Kwetsbare wijken in Nederland gaan achteruit; Utrechtse aanpak voorbeeld voor anderen | De Utrechtse Internet Courant Kwetsbare wijken in Nederland gaan achteruit; Utrechtse aanpak voorbeeld voor anderen | De Utrechtse Internet Courant

Kwetsbare wijken in Nederland gaan achteruit; Utrechtse aanpak voorbeeld voor anderen

Kwetsbare wijken in Nederland gaan achteruit; Utrechtse aanpak voorbeeld voor anderen
Kanaleneiland - Foto: Robert Oosterbroek
Het gaat slechter in Nederlandse kwetsbare wijken en ook in Utrecht zijn de problemen groot. In de gemeente Utrecht is echter wel een stap in de goede richting gezet. Dat staat in het rapport Veerkracht in het corporatiebezit van Aedes, een koepel van woningcorporaties.

Het gaat slechter in Nederlandse kwetsbare wijken en ook in Utrecht zijn de problemen groot. In de gemeente Utrecht is echter wel een stap in de goede richting gezet. Dat staat in het rapport Veerkracht in het corporatiebezit van Aedes, een koepel van woningcorporaties.

De leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen gaat harder achteruit. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt toe en dat maakt de oplossingen complexer. Volgens het rapport staan veel buurten  op het punt te veranderen in probleemgebieden als er niet ingegrepen wordt.

Het aantal kwetsbare groepen, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk en dit zou vragen om een integrale aanpak.

Ook in Utrecht zijn er stevige problemen, maar de stad wordt wel genoemd als een voorbeeld waar al veranderingen in gang zijn gezet. Er werd eind 2018 onderzoek gedaan naar de wijken en in de Domstad is daar vervolg aan gegeven.  De lokale partijen in de stad hebben de situatie erkend en een pakket aan oplossingen verzorgd.

Speerpunten

“De verschillende partijen hebben sindsdien niet stilgezeten en meerdere bouwstenen ontwikkeld om dit probleem gezamenlijk aan te pakken”, is te lezen in het rapport. “De speerpunten: meer gemengde wijken, meer betaalbare sociale huurwoningen en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen.”

Er zijn in Utrecht een beperkt aantal wijken met een hoge concentratie aan sociale huurwoningen waar de leefbaarheid onder druk staat.

Bijeenkomsten

Er zijn een aantal drukbezochte bijeenkomsten met politici, corporaties, ambtenaren en zorginstellingen geweest. De situatie in Utrecht werd verschillend geduid – afhankelijk van politieke kleur – maar heeft volgens het rapport uiteindelijk wel tot een duidelijke en eenduidige probleemanalyse geleid. “Met een integrale aanpak als gevolg: een stadsakkoord, een hernieuwde woonvisie en een Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen.”

De intentie is in ieder geval helder om te werken aan veerkrachtige buurten, maar in de praktijk vraagt dit nog wel de nodige uitwerking. “Het moet niet blijven bij een intentie, de samenwerking vraagt om een zekere vorm van wederkerigheid en men wil elkaar aan kunnen spreken op het niet nakomen van afspraken.”

Lees meer over de samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties én beleggers in de stad om de woningmarkt in balans te brengen in dit verhaal: Wat betekenen de plannen en hoe wil Utrecht dit voor elkaar boksen?

 

21 Reacties

Reageren
 1. Inez

  De plannen zijn er blijkbaar (en het wollige taalgebruik). Nu de uitvoering nog.

 2. isabelle

  En hoe wil Utrecht sociale huurwoningen betaalbaar maken en houden voor lagere inkomens? Wat is er eigenlijk daadwerkelijk gedaan?

  Ik lees alleen maar vage PR-termen als “onderzoek”, ‘bouwstenen’, ‘probleemanalyse’, ‘stadsakkoord’, ‘woonvisie’ , ‘wederkerigheid’ (is dat hetzelfde als: steeds de ander de schuld geven dat er nog niets gebeurd is?) enzovoorts.

  Doet me denken aan een tekst van de Talking Heads: “You’re talking a lot, but you’re not saying anything”.

  Ga nou eens helder communiceren met je stadsgenoten wat je ECHT doet! Dit klinkt als verschuilen achter woorden, bij gebrek aan daden.

 3. Scherpschutter

  Er is maar 1 oplossing en dat is kappen met pamperen en mensen zelf verantwoordelijk maken voor de gevolgen van hun handelingen, in plaats van de lasten en kosten maar te blijven afwentelen op de samenleving.

  De rest is niets anders dan wollig ambtelijk geneuzel dat geen ander doel dient dan de totale onmacht maskeren.

 4. Binnenstadbewoner

  In al die flats wonen ook veel mensen heel dicht op elkaar met een cocktail van problemen. Die problemen krijg je nooit opgelost. Beheersbaar houden is het hoogst haalbare. Beste daarvoor is meer toezicht, zoals een huismeester/ conciërge voor de grote flats. Iemand die de rotzooi uit de plantsoenen haalt, gemeentereiniging laat komen als er grofvuil naast de vuilcontainers staan, aanspreekpunt van bewoners is, ervoor zorgt dat de portieken schoon blijven etc.. En natuurlijk meer handhavers en politie op straat en meer hulpverlening zonder 9 tot 5 mentaliteit.

 5. Tim

  Verbaast me niks als de rest van de stad onbetaalbaar is. Trouwens, kanaleneiland is ook niet meer de goedkoopste, vooral de vrije huursector gaat daar net zo hard over de kop als in andere wijken rondom de binnenstad en studenten betalen er net zo goed 600 voor hun kamertje. Hoe het met Overvecht ervoor staat, weet ik dan weer niet.

 6. Hadjememaar

  Het stadsbestuur is al langer bezig om de teloorgang van de Vogelaarwijken te keren. Een goede zaak, maar het blijft dweilen met de kraag open als woningbouwverenigingen beroofd worden van hun vermogen, en ze verder alle psychiatrisch patiënten, getraumatiseerde vluchtelingen en kansarme sloebers moeten opvangen in. Er is geen geld (meer) om het spreidingsbeleid van de gemeente te financieren.

  Wanneer gaan die ellendige neo-liberalen eens verantwoording nemen voor de ellende die ze de onderkant van de maatschappij aandoen? Veel te veel Scherpschutters daar in Den Haag die vinden dat iedereen zichzelf maar moet zien te redden. En als dat niet lukt? Dan zijn de negatieve effecten voor andere arme sloebers, die zichzelf, tot dan toe, nog net wel konden redden.

  Ik ben VOOR meer belastingen (op arbeid, vermogen EN bedrijven), goede docenten voor de klas, een goede en rechtvaardige gezondheidszorg en een inclusieve samenleving.

  Grappig, hoe terugkijkend op het rapport van Roland van Vliet uit 2014, over misstanden bij woningbouwcorporaties (https://nos.nl/artikel/2001381-misstanden-woningcorporaties-ontluisterend.html), het frame is gezet waarin de VVD een fikse greep uit de kas van de coöperaties kon doen om belasting terug te geven aan het bedrijfsleven en gemeentes en burgers op te schepen met schier onoplosbare sociale problemen.

 7. Kadoendra

  @Toetsenbordschutter

  Misschien wel het grootste probleem is het feit dat personen en bedrijven die al kapitaalkrachtig zijn ook degene zijn waarnaar de meeste overheidssubsidies gaan.

  Dus het grootste probleem is de oneerlijke verdeling in de “samen”leving!

 8. Toine Goossens

  @Scherpschutter,
  Ik nodig u uit om uit uw schuttersputje te klimmen en samen met mij op bezoek te gaan bij de mensen die van u hun eigen broek op moeten houden.
  Wij gaan in maart op de nationale ‘doe eens iets voor een ander’ dag klussen doen bij mensen die diep in de shit zitten. Handen uit de mouwen, zijn deze mensen u zeer dankbaar voor. Vaak hoor je ook hoe het komt dat zij het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Doet u beseffen hoe goed wij het hebben.

  Houdt 13 en 14 maart vrij in uw agenda. Ik kom u ophalen

 9. Toine Goossens

  @ Isabella,

  Wederkerigheid, een loze PR term? Betekent wederkerigheid bij u ‘de schuld op een ander afschuiven, omdat er niets gebeurd?’

  Waar haalt u de moed vandaan om het kernwoord van de sociale leer van christelijke kerken en van socialistische partijen dermate te besmeuren.

  De Nederlandse Grondwet en alles wat daarvan is afgeleid draagt het stempel van wederkerigheid. Zonder wederkerigheid geen democratie.

  Wederkerigheid is ook de kern van de gulden regel: ‘ Behandal anderen zoals u zelf door anderen behandelt wilt worden, en lees vooral de hele tekst van de Bergrede die Jezus uitsprak.

  Alle grote filosofiën en alle grote godsdiensten stellen op hun wijze de gulden regel in hun denken centraal.

 10. cas

  @ Hajemaar…. ben jij soms werkeloos en ontvang je nooit een loonstrookje? Heb je al eens gekeken hoeveel er wordt ingehouden voor de sociale vangnetten…. Mag werken niet lonen?
  Je kan veel zeggen over dividendbelasting en vermogensbelasting enz, maar om even makkelijk te zeggen dat mensen met een baan meer belasting mogen betalen is natuurlijk gewoon broodroof tegenwoordig.

 11. Scherpschutter

  @Kadoendra 14:04

  De enige echt eerlijke constructie is totale vrijwilligheid. Ofwel niemand die teert op de portemonnaie van een ander, ofwel helemaal geen belastingen of subsidies. Iedere deviatie hierop is niets anders dan een discussie over wie te plunderen en wie de buit ontvangt en dat is per definitie oneerlijk.

 12. Kadoendra

  @Hadjememaar

  Het verhogen van belasting is niet zo slim daar vermogende personen / bedrijven zich kunnen gaan vestigen in een ander land met een gunstiger belastingklimaat.

  Een beter oplossing is o.a flink snijden in aftrekposten, zoals b.v de villa-subsidie, genaamd hypotheekaftrek.

 13. Sjaak

  @ Scherspschutter

  Mensen die in maar 1 waarheid geloven hebben het mis en zijn vaak zelfs gevaarlijk voor de samenleving. Zie religies.

  Er is zelden maar 1 oplossing, er is een breed scala aan oplossingen te bedenken. Mensen verantwoordelijk maken, terwijl ze dat soms/ vaak niet zijn, werkt soms averechts, lost dan niks op en verergert de problemen voor de rest, voor jou en mij, juist. De mensen die wel verantwoordelijk zijn moet je daarvan bewust zien te maken. Je moet pragmatisch kijken, niet pricipieel. U denkt alleen volgens uw principes. Je moet naar oplossingen van problemen kijken.

  Er zijn nog altijd meer wegen die naar Rome leiden, niet slechts 1 weg.

 14. G. Veldhuijzen

  De vraag die ik tot nog toe nergens gesteld heb zien worden is waarom worden zoveel woningen uit de sociale huursector in Kanaleneiland verkocht b.v. aan investeerders uit Quatar ?. Die hebben toch geen enkele boodschap aan sociale huisvesting ? Als je iets verkoopt hen je er geen zeggenschap meer over en ben je het kwijt. In Amsterdam koopt een prins Bernard honderden sociale huurwoningen op om daarna de huren zodanig te verhogen dat hij in het circuit van Zandvoort kan investeren ?. In de Utrechtse huisvestingverordening stond tot in de jaren negentig de eis dat je daadwerkelijk in het huis moest wonen, ook voor koopwoningen en dat aan je inkomen gecontroleerd kon worden of je wel recht op een woonvergunning zou kunnen hebben. Volgens mij zouden dergelijke eisen al heel veel “scheve eigendomsverhoudingen” kunnen oplossen en krijgen we weer voldoende voorraad aan sociale huurwoningen .

 15. Wim Vreeswijk

  Het gaat al vanaf 1985 hartstikke verkeerd! Toen werden we nl. ZONDER volksraadpleging of referendum geconfronteerd met het open grenzen verdrag van Schengen, wat natuurlijk een kolossale blunder was, want toen konden miljoenen migranten ongehinderd en zonder enige controle Nederland binnen wandelen. In 1986 werd ik gekozen in de Utrechtse Gemeenteraad, doch elke keer als ik mijn eigen microfoonknopje indrukte om tegen te sputteren liepen de overige 44 raadsleden de zaal uit om de paffen in de anti chambre (rookruimte). Mij achterlatend met alleen de toenmalig Burgemeester Vos-van Gortel, de gemeentesecretaris en de griffier. In wezen had ik hierover moeten klagen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken zodat deze zogenaamde democraten op de vingers getikt zouden worden, maar dat is de wijsheid van nu.

 16. Kadoendra

  @toetsenbordschutter

  Kapitaalkrachtige personen en bedrijven krijgen niet alleen de meeste overheidssubsidies zij krijgen ook veel makkelijker leningen van banken.
  Dit is ook gelijk de reden dat de SNS Bank uiteindelijk gered moest worden met geld van de belastingbetaler.
  De enige reden dat de SNS Bank plat is gegaan moet gezocht worden in een lening aan slecht 1 persoon!
  Dit persoon was al kapitaalkrachtig dus dat soort personen krijgen weer heel makkelijk een lening en dus ook zeer grote leningen!
  Maar door de vorige crisis heeft die zaak een heel andere wending gekregen en daar de Fiod heel erg graag met die meneer wil spreken aangezien zij het sterke vermoeden hebben van fraude vertoont die meneer zich niet meer in Nederland.
  Meneer zit in Dubai en hoe heeft hij het geregeld dat als zijn Nederlandse paspoort afloopt hij niet naar Nederland hoeft te gaan om het te verlengen?
  Meneer heeft een investering van + – 25 miljoen gedaan in Cambodja en zo heeft hij een paspoort van Cambodja geregeld.
  Fantastisch toch zo’n Nederlandse ondernemer die alleen maar met zichzelf bezig is en het heeft de belastingbetaler slechts een paar miljard gekost!
  Dus scherpschutter u kan nu weten dat de gemiddelde financiële crisis niet veroorzaakt wordt door de arme sloebers maar door de kapitaalkrachtigen en dit zal zich nog heel veel keren blijven herhalen omdat neo-liberaal beleid niet staat voor het pamperen van de arme sloebers, maar het pamperen van de kapitaalkrachtigen!

 17. [email protected]😉

  Laten we vóóral de dingen niet benoemen zoals ze zijn,en gewoon weg blijven kijken voor de realiteit zeker naar links met een roze bril.

 18. Corry

  Minder geld hoeft toch niet tot geluidoverlast en vervuiling te leiden?

 19. trol

  Kadoendra en hadjememaar….er wordt al genoeg belasting geheven, zeker bij particulieren, maar ook bij risicodragende ondernemers die al die mensen weer aan het werk houden…dat wordt vaak vergeten. Hypotheekrenteaftrek mag verdwijnen, maar schaf dan ook de eigenwoningforfait, overdrachtsbelasting en ozb af (worden allen altijd vakkundig vergeten in een anti HRA relaas…) Wel zo eerlijk. Wat helpt om de wijken te verbeteren is kinderbijslag (en andere giften, regels, en gepamper ook afschaffen) wellicht krijgen al die probleemgezinnen dan eens wat minder kinderen. Met name bij immigranten nogal een probleem. In buurthuizen eens over voorbehoedsmiddelen praten in plaats van een cursus kickboxen geven is ook een idee.

  Wijken verloederen ook omdat de inwoners geen bal geven om hoe de omgeving en de woning eruit ziet….men denkt: het is stuk, vies etc…..dat moeten anderen (lees gemeente, belastingbetaler, coöperaties oplossen), want ik betaal al (een beetje) huur. Altijd wijzen naar anderen. Dat is sowieso huurdersgedrag, niet alleen bij sociale huur. Zelf verantwoordelijkheid nemen, zoals scherpschutter soort van aangeeft, zit niet alleen in financiën, maar vooral in gedrag.

  Daarnaast de wachttijdregel, inkomenseisen, urgentieregels en doorstroming aanpassen zou ook helpen. Mengen en bijbouwen is gewoon meer van hetzelfde.

 20. [email protected]

  Trol,

  U heeft volkomen gelijk in uw stelling, het interesseert het overgrote deel van de huurders helemaal niets hoe hun leefomgeving verloederd, want de overheid moet dit oplossen.

 21. Maria

  “Je hebt er weinig aan als je buurman om 07.00 uur de deur uitgaat en pas om 19.00 uur weer uit zijn werk komt.“

  Lijkt mij prima. Dat betekent dat de buurman een baan heeft. Als hij verder netjes is lijkt mij het prima.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).