Geen sociale woningen in woonhaven Merwedekanaal | De Utrechtse Internet Courant Geen sociale woningen in woonhaven Merwedekanaal | De Utrechtse Internet Courant

Geen sociale woningen in woonhaven Merwedekanaal

Geen sociale woningen in woonhaven Merwedekanaal
De plannen voor een binnenhaven langs het Merwedekanaal
Er komen geen sociale woningen in de toekomstige woonhaven aan de Kanaalweg en het Merwedekanaal. Dat heeft het Utrechts college laten weten naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad. 

Er komen geen sociale woningen in de toekomstige woonhaven aan de Kanaalweg en het Merwedekanaal. Dat heeft het Utrechts college laten weten naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad. 

Het Merwedekanaal krijgt een nieuwe haven met daaromheen 167 woningen en horeca. Er moeten verschillende typen huizen komen; woon-werk units, starters appartementen, één-kamerflats, 3-4 kamer appartementen, lofts, luxe toren appartementen, penthouse flats en luxe haven appartementen. In totaal moet er plek komen voor 350 bewoners.

Het toevoegen van sociale woningen aan het plan zou twee jaar vertraging gaan opleveren. En dat acht het college niet wenselijk gezien de grote druk op de Utrechtse woningmarkt.

Privéhaven

Ook laat het college weten dat de haven een privéhaven wordt, waarvan uitsluitend de bewoners van de omliggende woningen gebruik kunnen maken. “Daarnaast zal ook in de gebruiksregels van het bestemmingsplan opgenomen worden dat de haven uitsluitend gebruikt mag worden door bewoners”, aldus het college.

Gekoppelde berichten

37 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Uitstekend. Het zou ook een beetje te zot voor woorden zijn om op een dergelijk aantrekkelijke locatie sociale huurwoningen te bouwen. Sociale huurwoningen worden gebouwd van belastinggeld voor hen die zonder subsidie zeer moeilijk aan woonruimte zouden komen. In die hoedanigheid zouden sociale huurwoningen dan ook vooral een sober karakter moeten hebben en daar past wat mij betreft dan ook alleen een sobere b- of c-locatie (de buitenrand van een stad) bij.

  Op kosten van een ander wonen op een a-locatie is niet alleen moreel onverdedigbaar, maar ontneemt ook de prikkel om meer inspanning te leveren om uiteindelijk op eigen kracht mooier te kunnen wonen. Goede beslissing dus, al had dit in de eerste plaats eigenlijk al nooit van zijn leven een discussiepunt moeten zijn.

 2. Henk

  Het toevoegen van sociale woningen aan het plan zou twee jaar vertraging gaan opleveren…..dat wil DUIC vast wel even uitzoeken.

 3. Berry

  Dan hoeft het hele project niet door te gaan als er ergens behoefte aan is dan is dat sociale huurwoningen.

 4. Anna

  Tijdens het stadspodiumgesprek gaven diverse partijen aan dat ze zich zullen inzetten voor meer sociale huurwoningen. Weer een mooi voorbeeld van veel bla, bla en weinig daadkracht. Want wat is er op tegen om er alsnog sociale huurwoningen bij op te nemen. Er kunnen zeker al mensen wonen zonder dat alles klip en klaar is.

 5. Jelle

  Prima plan. kunnen mensen nu in een sociale woning zitten, daarnaartoe verhuizen en komen er dus netto sociale woningen bij. En inderdaad: nu doorpakken, want er zijn nu huizen nodig.

 6. Jeroen

  Wat een bull. Woningen omzetten naar sociaal is een papieren administartieve handeling.

  Hier heeft men te maken met een bestuur dat andere plannen heeft, maar dit verhuld met newspeak.

  Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare vrije sector woningen en juist niet aan dure vrije sector woningen.

  Een bestuur is er om zaken in goede banen te leiden en hier is men bezig met EN moedwillige gentrification EN het voortrekken en bevoordelen van een particuleiere projectontwikkelaar. Men zit gewoon niet te wachten op de wat minder daadkrachtige mensen., zie de jachthaven. Hoezo vooroordelen trouwens; net of minder daadkrachtige mensen per definitie paupers zijn en voor sociale overlast gaan zorgen? Dat is met goede regelgeving en handhavingsbeleid makkelijk te voorkomen.

  En natuurlijk worden hier ook weer reacties geplaatst van mensen die hun eigen geschiedenis niet kennen. Niet weten waarom er ooit sociale woningbouw ontstaan is en waarom er regulering van de markt is ontstaan. Mensen die Wibaut niet kennen of bijvoorbeeld een situatie zoals in New York in de 19e eeuw niet kennen, of zoals die in de hele wereld bestond. Regulering van de markt is er gekomen om de toen bestaande Wild West praktijken van de markt tegen te gaan. Daar had een stad namelijk geen enkel belang bij. In New York woonde in de 19e eeuw bijna zeventig procent van de mensen in giga woonkazernes waar kamertjes bewoond werden door 3 a 4 mensen, zomdar sanitair, waar ze uiteraard aan de schimmige vastgoedwereld, die opereerde als de maffia, een fors bedrag voor moesten neertellen. New York is toen streng gaan reguleren en ziedaar de oplbloei van die stad. UIteraard later weer deels ongedaan gemaakt doo rpolicitic die weer alleen hulde metd evastgoedwereld en projectontwikkelaars, maar goed.

  Zonder regulering hebben vastgoedcowboys het voor het zeggen, wordt dus het aangezicht van de stad verpest door geen rekening meer te houden met het algemeen belang en worden sociale structuren verpest. Sociale structuren waar de happy few geen belang aan hecten, maar die wel vernietiegdn kunnen zijn voor het leven in een stad, waar de rest gewoon leeft. Een wereld waarin het recht van de vuilste en smerigste geldt is geen wereld waar ik en de meerderheid van de mens zich prettig in voelt.

  Grappig trouwens dat er door enkelingen weer het belastinggeld-/ subsidie-argument aangehaald wordt, terwijl waarschijnlijk de particuliere investeerder achter dit plan voor een groot deel draait op rijkssubsidie, aangezien het oevergrote merendeel van de subisidies in Nederland naar het bedrijfsleven gaat. We hebben het dan over miljarden. De openbare cijfers die via het CBS te raadplegen zijn geven dat ook gewoon aan.

  Het voordeel is natuurlijk wel dat deze locatie helemaal geen aantrekkelijke locatie is en de woningen waarschijnlijk zo duur worden dat alleen sukkels er willen wonen die denken door in een “loft” met jachthaven te wonen een bepaalde status te krijgen; die men dus niet op basis van karakter en persoonlijkheid kan verwerven . Dat soort sukkels mogen van mij dan wel weer veel te duur op een ruklocatie gaan wonen, dat wel.

  Verder lijkt het me zaak dat partijen die wel hun bleoftes willen waarmaken eens wat vaker bestemmingsplannen, vergunningaanvragen e.d. gaan doorpluizen en wat vaker naar de raad van state stappen. Dat is de methode om nog in het algemeen belang te regeren en om stokjes te steken voor zaken. Dat het algemeen bestuur in Utrecht verrot is, is inmiddels lang duidelijk.

 7. Herman

  Prima toch, op zo’n mooie locatie wil je wat neerzetten in een hoger segment.
  In Utrecht is al genoeg lelijks op zichtlocaties in het sociale segment.

 8. Jeroen

  @Scherpschutter: Grotendeels mee eens. Behalve dat de personen (chronisch zieken bijv) voor wie het heel moeilijk is om zich in hun situatie te verbeteren, in uw verhaal allemaal naar de rand van de stad verbannen worden. En dus een voortzetting van de gentrificatie die al aan de gang is.

 9. Jeroen

  Sociale huurwoningen prima. Maar sociale huurwoningen met een eigen jachthaven gaat me net iets te ver. Als straks het Defensieterrein daarachter wordt ontwikkeld dan kan daar prima een stuk sociale woningen worden neergezet.

 10. John

  Sociale huurwoningen op een a-locatie is onwenselijk. Deze kunnen op een c-locatie aan de rand van de stad worden gebouwd. Als je niet in staat bent om voor jezelf te zorgen is het goed wanneer het collectief je daarbij helpt maar dat betekent niet dat je het neusje van de zalm hoeft te krijgen.

 11. Scherpschutter

  @Jeroen 2/11/2016 – 11:51

  Ik vind het woord ‘verbannen’ in de besproken context veel te gechargeerd. Er wordt helemaal niemand gedwongen om een bestaande sociale huurwoning te verlaten.

  Je zou wellicht hooguit kunnen stellen dat de kans op een huurwoning op een a-locatie kleiner wordt voor iemand die chronisch ziek is, wanneer nieuwe sociale huurwoningen primair aan de stadsranden gebouwd zouden worden. Echter, dat geldt natuurlijk niet alleen voor chronisch zieken. Dat geldt voor iedereen die gebruik van een sociale huurwoning wil maken. Hier heb ik persoonlijk in ieder geval geen bezwaar tegen. Het lijkt mij zelfs wel zo eerlijk eigenlijk.

  Ik zou er geen voorstander van zijn om chronisch zieken voor te trekken waar het aankomt op sociale huurwoningen op a-locaties in ieder geval.

 12. cas

  Het probleem is dat de grond minder opbrengt zodra er sociale bouw komt. En dit heeft natuurlijk een effect op de balans voor de gemeente.
  Het is altijd aantrekkelijker om dure huizen neer te zetten. Niet wenselijk natuurlijk.

 13. Rob H.

  Jeroen 2/11/2016 – 11:45 zegt:

  “Het voordeel is natuurlijk wel dat deze locatie helemaal geen aantrekkelijke locatie is en de woningen waarschijnlijk zo duur worden dat alleen sukkels er willen wonen die denken door in een “loft” met jachthaven te wonen een bepaalde status te krijgen; die men dus niet op basis van karakter en persoonlijkheid kan verwerven . Dat soort sukkels mogen van mij dan wel weer veel te duur op een ruklocatie gaan wonen, dat wel.” (einde quote)

  Jeroen, dat is wel een heel lang verhaal om te zeggen dat je jaloers bent op diegenen die het wel kunnen betalen. En om die dan ook nog sukkels te noemen…

 14. Hannah

  @Scherpschutter
  Gelijk heb je! Ik woon op een A-locatie in Oost en zie met lede ogen aan dat mijn overbuurvrouw een sociale huurder is! Ze werkt full time in de zorg, op onregelmatige tijden, en verstoort zo behoorlijk de gezellige leventjes van de hippe websitebouwers en social media managers in mijn straat.

  Schande!

  Laat ze lekker aan de rand van de stad gaan wonen, daar krijgt ze “een prikkel om meer inspanning te om op eigen kracht mooier te wonen”. Ze zou bijvoorbeeld best zeventig uur per week kunnen gaan werken in plaats van 45…

  (Zonder gekheid, de ghettovorming die de heer Scherpschutter blijkbaar voorstaat, is deerniswekkend en lijkt me vooral een gevalletje ‘Zuur mensbeeld voortvloeiend uit eenzaamheid en de wens om hoe dan ook gehoord te worden’… Bah.)

 15. Ireentje

  O jee, scherpschutter is weer met zichzelf aan het praten onder meerdere schuilnamen. Het is weer zover. Polletje?

 16. TP

  Nederland heeft met straatlengte afstand het wereldrecord % sociale woningbouw. Ondanks dat hebben we nog steeds een tekort. Hoe dat komt: Er is geen vrije sector huurwoningen markt om naar door te stromen. Wil je het sociale huurwoningenprobleem oplossen dan moet je, gek genoeg wellicht, geen sociale huurwoningen meer bouwen en de vrije sector veel meer vrijgeven. Door meer aabod dalen de prijzen en onstaat er ook een aantrekkelijk en bereikbaar alternatief waar geen subsidie bij hoeft. De huidige situatie is een typisch voorbeeld van marktfalen door overheidsingrijpen.

 17. Scherpschutter

  Hannah 2/11/2016 – 12:57

  Mevrouw, is het u nu compleet ontgaan dat we het hier over NIEUW TE BOUWEN sociale huurwoningen hebben? Ik heb weinig tegen de bestaande sociale huurbouw (uw buurvrouw mag wat mij betreft blijven zitten waar ze zit, geen punt) en opper niets anders dan dat nieuwe sociale huurwoningen voortaan op de minder gewilde locaties worden gebouwd. Aan de rand van de stad dus.

  Daarmee pleit ik dus niet voor ‘ghettovorming’, noch sta ik dit ook voor. Pleiten voor sobere sociale huurwoningen op de minder gewilde locaties is iets anders dan oproepen een nieuwe verpauperde wijk te bouwen.

  Wat reageert u toch primair, als ik dat zeggen mag. Het lijkt wel een soort reptiliaanse reflex.

 18. Jeroen

  @ Rob H.

  Helemaal niet jaloers, ik woon in Oost op een steenworpafstand van Wilhelminapark en Reigerstraat voor vierhonderd euro. Jaloers, nee dus. Ik woon namelijk prachtig en heerlijk.

  En zo zou het ook moeten, laat in een oorspronkelijke volksbuurt ruimte voor diegenen waar de buurt ooit voor gebouwd is. Mijn wijk is al zo enorm aan het veryuppen.

 19. JdV

  Prima geregeld. Ik ben in de markt voor een penthouse en wil absoluut geen sociale huurders in de buurt en zeker niet in hetzelfde complex hebben. Er zijn al te veel leuke lokaties verpest doordat daar zo nodig een plukje sociael huur voor meestal asociale huurders moest worden gebouwd. Er zijn meer dan voldoende wijken waar veel groen is en nog best ruimte voor wat sociale huurflatjes. Die mensen zijn ook veel gelukkiger als ze met hun eigen soort bij elkaar kunnen wonen dan in een omgeving met hardwerkende, rijke en intelligente bewoners. Liever ons soort mensen dan dat soort mensen.

 20. Stijn

  En dat onder het beleid van nota bene een wethouder van de SP. De SP die zegt rechts beleid niet aan een meerderheid te willen helpen, maar in de tussentijd op lokaal niveau volop samenwerkt met de VVD/D66, waardoor er geen woning meer te krijgen is, de thuiszorg volledig aan de markt is overgelaten en lang niet al het geld voor de zorg ook naar de zorg gaat. En dan wel een grote bek over de landelijke politiek…

 21. Ireentje

  Mooie reactie Hannah.

  TP lult maar weer wat zoals gewoonlijk. Zijn verhaaltje heeft niks met de werkelijkheid te maken. Vrije sector is gebaat bij beperkt aanbod. Hogere opbrengsten voor zelfde aantal m2’s. Daarnaast, waarom zou je nog gaan bijbouwen als dat beperkte aanbod zonder noemenswaardige investeringen je de hoofdprijs oplevert. Het enoige dat je dan ziet gebeuren is dat leuke kleinschalige bouw op den duur gaat verdwijnen voor hoogbouw op dezelfde m2’s. Nog meer opbrengsten op dezelfde plek, dezelfde A-locatie.

  Juist de overheid als investeerder heeft na WO II de compleet stilgevallen woningmarkt uit het slop getrokken. Hetzelfde is gebeurd in de jaren tachtig en negentig na enorme protseten tegen woningnood in de jaren zeventig, die weer was veroorzaakt door de vrije markt en vastgoedontwikkelingen. Toen bouwde de overheid nagenoeg niks namelijk en verwoeste privé kapitaal de historische sctucturen en steden. Ken je geschiedenis.

  Daarnaast stroomt in Nederland de middenklasse door naar koopwoningen als ze de startersfase voorbij zijn. Ook daar is sociale huur voor bedoeld. Je zou dan ook weten dat Nederland tot de to ppercentages eigen woningbezitters behoort wereldwijd. Dat verklaart met name een tekort aan betaalbare huruwoningen. Wie valt er dus tussen wal en schip….precies ja. Vergeet niet dat mensne gewoon een recht op wonen hebben. Daarnaast zijn mensen die minder verdienen niet per sé de mensen die weinig bijdragen aan de samenleving. Als bonus mogen ze volgens de heer Scheprshutter maar naast de snelweg, op een industrieterrein of betaalbaar op honderd kilometer van hun werk gaan wonen, met alle negatieve gevolgen voor hun gezondheid van dien.

  Handig joh voor die bejaardenverzorgster die alleenstaand is en dus bij voorbaat al aangewezen is op sociale woningbouw met nagenoeg geen reiskostenvergoeding. Handig dat zij dan honderden kilmoeters moet gaan reizen om dan maar uw moeder te verzorgen, of bijvoorbeeld de buschauffeur, postbode en politieagent. Zo kan ik nog wel even doorgaan trouwens.

 22. Rob H.

  Jeroen 2/11/2016 – 15:02: Fijn voor je, hoor. Fijne plek, wat ver van het station, maar een fijne plek. Maar je bent toch geen scheefhuurder?

  Maar leg eens uit waarom dat een “ruklokatie” is? Of is alles dat niet bij het Wilhelminapark ligt een “ruklokatie”. En hoezo ben je een “sukkel” als je daar wel wil wonen? Ik kan je reactie in het geheel niet plaatsen…

 23. Jeroen

  @ Rob H?

  Ver van het station?
  Tien minuten fietsen, 13 minuten met de bus en 25 minuten lopen, als je doorloopt. Hoezo ver? Daarnaast nieuw station Vaartsche Rijn om de hoek. 5 minuutjes lopen van de Reiger, tien minuutjes van Witte Vrouwen af, 5- tien minuutjes van centrum verwijderd, dichtbij uitvalswegen en alternatieve uitvalswegen die bij drukte gebruikt kunnen worden. O ja en natuur om de hoek, al is de vraag hoe lang nog.

  Nee geen scheefhuur. Ik betaal 1/3 van mijn salaris aan huur. Dat is zo’n beetje de ongeschreven regel, of laat ik zeggen, was ooit de ongeschreven regel. Jongeren zitten inmiddels op de helft van hun alaris geloof ik en worden bijv. gewdongen om samen te wonen, ook al zijn ze er nog niet aan toe. Samenwonen is vooral een praktische overweging geworden, hoor ik zo in mijn omgeving.

  Ik vind het Merwedekanaal geen fijne mooie locatie, die voorgsetelde locatie, eerder grijs en grauw. Het Merwedekanaal vind ik geen sfeervolle plek en juist daar zit je ver verwijderd van centrumvoorzieningen, maar kan ook aan mij liggen, gevoelsafstand ofzo.

  Mijn reactie is meer gericht op mensen, vandaar sukkels, die zich mooie verkooppraatjes aan laten praten door makelaars, zoals penthouse, loft en jachthaven en zodoende veel meer dan de eigenlijke waarde betalen voor een woning; en zich dus laten oplichten. Mensen die in dat soort praatjes trappen en een dergelijke status nodig hebben vind ik sukkels ja en IK vind de locatie ruk, mijn goed recht toch?

 24. Wer

  @JdV
  Wat heb jij een simplistische blik op de wereld, en u heeft ook helemaal geen last van vooroordelen…
  (Dit zegt een penthouse bewoner hoor, voordat je denkt dat ik tot jouw bekritiseerde categorie behoor).
  Hopelijk wordt je niet mijn buurman haha.

 25. peter v

  Wederom een voorbeeld dat er in het Centrum van Utrecht alleen nog maar yuppen en rijken kunnen gaan wonen, immers….het wordt onbetaalbaar voor mensen met een normaal loon. Dat is discriminatie…..diezelfde yuppen en rijken jagen niet alleen de hardwerkende Utregters de stad uit, maar ook de auto’s met hun aanvoerster Lotte van Hooydonk van Groen Links. Want ze willen in de 4e stad van Utrecht zo graag rustig wonen, na in hun studententijd als een beest tekeer te zijn gegaan.

  Waar is de tijd gebleven dat er in het centrum nog gewone Utregters het straatbeeld vormden die daar woonden. in plaats van inteelt die heel veel noten op de zang heeft?

  Sylvana S. waar ben je als de Utregters je nodig hebben!

 26. Michiel B

  Ik geloof dat mensen niet beseffen dat de liberalisatiegrens tegenwoordig op 710 euro ligt. Ik geloof ook dat mensen niet beseffen dat onder de nieuwe plannen van de overheid en met hoge WOZ-waarde, je met een hokje van 25 m² al bijna het maximale aan huur (die 710) kan persen uit een “sociale” huurwoning.

  Ik geloof ook dat mensen niet beseffen dat als in dit project sociale huurwoningen komen, dat alleen maar zo klein mogelijk hokjes gaan worden, omdat de projectontwikkelaar zoveel mogelijk geld wil en niet mooie woningen.

  Een eengezinswoning in de sociale sector? In Utrecht-stad enkel nog fantasie.

 27. John

  Mooi plan hoor. Eindelijk ook eens wat voor de bovenkant van de markt. De stad is al veel te veel overspoeld met bouwprojecten voor studenten en starters. Utrecht heeft diversiteit in de bevolkingssamenstelling nodig.

 28. Marko

  In Utrecht hebben we niet meer sociale huurwoningen nodig. Die hebben we al genoeg. We hebben veel meer vrije sectorwoningen nodig in het betaalbare segment. Laten we die eerst eens een keertje gaan bouwen, want anders dalen de prijzen in de vrije sector nooit.

 29. [email protected]

  Aaaaaa weer veel zure reaguurders met tal van oplossingen en meningen, hoe was het gezegde ook al weer, de beste stuurlui staan aan wal, toch stelletje NIMBY”S.

 30. Ireentje

  @ John en Marco

  Totaal onjuist, ken je cijfers

  ZIjn jullie toevallig weer aan Scherpschutters geest ontsproten?

  Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen onder de de zevenhonderdentien euro; en dan woningen, geen één-kamerstudio’s.

  Een blik op alle makelaars die zich richten op de partucliere verhuur laat zien dat dezemet name dure vrije sector woningen aanbieden. Veel aanbod boven de duizend euro huur.

  Je kan je afvragen waarom je überhaupt daar zou gaan huren, dan is kopen weer goedkoper. De volgende conlclusie is dan juist weer dat er een enorm gebrek aan betaalbare koopwoningen, dus wederom geen studio’s is.

 31. Scherpschutter

  Ireentje 3/11/2016 – 12:59

  “Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen onder de de zevenhonderdentien euro; en dan woningen, geen één-kamerstudio’s.”

  Het is nog erger! Er is een schreinend tekort aan sociale huurvilla’s met zwembad, manege en aangebouwde garage voor onder de vijfhonderd euro per maand. Iedereen wil een betaalbare villa! Een sociaal onrecht, waar natuurlijk gelijk iets aan gedaan zou moeten worden.

 32. Frank van K

  Zoals de waard is vertrouwt Jansen zijn gasten. Ireentje ziet achter elke andere mening dan die van hem/haar het spook van Scherpschutter. Fun.

 33. jdv

  @Wer. Dat denk ik niet, want ik wil niet naast een sociale huurder wonen en u klinkt als de huurder van een zelf gefantaseerd penthouse in een krachtwijk.

 34. Ireentje

  @ dat mannetje hierboven

  Tuurlijk joh, iets wat meer dan een kamer heeft en meer dan 25 meter is noemen we meteen een villa. Get a life.

 35. WP

  Waarom schaffen we sociale huurwoningen niet gewoon eens af… Krijg je ook deze bizarre discussies niet meer. Gewoon alle huurwoningen marktconform en voor de mensen die weinig verdienen een huursubsidie, of beter nog misschien maar het minimumloon verhogen, dan gaan vanzelf alle lonen wel wat omhoog.

 36. Erick Koerts

  @ WP

  Omdat bewezen is in het verleden en aangetoond wordt met alle vormen van marktwerking dat zaken van publiek nut overlaten aan marktwerking vrijwel altijd een heel slecht idee is, daarom

 37. Ireentje

  @ Frank van K.

  Huh? Waar heb jij het over?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).