Utrecht neemt niet langer nieuwe aanvragen voor het woonlastenfonds in behandeling | De Utrechtse Internet Courant Utrecht neemt niet langer nieuwe aanvragen voor het woonlastenfonds in behandeling | De Utrechtse Internet Courant

Utrecht neemt niet langer nieuwe aanvragen voor het woonlastenfonds in behandeling

Utrecht neemt niet langer nieuwe aanvragen voor het woonlastenfonds in behandeling
Het Utrechtse Woonlastenfonds neemt vanaf vandaag geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Het college van B&W heeft dit besloten nadat er sinds september een forse toename was van aanvragen op het woonlastenfonds nadat de gemeente de nieuwe armoedeaanpak introduceerde.

Het Utrechtse Woonlastenfonds neemt vanaf vandaag geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Het college van B&W heeft dit besloten nadat er sinds september een forse toename was van aanvragen op het woonlastenfonds nadat de gemeente de nieuwe armoedeaanpak introduceerde.

Utrechters voor wie de woonlasten te hoog waren konden op het woonlastenfonds een beroep doen voor een toelage. Door de toename van het aantal aanvragen wordt een overschrijding van het budget verwacht.

In de aanpak wordt het woonlastenfonds afgebouwd. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat niemand hierdoor in financiële problemen raakt. Op donderdag 10 december heeft de gemeenteraad de armoedenota opnieuw geagendeerd en besluit de raad over de vernieuwde armoedeaanpak, waaronder de afbouw van het woonlastenfonds en de wijze waarop dit gebeurt.

Afbouw

Het woonlastenfonds wordt de komende jaren zorgvuldig afgebouwd. Tegelijkertijd wordt er ingezet op goedkopere woningen voor Utrechters die nu huren boven de landelijke aftoppingsgrens. Hier wordt twee jaar de tijd voor genomen.

De SP maakt zich zorgen om de aangekondigde maatregelen. Raadslid Nicole van Gemert: “Het afschaffen van het woonlastenfonds is op zichzelf geen probleem, omdat de corporaties toch bijna alleen nog maar woningen mogen toewijzen tegen gematigde huren. De nieuwe instroom in het fonds kan dan ook met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Waar ik me wel zorgen om maak, zijn de mensen die nu maandelijks een vergoeding ontvangen. Ik wil niet dat die door de aangekondigde afbouw in de financiële problemen komen.”

Voor mensen die onder de aftoppingsgrens huren, wordt de toelage uit het fonds in vijf jaar stapsgewijs afgebouwd. Daarbij kan- indien dit noodzakelijk is- in individuele gevallen worden afgeweken.

1 Reactie

Reageren
  1. erst

    Ter illustratie voor de argeloze lezer. Omdat ik tussen kerst en nieuwjaar pas aan de aanvraag voor het woonlastenfonds toekom, kost dit me €400,- lastenverlichting. De donkere domper dagen. Kan ik zeggen dat ik na 3 december de rekeningen van de gemeente niet meer in behandeling neem? Ik ben tegen subsidies, als ze worden afgeschaft.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).