Plannen voor Merwede bekend: Het wordt geen woonwijk maar autovrije stadswijk | De Utrechtse Internet Courant Plannen voor Merwede bekend: Het wordt geen woonwijk maar autovrije stadswijk | De Utrechtse Internet Courant

Plannen voor Merwede bekend: Het wordt geen woonwijk maar autovrije stadswijk

Plannen voor Merwede bekend: Het wordt geen woonwijk maar autovrije stadswijk
Bron: marco.broekman en OKRA
Het plan voor Merwede, het gebied in de Merwedekanaalzone tussen de Balijeburg en de Socratesbrug, is bekend. Hier moet plek komen voor ruim 12.000 mensen en voetgangers en fietsers staan centraal.

Het plan voor Merwede, het gebied in de Merwedekanaalzone tussen de Balijeburg en de Socratesbrug, is bekend. Hier moet plek komen voor ruim 12.000 mensen en voetgangers en fietsers staan centraal.

Het stedenbouwkundig plan is door de gemeente samen met 10 andere grondeigenaren gemaakt. Door deze samenwerking wordt het terrein van 24 hectare groot tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk als één geheel ontwikkeld.

Het akkoord van gemeente, grondeigenaren en corporaties is vandaag getekend en de plannen zijn nu in te zien voor inspraak.

Afwisselende gebouwen

Voor het bedrijventerrein Merwede zijn de plannen nu uitgewerkt. Het moet een volledig autovrije wijk worden. Het is geen woonwijk, maar een stadswijk. Dat betekent dat alle basisvoorzieningen aanwezig zijn en er geen auto hoeft worden gebruikt. Voor bewoners komen er veel deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer.

Meer dan de helft van het aantal woningen bestaat uit betaalbare huur en koop: 30 procent sociale huur, 25 procent middensegment en de rest is vrije sector. In elk bouwblok komt een binnentuin en de gebouwen moeten afwisselend in hoogte en breedte zijn.

Er komen 17 bouwblokken in de wijk Merwede, naast het fietsdepot en een middelbare school. De gebouwen krijgen verschillende hoogtes en er komen ook twee woontorens in het gebied, waarvan een van 100 meter hoog.

Bron: marco.broekman en OKRA

Park

Merwede wordt een nieuwe stadswijk waar mensen op een duurzame en gezonde wijze moeten kunnen leven. Er komt groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken.

Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe en bestaande wijken verbindt. Er komen winkels, bedrijven en plekken om te sporten, maar ook een stadsplein met terras.

Het huidige fietsdepot wordt omgebouwd tot een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt voor de hele wijk en omgeving.

Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om de wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van het water uit het Merwedekanaal.

Alle daken worden zoveel mogelijk voorzien van groen of zonnepanelen. “Geen dak onbenut, dat is het idee”, stelt de gemeente. Specialisten onderzoeken tijdens de ontwikkeling van het gebied hoe er nieuwe technieken kunnen worden gebruikt om de wijk duurzaam en circulair te maken.

Bron: marco.broekman en OKRA

Zone

De stadswijk Merwede is onderdeel van de gehele Merwedekanaalzone (tussen Villa Jongerius en de A12). Het gebied wordt de komende jaren in fasen ontwikkeld. Tegelijk met de ontwikkeling van Merwede wil de gemeente samen met bewoners een impuls geven aan de omliggende wijken Rivierenwijk en Transwijk. Door deze te vergroenen, de openbare ruimte te verbeteren en met betere verbindingen voor fietsers en wandelaars.

Het tweede deel van de omgevingsvisie voor de gehele Merwedekanaalzone is ook vandaag vrijgegeven. Hier is ook een variantenstudie naar verschillende fiets- en loopbruggen opgenomen.

Er ontstond eerder onrust onder bewoners door de komst van bruggen in het gebied. Woonbootbewoners vrezen te moeten plaatsmaken en omwonenden van omliggende wijken vreesden een grote toestroom van verkeer.

Een studie naar welke loop- en fietsbruggen er over het Merwedekanaal moeten komen wijst uit dat er in ieder geval twee bruggen nodig zijn in het gebied tussen de Balijeburg en de Socratesbrug om de groei van het fietsverkeer voldoende te spreiden.

Bewoners kunnen de plannen hier inzien. Van 30 januari tot en met 11 maart 2020 kan hierop worden gereageerd daarna gaan de plannen naar de gemeenteraad voor een besluit.

84 Reacties

Reageren
 1. cas

  parkeer garages aan de rand van de wijk… dus er worden extra parkeergarages gebouwd? Want die van de max en lux en pax kan je namelijk niet vrij in parkeren (natuurlijk worden die onterecht meegenomen en zeggen ze later oeps want dat hebben ze al eerder gedaan)

 2. cas

  En nog 1 aanvulling, een huurabonnement is per definitie geen delen. Binnen een deel economie zit geen bedrijf die de macht heeft…

 3. Rietje

  Hey, kijk nou, nog meer blokkendozen.

 4. Barend

  Dit klinkt goed. Maar de praktijk leert dat tussen plan en uitvoering nogal eens verschil zit. Ik ben benieuwd!

 5. Hugo Aylva

  Het plan ziet er goed uit en het autovrije en groene karakter bevalt me wel. Alleen hoop ik wel dat men héél goed heeft nagedacht over kwalitatief hoogwaardig OV, daar lees ik nauwelijks iets over in dit artikel. Wordt er nagedacht over tramlijnen etc?

 6. Hugo Aylva

  @Rietje: ja, hoogbouw inderdaad. Als je midden in de stad truttige huisjes met allemaal eigen voor- en achtertuintjes bouwt lossen we de woningnood natuurlijk nooit op en kunnen we nog hele polders gaan volbouwen. Liefhebbers van dorpse bouw kunnen in Leidsche Rijn overigens ruim voldoende aan hun trekken komen.

 7. Hans

  Alle daken worden zoveel mogelijk voorzien van groen of zonnepanelen. “Geen dak onbenut, dat is het idee”, stelt de gemeente.

  Da’s in ieder geval een heel goeie, noodzakelijke denkrichting.

  Het aandeel sociale huur is veel te laag. Middensegment = duur, laat staan vrije sector.

 8. Erik

  Dit ziet er heel goed uit. Hopelijk gaan ze voor hoogwaardige kwaliteit en architectuur zodat de publieke ruimte op termijn net zo prettig en bijzonder aanvoelt als de oude binnenstad. Het zou zonde zijn als die potentie niet benut wordt.

 9. Bertje 030

  Hoe bezorg je daar een koelkast of een wasmachine?

 10. Katja

  Nederlanders en geen auto ? Leuk geprobeerd…
  En hoelang duurt het voordat de bomen groot zijn ?

 11. Kees Fortuin

  Autovrij betekent in dit geval dat de auto’s in de Rivierenwijk en de Dichterswijk geparkeerd worden. Vouwfiets achterin en over de vele langzaam verkeersbruggen naar huis in twee minuten.

 12. Nina

  Een complete woonwijk voor uitsluitend mensen die goed ter been zijn.

 13. Erik

  @Katja: Enig idee hoe groot het autobezit in bv de binnenstad is? Of in een wijk als De Pijp?

 14. Utrechter

  @Hugo: ja er is nagedacht over OV, want de trambaan van Kanaleneiland gaat omgelegd worden via deze route.
  @Erik: in sommige stadswijken is ook weinig autobezit maar dan hebben we het over binnenstad en niet over nieuwbouwblokken aan de rand van de stad. Los van de aantallen, alleen al vanwege het feit dat je aan de rand moet parkeren, maakt dat het ongeschikt is voor ouderen, gehandicapten, gezinnen met jonge kinderen, … en onhandig voor iedereen die met de auto naar het werk moet (wat soms onvermijdelijk is).
  Logisch is het wel om voor te sorteren op minder autobezit (vanwege zelfrijdende auto’s) maar dit is wel erg utopisch ingesteld vanuit een bepaald wensbeeld en houdt weinig rekening met de daadwerkelijke gedragspatronen en voorkeuren van mensen. Ziet er nu leuk uit maar wordt straks een probleemwijk.

 15. Wim Vreeswijk

  Met name de 45% ongesubsidieerde vrije sectorbewoners, die de allerhoogste huurprijs maandelijks moeten ophoesten, zullen zeker ongesubsidieerd gebruik moeten maken van een deugdelijk eigen vervoermiddel, zonder dagelijks een drijfnat kostuum. Dit vanwege het feit dat er slechts 160 zonuren per jaar zijn en hebben een fysiek beveiligde, eventueel mèt camera’s, parkeerplek nodig voor hun werk. Is hier al voldoende over nagedacht? Het eerdere plan voor de merwedekanaalzone was dat er volgens het raadsvoorstel 10.000 woningen zouden komen. Vetgedrukt bovenin deze tekst wordt nu gesproken over 12.000 extra inwoners, dus 1,2 inwoner per woning. Lijkt me een beetje vreemd?

 16. Johan van Veen

  @Katja: Er zijn echt mensen die geen auto hebben hoor. Sterker nog, sommigen hebben niet eens een rijbewijs! Je moet eens weten hoeveel vrijheid dat geeft.

 17. Fred

  @ Utrechter

  Betreft OV: dat zou erg jammer zijn, liever een extra tramlijn, dan dat ze een deel van de bestaande lijn in kanaleneiland gaan afbreken.
  Als ze de huidige lijn naar Nieuwegein gewoon zo laten, en een extra aftakking maken langs de merwedekanaalzone, en die dan doortrekken over het Goylaan richting Lunetten, dat zou het mooiste zijn.
  In Lunetten kan hij dan aanhaken op het treinstation.

 18. Wouter

  @cas: ja, 6 tot 10 nieuwe ondergrondse garages.

  @Rietje:
  Ja, daar ben ik ook altijd bang voor. In dit stadium zijn de gebouwen nog niet ontworpen. Wat op de afbeeldingen staan zijn bouwvolumes, de grenzen waar binnen de gebouwen moeten komen te staan. Helaas wordt de ruimte regelmatig ‘optimaal’ benut.

  @Bertje 030:
  Deze vraag is bekend. Er komen sowieso aflever punten aan de rand van de wijk. Vanuit daar kunnen de bezorgers eventueel verder met kleinere vervoersoplossingen tot aan de deur, en van wat ik mij herinner kun je voor grote leveringen een uitzondering krijgen zodat levering aan de deur mogelijk is. O.a. de brandweer zal ook waken voor een goede bereikbaarheid voor uitzonderlijke situaties.

  @Kees Fortuin
  Vaak worden de effecten op omliggende gebieden genegeerd. In dit geval is er wel (enige) aandacht. Wat het parkeren betreft ligt er een voorstel om in deze wijken betaald parkeren in te voeren. Het huidige beleid is dat de bewoners van de wijken hiermee moeten instemmen.

  @Nina
  Hoezo? Er komen parkeergarages onder bijna alle gebouwen aan de Europalaan, en natuurlijk komen er ook liften in deze gebouwen. Daarnaast zijn er voor korte afstanden talrijke alternatieven voor de auto. Los daarvan, als er overal auto’s kunnen komen dan is dit weer nadelig voor mensen met longproblemen. Het is onmogelijk om iedereen 100% tevreden te stellen. Net als Hugo aangeeft, er zijn genoeg alternatieven als deze wijk niet bevalt.

 19. Herman

  Bijzonder hoor, ben benieuwd hoe het er straks uit gaat zien en functioneert.
  Wel mooie plek om vernieuwend te zijn, in plaats van fantasieloos Vinex oord.

  Uitgangspunt geen dak onbenut moet verplicht worden alle scholen, loodsen, hallen enz. dan hebben we geen lelijke windmolens of zonnepaneel weilanden meer nodig.

 20. Willem

  @Kees Fortuin
  In Dichterswijk zijn er op een doordeweekse dag of avond geen vrije parkeerplekken. De bezettingsgraad is op sommige momenten meer dan 100%, zo heeft de gemeente al eens gemeten. Het lijkt me dus sterk dat de bewoners nog meer overlast gaan ondervinden van geparkeerde auto’s dan de overlast die er nu al is. Ondanks dat hebben de bewoners van Dichterswijk in meerderheid gestemd tegen invoering van betaald parkeren. Met andere woorden: de meerderheid van Dichterswijk vindt het schijnbaar wel best zo en parkeeroverlast wordt door de meerderheid geaccepteerd. Onbegrijpelijk maar waar.

 21. Nina

  @Wouter

  Je zult je been maar breken of anderszins mobiliteitsproblemen krijgen als je er woont.

  Verder denk ik niet dat minder mobiele mensen vooraan gaan staan voor een woning in deze wijk en dat zijn veelal wel de mensen die gebruikmaken van sociale huurwoningen, omdat zij bijv. arbeidsongeschikt zijn.

 22. Justin

  Wat een hoop incoherente onzin is hier weer te lezen. Sommige mensen zijn zo vergroeid met hun auto dat ze totaal geen rationele voorstelling meer kunnen maken van iemand die geen auto heeft.

 23. cas

  @ Wouter, dank, ik kon ze zo snel niet ontdekken bij het vluchtig doornemen.

 24. JdV

  @willem: ik zie dat je het onbegrijpelijk vind. Dus leg ik graag ff uit waarom Dichterswijk massaal tegen betaald parkeren stemt. Alle flats en een groot aantal eengezinswoningen in Dichterswijk beschikken over een eigen parkeerplaats. Bewoners met een dergelijke plaats maar 2 auto’s krijgen in Utrecht geen vergunning voor de 2e auto. Die kunnen de bewoners met een beetje geluk nu gratis parkeren. Bij de invoering van betaald parkeren krijgen ze geen vergunning en moeten ze dus het dagtarief gaan betalen voor iets wat nu gratis is. Snap je het nu? Door de regelgeving van de gemeente en de klassificatie van deze wijk is dit dus het enige logische resultaat. Hoe anders is dit bijvoorbeeld in Oost. Daar kunnen bewoners niet 1 maar zelfs 2 vergunningen krijgen in Oudwijk. In Rijnsweerd daar in tegen niet. Dus stemt ook Rijnsweerd massaal tegen betaald parkeren. De gemeente is echter volstrekt onbetrouwbaar. Aangezien de draagvlakmetingen niet de gewenste resultaten opleveren gaat men nu de metingen afschaffen. De anti-auto vertegenwoordigers zijn sterk vertegenwoordigd in de Utrechtse raad en hebben er geen enkel probleem mee om het democratisch proces opzij te schuiven als dat ze beter uitkomt.

 25. Bill

  @ Wim Vreeswijk: Ik zou mij wat meer verdiepen in de materie: In de totale Merwedekanaalzone komen om en nabij de 10.000 woningen, waarvan er zo’n 6000 woningen in dit gedeelte van het grotere gebied komen. Dan zit je dus op een gemiddelde van 2 mensen per woning.

  @Justin: Juist, valt mij ook op. Er wordt weer negatief geroeptoeterd over onderwerpen zonder dat het totale stedenbouwkundig plan is doorgenomen door diezelfde mensen. Lekker simpel…

 26. Nina

  @ Wouter
  Je reactie op Kees Fortuin:
  Er is (enige) aandacht voor de omliggende wijken, zeg je. Door daar nu noodgedwongen betaald parkeren in te voeren, terwijl de bewoners dat tot nu toe niet wilden. Dat geeft ook al aan dat ze overlast verwachten, omdat er te weinig parkeerplekken komen. Tja.

  @Justin
  Ik kan mij wel voorstellen dat het erg wenselijk (zelfs noodzakelijk) kan zijn een auto te hebben, omdat niet iedereen mobiel is nl.

  Verder gun ik ieder zijn woonplezier, hoor. Ook in een autoloze wijk.

 27. Eva

  @ JdV, volgens mij klopt het niet wat je zegt over parkeervergunningen. De waarheid ligt net even anders.

 28. Herman

  Valt niet mee om überhaupt na te denken over een leven zonder auto. Tot voor zo’n 50 jaar geleden redelijk normaal. In steden als Amsterdam daalt autobezit al jaren, die zijn al wat verder in de ontwikkeling.

 29. Leon

  Prachtig idee!

 30. Nina

  @ Herman

  Autovrij is natuurlijk prima, maar toegankelijkheid ingeval van nood (brandweer, politie, ambulance, immobiliteit, enz.) lijkt mij wel een basisvoorwaarde.

  Ik vraag mij zelfs af of het wel gebouwd mag worden zo (APV, voorschriften brandweer, bouwbesluit)?

 31. H.

  Een paar weken geleden presenteerde de Jaarbeurs haar visie over ontwikkelingen op haar grondgebied. Is hier samenwerking / afstemming?
  Deze gebieden liggen praktisch naast elkaar en zitten qua visie ten aanzien van auto’s in de wijk en voorzieningen niet ver van elkaar op hoofdlijnen. Samen optrekken zou voor alle partijen, de stad en haar bewoners voordelen kunnen opleveren…..

  Ik zie vooral verbeteringen ten opzichte van wat er nu is in aansluiting met de verwachte ontwikkelingen van mobiliteit in de toekomst en aansluiting op de groeiende woonbehoefte in de stad. Als je een auto hebt zou ik hier niet gaan wonen, maar dat hoeft ook niet want gelukkig zal ook niemand verplicht worden om zich hier te vestigen neem ik aan…

 32. Kadoendra

  Schokkend om weer vast te stellen dat sommige mensen het denkvermogen hebben van een amoebe.
  Een autovrije stadswijk betekend in principe natuurlijk niet dat er in zo’n wijk geen enkele politie auto ambulance auto, brandweer auto, over ander gemotoriseerd meer mogelijk is.
  Het autovrije slaat natuurlijk op de auto’s van bewoners en hun eventuele bezoek!

 33. Ton

  Een aardig deel van onze binnenstad is ook ‘autovrij’ maar je komt er toch zeer regelmatig een politieauto tegen. De brandweer kan erin en eruit en evenals ambulances, gelukkig. Er wonen een paar duizend mensen. Zij kunnen voor speciale gelegenheden een ontheffing krijgen. Voor leveranciers zijn er venstertijden. Het functioneert.

 34. JvS

  De Groen Links blokkenwijk, een cadeau voor de stemmers. Voor het eerst zo’n grote wijk autovrij, dat gaat vast allemaal heel soepel verlopen.

 35. Utrechter2

  De progressieve mensen die ik ken ontkomen er niet aan om één auto aan te schaffen, de Dinky-fase (Double Income No Kids) is tijdelijk.

  Het is een beleid dat vooral indirecte en mid term gevolgen heeft. Een modaliteit wordt weggesneden van een huishouden en dat zullen ze (pas) ontdekken als ze (door wat voor omstandigheden ook) een andere job (moeten) zoeken: hun range is dan beperkt tot alleen de bedrijven met een (acceptabele) OV-bereikbaarheid. (En de meeste werkzoekenden snappen dat de UWV-ambtenarij er van uit gaat dat ze niet kieskeurig zijn)

 36. Scherpschutter

  “S’je, ouwe rukker, gefeliciteerd met je nieuwe huis!”
  “Thanks, bolle.”
  “S, zeg wanneer is je housewarming ook alweer”?
  ” Volgende week zaterdag Kees”.
  “Gezellig maat”.
  ” Waar kan ik parkeren?”
  “Ja, dat is wel een ding Kees”.
  “Wat bedoel je, S?”
  “Nou, de hele stadswijk is soort van ontoegankelijk voor auto’s, Kees.”
  “S, zit me niet in de zeik te nemen. Het is 2020. Geen 1820″.
  ” Nou, Kees, daar denken ze in Utrecht anders over.”
  ” En? Hoe bevalt boodschappen doen op je trekschuit, ouwe? LOL.”.
  “Lach maar Kees. Net mn bank 2 kilometer gesjouwd. Heb verdorie een hernia.”.
  “S, wat doe je daar dan man?”
  ” Kees, geen keus amigo. De Gemeente bouwt niets bij.”
  – “Ok. Waar kan ik wel parkeren? Ik kom van ver.”
  – Dat is een goeie vraag Kees. Eeuuhh…Drie kilometer verderop is plek. Als je geluk hebt. Kost wel 6 Euro per uur. En dan kun je hier naartoe lopen of 20 minuten op de tram wachten.
  “S, het wordt -5 zaterdag, gek!” En hoe moet dan dan met je pa en ma van 90?”
  “Die kunnen hier helaas niet komen Kees”. Het gaat niet.”
  “S, Sjesus man…Wat een armoe.
  “De toekomst van Utrecht is 1850, Kees. Zucht…”
  “Zeg S, het spijt me, maar ik herinner me ineens dat ik zaterdag al met Maris uit eten ging”.
  ” Geen punt Kees. Jamal, Patrick, Rene, Lotje, Hans, Mark, Patries en David hebben ook al afgezegd met andere afspraken. Het is wat het is.”
  “Ik maak het goed met je S. Echt. Ik kom snel langs”.
  “Vast niet Kees, maar het is je vergeven jonge.”.

 37. HArry

  Kijk dat wordt weer SDG-puntjes scoren voor de gemeente Utrecht. Wellicht krijgt het college nu ook zo’n mooi gekleurd SDG-speltje waar Timmermans trots mee rondloopt.
  Allemaal om de doelstellingen van De UN agenda 2030 te realiseren en zodoende de ultieme autocratie.

 38. Rethep

  Wat een overdreven reacties van al die zielige auwto-bezitters weer!
  Er zal vast nagedacht zijn over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. En mensen die slecht ter been zijn krijgen waarschijnlijk ontheffing. Overigens is volgens mij geen enkele van de ‘reaguurders’ hier zodanig lichamelijk beperkt dat ie daarvoor een auto nodig heeft.
  Verder heeft 1 iemand het over een ‘onvermijdbaar’ drijfnat pak halen (zonder auto). Het regent echter slechts 8 % (misschien nu 10 %) van de tijd, vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Verder bestaat er uitstekende regenkleding.
  En gelukkig heeft ‘de gezonde (?) democratie’ nog niet geleid tot het asfalteren van heel Nederland, al doet men wel heel erg zijn best.

  Beste mensen gebruik eens wat meer de fantasie van een leven zonder auto (Johan van Veen). Vrijheid idd!
  – Minder kosten
  – Nooit meer files
  – Geen zorgen over parkeerplek
  – Meer bewegen (noodgedwongen), is gezond
  – Niet meer naar die (ongezellige toch?) nutteloze sportschool
  – Minder milieuvervuiling
  – Enz. enz.

 39. Karla

  Het wordt helemaal geen woonwijk, dat staat in de titel. Amusant.

 40. Herman

  Maar hoe moeten al die yuppen nu hun boodschappen aan huis bezorgd krijgen? Is daar wel over nagedacht?

 41. Bogie

  Wellicht is het handig om eens te kijken naar een bouwproject dat óók autovrij is, namelijk het Vondelparc (kop Jutfaseweg). Geen auto/parkeeruimte meer in het zicht biedt veel ruimte en ziet er prachtig uit. Maar is soms ook lastig!
  Het moet naar mijn idee wel mogelijk zijn om met de auto bij de deur te kunnen komen: nooddiensten – verhuiswagens – loodgieters en aannemers – bezorgers (van grote en kleine spullen) – je Kerstboom kunnen uitladen – je moeder/partner die slecht ter been is even kunnen afzetten bij je huis – drie vermoeide kinderen op de achterbank ‘lozen’ voor de deur – je vakantiespullen inladen.
  Ik hoop dat de ontwerpers daar rekening mee houden.
  Je kunt zeggen ‘weg met de auto’ (dat is prima), maar bedenk wel dat een auto soms handig en soms ook noodzakelijk is.

 42. Koel Hoofd

  79% van de mensen tussen 20 tot 40jr, en 89% van de mensen tussen de 40 tot 65jr heeft een rijbewijs. er zijn 8.5 miljoen auto’s in Nederland en dat aantal is nog steeds stijgende! De Nederlander is erg gesteld op vrijheid en comfort.

  Het gaat hier om duurzame woningen, die kosten volgens de gemeente (NB!) minimaal vanaf €307.500 voor een kleintje. Om daar een hypotheek voor te krijgen moet het huishouden een vast arbeidscontract hebben van minimaal €65.000 en volledig (studie)schuld vrij zijn voor de goedkoopste kleine koopwoning. Vrije sector huur is volgens de gemeente voor inkomens vanaf €40.000. Dus het gaat over 45% tweeverdieners.

  Het is daarom een veilige aanname dat mensen die de vrije sector kunnen betalen, ook een auto heeft. Gewoon, omdat er niet zoveel dergelijke goed betaalde nieuwe banen zijn IN de stad maar wel in andere steden, en het OV in de spits gewoon klote is, en nog onbetrouwbaar ook. En die megafietsenstalling bij CS is al vol.

  Het gaat over 12.000 bewoners in totaal, dus maximaal (zullen er wel minder zijn) 5.400 nieuwe auto’s die niet in de wijk zelf geparkeerd kunnen worden, maar in de nieuwe parkeerlocaties en in omliggende wijken. Dus parkeren op ongeveer minimaal 1 kilometer afstand. Rekenmaar dat ze in Rivierenwijk dan wel overstag gaan voor betaald parkeren, van pure ellende opgelegd door de gemeente. (helaas ook zelf ervaring mee gehad in mijn wijk, criminaliteit steeg ook samen met de parkeerdruk)

  De aanname van de gemeente en deze projectontwikkelaars is: dat die 5.400 vrije sector bewoners elke keer dat ze hun auto nodig hebben, daar wel tot 15 minuten extra reistijd per autorit voor over zullen hebben. Als alles meezit, want ze moeten lopen, trammen of fietsen, of combinatie daarvan, om bij hun vehikel (of Tesla) te komen. Leuk, als je dat met kleine kinderen moet doen, het hoost, of sneeuw en ijs, of als je haast hebt, of met volle boodschappentassen. Dat maakt de reistijd voor die forensen minimaal 30 minuten langer, per dag. Dus per volle werkweek hebben ze dan minimaal 2,5 uur minder tijd voor partner/kinderen, sporten of sociale verplichtingen. Daar gaat de balans tussen werk en leven, opgeofferd voor …tja, voor wat eigenlijk?

  Inderdaad, verloedering ligt al op de loer voordat het van de tekentafels is afgekomen.
  Milieu en klimaat idealisme is leuk hoor, maar zo jammer dat de realiteitszin daarbij volkomen ontbreekt omdat daar de emotie hoogtijd viert.

 43. HArry

  Bij schaarste/krapte accepteert een mens zo’n beetje alles. Weer een nieuwe probleemwijk van de toekomst erbij. Helemaal de weg kwijt en op weg naar de volledige overheidsdwang.

 44. Erwin

  zeg, je hóeft er niet te gaan wonen he? Als je enorm gehecht bent aan je bolide ga je toch lekker ergens anders wonen? Er zijn genoeg wijken die ingericht zijn op autobezit. Echter, veel mensen hebben überhaupt geen auto (meer) (nodig).
  Een groot deel van het centrum is ook autovrij. Bewoners daar krijgen nog steeds pakketjes bezorgd, krijgen nog steeds mensen op visite, en in geval van nood kunnen de hulpdiensten uiteraard de wijk in.

 45. Mikel

  Het wordt weer allemaal veelmooier weergegeven dan de werkelijkheid. Ik ben paar keer op de bijeenkomsten geweest. Het gebied zit vol met lelijke gebouwen en vage bedrijven. En wakker worden; die gaan dus NIET weg. Alleen op enkele gebieden volgt nieuwbouw. Maar de rest van de shit blijft gewoon. Als je echt wat had willen bereiken dan had je die hele zone platgegooid en opnieuw bebouwd. Maar dat gaat dus niet gebeuren.
  Alleen het stuk bij de Villa Jongerius zal mooi worden.
  Het stuk bij de oude Busgarage wordt ruk.

 46. Jose

  @ Koel Hoofd

  Citaat: ” 79% van de mensen tussen 20 tot 40jr, en 89% van de mensen tussen de 40 tot 65jr heeft een rijbewijs. er zijn 8.5 miljoen auto’s in Nederland en dat aantal is nog steeds stijgende! De Nederlander is erg gesteld op vrijheid en comfort.”

  Zoals je ziet dus een enorme daling van 10% afname in aantal rijbewijzen tussen twee opeenvolgende generaties. Dat is behoorlijk fors. Van die 79% heeft al een vrij groot deel, in de leeftijd 20-26 geen eigen auto. Zeker bij de categorie stadsbewoners. De vraag is ook of dat nog zou moeten? Waarom ook. Een auto is vaak enorm onhandig in de stad en is nogal een duur ding. (Brandstof, verzekering, aanschaf, afschrijving, onderhoud, APK, banden, etc., etc.). Het is maar waar je jouw salaris aan wil uitgeven. “Drive to work to pay for this car, etc.”.

  Dat het aantal auto’s stijgende is, komt omdat de generatie 65 steeds langer leef en langer door blijft rijden en nogal materialistisch ingesteld is, met alle gevolgen van dien voor de wereld.

  Maakt ook meteen duidelijk dat auto-ontmoeidingsbeleid nodig is, want een groeiend aantal auto’s zorgt voor een groeiend aantal problemen, waar de overheid qua maatregelen simpelweg niet tegenop kan boxen.

 47. Joske

  De grote grap voor alle reactionairen hierboven is de volgende.

  De huizen in deze wijk gaan als zoete broodjes verkopen. De kopers hebben waarschijnlijk geen auto en ook geen behoeft er 1 aan te schaffen. Ze fietsen naar Utrecht Centraal, waar je binnen 5-10 minuten fietsen bent. Ze hebben geen lelijke n vervuilend blik voor hun huis. Het straatbeeld wordt niet ontsierd. Kinderen kunnen vrij voor de deur spelen.

  Jullie denken toch niet echt dat de projectontwikkelaar in dezen gek is?

  Die denkt alleen aan zijn bankrekening. Als het geen succes zou worden, zou men er niet aan beginnen. Zo werkt dat in de vastgoedwereld.

  Overigens heb ik geen auto en geen rijbewijs.

  Ik ben altijd degene (de enige) die op tijd is bij meetings in het land, want ik sta nooit in de file. Treinongemak heb ik echt 5x per jaar op 325 reisdagen per jaar. Ik kan vrijwel overal in Nederland komen, want Nederland, goed OV. Verder loop en fiets ik veel in de stad. Werkelijk overal in stedelijk gebied is binnen 5-10 minuten lopen een OV-halte te vinden. Er is geen stad in Nederland waar je echt langer dan 10-15 minuten moet fietsen tot aan een station.

 48. S.

  Ik lees nu dat er per 3 woningen in dit plan slechts 1 parkeerplaats beschikbaar zal zijn in de parkeergarages aan de Europalaan. Reken maar uit….

 49. JdV

  @eva: nou, kom.op, vertel. Hoe zit het dan? Heb persoonlijk in beide wijken gewoond maar ik hoor het graag.

 50. Leon

  Het wordt fantastisch dus. Het feit dat iedere tegenstander hierboven enkel maar met drogredenen kan komen zoals ‘een mens heeft een auto nodig’ (hoewel een heleboel mensen geen auto hebben) toont aan dat het een goed idee is waar op het eerste oog bijna geen nadelen voor te vinden zijn.

  Wellicht wordt dit de opmaat naar het autovrij maken van nog meer wijken in Utrecht, ik denk aan Wittevrouwen, Tolsteeg. Lunetten is ook een soort autokerkhof waar in elke straat aan weerszijdes geparkeerd wordt én op de oprit. Dat kan allemaal zonder problemen stukken minder.

  Een 100% topidee, waar niets op tegen is dus.

 51. Sel

  Ik vraag me af hoe die 12000 mensen gaan verhuizen als verhuisauto’s de wijk niet in mogen; hopelijk wordt daar wel rekening mee gehouden.
  Ik zou hier graag willen wonen, maar als je nachtdiensten en onregelmatige diensten draait, of als ov niet goed aansluit op je bestemming (soms is er met overstappen en alles 4x langere reistijd met ov binnen utrecht, vergeleken met auto!), heb je wel een probleem, dan is een auto onmisbaar. Ik ben zelf best wel anti-auto, maar het alternatief is nou ook niet zo goed, vooral omdat de gemeente ook steeds bushaltes aan het opheffen is en al het nieuwe OV dat komt ontieglijk lang duurt (kuch, tram, kuch)

 52. Erwin

  @koel hoofd: wat een hoop (ongefundeerde) aannames weer! Er zijn genoeg banen in Utrecht waar je meer dan €65.000 mee verdiend. Kan je gewoon op het fietsje heen. Heerlijk hoor, doe ik zelf ook.

 53. Marko

  Deze wijk wordt gewoon een groot succes. Inderdaad is deze wijk minder geschikt voor gezinnen met een auto, maar die kunnen weer op andere plaatsen wonen. Er zijn genoeg mensen zonder rijbewijs en er zijn ook genoeg tweeverdieners en bovenmodaalverdieners die niet perse iets met de auto willen. Met het OV, fiets of OV-fiets ben je hier zo.
  Lijkt mij dus een prima wijkje voor mensen bij wie het bij de levensstijl past, en als er kinderen komen, dan kan je altijd alsnog verhuizen naar Leidsche Rijn.

 54. Utrechter2

  @Leon: nee hoor, ze kwamen niet met drogredenen: ze gaven aan dat een auto heel praktisch als je meer dan één kind hebt, veel bagage hebt, en als je mensen in je netwerk hebt die slecht ter been zijn.

  Jij gaat hier niet op in maar noemt het ONTERECHT een drogreden. Een discussietruuk.

  @Sel: goed gezien Sel! De overheidsdwang manifesteert zich ook in de zin dat OV in steeds meer buurten verdwijnt. Niet alleen voor de auto moeten mensen gaan lopen maar ook voor het alternatief dat met veel poeha naar voren wordt gebracht.

 55. JdV

  @leon: helemaal mee eens. Een mens heeft geen auto nodig. Een mens heeft ook geen woning nodig in een autovrije week. Een mens heeft geen werk nodig. Hiervan zijn uitgebreide bewijzen aanwezig. Dus dank voor uw briljante epistel.

 56. Binnenstadbewoner

  Mooie plannen.

  Ook hierdoor tienduizenden inwoners extra, ook van andere projecten. Nieuwe inwoners die ook gebruik gaan maken van al het OV waaronder het nu al overvolle Utrecht Centraal, nog vollere treinen, bussen en tram, nog veel drukkere fietspaden dan nu, nog drukkere binnenstad want al die mensen die daar wonen willen daar vanzelfsprekend ook graag rondlopen, uitgaan en recreëren etc. etc..

  Lijkt me dat Utrecht ook plannen moet gaan maken om deze groei op te vangen, zoals een metronetwerk of hoogwaardige lightrail dat de stadswijken en stations met elkaar gaat verbinden. Zeker nu er nog veel meer inwoners op OV aangewezen zullen zijn.

 57. Robert Dorsman

  Reactie op Joske: Je had het niet beter kunnen verwoorden. Ook ik ga al m’n hele leven rijbewijs- en dus autoloos door het leven en altijd lopend, per fiets, bus, metro of trein naar werk, ontspanning enz. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ons hoor je niet klagen. Lijkt me prima wonen in die nieuwe stadswijk!

 58. utrechtsevogel

  99% van de gebouwde omgeving in Nederland is ingericht voor autobezitters. Snelwegen worden verbreed ten koste van natuur. Eeuwenoude grachten en singels zijn gedempt voor de auto, en soms later met veel geld, moeite en overlast weer open gegraven. Autobezitters produceren onmenselijke hoeveelheden fijnstof, CO2, stikstof en veroorzaken vele ongelukken met verschrikkelijk menselijk en dierlijk leed.

  En nu wordt er 1 nieuwe wijk in Utrecht gebouwd die autovrij wordt gehouden, en waarbij het vervoer op een andere manier wordt georganiseerd. Is dat in 1 keer goed? Vast niet, maar super interessant om te kijken wat wel werkt en wat niet. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die in zo’n wijk willen gaan wonen.

  Dus waarom zeiken toch al die autoliefhebbers hier over? Je hoeft niet in die wijk te gaan wonen! Blijf er lekker weg, zou ik zeggen.

 59. Wim Vreeswijk

  Tot nu toe 51 reacties. Een recordscore lijkt mij. Uit het laatste digitale raadsbericht over de monitering blijkt dat er heel veel scepsis en onvrede is over dit plan. Het lijkt me dan ook zeer nuttig dat, net als met de klimaathysterie,we eerst eens flink op de rem gaan trappen en als echte democraten een informatief wijkreferendum gaan houden over al deze plannen, want die zijn m.i. veel te overhaast en uiteindelijk zit straks iedereen met een geweldige kater.

 60. Leon

  Behalve roepen dat het onwerkbaar is, komt niemand met echte argumenten. Dat er geen parkeerplek in de wijk is, wil ook helemaal niet zeggen dat je geen auto kan hebben. @Utrechter2, daar ga je met je ‘het is heul handig als je een gezin hebt’. Het kan gewoon nog steeds, daar wonen. En anders ga je toch lekker in Leidsche Rijn wonen en auto’s voor je deur verzamelen, als je je anders geen mens voelt.

  @JdV vervalt ook al in drogredeneringen en @Wim Vreeswijk weet al helemaal niet meer hoe hij het zoeken moet.

  De seinen staan op groen voor een doorslaand succes als de tegenstand zo magertjes tegensputtert en het vooral moet hebben van plattitudes.

 61. Mikel

  Nogmaals de oude lelijke vervallen bedrijfsgebouwen met vage bedrijfjes blijven gewoon. Want die zitten al jaren op die plekken. En die gaan ook niet weg. Alleen op een paar plekken komen nieuwe woontorens. kleine donkere steegjes door al die hoge gebouwen. . En nog meer woontorens. Een fietspad. En nog meer woontorens. Teken er een paar boompjes tussen. Geen parkeerplekken. En heel de GroenLinksgemeente loopt polonaise. De enige reden dat er geen parkeerplekken komen is omdat er GEEN ruimte is.
  Succes. Van mij mogen jullie er allemaal gaan wonen voor minimaal 800 euro per maand op een paar vierkante meter met balkon 8 hoog. Maar kom niet over een paar jaar klagen dat het toch allemaal erg tegenvalt en dat je het heel anders hebt voorgesteld.

 62. Utrechter2

  @Leon: begin je weer. De argumenten waren: “meer dan één kind hebt”, “veel bagage hebben” en als je mensen in je netwerk hebt die slecht ter been zijn.

  Dat zijn wel veel mensen die in Leidsche Rijn moeten gaan wonen, en om het collectief geheugen op te frissen: dat is een hele grote wijk waar ook al grote idealen waren over weinig autobezit. Maar de praktijk heeft de idealen, ja die waren er, gelogenstraft .

 63. Bill

  @Leon, dank voor deze samenvatting. U slaat de spijker op de kop met betrekking tot de bovenstaande reacties van deze en gene. Als dit alles is qua tegenstand in de 60 reacties (met een hoop non-argumenten) dan lijkt mij de weg vrij voor de gemeente om de ontwikkeling te starten.

  Ik vind het een schitterend binnenstedelijk plan die gaat voldoen aan de toekomstige woningbehoefte in de stad, hand in hand met de vergroening en verduurzaming van de stad. Nu nog een goed plan voor de vertramming van het gebied, of op termijn de (broodnodige) metro? 😉

 64. JdV

  @Leon. O, het zal ongetwijfeld een succes worden. En wat mij betreft helemaal goed. Prima dat mensen er bewust voor kiezen om hier een huis te kopen. Maar laten we eerlijk zijn, in Utrecht verkoop je een huisje van 28 m2 voor meer dan 200k als een leuke starterswoning. Een drol met een vlag er op verkoop je in Utrecht nog als huis. Persoonlijk ben ik blij dat veel mensen zonder rijbewijs en auto hier gaan wonen. Meer ruimte in de andere wijken voor mensen die een andere keuze maken. Maar daar heeft u wat moeite mee begrijp ik uit uw verbitterde reacties. Mensen die graag een auto willen en in de stad willen wonen, dat is fout volk. Die deugen niet. Niet zoals u. En u bepaalt wat wel en niet mag, wat de norm is. Duidelijk.

 65. Bart

  Mooi plan maar wel een beetje utopisch om bewust een tekort aan parkeerplaatsen te creeeren. Ik durf wel te voorspellen dat in de naburige wijken verkeersoverlast gaat ontstaan: mensen die misschien idealistisch zonder auto in de wijk beginnen, kunnen er toch ineens behoefte aan krijgen door kinderen, ziekte, of een baan op een locatie die met OV moeilijk bereikbaar is.
  Waarom wordt er niet uitgegaan van de daadwerkelijke behoefte van mensen, en wordt er zo dogmatisch een ‘groen’ ideaal opgelegd dat zeer waarschijnlijk tot parkeerstress en verkeersproblemen gaat leiden?

 66. Scherpschutter

  JdV 16:11

  Het is ook maar hoe je succes definieert. Als je succes defineert door weer wat extra woningen te lanceren in een door de Gemeente totaal overspannen grmaakte markt, dan zullen de bestuurders en enkel fanboys van een jaar 1900-levenstijl ongetwijfeld spreken van een eclatant succes.

  Het is de schaarste die mensen dit soort onzin maar doet accepteren. Als jij in de situatie zit dat je geen huis kunt vinden dan ben je ongetwijfeld dolblij, zelfs met een huis in een stadswijk met de infrastuctuur van Nairobi…in 1910.

  In een ‘normale’ marktsituatie echter, waarin balans bestaat tussen vraag en aanbod van woningen (een situatie zonder overheid dus) dan zou iedereen uiteraard z’n neus ophalen voor deze extreem gelimiteerde levensstijl en zou de wijk in 10 jaar compleet verpauperd zijn…Het is een soort anti-pretpark voor moderne hippies, en daar zijn er simpelweg niet zoveel van.

  En de Gemeente kan nog zo hard haar best doen in dit soort hippiewijken door de strotten van onwillende burgers te rammen omdat die verdomde gefantaseerde realiteit van massale vegan-, chai-latte thee zuipende, gerecycled interieur, fietsextremistische, niet douchende mindfull Macbookgebruikers maar niet wil ontstaan, maar de dag dat de realiteit de wensdroom inhaalt komt natuurlijk rap naderbij.

  Utrecht is de Hapinezz niet. Utrecht slikt de Hapinezz tijdelijk omdat de Gemeente de markt heeft uitgeschakeld en geen alternatieven biedt…Deze nieuwe stadswijk is de zoveelste uiting van een maakbaarheidsgeest die in de 20e zo vaak het deksel op de neus kreeg dat je zou denken dat geen enkel zinnig mens er nog iets in ziet, maar dat lijkt met name in de elitaire bestuurslaag toch wat anders te liggen.

 67. Joosy

  Rolstoel valt in de plannen een enkele keer. Onder het kopje: ‘iedereen kan lopen’. Dit wordt een mooie opgeruimde wijk zonder mensen die van autovervoer afhankelijk zijn.

 68. Erwin K

  Ik ben Utrecht inmiddels ontvlucht. Of door dit bestuur weggejaagd, maar net hoe je het bekijkt.
  Tweeverdieners met kind die voor werk afhankelijk zijn van de auto is er geen plaats in Utrecht kennelijk. Utrecht in komen na een dag werken kostte me meestal minimaal een half uur, betaald parkeren werd ingevoerd, leuke winkels zijn verdwenen, horeca en stroopwafelwinkels zijn de vervangers.

  Uithoflijnkosten, nutteloze herbestratingen, mislukte verkeerspleinen en plucheplakkende wethouders.

  En dan nu weer zo’n failure waiting to happen. Sociale huur betekent goedkope bouw. En slecht voor de bewoners, want huren is geld weggooien.
  Dus: starters yuppenwijkje, hoge doorstroming, nul investeringen, nul toekomstvastheid. Succes ermee.

 69. ien wildenburg

  Wat een gedoe over parkeergeld. Als er niet betaald hoeft te worden voor het gebruik van openbare ruimte is het heel logisch dat mensen die geen auto hebben, lees geen beslag leggen op de openbare ruimte, geld van de gemeente moeten krijgen.

 70. Don

  Wat een nare gedachte Leon alles met een auto verjagen naar Leidsche Rijn zodat binnen Utrecht het groen links kalifaat verder gestalte kan krijgen.

 71. Trol

  Mikel…ik hoop dat het zo wordt als jij voorstelt. Ik zie niet wat er mis is met steegjes en vage bedrijfjes. Beter dan NIMBY en deug groen linkse eenheidsworst.

 72. Koel Hoofd

  @Jose, en andere reaguurders die dezelfde soort ideeën aanhangen.

  Er is een directe relatie tussen autobezit en leeftijd, inkomen, beroep, het hebben van/aantal/ leeftijd van kinderen in een huishouden, en woonlocatie. De aannames die Jose doet van deze gegeven cijfers (bron CBS) zijn echt op gebakken lucht van het wensdenken gefundeerd.
  Maar cijfers vertalen naar mensen in een sociaal maatschappelijk economische context is een zeer specialistisch vak apart.

  Om die 10% verschil in rijbewijs bezit in een ander perspectief te plaatsen.
  In de jaren tachtig was het mogelijk om met 15 rijlessen in 1x het rijexamen en dus het rijbewijs te halen. Tegenwoordig kost een rijbewijs gemiddeld 39 lessen (gegevens CBR) en gemiddeld slaagt slechts 52% in één keer voor het rijexamen, en slechts 42% voor het theorie examen. Theorie en rijvaardigheidseisen zijn hetzelfde gebleven, wat de jongere generatie in een penibel daglicht stelt ten opzichte van de 40plussers, die kennelijk iets konden wat hun kinderen niet lukt. Kortom, het halen van een rijbewijs is een hele kostbare en tijdrovende zaak geworden waarvan veel ouders tegen hun kinderen zeggen: dat betaal je zelf maar. Die koters hebben dan de keuze omdat ze ook een studielening moeten afsluiten: studeren met geld zonder rijbewijs, of studeren zonder geld met rijbewijs. Die keuze is eenvoudig voor ze: het halen van het rijbewijs wordt uitgesteld tot een moment dat ze het kunnen betalen, en, er noodzaak tot automobiliteit ontstaat dankzij werk en carrière opties. Want een lease auto is nog steeds een secundaire arbeidsvoorwaarde omdat potentiële nieuwe werknemers anders niet bereid zijn om te komen werken. Dat is zeker bij de functies voor hoger opgeleiden het geval.

  Dat wordt ook ondersteund door CBS (landelijke cijfers 2015). Slechts 22% in de leeftijd tot 25 jaar had een auto, dat is al 45% als ze 30 zijn, tussen de 30 en 50jr neemt het zelfs toe tot 60%, en daarna daalt het autobezit weer rap omdat mensen het niet meer nodig hebben en er ook lichamelijke problemen komen die het autorijden verhinderen.

  Om het nog een beetje ingewikkelder te maken, want deze cijfers moeten in een grotere context worden geplaatst. Dankzij het visieloos beleid van onze overheid sinds ‘Paars’ onder zielloze auspiciën van de EU, is onze maatschappij drastisch veranderd. Om een willekeurig handje vol zaken te noemen: De baan voor het leven bestaat niet meer. Parttime werken vanwege balans privé/werk is een economisch probleem geworden. In 2008 waren er nog ruim 600.000 ZZPers terwijl dat er anno 2019 al 1.9 miljoen zijn (een tikkende tijdbom onder onze maatschappij en economie NB!). De middenklasse staat zwaar onder druk, zijn er de ‘werkende armen’ gecreëerd, en worden de rijken ook steeds rijker. Deze laatste kreeg zelfs een nieuwe groep rijken toegevoegd: de linkse moraal elite. Dit is allemaal geheel volgens de regels van het vrije markt kapitalisme waar de economisch wetenschapper Joseph Schumpeter al kort na WW2 kritiek op had. Dan loopt de overheid ook al jaren lang achter met het bouwen van voldoende woningen, Maakt men dat nog erger door verhuurdersheffing, verduurzaming en stikstof/FPAS ellende, zodat er kunstmatig woningnood is gecreëerd die niet op korte termijn op te lossen is. In tegendeel, de huizenprijzen zullen alleen nog maar toenemen als gevolg van de lage rente (EU beleid wat de concurrentie aangaat met grootmachten China en USA) en het niet snel op te lossen te kort aan woningen. Microwoning is geen oplossing maar een wanhoopsdaad. Starters moeten weer doen wat hun ouders deden: keihard fulltime werken, niet lullen of janken maar poetsen. Kortom, sterk toegenomen economische onzekerheid als gevolg van het kapitalisme, neoliberalisme en globalisme in combinatie met technologische ontwikkelingen. Al die factoren zie je terug in die 10% minder rijbewijzen en dalend autobezit bij de 40minners.

  Echter, op het moment dat die 40minners wel voldoende te besteden hebben, alsook de motivatie hebben om uit hun schulpjes te komen en de virtuele emotionele belevingswereld wereld te verruilen voor de harde realiteit van het leven (iets waar bijvoorbeeld kinderen ze toe dwingen), dan gaan ze ook autorijden. Waarom? Vanwege dezelfde redenen als in de jaren zestig: vrijheid van‘deur-tot-deur’ mobiliteit van in een privéruimte voor praktisch meerpersoon- en goederenvervoer. Daar is nu nog bijgekomen dat nieuwe stadsbewoners geen roots hebben in de stad maar in de provincie. Het is makkelijker om met de auto bij opa en oma met de kleinkinderen op bezoek te gaan dan met het OV.

  Jose’s opmerking over materialistisch ingestelde 65plussers is daarmee ook geheel onterecht en ongefundeerd. Dat is namelijk juist een generatie die heel erg duurzaam is omdat ze zijn opgegroeid met het idee dat ze spaarzaam moeten zijn en niets moeten verspillen. Dus ze rijden langer door in dezelfde auto, en dankzij het oude rollenpatroon hebben meer mannen een auto dan vrouwen, en hebben ze vanwege de hoge leeftijd ook minder auto’s. Nog sterker, ze besteden minder omdat ze niet meer mee hoeven te doen met de sociale ratrace om status, en het uiterlijk en bezit minder belangrijk vinden. Ze kopen kwaliteit want dat gaat langer mee dan de cheap shit kwantiteit waar de jongeren op kicken. De toename in auto’s komt dus echt geheel voort uit de toename van eenpersoonshuishoudens, hoog opgeleide tweeverdieners, gezinnen met kinderen, en vrouwen die de inhaalslag tot financiële onafhankelijkheid maken. Echter, indien de cijfers van het CBS in tijd worden beoordeeld zonder de verschuiving in leeftijdscohorten in overweging te nemen, noch de cijfers in grotere context te plaatsen (dat heet gemakswetenschap), is het eenvoudig om verkeerde conclusies te trekken en de schuld aan de babyboomers te geven.

  Interessant in deze is dat er zelfs een toename in autobezit is in sterk stedelijke gebieden, meer mensen hebben er één of twee auto’s. Dat betekend dat het autowerend beleid faalt omdat het geen rekening houdt met de mobiliteitsbehoefte van mensen, maar slechts gefocust is op de wensbeleving van enkelen. De woningprijzen in Amsterdam en Utrecht gieren de pan uit, maar daarmee komen er ook meer vermogende autobezitters in deze steden wonen.
  Er is ook goed nieuws, deze elite kan Tesla betalen en daarmee is het niet erg voor het milieu en luchtkwaliteit. Ze gaan wel parkeeroverlast geven voor de omliggende wijken van, in dit specifieke geval, de Merwedekanaalzone.

  Want nogmaals, de vrije sector koopwoningen in de autovrije Merwedekanaalzone gaan vanaf €307.500, maar ze zijn nog niet eens gebouwd. Dus ze worden hoe dan ook duurder omdat de bouwkosten verder zullen stijgen, en daarmee dus ook de verkoopprijs. Dat betekend echt dat er vermogende kopers zullen komen, en daarvoor zijn er minimaal 5.400 goed betaalde banen op fietsafstand nodig. Volgens de nationale vacaturebank zijn er op dit moment minder dan 2.500 van die banen, dat zijn er 3.000 te weinig. Daarnaast hebben bedrijven een selectieprocedure en wil de bank zekerheid bij hypotheekverstrekking, dus zijn er zeker 4.500 banen te weinig. Weet iemand hoeveel parkeerplaatsen er worden gerealiseerd voor die woningen? Want er gaan echt 4.500 auto’s bij komen, niet omdat mensen een auto willen hebben, maar omdat ze er eentje moeten hebben.

 73. Nina

  Volgens de VVD gemeente Utrecht mogen er momenteel hooguit 4000 woningen worden bijgebouwd vanwege de MER (Milieu Effect Rapportage).

  Dit heeft te maken met o.a. de ontsluiting rond het gebied. Voor meer woningen moet de infrastructuur (o.a. aansluiting A12 en div. kruispunten) drastisch worden aangepast en dat is – los van de haalbaarheid- helemaal niet opgenomen in het plan.

 74. Herman

  @Ik el, hb je wel eens van ontwikkeling gehoord? Die oude loodsen met vage bedrijven zullen vanzelf gaan verdwijnen doordat het lucratief wordt deze te verkopen. Ooit zat de binnenstad van Utrecht ook vol met van alles en nog wat.
  Rot die tijd, wat is er mis met die variatie, het wordt gen aangeharkt Vinex oord.

 75. Len

  Wat een negatieve reacties en wat jammer toch. Prima initiatief van de gemeente om Utrecht mooier te maken. Er komen deelauto’s dus ook met nachtdiensten etc kun je vervoer regelen pff. Mijn moeder had twee kinderen en geen auto, deed dus alles op de fiets, dus dat verhaal ik moet mijn kinderen naar de opvang brengen… Wat jammer dat we allemaal zo afhankelijk zijn geworden van de auto, als of andere opties niet bestaan. Dus voor alle criticasters is het beste advies: verhuis naar Noordoost Groningen, daar kun je zelfs bij het ziekenhuis nog gratis parkeren en de benzine is goedkoper in Duitsland, dus een echte win-win situatie. Succes

 76. W

  Graag verwijs ik iedereen, maar vooral Utrechtse raadsleden, naar het interessante interview met Friso de Zeeuw, Woningbouwexpert(emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling) in het NRC van vrijdag 10 januari, pagina E3.
  Hij zegt onder andere: “Er moeten meer goedkope en middeldure eengezinswoningen worden gebouwd, ook in buitenwijken onder de rook van de steden. Berekeningen laten zien dat hiervoor ongeveer 1 procent van het Nederlands grondgebied nodig is. Nieuwe tuinstadjes maken, waarin woningen mooi verweven zijn met het landschap, dat wordt de ontwerpopgave voor de toekomst”.

 77. Hadjememaar

  Iedereen heeft het recht om iets van het plan te vinden, maar ik ben vooral blij dat er een samenhangend plan is voor het gehele gebied, als onderdeel van de hele stad en niet iedereen zijn eigen dingetje gaat doen. Hulde aan de gemeente en de grondeigenaren!

 78. Ton

  @ Hadjememaar. Inderdaad, hier lijken een groep ambtenaren (en hun wethouder?) , los van de inhoud, wel een prestatie geleverd te hebben door iedereen achter een samenhangend plan te krijgen. Zal niet makkelijk geweest zijn.

 79. Utrechter2

  @Len: Noordoost Groningen was dat ook niet zo’n plek waar links geen tegenspraak duldde?

 80. S.

  @Koel Hoofd er komt 1 parkeerplaats beschikbaar in de parkeergarages aan de Europalaan per 3 woningen. Dit is ver beneden de normale norm.

 81. Bill

  @W: Leuk interview, maar nóg een ramp als Leidsche Rijn aan de stad bouwen is funest. Op termijn is het onvermijdelijk dat ook daar de wat meer lege plekken zullen worden volgebouwd. De toekomst van woningbouw (en opgave vanuit het Den Haag!) ligt binnen de rode contouren van de stad, om het spaarse groen erbuiten te sparen.
  Leuk dat een aantal hierboven afgeven op de gemeenteraad en het zo slecht vinden voor de autorijdende inwoner, maar de gemeente voert het beleid vanuit Den Haag dus gewoon uit. Dat betekent inbreiden en nog een inbreiden. Een plan als de Merwedekanaalzone past daar prima binnen, al met al dus een puik plan dat is gepresenteerd.

  En teveel woningen op klein gebied? In elke andere grote en middelgrote Nederlandse stad zijn er gebieden waarin men bouwt met dezelfde dichtheden en men met dezelfde opgave vanuit het rijk te maken heeft. Ja, een miljoen woningen in tien jaar, waarvan de regio Utrecht er 100.000 voor z’n rekening gaat nemen. De Merwedekanaalzone is een mooie eerste stap..!

 82. Utrechter2

  @Bill: “om het spaarse groen erbuiten te sparen”. Is Rijnenburg sparen gemeentebeleid of Rijksbeleid?

  Dit had je kunnen lezen voor je je reactie plaatste.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/966674951/rutte-kabinet-bereid-woningbouw-af-te-dwingen

  Dat er een strijd is tussen rechts die voldoende woningbouw wil en tussen links die geen groen-concessies willen doen mag toch netjes aangegeven worden?

 83. Toine Goossens

  Wie in Manhatten of in het Centrum van Tokyo woont, lacht zich een Kriek over de bezwaren die hier genoemd worden. Die zijn daar al meer dan 20 jaar geleden opgelost. Die oplossingen komen ook naar Utrecht toe.

  Maar……, we bouwen wel weer verder aan een gesegregeerde samenleving. Merwede wordt geen wijk waar gezinnen gaan wonen, in tegendeel. Gezinnen verhuizen naar Leidsche Rijn of naar randgemeenten. In Merwede zullen we straks veel alleenstaanden ontmoeten. Jongeren die zonder partner leven, ouderen die hun partner verloren hebben.

  De jeugd gaat met de fiets, de ouderen laten zich door zelfrijdende voertuigen naar hun bestemming rijden. Voor alles een oplossing.

  Maar komt er ook een oplossing voor sociaal isolement? Tuindorp Oost was een veel geprezen initiatief. Jong helpt oud. Binnen een gebouw is dat relatief gemakkelijk. Maar gaat dat ook de toekomst in Merwede worden? Zullen nieuwe bewoners met de noodzaak om samen wijk te zijn worden geconfronteerd, of laten we dat aan de markt over?

 84. Pim

  Autobezit of lease moet in deze wijk verboden worden (ook voor inwonende kinderen) anders wordt het een puinhoop.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).