Huizenprijzen Utrecht stijgen enorm en zijn voor het eerst hoger dan voor de crisis | De Utrechtse Internet Courant Huizenprijzen Utrecht stijgen enorm en zijn voor het eerst hoger dan voor de crisis | De Utrechtse Internet Courant

Huizenprijzen Utrecht stijgen enorm en zijn voor het eerst hoger dan voor de crisis

Huizenprijzen Utrecht stijgen enorm en zijn voor het eerst hoger dan voor de crisis
Prijzen koopwoningen in Utrecht en de rest van Nederland met elkaar vergeleken. Grafiek: CBS
De prijzen van koopwoningen in de stad Utrecht zijn sinds het afgelopen kwartaal voor het eerst duurder dan voor de crisis van 2008. De Utrechtse huizenprijzen gaan hiermee die van Amsterdam achterna waar ze al drie kwartalen boven het niveau van 2008 zijn.

De prijzen van koopwoningen in de stad Utrecht zijn sinds het afgelopen kwartaal voor het eerst duurder dan voor de crisis van 2008. De Utrechtse huizenprijzen gaan hiermee die van Amsterdam achterna waar ze al drie kwartalen boven het niveau van 2008 zijn.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen van bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal in alle provincies en de vier grote steden gemiddeld hoger dan een jaar eerder.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in de gemeente Utrecht een piek in het derde kwartaal van 2008. Daarna daalden de prijzen met ruim 17 procent tot een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013. Nu, ruim drie jaar later, liggen de prijzen bijna 2 procent boven het niveau in 2008.

In de G4 is de prijsstijging in Amsterdam het grootst. Daar stegen de huizenprijzen afgelopen jaar met 14 procent. In Utrecht is dit 9,8 procent, Den Haag 8,4 procent en in Rotterdam 7,5 procent.

28 Reacties

Reageren
 1. Utrechter

  Met de huidige rentestand (al voor 1,5% bij 10 jaar rentevast onder NHG bij een grote Nederlandse bank) en prijsstijgingen zit er maar één ding op en dat is de hypotheekrenteaftrek per direct afschaffen voor alle nieuwe hypotheken. Dat helpt een nieuwe bubbel voorkomen.

 2. fred

  Ik ben het helemaal eens met het voorstel om de HRA af te schaffen. Huizen worden onbetaalbaar, waardoor kopers zich onverantwoord hoge schulden op de hals halen. In Tuindorp en Oog in Al betaal je al meer dan € 500.000,- voor nog geen 120 m2. Waar gaat dit over? En vooral, waar gaat dit heen?

 3. Katja

  Leert men het nou nooit ?
  Prijzen zijn achterlijk hoog, weer een “bubble” tot het knapt.
  En als over ca. 10 jaar de rente misschien 3% is, wat dan ?

 4. Suzan

  Yessssss!!!!

 5. Bewoner Oog in Al

  Ik woon in Oog in Al en je hebt inderdaad gelijk (Fred). De huizenprijzen schieten hier omhoog. Hoorde een verhaal van mensen die binnen de buurt wilde verhuizen en ze boden (binnen een half uur tijdens de bezichtiging) de vraagprijs. Diezelfde avond worden ze nog gebeld met de mededeling dat ze het niet zijn geworden, omdat iemand €50.000 heeft overboden. Huh!? Overbieden heb ik nooit begrepen. Ik ga toch niet meer betalen, dan waarvoor jij het wil verkopen? Ik ben blij dat ik in september 2014 nog korting kreeg. Ik had in deze huidige tijd nooit een woning in deze wijk kunnen kopen. Ik ga toch niet binnen een half uur overbieden zonder enig voorbehoud? Een nieuwe broek kopen duurt bij mij langer.

 6. Erick Koerts

  Bubbel!!!!!!!

  En dadelijk mogen we met z’n allen weer wat salarissen van bankdirecteuren overeind gaan houden en mogen wij met ons alleen weer de bonussen gaan financieren als er weer banken gaan omvallen.

  Ook de korkodillentranen van mensen die uit hun huis moeten en dat huis niet verkocht krijgen en omkomen ind e hypotheeklasten staan me nog bij.

  Erger nog, een zeer grote groep is niet in staat om een huis te kopen of huren door een fantasie-economie als de huizenmarkt. Snel geld stinkt enorm. Het grappige is dat die groep kopers die nu nog massaal kopen ook op een gegeven moment zeer hard gaat opdrogen, omdat nieuwe marktbetreders geen financiering rond krijgen. De markt stort in en vele mensen hebben hun huizen/ hypotheken weer onder water staan. EIgenlijk kun je concluderen dat mensen die nu kopen voor dergelijke bedragen een klein beetje dom bezig zijn, aangezien je op je klompen aanvoelt dat binnenkort de markt ontploft en de prijzen weer enorm gaan dalen.

 7. cas

  @ fred, dit gaat naar een nieuwe bubbel toe… en die gaat er komen ook.

 8. Toine Goossens

  @ Utrechter,

  Meteen doen. Dat gekoppeld aan een stevige financiering voor nieuwbouw van sociale woningen door corporaties.

  Maar hé, wat gebeurd er nou? Als die corporaties willen bouwen moeten zij aan de gemeente de hoofdprijs voor de grond betalen, of zij worden geacht de kosten voor alle infrastructuur nieuwe infrastructuur voor hun rekening te nemen.

  Zo werkt het in alle nieuwbouwprojecten. De kosten van nieuwe infrastructuur en nieuwe voorzieningen worden afgewenteld op de nieuwe bewoners. Of zij nu huren of kopen.

  Als we dit mechanisme niet doorbreken, dan komen we er niet.

  Stel we stellen een extra OZB heffing in. Een gemeente mag die heffing alleen gebruiken om te investeren in infrastructuur van woningnieuwbouwprojecten voor de verhuur. Het resultaat dient lage huurprijzen te zijn. (Huurwoningwaardefonds).

  Enkele voorwaarden:
  1. De huren mogen slechts worden verhoogd met een percentage dat landelijk wordt vastgelegd en wordt afgeleid van ter zake doende CBS statistieken.
  2. Als het inkomen van de bewoners stijgt boven de grenswaarde van gesubsidieerd wonen, gaan zij een extra OZB belasting betalen. De huur blijft gelijk. De extra OZB gaat terug naar het Huurwoningwaardefonds. Hoe meer het inkomen positief afwijkt van het grenswaarde-inkomen, hoe hoger de extra OZB.
  3. Gemeenten zijn verplicht om het geld van het huurwoningwaardefonds binnen 2 jaar te besteden. Bij overschrijding van die termijn gaat het geld naar een provinciaal Huurwoningwaardefonds. Dat fonds dient binnen 12 maanden het geld te besteden aan projecten van andere gemeenten binnen de provincie.
  4. Besteedt de provincie het geld niet, dan komt dit ten goede aan de schatkist.
  5. Aan ieder huurwoningwaardefonds wordt een maximum gesteld aan de hoogte van het werkkapitaal. Overschrijding van dit maximum leidt tot afdracht zoals beschreven.

  Wie schiet als eerste?

 9. Ester

  @Toine

  Ik vind je voorstel wel een goed idee!

 10. isabelle

  @Erik Koerts: ik begrijp niet wat de stijging van de huizenprijzen en een te verwachten bubble met het imaginair overeind moeten houden van bank-salarissen te maken heeft.

  Snel rekenvoorbeeld: ING heeft indertijd 10 miljard geleend van de overheid. Dit is -ruim op tijd- terugbetaald tegen 50% rente. Het omvallen van grote banken brengt een fundamentele financieel-economische crisis teweeg. Met tien- zo niet honderdduizenden extra werklozen. Die van de overheid een WW-uitkering krijgen.

  Trouwens, waar heb jij je geld geparkeerd? Gratis, onder je matras?

 11. jansen

  @ Als je dat niet begrijpt, dan heb je niet zo goed opgelet tijdens de laatste crisis geloof ik.

  Daarnaast, komt het banken goed uit wanneer ze too big to fail zijn, juist, omdat ze dan overeind gehouden worden.

  Ik heb mijn geld bewust bij een kleine bank staan die niet hun geld stoppen in risicovolle belegingen.

  Er werken geen honderdduizenden medewerkers bij de grote banken in Nederland en uw betoog kan gehouden worden voor iedere sector die klappen krijgt en niet overeind geholpen wordt door de overheid, want dan is het argument dat het een vrije markt is.

  Dan zijn er nog meer banken en financiële instellingen geholpen door de overheid naast ING. ABN-Amro bijvoorbeeld, gaat bij een aanstaande beursgang veel minder opbrengen dan de investeringen die gedaan zijn. Daarnaast bestaat het risico, juist doordat de staat snel geld wil zien, dat bij doorverkoop, wat dus al bij een paar instellingen geschied is, de instelling overgenomen wordt door grote spelers, waardoor de staat zijn grip op financiële sector weer volledig kwijt is, met als gevolg dat deze banken wederom too big to fail zijn, zij weer doorgaan met risicovolle beleggingen, omdat ze een vangnet hebben. De winsten worden weer weggeluisd en bij problemen blijven wij met de problemen achter.

  Overigens staan er internationaal weer vele instellingen op omvallen en gelet op bovenstaande artikel hebben we wederom niets geleerd en drijven we weer richting een zelfde sitiuatie als tijdens de laatste crisis. De gevolgen daarvan zijn dat de toplaag rijker is dan ooit te voren, dat de middenklasse kleiner is geworden en dat de onderkant van de middenklasse onderklasse is geworden die gegroeid is. Het aantal Nederlanders met schulden is gigantisch toegenomen. Dat is dan de economie waarmee we het moeten doen. een deels fictieve schulden-economie. Als dat geen bubbel is, dan weet ik het niet meer.

 12. Jansen

  O ja, dat van die matras niet doorvertellen 😛

 13. Mimi

  @Toine
  Het begint al met de extra OZB heffing. Wáárom een extra OZB-heffing? Omdat de waarde van mijn huis, vanwege weer zo’n bubbel, de pan uit rijst en ik dus nog niet genoeg OZB betaal op basis van deze luchtbel?

  De grootste boosdoener, als je het mij vraagt, is schaarste. Niet voor niets lopen Amsterdam en Utrecht voorop in deze krankzinnigheid van overbieden etc, terwijl er andere plaatsen in Nederland zijn waar de markt nog kalm of zelfs in repasse is. Hoofdoorzaak nr. 1 van deze schaarste is de ontembare drang van gemeente & projectontwikkelaars om het ene na het andere starterscomplex uit de grond te stampen, waarmee niet alleen de bevolking van Utrecht langzamerhand véél homogener wordt dan wenselijk is, maar ook de schaarste aan eengezinswoningen navenant toeneemt.

  Belangrijke oorzaak nummer 2 is de extreem lage rente in combinatie met het verhuureffect. Zelfs in mijn nabije omgeving zie ik meer en meer mensen investeren in stenen om deze vervolgens te verhuren aan expats (of toeristen). Deze woningen worden dus onttrokken aan de markt voor (wannabe) Utrechters, waarmee de schaarste en het prijsniveau andermaal toenemen.

  In beide gevallen is afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, om maar een populaire kreet te noemen, zeer zeker niet de oplossing. Persoonlijk zou ik liever hebben dat Groen Links en PvdA, als ze dan tóch in zulke grote getalen in de gemeenteraad zitten, zich zouden bekommeren om een woningmarkt die past bij de heterogene Utrechtse bevolking in plaats van de zoveelste toegangsweg op te breken en te verbouwen tot fietsboulevard.

 14. Marco Giebels

  Dit doet mij denken aan de zwarte tulp, enige eeuwen geleden.

 15. Maarten

  Door de vele transacties neemt de hyptheekrenteaftrek gelukkig wel wat af. Immers de rente van de nieuwe hypotheek is veel lager en dus de aftrek ook. De staat zou dit voordeeltje eigenlijk direct moeten herinvesteren om nog meer schaarste te voorkomen.

  Ik begrijp trouwens niet waarom kopers van nu in de toekomst in de problemen zouden komen. Je moet aflossen en ik mag aannemen dat men de lage rente ook voor langere tijd vast zet, zodat er geen last is van een evt. stijging.

 16. Scherpschutter

  Prachtig! Hoe meer de overheid en gemeente de huizenmarkt de komende jaren compleet om zeep helpen op weg met kunstmatig beleid, des te beter. We zijn op weg naar de moeder aller bubbels. Nu is de tijd om te investeren in vastgoed en zodra de centrale bank begint met de rente omhoog te gooien is het weer tijd om ouderwets te cashen, ongeveer een jaartje voordat de boel weer instort.

  Als kapitalist is het heerlijk investeren binnen dit extreem voorspelbare semi-socialistische/corporatistische systeem.

 17. Toine Goossens

  @ Mimi,

  1. De essentie is dat we de kosten van het uitbreiden van steden en dorpen niet louter afwentelen op starters door de grond zo duur mogelijk te maken.

  2. Het heffen van belastingen dient het verdelen van lasten. De extra OZB heffing is het mechanisme waardoor:

  * De druk op de onderkant van de huurmarkt kan afnemen;

  * Scheefwoners niet meer uit hun huis hoeven te worden gepest; hoe langer zij scheef blijven wonen, hoe meer OZB belasting zij gaan betalen, hoe lager de extra heffing voor de overigen belasting betalers wordt;

  * Scheefwoners zelf het initiatief zullen nemen om duurder te gaan wonen, waardoor doorstroming op de woningmarkt vanzelf op gang komt;

  Volgens mij is dat precies waar jij zo naar uit kijkt.

 18. Ireentje

  @ Hansje Oudwijk, Objectivistje, Sanmarteannnetej zoals Jansen in een ander topic wist te melden

  Het kapitalisme is juist de oorzaak van dit fenomeen. Graaien, graaien, graaien.

  Overigens volgens jouw uitgangspunten, zoals vaker aangehaald zou er juist helemaal geen centrale bank moeten bestaan. Hoezo hypocriet?

  Overigens heeft geld jou nog nooit geluk gebracht of wel kereltje, vanwaar je duidelijk uit frustratie voorkomende reacties anders dan?

 19. Johan

  @ Mimi

  Hear hear. Prima gezegd. Dank!!

 20. Objectivist

  @Ireentje 21/10/2016 – 17:57

  Mevrouw, naar uw motieven om mij aan te schrijven in dit topic kan ik slechts gissen, aangezien ik geen reactie in dit topic heb geplaatst. Als anarcho-kapitalist voel ik me desalniettemin wel even geroepen om uw comment van enige inhoudelijke repliek te voorzien, waarbij zelfs het gebrek aan inhoud geen belemmering vormt. Noemt u mij een mensenmens.

  Quote: “Het kapitalisme is juist de oorzaak van dit fenomeen. Graaien, graaien, graaien.”

  Kapitalisme omvat een maatschappijvorm waarin een overheid zich slechts van 1 taak kwijt: het beschermen van de rechten van het individu. Alle andere zaken, zoals het bedrijven van handel met andere mensen, is geen taak van de overheid. Dat is kapitalisme. Hoe u nu het kapitalisme de schuld kunt geven van de huidige situatie op de woningenmarkt is me dan ook een compleet raadsel. Alle grond in Nederland behoort de Staat der Nederlanden toe. De Staat der Nederlanden bezigt zich met het bouwen van huizen, het exploiteren van huizen (sociale woningbouw), het verdelen van grond, het heffen van belastingen, het teruggeven van belastingen (HRA) en uiteraard ook het onteigenen van grond. Dat nog even los bezien van het gegeven dat de Staat der Nederlanden zich eveneens een monopolie op de uitgifte van geld heeft toegeeigend en dit monopolie op een moreel verderfelijke manier inzet om haar onderdanen te beroven middels het structureel bijprinten van geld en het illegitiem aangaan van leningen op naam van haar onderdanen. Mevrouw, de huidige situatie heeft ongeveer evenveel van doen met kapitalisme, als Maarten van Rossem van doen heeft met het zijn van een enthousiaste, sprankelende en extraverte persoonlijkheid.

  Quote: “Overigens volgens jouw uitgangspunten, zoals vaker aangehaald zou er juist helemaal geen centrale bank moeten bestaan. Hoezo hypocriet?”

  Mevrouw, ik ben inderdaad volstrekt en tot in iedere vezel van mijn lijf van mening dat er geen centrale bank zou moeten bestaan. Niet omdat dit een kapitalistisch instituut is (een absurde notie), non, juist omdat dit een corporatistische entiteit is. Een overheid zou zich onder geen beding met de uitgifte van geld moeten bemoeien. Pakt u de geschiedenisboeken er maar bij: er is geen van overheidswege geproduceerde fiat valuta in de historie van de mensheid die heden ten dage nog bestaat, behalve diegenen die vandaag de dag worden uitgegeven.

  Quote: “Overigens heeft geld jou nog nooit geluk gebracht of wel kereltje, vanwaar je duidelijk uit frustratie voorkomende reacties anders dan?”

  Mevrouw, ik ben zielsgelukkig en daar speelt het beschikken over geldelijke middelen en andere materiele bezittingen zonder meer een gezonde rol in ja. Alleen iemand die arm is zal zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Ik verzeker u: dat zult u iemand met geld niet horen zeggen. Voor zover en indien u mij werkelijk op enige uitspraak heeft kunnen betrappen waar frustratie uit blijkt, quod non, dan zou dit wel eens voort kunnen komen uit het gegeven dat ik in steeds mindere mate bereid ben om uitleg te geven over misverstanden die voor iedereen die ook maar enige bereidheid vertoont om zich oppervlakkig in de materie te verdiepen geen misverstand had hoeven zijn.

  Ik wens u een prettige voortzetting van deze vrijdagavond en mocht onverwacht toch een aandrang ervaren om u te verdiepen in de basisbeginselen van het kapitalisme, dan verwijs ik u graag naar de websites van grote denkers als Ayn Rand en Ludwig von Mises.

 21. Paul

  Gemeente Utrecht doet niets met wettelijk verplichte WOZ site.

 22. John Galt

  @Objectivist: Bedankt voor deze aangename dosis rationaliteit op de zaterdagochtend. Vergeet Stefan Molyneux niet aan te raden 😉

 23. Mikel

  Weet je wat het grote probleem is? Dat iedereen steeds maar groter en groter wil wonen. Duurder en duurder. Vroeger had ik thuis een kinderkamer van 2,5 bij 2. Als de kast openstond kon de deur niet meer open. Maar ik heb een topkindertijd gehad.
  Tegenwoordig wordt zo’n kleine kinderkamer als zielig ervaren.
  Er zijn zat huizen in utrecht van 250.000/275.000 euro met 3 slaapkamers. . Zat. Tja niet ik de binnenstad of oog in al.
  En 250.000 euro voor 1,5 % rente voor 15 jaar = 312 euro per maand bruto!!! 250 euro netto.
  Komt er nog aflossing en verzekering bij. 1.000 euro totaal.
  Dus Over wat voor een bubbel praten jullie?

 24. Mia

  Een grote oorzaak is het feit dat grond in handen is van projectontwikkelaars die schaarste creëren om de prijzen op te drijven. Uiteraard is dit doorgeregekend in de prijzen van nieuwe woningen en beïnvloedt dit uietindelijk de prijs van alle huizen.

  Daarnaast is er natuurlijk veel vraag naar vooroorlogse huizen, ook doordat stijl en methode van bouwen van naoorlogse huizen leidt tot minder sfeer en mindere bouwkwaliteit.

 25. mieke

  Wat is dan nu slim om te doen als je dringend woonruimte zoekt?

 26. Objectivist

  John Galt 22/10/2016 – 10:56

  Molyneux mag inderdaad eigenlijk niet ontbreken in dat rijtje, net als Bastiat. Maar goed, op deze website? Oh well, who’s John Galt.. 😉

 27. Toine Goossens

  @ Dank, dank Ester,

  Je bent de enige die doordenken op prijs weet te stellen. Op jou en Mimi na, waren de reacties alleen maar van faderaldera.

  Droevig hoe diep het intellectuele niveau van DUIC lezers gezonken is.

  Een ding is zeker. Ook bij de volgende verkiezingen zullen DUIC lezers, als Fed Flinstone, een pijltje werpen.

 28. kelvin smith

  Probeer je een bedrijf te starten, je schuld te vereffen, je bestaande te uitbreiden, geld nodig hebt om te bouwen, geld nodig om supplies te kopen. Heb je problemen gehad met het proberen om een goede kredietfaciliteit te beveiligen, contacteer ons nu voor financiering vandaag en plaats een Stop al je financiële belemmeringen. Wij zijn snel, betrouwbaar en competent. Voor onmiddellijke reactie Email: [email protected]

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).