Bewoners Hoograven zijn na 12 jaar klaar met nieuwbouwproject Rijnhuizenlaan | De Utrechtse Internet Courant Bewoners Hoograven zijn na 12 jaar klaar met nieuwbouwproject Rijnhuizenlaan | De Utrechtse Internet Courant

Bewoners Hoograven zijn na 12 jaar klaar met nieuwbouwproject Rijnhuizenlaan

Bewoners Hoograven zijn na 12 jaar klaar met nieuwbouwproject Rijnhuizenlaan
Het nieuwbouwproject voor een groot gezondheidscentrum aan de Rijnhuizenlaan waar al 12 jaar sprake van is, maar waar nog steeds geen duidelijkheid over bestaat, bezorgt omwonenden kopzorgen. Niemand in de wijk zou op de komst van het centrum zitten te wachten.

Het nieuwbouwproject voor een groot gezondheidscentrum aan de Rijnhuizenlaan waar al 12 jaar sprake van is, maar waar nog steeds geen duidelijkheid over bestaat, bezorgt omwonenden kopzorgen. Niemand in de wijk zou op de komst van het centrum zitten te wachten.

“Er is bewoners hier nog nooit wat gevraagd,” vertelt Adriaan van Doorn, planoloog en één van de bewoners die zich verzet tegen de komst van de nieuwbouw naast de St. Jan de Doperschool. “De deadline voor de ontwikkelaars om tot een concreet plan te komen wordt steeds maar uitgesteld. Ik begreep dat het nu zelfs naar 1 juni 2016 is verplaatst.”

In het gezondheidscentrum moeten verschillende diensten samenkomen zoals een huisarts, een fysiotherapeut, een apotheker en een logopedist. De gemeente, eigenaar van de grond, acht dit nodig omdat de huidige voorzieningen in de wijk in verouderde panden zitten en omdat er op deze manier ‘een geïntegreerd gezondheidscentrum kan komen met samenwerking tussen zorg, welzijn en preventiepartijen’.

Andere locaties zoals leegstaande panden in de wijk voldoen niet aan de wensen van de partijen die willen investeren in het centrum. De bewoners zitten er inmiddels aan te denken om desnoods zelf het stuk grond van de gemeente te kopen. “Wij als bewoners hebben het gebied nu verbouwd tot een paar sportvelden voor de school en dit willen wij eigenlijk ook zo houden. De gemeente kan wel zeggen dat er veel behoefte is aan een groot gezondheidscentrum, maar op de enige informatieavond die er is geweest zeiden zelfs de ouderen uit de wijk dat die 100 meter lopen vanaf de huisarts naar de apotheek geen probleem is,” aldus Van Doorn.

Twijfels over haalbaarheid

Ook raadslid Bülent Isik van de PvdA is benieuwd naar wat de plannen zijn voor het gebied. Hij stelde afgelopen donderdag raadsvragen aan de wethouder. “Ik wil weten wat de planning is. Wij hebben nog steeds geen plan gezien, terwijl dit er 1 januari 2015 al had moeten zijn. Twee jaar geleden is Portaal uit het project gestapt en het lijkt mij dat dit ten koste gaat van de financiële haalbaarheid van de plannen. Ik heb daarom aan de wethouder gevraagd of hij de gemeenteraad zo snel mogelijk kan informeren over de stand van zaken rond het project. We staan achter het project maar dan moet er wel duidelijkheid zijn, de bewonersinitiatieven verdienen ook een kans.”

‘Gaat nu wel goed komen’

Een oud toekomstbeeld voor het project aan de Rijnhuizenlaan
Een oud toekomstbeeld voor het project aan de Rijnhuizenlaan

De gemeente noemt de ontstane situatie die door alle vertragingen is ontstaan vervelend, maar heeft er vertrouwen in dat het dit keer wel goedkomt. “Het is niet zo dat het complete speelterrein verdwijnt, het wordt anders ingericht,” zegt woordvoerder Jacqueline Rabius. “Het gezondheidscentrum is er straks voor iedereen in de wijk.”

Rabius reageert op de onduidelijkheid die is ontstaan over de datum waarop verschillende plannen rond het project ingeleverd moeten worden. “De initiatiefnemers hebben tot 1 januari 2015 de tijd gekregen om een financieel haalbaar plan in te dienen. Dit zogeheten ontwikkelingsplan is in december 2014 ingediend. Wethouder Kees Geldof heeft vervolgens kenbaar gemaakt dat de gemeente de grond reserveert voor het project op basis van het ontwikkelingsplan en dat de initiatiefnemers uiterlijk juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten indienen.”

Een ander kritiekpunt vanuit de bewoners is de verkeersdruk die lijkt toe te nemen door de ontwikkeling. “Het verkeer rond de naastgelegen school is al druk en met een gezondheidscentrum wordt dit alleen nog maar erger,” zegt Van Doorn. Hierop zegt Rabius dat de verkeers- en parkeerdruk gemonitord gaat worden en er indien nodig maatregelen genomen gaan worden.

Sporten gezonder dan gezondheidscentrum

Van Doorn: “Er staat al veel leeg in de wijk. Nu weer verschillende instanties laten verhuizen naar een nieuw gebouw, zorgt alleen maar voor meer leegstand en dat is niet goed voor de buurt. Daarnaast: veel kinderen op de school zijn te dik; overgewicht bij kinderen is een serieus probleem in de wijk. Buiten spelen en sporten is de manier om hier wat tegen te doen. Als je de wijk gezonder wil krijgen, zorg dan voor voldoende sport- en speelmogelijkheden, zo denken wij. Met het gezondheidscentrum lijkt het alsof je bijdraagt aan de gezondheid van de buurt, maar het tegendeel is het geval.”

Rabius laat namens de gemeente weten alvast een tussenstand te kunnen geven wat betreft de haalbaarheid en planning van het project. “Kort voor de zomervakantie heeft de Stichting Gezondheidscentrum Utrecht aangegeven niet langer in het project te participeren. De overgebleven partijen zetten de planontwikkeling voort. Zij hebben contact met nieuwe aanvullende gegadigden, huisartsen in dit geval. Deze ontwikkelingen hebben tot circa zes maanden vertraging geleid. De initiatiefnemers bereiden een informatieavond voor de buurt voor. Een datum hiervoor is nog niet bekend.”

Naar verwachting start de bouw begin 2017. Het terrein wordt in de loop van 2016 verder bouwrijp gemaakt.

1 Reactie

Reageren
  1. R

    Wat zoals altijd mist is een integrale visie mbt het ontwikkelen van zo’n wijk. Prima om een nieuw gezondheidscentrum te willen. Alle voorzieningen in een enkel pand heeft zeker zo zijn voordelen. Echter, als de prioriteiten bij de inwoners anders liggen (sportveld t.a.v. te dikke kinderen) dan dient men daar rekening mee te houden.

    Belangrijker nog: er is al veel leegstand. Wat gaat er met die gebouwen gebeuren? Vastgoedeigenaren weigeren vaak in te zien dat hun object waardeloos is geworden. De gemeente weigert vervolgens vaak om zo’n waardevrij object om te bouwen tot dat door de buurt zo gewenste sportveldje. Sannering van toekomstloze bebouwing icm bouw van het gezondheidscentrum zou de grootste boost aan deze wijk geven. Grote vraag is: wie gaat die sanering betalen? De op winst beluste ontwikkelaar van het gezonheidscentrum? De vastgoedeigenaren van de toekomstloze leegstaande bebouwing? De gemeente? Of de bebowoners: sportveld weg, meer leegstand = verpaupering wijk?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).