50 of 100 medewerkers zijn, en of ze nou 40k, 70k of 100k de neus pakken: het doet er niet toe. Wat er altijd toe doet is: wat krijg je er voor terug? Wat is het rendement? En daar zit de hele treurigheid van het verhaal in. Ze lijken zelf niet eens te weten wat ze nou eigenlijk doen! Laat staan wat ze opleveren…

  Een sportschoolabonnementje kost ongeveer 30 Euro per maand. Dat is 360 Euro per jaar. Van die 4.000.000 had je dus ook 11.000(!) Utrechters een jaarabonnement op de sportschool kunnen geven, waarmee ook de sportscholen zelf geholpen zouden zijn in deze barre tijden. Lid worden van een voetbalclub: 200 Euro per jaar. Had je 20.000(!) nieuwe jaarleden kunnen opleveren voor sportverenigingen…Dat is 7.5% van de totale Utrechtse bevolking! Om rendabel te zijn moet deze organisatie dus nog veel beter presteren dan dit…Doen ze dit niet: wat is dan het punt?

  Ziet u? Het maakt geen moer uit wat dit personeel verdient. Tien Euro is nog teveel, want al die buurtsportcoaches en bewegingsmakelaars leveren geen ene fuck op….Het is een krankzinnige besteding van belastinggeld.

 7. JdV

  @Wouter: Oke, prima. Zijn het er 60 die voor 3 miljoen euro per jaar “werken” . En verder wat Scherpschutter zegt.

 8. Koel Hoofd

  Weer een nieuw subsidietrek model: advies/coaching geven over sport.
  Dat verdienmodel begint met roepen dat 33% te weinig of niet sport….
  (wat impliceert dat 33% ongezond is).
  Sinds wanneer is er voor de bevolking een minimum ingesteld aan sport? Want anders kan er niet worden beweert dat mensen te weinig sporten.

  Dat wel beweren komt neer op de eigen indivuele belevingswereld projecteren op de massa, en dan gaan roepen dat ze anders zijn.
  En dan vervolgens geld vragen aan de overheid om meer klonen van zichzelf te maken want dan kunnen ze samen gezellig over sport praten.

  Ik noem dat verborgen werkeloosheid van nutteloos hogeropgeleiden.
  Dankzij de NGO strategie van bullshitadviseur en nonsensecoach een vele malen hoger uurloon kunnen scoren dan de bijstand waar lageropgeleide mensen het mee moeten doen.

 9. Zuilen 030

  Welkom in de wondere wereld van de subsidie, als je bij de gemeente kijkt waar het meeste subsidiegeld aan opgaat zijn dat inderdaad personeelskosten, wordt dapper in stand gehouden, terwijl het stimuleren via de reguliere sportclubs veel effectiever en goedkoper kan, zoals hierboven al benoemd. Ook zal je moeten accepteren dat een deel van de bewoners niet gaan spoten al maak je het tien jaar gratis.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).