Wijkraad en bewonersgroep Utrecht-west blijven pleiten voor verkeerstunnel onder Westplein: ‘Onduidelijk wat autoluw betekent’ | De Utrechtse Internet Courant Wijkraad en bewonersgroep Utrecht-west blijven pleiten voor verkeerstunnel onder Westplein: ‘Onduidelijk wat autoluw betekent’ | De Utrechtse Internet Courant

Wijkraad en bewonersgroep Utrecht-west blijven pleiten voor verkeerstunnel onder Westplein: ‘Onduidelijk wat autoluw betekent’

Wijkraad en bewonersgroep Utrecht-west blijven pleiten voor verkeerstunnel onder Westplein: ‘Onduidelijk wat autoluw betekent’
De plannen die twee weken geleden gepresenteerd zijn voor het nieuwe, nog te bouwen stadscentrum zijn niet bij iedereen in Utrecht-west in goede aarde gevallen. Zowel de wijkraad als bewonersvereniging ‘Stichting Maanzaad’ maken zich zorgen om de visie van de gemeente en met name de verkeersstromen ronde de Kop van Lombok. “Slechts een enkeling uit de gemeenteraad heeft de complexiteit begrepen waar we mee te maken hebben.”

De plannen die twee weken geleden gepresenteerd zijn voor het nieuwe, nog te bouwen stadscentrum zijn niet bij iedereen in Utrecht-west in goede aarde gevallen. Zowel de wijkraad als bewonersvereniging ‘Stichting Maanzaad’ maken zich zorgen om de visie van de gemeente en met name de verkeersstromen ronde de Kop van Lombok. “Slechts een enkeling uit de gemeenteraad heeft de complexiteit begrepen waar we mee te maken hebben.”

1 april presenteerde de gemeente de plannen voor het nieuwe deel van het Utrecht centrum. Een stadsdeel dat autoluw, duurzaam, groen en leefbaar moet worden. Stichting Maanzaad uit Lombok liet gisteren weten dat deze ‘containerbegrippen’ weinig zeggen. “Wie kan nu tegen deze begrippen bezwaar maken? Niemand toch?”, vraagt de stichting zich bij monde van Marij Nielen en Ilse Wessels af. “Bij de inrichting van het nieuwe stadscentrum rondom het Centraal Station is het nodig om voorbij de aantrekkelijke woorden te gaan.”

Direct na het bekend worden van de plannen lieten het CDA en Ontwikkelgroep Lombok zich ook al kritisch uit over de plannen. “Het college presteert het om met één pennenstreek niet alleen de bewoners van Lombok, maar ook de binnenstadsondernemers keihard te laten vallen. Dit is geen visie, het is een bezuinigingsoperatie waar onze toekomstige inwoners en ondernemers de rekening voor gaan betalen”, zei fractievoorzitter Sander van Waveren toen.

“Iedereen die denkt te kunnen beslissen over een nieuwe inrichting rondom het station aan de westzijde van de stad zal zich werkelijk moeten verdiepen in dé concrete zaken.” Het valt Nielen en Wessels op dat zelfs raadsleden niet altijd even goed begrijpen waar de stof over gaat. “Dat komt omdat deze inrichting een kluwen van ingewikkelde technische
problemen is. Slechts een enkeling uit de gemeenteraad heeft de complexiteit begrepen waar we mee te maken hebben. Wij durven tot deze conclusie te komen, omdat we keer op keer in gesprek merken dat raadsleden zich niet voldoende concreet verdiept hebben. De ingewikkeldheid wordt bij voorkeur overgelaten aan specialistische ambtenaren.”

Autoluw vs. Westpleintunnel

Ook Fred Dekkers, voorzitter Wijkraad West, laat zich kritisch uit over de visie van de gemeente. Hij vindt met name de leefbaarheid van het gebied belangrijk en denkt nog altijd dat de Wetspleintunnel voor auto’s hier nog steeds de beste oplossing voor is. “De tunnel is nooit bedoeld om de deur open te zetten naar nog meer autoverkeer richting de binnenstad, maar als garantie voor de kwaliteit van het gebied. Als het ongewenste doorgaande auto- en bestemmingsverkeer maximaal wordt teruggebracht, dan moet dit beperkte autoverkeer zo geregeld worden dat het gebied er geen last van heeft.”

Voordat de keuze voor een autoluw gebied definitief wordt gemaakt wil Dekkers eerst een breed politiek- en maatschappelijk draagvlak zien. “Voorkom met de uitkomst van dit debat dat er halve, onrealistische keuzes gemaakt worden en dat er met name voor het Westplein de noodzakelijke en breed gedragen ambities uiteindelijk niet waargemaakt worden.”

Jaarbeurspleinvisie

De titel ‘Toekomstvisie Utrecht Centrum’ is een verhullende titel, omdat het wat ons betreft een ‘Jaarbeursplanvisie’ is,” stellen Nielen en Wessels. “Het is mega-mooi en misschien zelfs haalbaar, maar in beeld en in taal worden de problemen van het verkeer dat dwars over de kop van Lombok rijdt geridiculiseerd. Het probleem dat onze stad heeft met het grote aantal auto’s is met het plan niet opgelost, omdat er immers ook veel parkeergarages aan de oostzijde van het centraal station liggen. West blijft de toegangspoort naar de stad en we houden waarschijnlijk meer dan die 15:000 auto’s, ook al worden er bij het Merwedekanaal nieuwe parkeergarages gebouwd.”

Dekkers vult hen aan en vraagt zich af: ‘Wat is autoluw?’ “Met 15.000 vervoersbewegingen per etmaal zouden bij een tweebaansweg met bomen en bebouwing daarlangs net niet de wettelijke normen voor luchtkwaliteit overschreden worden. Deze auto-intensiteit is acceptabel voor een verbindingsweg als de Cartesiusweg, maar niet voor een autoluwe straat in de binnenstad. Je moet er niet aan denken dat er zoveel auto’s langs het Neude of door de Lange Nieuwstraat gepropt zouden moeten worden.” Autoluw is in de ogen van de wijkraad 4 tot 6 duizend auto’s per dag.

“De toekomstvisie is onduidelijk over wat met autoluw bedoeld wordt en noemt twee referenties: De Burgemeester Reigerstraat en de Catherijnesingel,” vervolgt Dekkers. “Maar dat zijn twee nogal verschillende straten. De Burgemeester Reigerstraat is een woon/winkelstraat, een fietsstraat met nog behoorlijk veel autoverkeer (6.000) per dag. De Catherijnesingel kent nauwelijks interactie tussen de weg en de bebouwing (voornamelijk woningen en kantoren) en de auto-intensiteit varieert van de plek van 16.000 bij de Bleekstraat tot 5.000 bij Vredenburg. Onduidelijk is wat autoluw in de toekomstvisie betekent.

Gekoppelde berichten

13 Reacties

Reageren
 1. R

  Vraagje: is het eigenlijk al eens onderzocht of al die auto’s niet gewoon volledig kunnen verdwijnen? Als in: deze auto’s gaan straks louter nog naar de parkeergarage van Corio tbv Hoog Catharijne. Is daar geen alternatieve route voor? Dat er dus geen tunnel maar ook geen drukke weg op de plek van de tunnel is: dat de auto’s echt van het Westplein af zijn?

  Een enkele wijkverbindingsweg tussen Lombok en het centrum is wat er dan overblijft, plus een wandel/fietspad. Veel meer groen, vrijwel geen auto’s. 🙂

 2. Peter Tol

  In 2002 was de ondertunneling van het Westplein een van de belangrijkste voorwaarden voor visie A, waar 70% van de Utrechters in een * door de gemeente geïnitiëerd” referendum vóór gestemd heeft. Voor alle duidelijkheid: de gemeente vroeg de burgers naar hun mening, en de burgers kozen in overgrote meerderheid voor een stationsgebied op menselijke maat mét ondertunneld Westplein om centrum en west te verbinden.

  Het is onbestaanbaar dat partijen als Groen Links en D66 de visie en het lef ontberen om zich te committeren aan een groene, duurzame oplossing waarvoor democratisch gekozen is…..

 3. roderik

  De tunnel onder het westplein is in mijn ogen de beste oplossing. 15000 auto’s per dag is zeker niet auto luw en als we het westplein echt een verbinding willen alten zijn tussen oost en west dan is het de este oplossing.
  een aanvulling voor de tunnel zou zijn dat de nieuw te bouwen parkeergarage ook via de tunnel zijn in en uitgang krijgt. dan is er echt alleen nog maar lokaal verkeer, bussen en taxi’s wat de verbinding tussen oost en west bemoeilijkt.

 4. Margot

  Jongens, was de eindredacteur ziek? Catherijnesingel? En dan heb ik het maar niet over het briljante gebruik van : bij 15.000.
  En zo nog heel wat irritante slordigheden. Maar die kan de eindredacteur zelf wel vinden als ie weer beter is…

 5. Paul Wesselink

  Als jarenlange gebruikers en bewoners van het stationsgebied zijn wij van mening dat de gedachte om via lucht en water bezoekers van de Overste den Oudenlaan naar de oude Binnenstad creatief is edoch niet realistisch is. Dit geld kan beter in een verdiepte westplein variant worden gestoken. Het op kortere termijn reduceren van met name het Westplein tot allebei 2×1 rijstrook staakt haaks op het streven om te komen tot een robuuste oplossing voor het verkeer in het stationsgebied. Na de herinrichting van Paardenveld, het aanbrengen van de verkeersknijp op de Weerdsingel, een autoluw Pijlsweerd, verkeersdrempels op de Vleutenseweg, een toekomstige verkeersknip op de Catherijnesingel is dit de enige route om bij onze bewoning te komen. Deze route is al zéér verkeersintensief. Het reduceren van het Westplein tot 2×1 rijstrook vinden ongewenst.

 6. Michel Post

  Westplein niet ondertunnelen is alleen een goed idee als de autoparkeergarages aan de westkant van het station (o.a. Paardenveld en Mariaplaats) worden gesloten. Zolang die fundamentele keuze niet wordt gemaakt blijft een tunnel noodzakelijk voor de leefbaarheid van het gebied. Eenzelfde fundamentele keuze moet de gemeente de jaarbeurs opleggen: sterke oriëntatie op het OV óf de stad uit, en dus geen transferium bij het Merwedekanaal. Laat je niet verblinden door het in de plannen veelvuldig gebruik van kabouterwoorden als daktuin en zonnepaneel. Het gaat om de ontwikkeling van commercieel vastgoed.

 7. alwin

  en weer zijn er mensen die alleen aan zich zelf denken, we hebben de uitvalswegen nodig, voor zowel woon werk verkeer(nee, niet iedereen werkt in Utrecht zelf, en ja die moeten de stad in en uit) als voor de broodnodige bezoekers van de stad. En of dat nou om familie gaat die op bezoek komt, of consumenten van buiten de stad. Dat maakt niet uit. Maar het te arrogant en egoïstisch om te denken: weg met de auto’s want ik wil gras voor de deur. En een ieder mag gelukkig nog steeds zelf bepalen hoe hij of zij zich verplaatst, dus zullen er altijd mensen zijn die met de auto de stad in komen.
  Tevens is het ook nog steeds zo dat Utrecht grenst aan de A2, A12 en de A27, en denk je nou echt dat de fijnstof en roet van die snelwegen de stad niet in waait?

 8. TP

  Na het maken van de fly-over de stad in zou de tunnel het tweede “rode-loper-met-de-auto-de-stad-in” project worden.

  Fred Dekkers realiseert zich niet dat deze auto’s ook ergens de grond in gaan en boven komen en dat de mensen die daar wonen er wel degelijk last van hebben. Bij de tunnelmonden extra concentratie van fijnstof, om nog maar te zwijgen van alle overlast en milieuschade tijdens een jarenlage bouw.

  Beter is om de stad, zoals Amsterdam, autoluw te maken. En zoals Amsterdam laat zien gaat dit niet ten koste van het winkelaanbod.

 9. [email protected]

  Misschien eens wat meer naar Kees van Oosten luisteren, heeft meer verstand van luchtberekeningen dan de gemiddelde duur betaalde ambtenaar die er niks van bakken.
  Ben het niet altijd eens met Kees, maar op het gebied van fijnstof is het een expert.

 10. Frank

  In de plannen lees ik niets over beperking van verkeer vanaf Vleutenseweg door Daalsetunnel. Dus … als ik van de A2 kom vanuit het zuiden en ik wil naar de bestaande garages onder HC, dan neem ik de afslag richting fly-over. Maar daar ga ik dan niet overheen, maar onderdoor. Zo door Oog in Al richting Vleutenseweg. Dat gaat massaal gebeuren.
  Wat een grandioze oplossing (dus niet) is dat dan: het laatste stukje van de Graad van Roggenweg autoluw en Oog in Al krijgt nog meer verkeer te verwerken. Je reinste flauwekul.

 11. Maarten

  Leefbaarheid is geen hol begrip, maar concreet en toetsbaar. Ik vraag me af of het totaal afsluiten van het autoverkeer niet de beste oplossing is:

  1 Door de dagelijkse 350.000! mensen van CS zou de leefbaarheid zwaarder moeten wegen dan de bereikbaarheid van de 15.000 autoreizigers.
  2 De omliggende buurten willen dit uiteraard graag, echter: Ik verwacht dat dit ook voor de jaarbeurs, het Beatrix theater, het WTC en alle andere torens die zullen verrijzen gunstig zal uitpakken. Zij krijgen meer groen en ruimte in de buurt, een natuurlijkere overgang op het centrum en bovendien blijven zij goed bereikbaar via de Westkant. Wat is hun belang bij een goede bereikbaarheid voor een ieder die via de A2 of A12 met de auto naar het centrum wil? Zij willen natuurlijk vooral zelf goed bereikbaar zijn, maar ook een leefbare omgeving hebben
  3 De autotunnel -ook goed- is te duur en lost niet alle problemen op
  4 Alle plekken die ooit autovrij zijn gemaakt (voor de beeldvorming: denk aan de Oudegracht waar destijds de winkeliers mordicus tegen waren) zijn een mega succes zowel op commercieel als op gebied van leefbaarheid. Of denk aan het tegendeel: de Nieuwe Kade die samen met de Catharijnesingel een snelweg had moeten worden dwars door de binnenstad.

  En ja, het centrum zal daardoor minder goed met de auto bereikbaar worden (de parkeergarages St Jacobsstraat, Muziekcentrum etc). Ben het met Michel Post eens: het komt aan op het maken van een gedurfde keuze. Alle belangen tegelijkertijd willen realiseren is verliezen. Heldere keuzes maken betekent de stad laten winnen

 12. Dirk

  De meerderheid van de ritjes vindt enkel plaats omdat mensen te gemakszuchtig zijn, dus het is een prima plan om de binnenstad zo veel mogelijk af te sluiten voor auto’s.

  Prima dat je de vrijheid wilt hebben om in die auto te stappen, maar die vrijheid houdt niet per se in dat onze beperkte leefruimte ingeperkt moet worden omwille van een kleine subset die het een recht vindt om niet te hoeven wachten wanneer ze ergens heen rijden en die altijd in de buurt wil kunnen parkeren.

  Even een klassieker delen: http://urbanist.typepad.com/.a/6a00d83454714d69e201774428c7ca970d-800wi

  Er komt zo veel ruimte vrij zodra we die auto minder ruimte gaan geven.

 13. k mulder

  Weg met de tunnelmaffia
  vele jaren wordt Lombok en Utrecht West geterroriseerd door een aantal bewoners met een te grote mond die de omgeving en oekoms naar hun hand willen zetten. Hierbij geen rekening houdend met bewoners aan de Graadt van Roggenweg en omstreken waar al het tunnelgeweld langs en door moet. Jaren van lawaai, bouw en uiteindelik meer verkeer naar de binnenstad ter meerdere glorie van Corio de vastgoed maffia. Niks tunnel, Een tweebansweg de stad in, minder verkeer meer openbaar vervoer en geen tunnel geouwehoer.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).