Aantal Utrechters dat zoekt naar een sociale huurwoning is toegenomen, terwijl verhuring is gedaald Aantal Utrechters dat zoekt naar een sociale huurwoning is toegenomen, terwijl verhuring is gedaald

Aantal Utrechters dat zoekt naar een sociale huurwoning is toegenomen, terwijl verhuring is gedaald

Aantal Utrechters dat zoekt naar een sociale huurwoning is toegenomen, terwijl verhuring is gedaald
Het aantal mensen dat in Utrecht op zoek is naar een sociale huurwoning is de afgelopen jaren sterk toegenomen, terwijl het aantal verhuringen in dezelfde periode is gedaald. De slaagkans voor het vinden van een sociale huurwoning lag in 2020 in de regio Utrecht dan ook op slechts 9 procent.

Het aantal mensen dat in Utrecht op zoek is naar een sociale huurwoning is de afgelopen jaren sterk toegenomen, terwijl het aantal verhuringen in dezelfde periode is gedaald. De slaagkans voor het vinden van een sociale huurwoning lag in 2020 in de regio Utrecht dan ook op slechts 9 procent.

Onderzoeksbureau RIGO heeft in opdracht van 16 Utrechtse gemeenten onderzoek gedaan naar de cijfers van WoningNet. Een aantal aanpassingen in het beleid, zoals het verschuiven van de inkomensgrens, was de aanleiding van de analyse. RIGO heeft gekeken naar de ontwikkelingen tussen 2014 en 2020.

Vraag

In die periode is de vraag naar sociale huurwoningen gegroeid. Het aantal actief woningzoekenden in de gemeente Utrecht is gestegen van 21.400 naar 33.400. In de regio steeg dit van 33.000 in 2014 naar 45.000 in 2020.

In diezelfde periode is het totaal aantal verhuringen gedaald. In de gemeente Utrecht daalde dat van 2.790 in 2014 naar 2.320 in 2020 en in de regio van 6.220 naar 5.351.

Slaagkans

De slaagkans voor het vinden en accepteren van sociale huurwoningen is ook gedaald. In 2020 heeft 9 procent van de actief woningzoekenden in de regio een huis gevonden. Cijfers over het aantal verhuringen in de gemeente Utrecht ontbreken in het rapport.

Het slagingspercentage is sinds 2014 ieder jaar kleiner geworden. Dat wordt vooral verklaard door de toename van het aantal actief woningzoekenden.

Ook de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn sinds 2014 gestegen. In 2020 was in de gemeente Utrecht de gemiddelde inschrijftijd bij een verhuring 10,3 jaar. In de regio lag dit op 10,2. De groei van de wachttijd vlakt volgens het rapport de laatste jaren echter wel af.

Loting

Tot slot wordt een deel van de sociale huurwoningen verloot. Dit betekent dat de inschrijfduur geen rol speelt. Het doel hiervan is om starters meer kans te geven. Er is volgens de gemeente afgesproken om meer gebruik te maken van een lotingssyteem, met een maximum van 20 procent van het woningaanbod.

In 2015 en 2016 werd in de gemeente Utrecht zo’n 5 à 6 procent van de sociale huurwoning verloot. In 2020 is dit aandeel gestegen naar 17 procent. Utrecht is hiermee koploper in de regio, waar het aantal verlootte sociale huurwoningen op 10 procent ligt.

31 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  6 jaar is maar een korte periode voor onderzoek naar een deel van de woningmarkt.
  Zeker omdat de financiele crisis in de 7 jaar daarvoor speelde en bepaalde sectoren hard heeft geraakt, en toen ze de overheid “pas je maar aan de markt” waar de vermaaksector nu wordt ondersteund.

  Maar 33 duizend zoekenden is grofweg 10% van de bevolking in Utrecht wat zoekt naar sociale huurwoning.
  Dat is dan alleeen in Utrecht…

  Als Nederland niet uitkijkt, dan krijgen we Amerikaanse toestanden met zoveel Nederlandse daklozen dat we er over gaan struikelen. Dat is mensonwaardig om dat de medemens aan te doen omdat milieu en klimaat zogenaamd belangrijker zijn.

 2. Kees

  De bevolking van NL groeit per jaar met de hoeveelheid van een stad als Delft. Hier ligt een groot deel van dit probleem.

 3. Lombokker

  @Kees

  Daar heeft u zeker een punt. Het beperken van immigratie ligt in deze woke tijden echter nogal gevoelig, en een normale discussie daarover lijkt helaas niet mogelijk.

  Persoonlijk hoop ik dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft in de komende onderhandelingen over een nieuw kabinet. Dat geeft de woningbouwverenigingen weer wat financiële armslag om meer te gaan bouwen.
  https://vng.nl/nieuws/helft-minder-sociale-huurwoningen-door-verhuurdersheffing

 4. Katja

  Dat krijg je als er alleen maar koopwoningen en vrije sector huizen bouwt. En @Kees, niet alleen hierom een broodnodige bevolkingsafname.

 5. Koel Hoofd

  @Kees
  Volgens “utrecht in cijfers” is de grootste bevolkingstoename tussen 2011 en 2021 op het conto van ‘overig niet-westers’ (ruim 15.000) en ‘overig westers’ (ruim 11.000), samen goed voor ruim 26.000 ‘nieuwkomers’.
  Een van de vele zegeningen van de EU en open grenzen.
  Daar valt niet tegenaan of tegenop te bouwen…slechts onder te lijden.

  Voor de goede orde, in diezelfde periode betrof het de aanwas van:
  Nederlandse achtergrond (een kleine 16.500) en
  Marokkaanse, Turkse en Suriname/Antillen achtergrond samen ruim 5.000.

 6. Michel

  Niet zo gek met een flinke daling in de afname van het aantal sociale huurwoningen.

 7. Lexus

  Het volkshuisvestingsdrama dat zich in Nederland afspeelt kent vele daders en uiteraard nog veel meer slachtoffers. Hoofddaders zijn de machthebbers van de zogeheten middenpartijen — VVD, CDA, D66 en PvdA — die met hun neoliberale opvattingen gedurende vele jaren deze noodsituatie hebben gecreëerd. Ik blijf het een raadsel vinden dat zo veel mensen op deze partijen blijven stemmen, omdat ze ook schuld dragen aan vele andere inmiddels nagenoeg onoplosbare problemen, zoals klimaat, onderwijs en zorg. Om verbetering te realiseren zijn omvangrijke deltaplannen nodig die mogelijk uitgevoerd moet worden door mensen die geen tonnen ranzige boter op hun hoofd hebben voor dit enorme wanbeleid. Vanmiddag pleitte oud-minister Veerman in Buitenhof voor een zakenkabinet. Misschien kan dat, samen met een opbouwend kritisch parlement en geen jaknikkers, een oplossing bieden. Anders zie ik het somber in voor ons land.

 8. Kadoendra

  Dat hoogopgeleiden migranten, expats, druk geven op de prijsontwikkeling in het hogere huur segment mag uitgesproken worden.

  Maar dat laaggeschoolde en ongeschoolde migranten druk geven op een groot gedeelte van het sociale systeem in Nederland mag niet gezegd worden.

 9. Lombokker

  Ik hoop dat de verhuurdersheffing die door het kabinet Rutte II is ingevoerd snel zal worden afgeschaft. Door deze heffing zijn veel woningcorporaties in de financiële problemen gekomen. Daardoor kunnen zij geen nieuwe woningen meer bouwen, en moeten zelfs een deel van hun woningvoorraad verkopen.
  Lachende derden zijn binnen- en buitenlandse investeerders die deze huizen opkopen, en in tegenstelling tot de woningcorporaties wél ieder jaar de maximale huurverhoging mogen doorvoeren.
  https://www.gelderlander.nl/arnhem/hoe-schatrijke-george-soros-miljoenen-verdiende-aan-een-arnhems-volksbuurtje-kwetsbare-mensen-zijn-de-pineut~a5247f3a/

 10. Bert

  Als ik me niet vergis, – als je de migrantie buiten beschouwing laat – neemt de bevolking zelfs af in Nederland.

  Er worden te weinig huizen gebouwd (dat komt op conto van totaal falende minister ollongren), de geldpersen worden steeds aangezet, waardoor iedereen met geld de huizenmarkt verder opblaast en natuurlijk de debiele wetgeving vanuit den haag die het alleen maar aanwakkert.

  Dat ze in Arnhem de woningen verkopen aan soros zonder voorwaarden of in Utrecht aan een arabische investeringsmaatschappij (wederom zonder voorwaarden) is de spreekwoordelijke kers op de taart.

 11. Scherpschutter

  Er bestaat niet zoiets als een sociale huurwoning. Sociale huurwoningen zijn schandalig asociaal. De enige sociale woning is een sociale KOOPWONING.

  Bouw aan de rand van de stad sobere woonkolossen met tienduizenden kleine basic appartementjes. Nul opsmuk. Nul klimaatgekte. Gewoon een simpel hok met deuren. Het is eenvoudig mogelijk om frisse kleine appartementjes te bouwen voor 45.000 tot 60.000 Euro. Zeker omdat de overheid de grond al in bezit heeft….Voor een arme betekent het kopen van een dergelijke woning een woonlast van 150 Euro tot 250 Euro per maand. Dit in plaats van de 600 tot 900 Euro die de armen-plunderende overheid nu rekent. Het betekent ook dat de armen bezit op kunnen gaan bouwen, in plaats van een miserabel bestaan leven door te hoge woonlasten. Ook kunnen de armen zich hiermee hedgen tegen inflatie (roof) door diezelfde overheid. Geef armen bezit…

  Als de overheid tegelijk haar vastgoed in de stad Utrecht zou verkopen is er een tweede en derde voordeel. Namelijk dat er duizenden woningen te koop komen in het luxere segment…en dat de opgebrachte verkoopprijzen in het bouwen van sobere koopappartmentjes gestoken kan worden. Hoe sociaal zou dat zijn? Dan kunnen de armen wellicht zelfs al kopen voor 20k….Zelfs bijstandtrekkers krijgen supereenvoudig een dergelijke hypotheek.

  U ziet: het kan werkelijk doodeenvoudig zijn om het woningmarktprobleem op te lossen. U ziet nu ook: de overheid heeft NUL interesse in sociale oplossingen en geeft NUL om armen. Het enige dat een links wil is armen tot aan de dood afhankelijk houden (makkelijk te kopen stemvee dat onder druk staat en wel een linkse Sinterklaas kan gebruiken) en compleet leegzuigen via schandalige huurconstructies met woekermarges.

  De overheid (met linkse opvattingen) is het probleem. Niet de oplossing. Geef armen een kans om iets op te bouwen. Geef armen sociale KOOPWONINGEN en daarmee bescherming tegen de parasitaire overheid die claimt haar beschermer te zijn. Sociale huurwoningen zijn werkelijk een monstrum in de huidige vorm. Het is een relikwie dat thuishoorde in de Sovjet Unie…Niet in het Nederland van de 21e eeuw.

  Hoog tijd voor een kapitalistische renaissance. Dit gaat niet meer. Deze overheid maakt Nederland kapot.

 12. Inez

  Volgens mij hebben woningbouwverenigingen veel te veel sociale huurwoningen verkocht, het zijn nu koopwoningen. Dat is een van de belangrijkste oorzaken. Vervolgens wordt er te weinig betaalbaars bijgebouwd. Er bestaan natuurlijk nog wel huurwoningen van particuliere verhuurders, die zijn blijkbaar niet in dit onderzoek opgenomen.

 13. Pee

  Minder uitheemse toegang verschaffen van ons land.
  Dat is de belangrijkste factor.

 14. JdV

  @ bert. Nou de oplossing is simpel. Je geeft het zelf al aan. Immigratie terug naar 0 en je bent er.

 15. Hans

  Wonen, een dak boven je hoofd – is los van alle luxe, frutsels en fratsen een doodeenvoudig mensenrecht in een beschaafde samenleving. Het gaat hier niet om keukeneilanden, carports en gestileerde tuinen. Maar om wonen als levensbehoefte. Daar ligt een taak voor onze overheid waar deze zelfde overheid als de donder werk van moet maken. En die overheid; dat zijn wij uiteindelijk zelf, met z’n allen.

 16. Wim Vreeswijk

  Vanwege het open grenzenverdrag van Schengen uit 1985 kunnen er ongelimiteerd mensen Nederland cq Utrecht binnen komen. Over dit verdrag is nimmer een discussie, referendum of volksraadpleging gehouden waardoor we nu met deze situatie zitten dat steeds meer mensen in Nederland èn Utrecht in veel gevallen meer dan 10 jaar op een sociale huurwoning moeten wachten.

 17. Wim Vreeswijk

  [email protected] Je stelt letterlijk en dan citeer ik ‘als je de migratie buiten beschouwing laat, neemt de bevolking zelfs af in Nederland’ (einde citaat) Voor een correcte informatie aan de DUIC-lezer dien je m.i. de migratie juist NIET buiten beschouwing te laten, want jaarlijks 100.000 per jaar erbij veroorzaakt alleen maar een veel te grote druk op de huizenmarkt waarvan de stijgende huur- en koopprijzen hiervan integraal het gevolg zijn.

 18. stadsie

  17%! verloten om schaarste te maskeren. Ik ben nieuwsgierig hoeveel woningen gaan naar de mensen die gewoon wachten. Denk dat 70% van de woningen naar ‘urgenten’ gaat.

 19. Realistisch

  Kees van Oosten heeft hier jaren geleden voor gewaarschuwd, de afbraak van sociale huurwoningen en het verkopen aan beleggingsfondsen.

 20. JdV

  @Hans: Ik kan me niet herinneren dat ergens in de wet of in een verdrag staat dat iedereen altijd recht heeft op een woning in Utrecht. Kun je aangeven waar dat precies staat? Want anders weet ik nog wel een sociale huurwoning voor je elders in NL om zodoende aan je genoemde “recht” te voldoen.

 21. Jos

  Lees in de Nieuwe Utrechtse Krant de artikelen van Cees Grimbergen, over de verkoop van huurwoningen door Mitros. Alles over het hoe het komt dat er de laatste jaren geen sociale huurwoningen meer te krijgen zijn. Echt niet door meer migratie en ‘asielzoekers’. Het zijn 6 artikelen maar beetje lastig te vinden, maar klik op deze link dan zie je ze allemaal behalve de eerste: https://denuk.nl/search/Mitros+en+de+verkoop+van+huurwoningen/

 22. Uuutje

  @ JdV

  Overal gaan de sociale huurwoningen qua wachttijd richting 10 jaar (of 10+ jaar).

  Loting-woningen zijn vaak complete bouwvallen, die jij mag opknappen op eigen kosten en waar de verhuurder uiteindelijk profijt van heeft (meer waard bij nieuwe huurder; leuk verdienmodelletje weer).

  Kunnen de directeurtjes van Mitros of Portaal weer meedoen met de echte vastgoedjongens in hun dikke Tesla’s (of iets soortgelijks) op de golfclub.

 23. Utrechter2

  @Jos: dank je wel voor de link. Voor de schermen is iedereen begaan met starters en woningzoekenden. Achter de schermen is bijna iedereen, zelfs een SP-wethouder toentertijd bezig om advocaatje te spelen voor woningcorporaties en (commerciële) beleggers.

  Maar bij is het EN EN: links en rechts geven elkaar de schuld om geen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ideologische keuzen (LINKS: klimaat en immigratie, RECHTS: marktwerking in een technisch zeer afwijkende markt met primaire levensbehoeften)

 24. Kadoendra

  @Jos 17/5/2021 – 9:03

  Het kabinet VVD & PvdA heeft met steun van de PVV de verhuurdersheffing ingevoerd, maar daar de woningcorporaties het geld voor deze nieuwe belasting niet hadden moesten ze sociale huurwoningen gaan verkopen.

  Een aantal jaren geleden bedroeg dit al een dikke 300.000 (driehonderd duizend!) sociale huurwoningen.
  Gelijktijdig hebben woningcorporaties ook minder nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen door de verhuurdersheffing.

  Als er minder sociale huurwoningen voorhanden zijn blijft de instroom van laaggeschoolde en ongeschoolde migranten ook natuurlijk een rol spelen.

  Politiek gezien zie ik de PvdA in de Tweede Kamer als de grote oorzaak van heel veel sociale ellende in Nederland want zij hebben jaren lang neo-liberaal beleid in de Tweede Kamer door dik en dun gesteund.

  Alle ellende met de kinderopvangtoeslag is hier ook de oorzaak van, wat weer terug te voeren is op de VVD visie dat de onderkant van de Nederlandse samenleving keihard aangepakt moet worden.

 25. JdV

  @Uuutje: Zoals vaker schrijft u weer bewust onjuiste teksten hier op DUIC.
  De wachttijd voor een sociale huurwoning in Den Helder is 2,1 jaar. Schagen? 2,2 jaar. Hollands Kroon? 2,3 jaar. Emmen ? 3 jaar en 5 maanden.
  Dan nog even een absolute topper. De gemeente Rijssen-Holten. 8 hele maanden wachtduur.
  Kortom, u kletst weer uit uw nek.
  U wilt graag voor weinig geld op een van de duurste plekken van het land (Utrecht) wonen. En snel. En dat andere mensen dat voor u betalen zodat u voor 450 euro lekker op een AAA+ locatie kunt wonen waar andere mensen die meer verdienen en belasting betalen het drievoudige moge neerleggen. Prima. Maar zeg dat dan gewoon. En kom niet met onjuiste huilie huilie verhalen.

 26. GeeWee

  Als ik in Utrecht rondloop hoor ik heel veel mensen Engels met elkaar spreken. Eerst alleen in het centrum, nu ook in de wijken. Vaak hoor ik dat dit non-native speakers zijn, ik kan alleen maar gissen naar hun afkomst, maar veelal lijken me dit internationale studenten en expats. Druk op de woningmarkt door statushouders is er ongetwijfeld ook, dat ontken ik niet. Wat mij wel steekt is dat expats in NL vijf jaar gebruik kunnen maken van een flinke belastingkorting. Dat lijkt me een stimuleringsmaatregel die de landelijke overheid heel snel moet afbouwen.
  Verder kan er ook overlegd worden met de UU of instroom van buitenlandse studenten beperkt kan worden. Ik snap dat velen graag in Utrecht willen studeren maar de huisvesting is er gewoonweg niet.

 27. Utrechter2

  @JdV: wil je dat mensen werken in of bij de Randstad en Brabant of wil je dat ze verhuizen en uitkering gaan trekken in Emmen, Rijssen en ander gemeenten waar de banendichtheid nogal laag is?

 28. Uuutje

  Ja joh, veel werk in die door u genoemde plekken……NOT….. Moet je alsnog 1,5 heen en 1,5 uur terug met waarschijnlijk de auto. Waarschijnlijk kom je als buitenstaander zonder werk in de regio en binding met de regio niet zo ver qua inschrijving, vermoed ik. Kan verkeren.

  Daarnaast betwijfel ik ernstig uw cijfers. Kom maar eens met bewijs. Wie roept, moet bewijzen.

 29. Kadoendra

  @JdV 17/5/2021 – 14:04

  U vergeet geheel dat er hoogstwaarschijnlijk minder banen in die steden/regio’s voorhanden zijn dan b.v in een stad als Utrecht.

 30. André

  Buitenlandse investeerders weten adat de Nederlandse woningmarkt bekend staat als markt van netjes betalende mensen, met waardevast vastgoed, weinig betalingsachterstanden.

  Met hulp van de gemeente (goedkeuren) en landelijke politiek blijft het probleem van te weinig betaalbare woningen bestaan. Zie ook het artikel in het NRC: Je bent een sukkel als je geen huis koopt van HAns de Geus die uitlegt waarom woningen duur blijven en meer bouwen niet helpt.

  Goede achtergrondjournalistiek over de verkoop van huurwoningen van Mitros in Utrecht vind je bij http://www.denuk.nl
  https://denuk.nl/verkoop-huurwoningen-aan-belegger-van-mourik-escaleert-toezichthouder-op-mitros-verdwaalt-eigen-procedure/

 31. Vincent Rondwijk

  Ik merk ook dat er overal meer woningzoekenden bij zijn gekomen. In grote steden is het daardoor lastig geworden om een woning te vinden. Ik ben benieuwd of er in de toekomst meer sociale huurwoningen bij gaan komen. https://www.woongroepmarenland.nl/over-woongroep-marenland/over-woongroep-marenland/groningen/

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).