Bouw van 54 sociale huurwoningen aan Johan Wagenaarkade stap dichterbij Bouw van 54 sociale huurwoningen aan Johan Wagenaarkade stap dichterbij

Bouw van 54 sociale huurwoningen aan Johan Wagenaarkade stap dichterbij

Bouw van 54 sociale huurwoningen aan Johan Wagenaarkade stap dichterbij
Een deel van de Johan Wagenaarkade in Oog in Al. Foto: Bas van Setten
De bouw van de drie woonblokken met in totaal 54 sociale huurwoningen aan de Johan Wagenaarkade in Utrecht is weer een stapje dichterbij. De gemeente heeft het plan verder uitgewerkt en de bouwenvelop vastgesteld.

De bouw van de drie woonblokken met in totaal 54 sociale huurwoningen aan de Johan Wagenaarkade in Utrecht is weer een stapje dichterbij. De gemeente heeft het plan verder uitgewerkt en de bouwenvelop vastgesteld.

In 2018 was al bekend dat er een plan lag om drie bouwblokken – aan de Johan Wagenaarkade 1 tot en met 10 – met twintig duplexwoningen te vervangen door drie bouwblokken met 54 sociale huurwoningen. Deze woningen liggen aan het Amsterdam-Rijnkanaal in de Utrechtse wijk Oog in Al. De afgelopen tijd is het bouwplan verder uitgewerkt.

Balans

De gemeente zegt het belangrijk te vinden om in dit deel van de stad sociale huurwoningen te bouwen. “De wijk West kent een relatief hoog aandeel koopwoningen en een laag aandeel sociale huur. Het plan voegt 34 sociale huurwoningen toe aan de stedelijke voorraad sociale huurwoningen en zorgt daarmee voor meer balans.”

Om op een verantwoorde manier op deze plek te verdichten wil de gemeente de nieuwe blokken dichter bij het kanaal bouwen. Dat kan alleen als een deel van de rijbaan van de Johan Wagenaarkade wordt opgeheven.

“Hierdoor komen de gebouwen in het park te staan, wordt meer groen gerealiseerd en wordt aangesloten op het Rondje Stadseiland”, is te lezen in een brief aan de raad.

Knip

Met het opheffen van een deel van de rijbaan moet ook de zogenoemde verkeerscirculatie in de wijk worden aangepast. Zo zou een knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug ervoor moeten zorgen dat de wijken goed bereikbaar en leefbaar blijven.

“Door de aangepaste verkeerscirculatie is in beide buurten alleen nog sprake van bestemmingsverkeer, wordt de Johan Wagenaarkade minder intensief gebruikt en wordt verkeer zo snel mogelijk naar de wijkontsluitingswegen geleid”, aldus de gemeente Utrecht.

Drukker

Vanwege die knip zou het wel drukker worden op de Catharina van Renneslaan. Nu zijn er volgens de gemeente zo’n 250 vervoersbewegingen per dag en als de plannen worden doorgezet stijgt dit naar ongeveer 600 bewegingen.

Ondanks de stijging van 350 verkeersbewegingen per etmaal, blijft het onder de norm voor woonstraten. Die ligt namelijk op 1.000 bewegingen per dag. “In Oog in Al zijn veel vergelijkbare straten met dezelfde intensiteit, zonder dat dit verkeersonveilig is.”

Bewoners

Bewoners zijn volgens de gemeente betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Halverwege het proces konden zij op het concept reageren en daar is ook gebruik van gemaakt. “Naar aanleiding daarvan is het voorstel voor de verkeerscirculatie aangepast.”

De volgende fase is het opstellen van het bestemmingsplan. Dat wordt volgens de gemeente de komende maanden gedaan. Waarschijnlijk kan de raad zich medio 2021 buigen over het bestemmingsplan.

25 Reacties

Reageren
 1. Hans

  Sociale huurwoningen. Daar kunnen we er niet genoeg van hebben. Want iedereen verdient / heeft nodig – een fatsoenlijk dak boven zijn of haar hoofd.

 2. Koel Hoofd

  Hoe kan de wereld toch veranderen.
  Die duplexwoningen van toen zouden nu (na renovatie) luxe appartementen worden genoemd want ook de concepten ‘benedenwoning/bovenwoning’ beginnen hun verkoopwaarde te verliezen..
  Helaas, ze gaan kennelijk tegen de vlakte zodat er meer mensen op dezelfde plek kunnen wonen.

  Hopelijk bouwen ze er iets leuks voor terug? Dat heeft die plek echt wel verdiend.
  Utrecht heeft al genoeg te lijden gehad van stijlloze architecten en gemeentebestuur met wansmaak wat voor een dubbeltje op de eerste rij zittend het onderste uit de duurzamegeitenmelkkan wil halen.

 3. Jacques

  Jammer dat er een foto van de D Schippers brug gebruikt is. Het gaat om de Wagenaarkade 1-10!?

 4. Scherpschutter

  Absurd. Sociale huurwoningen behoren sobere blokflats te zijn waar mensen die het minder goed hebben gebruik kunnen maken van een basale voorziening: een dak boven het hoofd. Sociale huurwoningen zijn een gunst van de belastingbetaler.

  Wat een sociale huurwoning niet behoort te zijn is een rijtjeshuis op extreem schaarse grond op een dergelijke locatie aan het water. Gesubsidieerde onmodige luxe op kosten van derden, die iedere prikkel bij een huurder wegneemt om de positie in het leven te beteren.

  Dit deugt niet.

 5. Ahrend

  Het is onacceptabel, dat bewoners en omwonenden niet gekend zijn en dus geen invloed hebben gehad in de Mitros beslissing 20 naoorlogse duplexwoningen te slopen.
  Woningen met een grote cultuurhistorische waarde, als onderdeel van de bekende z.g Berlage driehoek. De twee andere zijden van deze driehoek zijn wel gerenoveerd.
  Sloop is door Mitros op eigen houtje dictatoriaal verordineerd en denkt daar nu hoogbouw voor terug te brengen, niet passend bij dit deel van de Johan Wagenaarkade
  Bovendien sluit hoogbouw de kade af waardoor de infrastructuur moet worden aangepast en het gehele project budgettair vragen oproept.
  De duplexwoningen kunnen op verantwoorde wijze veel efficiënter, met de huidige, interessante architectonisch uitstraling, worden omgezet in 10 mooie hedendaagse appartementen.

  Twee werkgroepen, een tegen sloop van de woningen en een tegen afsluiting van de JWK, ageren reeds lang tegen deze desastreuze plannen van Mitros.

  Gemeente(bestuur) let op uw ‘saeck’ en laat het niet gebeuren!!!

 6. Erwin

  Zonde van die mooie woningen! Voeg de beneden- en bovenwoningen samen, knap ze op en gooi ze in de verkoop. Van de opbrengst kun je nieuwbouw laten neerzetten.

 7. WV

  Dank Ahrend, ik vermoedde het al maar las het niet in het artikel. Ook hier duwt de gemeente dus weer een infrastructurele ingreep door de strot van de inwoners. Tegen hun wil. Maar ja, ze zijn erbij betrokken hè, lees ik..

 8. Kadoendra

  @Scherpschutter

  “Absurd. Sociale huurwoningen behoren sobere blokflats te zijn waar mensen die het minder goed hebben gebruik kunnen maken van een basale voorziening: een dak boven het hoofd.”

  En de enorme stijging van de criminaliteit vergeet u nu even te vermelden!

 9. Scherpschutter

  @Kadoendra 10/2/2021 – 10:40

  Huh? Mensen worden volgens vanzelf crimineel als ze niet in een gesubsidieerd luxe huis aan het water wonen, maar in een sober en functioneel huis wonen? Begrijp ik nou goed dat dit is wat u probeert te zeggen?

 10. Nina

  De gebouwen komen in het park, maar er komt meer groen. Ehm…..

 11. Ed.

  De film van Ome Willem https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/film-en-geluid?mivast=39&mizig=317&miadt=39&miaet=14&micode=AV_HUA&minr=37794257&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=Schulte&miview=ff

 12. Hadjememaar

  Ha ha ha, volgens Scherpschutter hebben mensen die volgens hem niet goed voor zichzelf kunnen zorgen alleen recht op bed, bad en brood! In sociale huurwoningen wonen ook genoeg hardwerkende mensen met een full-time job, die nauwelijks rond kunnen komen van hun minimum loon.

  Als ik de redenatie van Scherpschutter volg hebben mensen die “niet goed voor zichzelf kunnen zorgen” geen recht op door “hem” betaalde voorzieningen en is er voor die mensen geen plaats in onze maatschappij. Is de volgende stap is om die mensen te bestempelen als Untermenschen en ze te deporteren naar een warm land? Dan wil ik niet wonen in het land van Scherpschutter.

 13. Kadoendra

  @Scherpschutter

  Uw plan om de minderbedeelden in getto’s te plaatsen zal alleen maar tot een enorme stijging van de criminaliteit leiden.

  Criminaliteit kost de samenleving enorm veel geld en levert de samenleving echt helemaal niets op.
  Terwijl sociale woningbouw de samenleving wel iets oplevert.

 14. J.Figee

  Het is een mooi plan om daar sociale huurwoningen te bouwen en mensen een mooi uitzicht te gunnen. Het is fijn dat mensen op hun mens -zijn beoordeeld worden bij de toewijzing door Mitros en niet op hun financiële positie.

 15. Scherpschutter

  @Hadjememaar 10/2/2021 – 12:11

  “Ha ha ha, volgens Scherpschutter hebben mensen die volgens hem niet goed voor zichzelf kunnen zorgen alleen recht op bed, bad en brood!”

  Ha ha ha, ook Hadjemaar weet overduidelijk niet wat een ‘recht’ is en verwart een privilege van staatswege en plicht van staatswege volkomen met een recht. Er bestaat niet zoiets als een ‘recht’ op bed, bad en brood (who is to provide for it?). Tenzij je ervoor betaald hebt natuurlijk…En dat is nu net het punt. Er bestaat niet zoiets als een ‘recht’ op andermans bezittingen.

  “In sociale huurwoningen wonen ook genoeg hardwerkende mensen met een full-time job, die nauwelijks rond kunnen komen van hun minimum loon.”

  Dat lijkt me nauwelijks een argument om deze mensen dan maar in luxe woningen aan het water onder te brengen op kosten van derden…

  “Als ik de redenatie van Scherpschutter volg hebben mensen die “niet goed voor zichzelf kunnen zorgen” geen recht op door “hem” betaalde voorzieningen en is er voor die mensen geen plaats in onze maatschappij.”

  Niemand heeft ‘recht’ op het geld van een ander (contradictio in terminis), of ze nu goed voor zichzelf kunnen zorgen of niet staat daar los van. Zulks een ‘recht’ op het geld van een ander is natuurlijk per definitie geen recht, maar een privilege voor de ontvanger en bovenal een (ongevraagde) plicht voor de betaler. De plicht om uw geld af te staan aan een overheid zodat de overheid uw geld kan weggeven op arbitraire gronden…Ontwar die knoop tussen uw oren. Ik heb het hier al zo vaak gezegd en zeg het nu ook tegen u: leert ook u nu eens wat het verschil tussen een recht, plicht en privilege is.

  “Is de volgende stap is om die mensen te bestempelen als Untermenschen en ze te deporteren naar een warm land? Dan wil ik niet wonen in het land van Scherpschutter.”

  Is Hadjemaar misschien van plan om de minder bedeelden te bombarderen (verheffen van het proletariaat heet het naar goed socialistisch gebruik geloof ik) tot Ubermensch om ze ook te voorzien van gratis Lamborghini’s, Louboutins en 80-inch flatscreens…om de reden dat ze minderbedeeld zijn? Je zou maar in Hadjemaar’s land wonen….als gedwongen plicht-dragend betaler.

 16. Scherpschutter

  @Kadoendra

  Wat u dus werkelijk zegt (maar niet durft uit te spreken): mensen worden automatisch crimineel als ze niet in gesubsidieerde rijtjeshuizen aan het water wonen, maar in een sobere flat…

  Die opvatting grenst in mijn beleving aan totale krankzinnigheid.

 17. Pauline

  Inderdaad is er overleg geweest met de bewoners. Maar de gemeente negeert de vele bezwaren en duwt het plan door. Ze hebben in deze fase geen zin het plan te wijzigen. Ze willen niet kijken naar andere opties waarbij de weg behouden blijft en de verkeerscirculatie beter is voor heel Halve Maan Zuid en Halve Maan Noord. Liever speelt ze bewoners met verschillende belangen tegen elkaar uit. Ik denk niet dat ze ooit bereid zijn geweest het plan aan te passen. Overleg met de buurt is een wassen neus!

 18. Michiel

  Er is overleg met de buurt geweest, maar er is niet echt geluisterd naar de bezwaren van de buurt. Als inwoner krijg je de indruk dat de gemeente alleen voor de vorm vraagt wat de buurtbewoners ervan vinden.

 19. Koel Hoofd

  Bedankt @Arend,
  Ik had al zo’n vermoeden.
  Onze gemeente heeft helaas een hele lange traditie van vooral niet op de ‘saek’ te letten en daar achteraf hele grote spijt van te krijgen.
  Maar dan zijn de verantwoordelijke idioten van toen al lang gevlogen………

  Elke stad krijgt het bestuur wat het verdiend, wat zegt dat over ons inwoners?

 20. Barend

  Een nieuwe stap in de creatie van een dystopische infrastructuur in Utrecht. De focus ligt niet langer alleen op het knippen van doorgang TUSSEN de wijken. Ook de doorgang BINNEN de wijken moet er nu kennelijk aan geloven.

 21. Ja hoor

  Ik vraag me af waarom mensen die moeten leven van onzekeren contracten altijd de dupe zijn van welke crisis dan ook nog eens wegzet moeten worden als profiteurs simpelweg omdat zij in een sociaal huurwoning wonen.

  Mischien zou scherpschutter er voor kunnen zorgen dat miljoenen mensen beter betaald gaan worden en betere contracten komen. Dat er ook echt uitzicht komt voor betere woning.

  Als je meer dan 10/20 jaar moet leven van minimum loon en er geen uitzicht is op meer. Waarom zouden deze mensen dan ook nog eens in een sovjet blok moeten gaan wonen. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning. Het is echt niet zo dat iedereen er om staat te springen om in een sociale huurwoning te wonen voor de rest van hun leven.

  Als scherpschutter er zo op zijn geld zit. Waarom ga je dan niet in Amerika wonen. Kan je geld je eigen zal steken en lekker je neus ophalen voor de rest.

 22. Scherpschutter

  Ja hoor

  Misschien zouden die mensen zelf eens moeten kijken naar wat ze kunnen doen om meer betaalt te krijgen en betere contracten te krijgen. Een werkgever zou wel gek zijn om uitstekend personeel niet uitstekend te belonen natuurlijk.

  Hou op met de hand ophouden bij anderen, het arme slachtoffer te spelen en ga aan de slag zou ik zeggen. Ik betaal niet voor uw gemakken en luxe.

 23. trol

  Scherpschutter…je vergeet nog één ding. Ik zou wel eens een dankjewel willen van bijvoorbeeld sociale woning bewoners, maar ook van allerlei andere personen die geld krijgen in uitkering, dan wel subsidievorm. Het besef dat het geld ergens vandaan moet komen is volstrekt zoek. Ik probeer dat wel eens uit te leggen. Een waar bemoei je je mee, of ik heb er recht op, is dan het meest voorkomende antwoord.

 24. Scherpschutter

  @Trol

  Dat sentiment kan ik me wel voorstellen. Persoonlijk hoef ik geen bedankje, maar wens ik simpelweg niet langer te betalen voor de luxe van amdeten. Bovendien heb ik het beste voor met mindergestelden. Ik kan gewoon niet langer aanzien hoe de armen door de overheid genaaid worden in dit land. Ik zal u een geheimpje verklappen.

  De armen in Nederland worden werkelijk compleet leeggezogen door de overheid en corporaties in de ‘sociale’ huurwoningen. Dat is Het Grote Geheim dat de overheid noch vermogenden u eigenlijk willen vertellen…

  De overheid houdt de armsten super-arm door ze te dwingen een overgeprijsde sociale huurwoning van ze te huren, die de overheid als grondbezitter spotgoed bouwt en vaak zelfs gratis verkrijgt door vastgoedontwikkelaars af te persen. => Bouw gratis ook sociaal voor ons bij in dit project…of geen vergunning. Sociale huurwoningen zijn een gigantische cashcow voor de Staat!

  En zo draagt een gemiddelde armoedzaaier argeloos zo 600 Euro per maand af zonder ooit een cent bezit op te bouwen en bouwt een corporatie gratis een enorme passieve cash flow op die jaarlijks groeit en groeit…Man, als de armen van Nederland toch eens zouden begrijpen hoe ze door de overheid genaaid worden in dit land!

  Stel je een vrije woningmarkt voor waar basic en sobere appartementjes gebouwd kunnen worden voor 60k (kan makkelijk zonder absurd dure overheidsgrond en overheidsregulering) en vervolgens dat die arme drommels niet tot de dood 7200 Euro per jaar (600 per maand) aan een overheidscorporatie hoeven te betalen per jaar voor de ‘sociale’ huurwoning. Zelfs de armste drommel krijgt een dergelijke hypotheek en lost dit bedrag makkelijk in 10 jaar af…De arme drommel heeft dan ineens een asset! Hij of zij kan de woning verhuren en er geld mee verdienen. Of er gratis in blijven wonen en zo geld overhouden. Om te investeren bijvoorbeeld. In een tweede woning erbij…

  In plaats van een overheid die vaak tot de dood 7200 Euro per jaar rooft van de armsten die geen alternatieve keuze hebben (in 30 jaar betalen deze sloebers meer dan 210.000 Euro voor hun afgeragde krot), wordt die 600 Euro per maand omgezet in aflossing en dus bezit.

  Maar dan het heet dat u en ik de hartvochtige kapitalistische klootzakken in dit land zijn, sociaal als wij zijn in het beste voorhebben met de armeren in dit land, in onze afschuw van de grootste en meest hondsbrutale huisjesmelker van Nederland: de overheid. Die met sociale huurwoningen op AAA locaties zeer waardevolle assets opbouwt tegen belachelijk lage prijzen…en de uitgemergelde huurder vervolgens tot de dood financieel compleet leegzuigt. Maar het gaat links om “eerlijk verdelen” hoor! Heus….

 25. Joanneke

  In het artikel staat dat volgens de gemeente ‘bewoners betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de plannen’. Dit klopt maar ten dele. Voor een deel van Halve Maan-Zuid m.n. de Catharina van Renneslaan pakken de maatregelen slecht uit. Er was wisselgeld ingebouwd in het oorspronkelijke verkeersplan: een onmogelijke verkeerssituatie werd daarin voorgesteld. Die kon mooi van het verkeersplan worden afgehaald. Inspraak geregeld en nu kunnen ze zeggen: “Naar aanleiding daarvan is het voorstel voor de verkeerscirculatie aangepast.”
  Dat het verkeersplan voor een deel van Halve Maan-Zuid heel slecht uitpakt en er nog maar 1 uitgang uit de wijk overblijft, maakt de gemeente blijkbaar niet uit. Er wordt niet echt geluisterd. De gemeente had ook twee uitgangen uit de wijk kunnen handhaven. Bewoners hebben daar een oplossing voor aangedragen, met 2 uitritten de wijk uit. En deze 2e uitrit is met een paar richtingsveranderingen ook te realiseren. Maar de gemeente wil het plan niet meer veranderen. Ze zijn de wijk immers al een keer tegemoetgekomen. Wat je landelijk ziet, gebeurt ook lokaal: er wordt niet echt naar de bewoners geluisterd.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).