Wachttijd voor Utrechtse sociale huurwoning in vijf jaar tijd 36 procent toegenomen Wachttijd voor Utrechtse sociale huurwoning in vijf jaar tijd 36 procent toegenomen

Wachttijd voor Utrechtse sociale huurwoning in vijf jaar tijd 36 procent toegenomen

Wachttijd voor Utrechtse sociale huurwoning in vijf jaar tijd 36 procent toegenomen
Starters die een sociale huurwoning willen in Utrecht, moesten in 2019 gemiddeld 9,9 jaar wachten op een huis. De wachttijd is ten opzichte van 2014 toegenomen met 36 procent, blijkt uit een analyse van de Woonbond.

Starters die een sociale huurwoning willen in Utrecht, moesten in 2019 gemiddeld 9,9 jaar wachten op een huis. De wachttijd is ten opzichte van 2014 toegenomen met 36 procent, blijkt uit een analyse van de Woonbond.

De druk op de woningmarkt neemt al jaren toe en dat is op verschillende manieren terug te zien. Mensen in Utrecht wachten ruim 2,5 jaar langer op een sociale huurwoning dan in 2014 en het gemiddelde aantal reacties op een woning is in die tijd verdubbeld: in 2014 reageerden ongeveer 57 mensen per woning, in 2019 zijn dat er 114.

Landelijk steeg de wachttijd het hardst in de regio Haaglanden, namelijk met 67 procent tussen 2014 en 2019. Mensen wachten hier echter korter op een huurwoning dan in Utrecht.  In Amsterdam is de wachttijd langer dan in Utrecht. Daar wachten mensen ongeveer 10,5 jaar, een toename van 1,6 jaar ten opzichte van 2014.

Campagne

Volgens de Woonbond groeien niet alleen de wachttijden. Ook de gemiddelde huurprijzen nemen toe, terwijl de netto besteedbare inkomens van huurders vrijwel gelijk blijven. Uit cijfers van corporatiekoepel Aedes blijkt verder dat woningcorporaties steeds minder nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

De Woonbond begint maandag samen met burgerbeweging DeGoedeZaak een campagne voor goed en betaalbaar wonen. In een petitie roepen de organisaties op om “paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing te schrappen en middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen”.

26 Reacties

Reageren
 1. Rob H.

  Zie hier de gevolgen van een kneiterrechts beleid, waarin zoiets basaals als onderdak verkwanseld wordt. Nog meer op VVD/PVV/FvD stemmen en de wachttijd zal nog eens verdubbelen!

 2. Katja

  Hèhè, dat krijg je ervan als er niet meer sociaal gebouwd wordt. Met dank aan het kabinet,

 3. Koel Hoofd

  Dit is nou het resultaat van een al decennia lang falend overheidbeleid. De neoliberale kapitalistische vrije marktwerking kon ongelimiteerd haar gang gaan en de overheid (van links tot rechts) vond het allemaal best.

  Toen het overduidelijk zichtbaar en merkbaar werd dat het niet goed ging en er gehandeld moest worden… werd het probleem niet opgelost (woning te kort oplossen door meer betaalbaar bouwen) maar werd het “scheefhuren” (de bevolking) aangepakt, terwijl de doorstroming al veel langer een door de politiek veroorzaakt probleem was.

  Nu hebben we ruim 800.000 woningen te kort (dus 10x een stad ter grootte van Leidsche Rijn NB!), en geen plek om te bouwen want het is of natuurgebied of moet energiepark worden. Onze boeren het land uitwerken en hun land inpikken voor woningbouw is ook niet handig.
  Dan worden we afhankelijk van voedsel uit het buitenland, dus geen controle op de omstandigheden van productie maar wel grof ervoor moeten betalen.

  Houston…we have a problem…

 4. Tilbed

  @Rob H. Of ligt het probleem juist in het beleid waardoor we een enorme sociale woningbouwsector hebben?

  De Nederlandse Bank beschrijft drie oorzaken van het tekort:
  1. Nederlanders kunnen teveel lenen (word aan gewerkt)
  2. Tekort aan woningen in de middelhuur
  3. Weinig prikkels om meer te bouwen

  Punt 1 word opgelost. De Hypotheekrente word sneller ingeperkt en hetLoan-to-value ratio word in de komende jaren verlaagd.

  Punt 2: Buiten sociale huur is er maar een erg beperkt aanbod voor degenen die niet in aanmerking komen voor sociale huur. Kopen is de meest economisch rendabele optie. Een stad als Utrecht heeft bijna 13 procentpunt meer

  Punt 3: Gemeentes zijn financieel afhankelijk van de opbrengsten van grondexploitatie. Hierdoor worden ze geprikkeld om meer koopwoningen te bouwen vanwege de hogere grondprijs (in vergelijking met vergelijkbare huurwoningen).

  Daarnaast leid de eis voor een x% sociale huur en middenhuur ertoe dat er minder gebouwd word. Financiers (veelal pensioenfondsen en andere institutionele beleggers) verwachten toch een bepaald rendement voor het geld dat ze beschikbaar stellen, wat toch erg lastig blijkt te worden als een deel van je geld naar gesubsidieerde woonruimte gaat.

 5. cas

  misschien eerst een die verhuurdersheffing van tafel en kijken om extra bij te bouwen en alle duurzaamheidsprojecten te stoppen om het geld beter te besteden momenteel.

 6. bawang putih

  9,9 jaar doch als je iets wil wat aansluit bij je woonwens dan is de wachttijd minimaal 20 jaar

 7. erwin

  @Koel hoofd: al die boeren in NL is helemaal niet nodig voor de nationale voedselvoorziening. Het meerendeel wordt geproduceerd voor de export. Zou je best mee kunnen stoppen.

 8. Scherpschutter

  Ik heb echt geen idee, Koel Hoofd, hoe je nu toch aan het waanidee komt dat de markt hier het probleem is….

  Als je de markt een vrije hand geeft dan bouwen en bouwen en bouwen ze tot aan de vraag is voldaan. Simpel. Je doet net alsof het probleem is dat bouwbedrijven en projectontwikkelaars weigeren om te bouwen…

  Ze mogen echter niet bouwen, omdat onthutsend zwakke linkse politici nu eenmaal een schreeuwende behoefte aan brede schreeuwende problemen hebben waardoor ze zichzelf als oplossing kunnen aanbieden aan de groeiende groep behoeftigen en afhankelijken.

  De markt is het probleem niet! Die willen wel bouwen hoor. Ze mogen alleen niet. Van bar slechte leiders…

 9. Massegast

  Grappig, immigratie wordt als oorzaak niet genoemd.

 10. WvR

  @bawang putih:
  Zijn het wensen of noodzakelijke voorwaarden?

  Ik weet niet in welke categorie de jouwe vallen, maar “in het centrum”, om een voorbeeld te noemen is geen noodzakelijke voorwaarde. Da’s een wens.

  En wachten tot wensen ingewilligd worden kan nu eenmaal even duren, sterker nog, de wens-realisatie succesratio is doorgaans bizar laag. Maar stijgt doorgaans als je er zelf wat aan doet.

  Zit je nog steeds gemiddeld een goede 10 jaar te wachten op je sociale woning natuurlijk, maar da’s al weer de helft van 20.

 11. Toine Goossens

  @Tilbed,

  Na de financiële crisis heeft de Nederlandse Bank tezamen met het kabinet ervoor gezorgd dat de woningmarkt volledig in elkaar is gestort. Alle toen in Utrecht op stapel staande woningbouw projecten zijn toen gecanceld. De gemeente verlaagde de grondprijs drastisch, het hielp niet. De eisen om voor een lening in aanmerking te komen werden op een rigide manier door de DNB verscherpt. En dan hebben we het niet over de renteaftrek. Nederlanders kunnen wel lenen, maar mogen dat niet. Zij worden gedwongen om een veelvoud van de woonlasten bij koop, uit te geven aan woonlasten bij huur.

  De regering legde de wooncorporaties een extra belasting op, waardoor nieuwe investeringen sterk zijn beperkt. Veel corporaties hadden, laten we reëel zijn, hun geld verspild aan exorbitante projectontwikkeling en dure financieringsproducten. Dat was het gevolg van een nieuwe wet waarin verzuimd was het interne toezicht degelijk te regelen.

  Blijft punt 3 over. Gemeenten zijn afhankelijk van partijen die willen investeren in woningen. Die zijn er ruim voldoende, maar niet in een tijd waarin de woningaankoop volledig stilligt. Waar geen vraag is, wordt niet gebouwd. De bouw stortte in en probeer dan maar eens snel te reageren als de vraag naar woningen weer aantrekt.

  Dank zij fantastische wethouders heeft Utrecht desondanks nog heel veel bereikt.

 12. Woningzoekende

  Ik reageer eigenlijk nooit maar 9,9jr wachttijd? Waar?

  Ik sta meer dan 10jr ingeschreven, heb een laag inkomen en kom nog niet eens in aanmerking voor een huis in een dorp buiten Utrecht. Gemiddeld eindig ik rond plek 30.
  Ik heb namelijk geen urgentie, geen stadsurgentie en laat geen huis achter met meer dan vier kamers. Dan sluit je dus achteraan aan in de rij.
  Ik snap dat er mensen zijn die echt snel een huis nodig hebben en fijn dat er zoiets bestaat als urgentie. Maar met droge ogen beweren dat je met 9,9jr een huis hebt in Utrecht is echt onzin.
  Woningtekort is echt te danken aan regeringspartijen als bijvoorbeeld de VVD.

 13. Lomboque

  Met meer dan 16 jaar inschrijving eindig je niet eens hoog genoeg om uitgenodigd te worden.

 14. Iefke

  @ Tilbed A Rob H.

  Volgens mij speelt de financiële crisis vanaf 2008 ook mee in dat er hedendaags minder gebouwd/opgeleverd wordt. Er was opeens geen investeringsgeld meer, en de overheid sprong niet bij. Dit argument moet echt niet onderschat worden btw, want we merken nu pas een beetje de effecten van deze crisis en hoe het afgehandeld is.

  Ook speelt denk ik de ‘typisch’ Nederlandse regeldruk mee, zoals vergunningen betreffende ruimtelijke ordening. In Nederland heeft bijna al het land een toewijzing, Het is bv een taai proces om bv land met agrarische functie om te zetten naar land voor huisvesting. Moraal van het verhaal. In Nederland kost een huis realiseren, ongeacht koop/sociale huur gewoon veel tijd en geld.
  Maar Is dat goed? Is dat slecht? Ik heb me laten vertellen door een ambtenaar die hiermee bezighoudt dat het zijn voordeel heeft, in de zin van eerlijk het schaarse land verdelen. Veel matige investeringen en bouwplannen worden zo tegengehouden. De andere kant is inderdaad dat zo’n proces kennis, geld en tijd kost. Dus het is een beetje twee kanten van dezelfde medaille denk ik zo.

 15. wollie

  te veel eenpersoonshuishoudens. lekker samenwonen, mensen! heb je ook die toeslagen niet meer nodig

 16. buurtbewoner

  statushouders die urgentie/voorrang krijgen, dat moet ook eens afgelopen zijn!

 17. Stuurvrouwtje aan wal

  Stuurvrouwtje stelt voor om twee regels in te voeren:

  1. Bij sociale huur met tijdelijke contracten werken. Verdien je twee jaar achter elkaar meer dan de norm (scheefwonen) en is dat niet incidenteel, dan heb je twee jaar om een huis in de reguliere markt te zoeken.

  Net als de campuscontracten voor studenten.

  2. Het verbieden van het kopen van woningen en appartementen als belegging.

 18. Toine Goossens

  Voor @Woningzoekende,

  Ja, triest. De bestuurders van woningcorporaties verspilden het geld aan projecten die niets met sociale woningbouw te maken hadden, De bestuurder van Vestia veroorzaakte een enorm verlies waar alle corporaties voor opdraaiden en toen kwam het kabinet ook nog eens met de verhuurdersheffing. Een kabinet waar als ik het mij goed herinner de PvdA ook aan deel nam.

  Veel sociale woningen zijn verkocht om de verliezen van Vestia goed te maken. Dramatische situatie. De regering heeft niets gedaan om de achterstand in te halen en Utrecht bouwt starterswoningen en denkt daarmee sociaal te zijn.

 19. Utrechter2

  In een marktsector leidt veel vraag tot een hoge prijs, maar je hebt geen wachttijd mits jij degene bent die genoeg geld heeft, en als er meer belangstellende zijn dan moet jij degene zijn die het meeste geld heeft!

  Dit bovenstaande vinden we in Nederland niet prettig:, iedereen moet fatsoenlijk kunnen wonen, ook in regio Utrecht waar de banen zijn.

  In een sociale huursector ligt de prijs vast en dan leidt veel vraag tot een hoge wachttijd, meer geld bieden om eerder aan de beurt te zijn heeft geen zin (want de prijs ligt vast). Hoe hoger de vraag hoe langer de wachttijd.

  De vraag is hoog dus nu kun je kijken of de partijen voldoende doen om het woningaanbod te vergroten: zorgt de gemeente voor voldoende grond of vind je klimaat- en milieuwensen belangrijker? Zie Rijnenburg. zorgt het Rijk voor voldoende financiering voor sociale huurwoningen of heeft ze dat in de jaren ’90 afgeschaft en afgewenteld op corporaties?

 20. Utrechter2

  @buurtbewoner: dat wordt inderdaad erg onder de radar gehouden!

 21. Tja...

  @ Stuurvrouwtje

  Tijdelijke contracten ivm scheefwonen is geen oplossing. Veel ZZP’ers of mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan qua inkomen behoorlijk op en neer. Twee jaar boven de grens betekent daarnaartoe ook vaak twee jaar (of langer) dik onder de grens.

  Als mensen eruit moeten, waar moeten ze dan heen?

  Kopen: bij bijv. een psychische kwetsbaarheid als autisme of ADHD, wordt je een hypotheek geweigerd of de verplichte premie van de levensverzekering wordt zo hoog dat hij onbetaalbaar is. Kopen is voor ‘gewone’ gezonde mensen in/om Utrecht al lastig, laat staan hiermee. Daarnaast vallen deze mensen door hun aandoening regelmatig uit van werk door bijv. burnouts. ZZP’ers een soortgelijk probleem: een wisselend inkomen wordt door hypotheek verstrekkers niet gewaardeerd.

  Vrije huur?
  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen is 39.055. Dat is (uitgaande van apart vakantiegeld en bruto > netto 70%) 2109 euro netto per maand. Kijk dan even naar de vrije huurprijs van een huis/appartement/flatje in of om Utrecht (waar mensen hun werk/familie/vrienden/sociale leven hebben). Dat lukt je niet onder de 1000-1200 euro. Vaak wordt er ook nog eens een aanvullende inkomenseis gesteld: maandinkomen van minimaal 2x de huurprijs.

  M.a.w.: met tijdelijke huurcontracten maak je veel mensen dakloos.

 22. Utrechter2

  De verklaring is ook een gemeenschappelijke afspraak zie onder (waarvan vervolgens iedere gemeente richting de burger gaat doen alsof het van boven is opgelegd): en GroenLinks en D66 hebben dit niet in hun eentje afgesproken, dus welke partijen vinden lokale klimaatproblematiek belangrijker dan woningbouw.

  Hint: dit kunnen partijen zijn die voor de bühne doen alsof ze down to earth zijn en voor voldoende woningbouw. Denk aan partijen die graag van twee walletjes eten.

  Citaat
  “Die afspraak maakten zestien samenwerkende gemeenten, bestuurders van vier waterschappen en de provincie niet zo lang geleden. ”

  Link
  https://www.ad.nl/utrecht/dit-is-waarom-plannen-voor-windmolens-je-opeens-om-de-oren-vliegen-in-de-regio-utrecht~ac6131fd/

 23. Bromsnor

  @Utrechter 2, Bromsnor denkt dat de klimaatmaatregelen niet de oorzaak van de woningnood zijn.

 24. Stuurvrouwtje aan wal

  @Tja…

  Stuurvrouwtje schreef daarom ook ‘en is dat niet incidenteel’.
  Stuurvrouwtje wil zeker niet dat kwetsbare groepen er steeds weer uit gezet worden. Daarvoor is juist sociale huur.

  Er zitten vast haken en ogen aan, maar Stuurvrouwtje vindt dat structureel scheefwonen en beleggers die koopwoningen van de koopmarkt wegtrekken de woningmarkt krap houden en vermogensongelijkheid vergroten.

 25. Utrechter2

  @Bromsnor: waarom denk je dat? In Rijnenburg wil het college gaan voor voldoende windmolens

 26. bawang putih

  @WvR
  waarom vraag je nog of het een wens is, ik schreef toch juist wens??!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).