Gemeente houdt digitale enquête onder jongeren Leidsche Rijn en Vleuten | De Utrechtse Internet Courant Gemeente houdt digitale enquête onder jongeren Leidsche Rijn en Vleuten | De Utrechtse Internet Courant

Gemeente houdt digitale enquête onder jongeren Leidsche Rijn en Vleuten

Gemeente houdt digitale enquête onder jongeren Leidsche Rijn en Vleuten

Wat doen de meer dan 4.000 jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern in hun vrije tijd? Van welke voorzieningen maken ze gebruik en wat missen ze? Dat wil de gemeente Utrecht graag weten. Daarom ontvangen alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar in deze twee wijken een persoonlijke code waarmee zij een enquête met de computer kunnen invullen. Jongeren die de enquête invullen maken kans op een bioscoopbon van 15 euro. De gemeente verstuurt de brief met de code op 10 april aan de ouders, maar het is de bedoeling dat zij de code doorgeven aan hun kind(eren). 

Recent publiceerde de gemeente Utrecht haar Wijkambities 2012-2014, opgesteld aan de hand van zogenaamde wijkdialogen met bewoners. In de wijkambitie voor Leidsche Rijn worden als zwakke punten benoemd het geringe aantal voorzieningen in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder én het gevoel van onveiligheid. Het percentage bewoners dat overlast heeft van jongeren is 15 procent en ligt daarmee onder het stedelijk gemiddelde van 19 procent. In Vleuten-De Meern ligt dat percentage (10 procent) beduidend lager. De overlast is sinds 2008 weliswaar iets afgenomen, maar door de snelle toename van het aantal jongeren lijkt ook groepsvorming en het aantal overlastgevende en soms criminele jongeren, vooral in Terwijde toe te nemen. Bewoners constateren dan ook dat Leidsche Rijn imagoschade oploopt, wat blijkt uit klachten en berichten in de media, zoals de vermelding ‘het is een soort kanaleneiland aan het worden door alle incidenten’.

In 2008 voerde het bureau voor jongerencommunicatie YoungWorks, onder de vlag van de Utrechtse jongeren denktank U-Shake, in opdracht van de gemeente Utrecht een al onderzoek uit onder jongeren van 13 tot en met 18 jaar in Leidsche Rijn. Daarbij werden onder andere de thema’s vrije tijd, faciliteiten en betrokkenheid besproken. Jongeren gaven daarbij te kennen, dat aaruit kwam naar  en betrokkenheid besproken.end lager.  soms crinocentar iets afgenomen ze graag meer voorzieningen in de wijk zien, zoals een leuk café, een zwembad of een gameplek. Vooral jongere jongeren zijn volledig afhankelijk van wat er in de wijk wordt geboden of georganiseerd, constateerde YoungWorks. Opmerkelijke uitkomst was dat jongeren vonden dat de gemeente zelf ook bijdraagt aan het beeld van probleemwijk. Zo was destijds het buurthuis in Terwijde maar één keer per week open en misten jongeren onder andere daardoor een plek waar ze mogen hangen en chillen zonder iemand in de weg te lopen of overlast te veroorzaken. De gemeente zou, volgens jongeren, meer aandacht moeten geven aan het creëren en onderhouden van voorzieningen. Gezien de recente discussies in de Utrechtse politiek lijkt er op dat gebied weinig verandert.

De gemeente wil zich met het oog op de snelle groei van het aantal jongeren blijkbaar opnieuw verdiepen in de behoeftes van jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en geeft daarbij aan er voor te willen zorgen dat er ook in de toekomst voldoende aantrekkelijke mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding zijn. De resultaten van de enquête zijn in juni 2012 bekend en worden gepubliceerd op de websites van wijkbureau Leidsche Rijn en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern. De uitslag lijkt voorspelbaar.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).