Woningcorporatie Woonin kritisch op college Utrecht: ‘Zo komen we nooit aan al die extra tijdelijke woningen’ Woningcorporatie Woonin kritisch op college Utrecht: ‘Zo komen we nooit aan al die extra tijdelijke woningen’

Woningcorporatie Woonin kritisch op college Utrecht: ‘Zo komen we nooit aan al die extra tijdelijke woningen’

Woningcorporatie Woonin kritisch op college Utrecht: ‘Zo komen we nooit aan al die extra tijdelijke woningen’
Het Befu-terrein, waar de tijdelijke woningen gaan komen
Het gebrek aan voortgang op huisvesting komt vooral doordat het college de prioritering niet op orde heeft. Dat zijn in het kort de woorden van Henk Peter Kip, directievoorzitter van woningbouwcorporatie Woonin. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft eerder aangegeven dat er 1.000 tijdelijke woningen gebouwd zouden worden dit jaar. Dat gaat echter niet gebeuren. Ook de komende jaren blijven de aantallen woningen ver achter bij de eerder uitgesproken ambities van het Utrechtse college. Volgens Kip is er aan één ding gebrek. Dat is niet zozeer grond, maar wel de bereidheid van het gemeentebestuur om te kiezen voor woningbouw, stelt hij.

Het gebrek aan voortgang op huisvesting komt vooral doordat het college de prioritering niet op orde heeft. Dat zijn in het kort de woorden van Henk Peter Kip, directievoorzitter van woningbouwcorporatie Woonin. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft eerder aangegeven dat er 1.000 tijdelijke woningen gebouwd zouden worden dit jaar. Dat gaat echter niet gebeuren. Ook de komende jaren blijven de aantallen woningen ver achter bij de eerder uitgesproken ambities van het Utrechtse college. Volgens Kip is er aan één ding gebrek. Dat is niet zozeer grond, maar wel de bereidheid van het gemeentebestuur om te kiezen voor woningbouw, stelt hij.

Het idee van tijdelijke huizen werd een paar jaar geleden aangekondigd als een snellere oplossing om de woningnood enigszins te verlichten in Utrecht. Maar het blijkt allemaal toch trager te gaan. Eerder werd gezegd dat er 3000 a 4000 tijdelijke huizen zouden staan in 2026, maar de gemeente spreekt nu over 1050 woningen. Zelfs dat aantal is volgens Kip te optimistisch als de gemeente zich niet flexibeler gaat opstellen.

Als grootste woningcorporatie in Utrecht heeft Woonin een flinke vinger in de pap. Eén op de vijf inwoners van de stad woont in een huis van Woonin, dat tot eind vorig jaar nog Mitros heette. Als er iemand medeverantwoordelijk is voor het uit de grond stampen van tijdelijke woningen is het deze corporatie dus wel.

‘Zo komen we nooit aan al die extra tijdelijke woningen’

De woningnood in Utrecht is hoog. De wachtlijst voor een sociale huurwoning loopt op tot elf jaar. Ondertussen stokt ook de huisvesting van speciale doelgroepen, zoals statushouders en mensen die uit de maatschappelijke opvang willen doorstromen. Tijdelijke huizen zouden voor beide groepen voor een klein beetje verlichting moeten zorgen.

Locaties in de stad

“Er wordt nu al zo lang gesproken over tijdelijke huizen, we hebben samen met de gemeente tientallen – wel meer dan honderd – locaties onderzocht in de stad waar de woningen mogelijk kunnen staan”, vertelt Kip. Maar volgens de directievoorzitter van Woonin is het elke keer de gemeente die een streep trekt door de locaties. “Zo komen we nooit aan al die extra tijdelijke woningen voor jonge woningzoekenden en de bijzondere doelgroepen.”

Kip meent dat het college en de raad keuzes moeten gaan maken en de consequenties ervan moeten dragen. “In heel Nederland en zeker in Utrecht is behoefte aan meer woningen, voor reguliere woningzoekenden en voor bijzondere doelgroepen, mensen hebben gewoon onderdak nodig. We hebben de morele plicht om te helpen. Maar ik vraag mij ondertussen af of het gemeentebestuur wel wil dat de stad groeit, dat er extra huizen komen en er iets gedaan wordt aan het woningtekort.”

‘Het is een politieke afweging om toe te staan om er wel of niet woningen gebouwd kunnen worden’

De twijfels bij Kip komen voort uit zijn opvatting dat er genoeg grond beschikbaar is in Utrecht voor tijdelijke woningbouw, maar dat het een politieke afweging is of er ergens woningen gebouwd mogen worden. Als voorbeeld noemt hij polder Rijnenburg, waar Woonin flink wat hectares grond heeft. Maar ook in de stad zijn er nog genoeg snippers grond.

Volgens Kip wordt er in de afweging voor grondgebruik te weinig rekening gehouden met woningzoekenden. Kip meent dat het gemeentebestuur daar dan ook eerlijk in moet zijn, en geen toezeggingen had moet doen over de komst van 1.000 tijdelijke woningen per jaar. “Met elk stuk grond in de stad kan je iets doen en het is dan een politieke afweging om toe te staan om er wel of niet woningen te laten bouwen, maar zeg dat dan ook eerlijk in plaats van toezeggingen te doen over de komst van tijdelijke woningen.” Kip zegt verder: “Als woningcorporatie hebben we geen trek om met een toneelstuk mee te doen.”

Het zijn felle woorden van de directievoorzitter van Woonin. Dat de zoektocht naar locaties lastig is, erkent het college ook. In een brief aan de raad staat dat onderzochte locaties afvallen omdat er bijvoorbeeld bomen staan, kabels en leidingen in de grond te vinden zijn of dat het gaat om een belangenafweging waarbij andere functies als belangrijker worden beschouwd dan woningen. Die belangenafweging wordt volgens Kip in de ‘boezem van de gemeente gemaakt’. Hij vindt het gek dat die discussie over verschillende belangen niet meer publiekelijk wordt gevoerd. De locaties die onderzocht worden voor tijdelijke woningbouw houdt de gemeente geheim.

1.000 extra

Begin dit jaar schreef het college van B&W een urgente brief. Naast het reguliere woningtekort zou er in 2023 een tekort zijn aan 500 woningen voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Kip klom in de pen en schreef samen met andere corporaties een brandbrief, zij zouden zo 1.000 tijdelijke woningen kunnen realiseren als er maar locaties beschikbaar zouden komen. Deze 1.000 kwamen bovendien nog eens bovenop de 1.000 die de gemeente al eerder had toegezegd.

‘We zijn verzand geraakt in praten over tijdelijke woningen’

Nu, tien maanden later, is het tekort aan woningen voor de bijzondere doelgroepen opgelopen tot 900 en is er ook voor de 1.000 extra tijdelijke woningen geen lapje grond gevonden. “We zijn verzand geraakt in praten over tijdelijke woningen, maar ondertussen kunnen we nergens bouwen. Er is een groot maatschappelijk probleem en wij als woningcorporaties dragen een oplossing aan, de bouw van 1.000 tijdelijke woningen. Het college had een gat in de lucht moeten springen.”

Kip stipt ook aan dat de woningcorporaties vorig jaar hebben meegewerkt aan de maatregel om tijdelijk alle beschikbare sociale huurwoningen aan statushouders toe te wijzen. Wethouder Dennis de Vries stelde toen wel een voorwaarde: om alle woningzoekenden perspectief te bieden, zouden er dit jaar en volgend jaar 1.000 tijdelijke woningen komen.

“Wij hebben meegewerkt, maar ondertussen wordt er aan de toezegging voor extra woningen niet voldaan omdat er voor elke locatie een belemmering gevonden wordt.” Kip zegt daarover: “Als er binnen het college geen steun is voor tijdelijke woningen, zeg dat dan gewoon, maar doe geen toezegging.”

Maar treft Woonin dan helemaal geen blaam bij de komst van tijdelijke woningen? Kip zegt daarover: “Natuurlijk maken wij ook fouten, en processen kunnen sneller, men mag kritiek hebben. Maar laat het niet afleiden van de vraag waar het om draait: hoe lossen we het woningtekort op?”

Reactie wethouder Dennis de Vries

“Ik begrijp de frustratie bij Woonin en die deel ik. We zijn ontzettend druk om binnen de bouw-, armoede- asiel- en wooncrisis mogelijkheden te creëren. De woningnood is hoog, er zijn nú veel nieuwe (sociale huur-) woningen nodig. Vanuit onze rol hierin proberen we zo goed – en zo snel – als mogelijk de juiste stappen te zetten. Alle partijen moeten in gezamenlijkheid oplossingen realiseren, daarbij is het goed dat iedereen vooral kijkt naar zijn eigen rol in dit proces.

‘Vanuit de gemeente zouden we het liefst vandaag woningen bouwen

Vanuit de gemeente zouden we het liefst vandaag woningen bouwen. Maar zo simpel is het helaas niet, dat weet Woonin ook. Ik ga graag met ze in gesprek over wat er wél kan en laten we vooral niet uit het oog verliezen voor wíe we het doen: mensen die al lange tijd op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, die kunnen uitstromen uit een beschermde woonvoorziening, statushouders die recht hebben op een woning of andere woningzoekenden in onze stad. Het heeft onze volle aandacht en het is belangrijk om elkaar vast te houden en samen te doen wat nodig is.”

Gekoppelde berichten

27 Reacties

Reageren
 1. Huurder

  Meneer Kip kan beter eerst de rotzooi veroorzaakt door zijn eigen beleid oplossen. Sociale huurwoningen verkopen, geen/slecht onderhoud plegen, huurders pesten, afspraken niet nakomen, liegen, noemt u het maar.
  Ik kan echt uren vertellen over het wanbeleid van de firma Mitros/Woonin. De honden lusten er geen brood van.
  Er is iets met splinters en balken en ogen meneer Kip.

 2. Ton Belo

  Politiek, veel lullen, heel weinig doen.
  Ja, druk maken om geiten paadjes.

 3. Geenstijl@Utrecht

  Ja de Wethouder maakt zich drukker om statushouders dan om de mensen die dit land decennialang hebben opgebouwd, dat is Dennis de Vries/ PvdA.
  In November mogen we stemmen ….

 4. Frans

  voor de bestaande bewoners heeft het college ook weinig oog. Er zijn heel veel bewoners die met een dakopbouw fijn in Utrecht kunnen blijven wonen. Dan komen echter de argumenten als historisch daklandschap voorbij of andere termen om er maar voor te zorgen dat er niks veranderd. Utrecht een dynamische stad? Niet als het aan het college ligt.

 5. Binnenstadbewoner

  Uitgerekend een links college bouwt veel te weinig woningen. Veel te lage prioriteit. GL, D66 en nota bene zelfs Student & Starter die hier bestaansrecht aan ontleend en daarom in college zit, laat deze enorme wooncrisis voortduren en nog heel veel erger worden.

  Op koopwoningen wordt alweer stevig overboden. Alles wordt in no time verkocht, zelfs bouwvallen.

  Wonen in Utrecht is straks alleen nog mogelijk voor steenrijk of straatarm.

 6. TB

  Ik vind het een zegen dat die tijdelijke sociale huurwoningen er niet komen. Dat gedram iedere keer. Utrecht heeft meer dan genoeg sociale huurwoningen. In die wijken is veelal overlast. Laten we niet sociale woningen bouwen. Die mensen hebben evengoed behoefte aan een woning.

 7. Bukkem

  Eindelijk iemand uit de social woningbouw die zegt waar het op staat. De overhrid is het probleem. Dit college is te druk met bashen van de vastgoedmarkt, mooi voor de bühne. Maar bijbouwen heeft gewoon geen prioriteit, tenzij het groene WonderWoods initiatieven zijn. Verminder de regeldruk, verkort bouwvergunning trajecten en srel niet nog meer eisen dan landelijk verplicht is.
  De commerciële markt is al deels afgehaakt als sociale woningbouw dat ook doet dan blijft er gelukkig wel heel veel ruimte over voor de zo gewenste zonneparken…

 8. Wim

  Olifantpaadjeszijn belangrijker

 9. Wim

  Oja ook de Stadsboulevards

 10. Nina

  Een woning bouwen is te duur afgezet tegen de opbrengst (verkoop/verhuur). Nieuwbouwwoningen verkopen niet.
  Bron: https://www.ad.nl/wonen/nieuwbouwhuis-is-nauwelijks-te-slijten-verkoop-zakt-naar-historisch-dieptepunt~a1e40806/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

  Daarnaast kan door de hoge hypotheekrente èn het feit dat hypotheekverstrekkers de hogere kosten voor levensonderhoud (voedsel en energie) meerekenen minder geleend worden voor een huis.

  En dan hebben we nog de onophoudelijke immigrantenstroom die moet worden gehuisvest.

  De woningnood zal nog heel lang blijven helaas.

 11. Koel Hoofd

  Ach ja, die politiek.
  Elke verkiezingen weer komen ze met mooie praatjes om zieltjes te winnen maar als ze dan in het zadel zitten bedient men enkel de eigen rijke achterban en moet de rest zijn bek houden. Dat laatste begint zelfs rare vormen aan te nemen.

  Intussen vraagt vd Brug om opvangplek voor 8400 asielzoekers en 16.000 statushouders….voor het einde van dit jaar want volgend jaar komen er weer -tig duizend bij. Immers, de EU is al sinds 1993 veel te veel verdeeld over de aanpak van migratie omdat het haaks staat op de EU ideologie “alle Menschen werden Bruder sein” terwijl ze er zelf intern lustig op los discrimineert en er niet vies van is om bij dictators in bed te kruipen en deze dan na de zalige daad geld toe te geven.

 12. Eelco

  Veel van die tijdelijke woningen geplaatst in Hoograven. De gemeente overlaad deze al volle wijk met nog meer bewoners zonder aanpassingen aan wegen of openbare ruimte. Hoograven wordt overspoeld. Dat doet de gemeente niet in de wat “betere wijken”. Slappe keuze van college. En lekker makkelijk om toch al te kiezen voor een “slechte wijk”.

 13. Nico

  Reactie wethouder Dennis de Vries
  “Ik begrijp de frustratie bij Woonin en die deel ik. We zijn ontzettend druk om binnen de bouw-, armoede- asiel- en wooncrisis mogelijkheden te creëren.
  Bovenstaande leest als;
  Veel beloven weinig geven doet een gek in vreugde leven.
  Dank namens de woningzoekende zal ik meer denken……….

 14. Utrechtse Rakker

  HP Kip zal er wel beter van worden,maar moet zich drukker maken om de staat van de huidige woningen van Woonin een krot van voormalig Mitros.

 15. Nina

  Het is dweilen met de kraan open.

  https://www.ad.nl/politiek/kabinet-voert-druk-op-gemeenten-op-16-000-statushouders-hebben-een-huis-nodig~a99f9c86/

 16. Koel Hoofd

  Meneer Kip wil wel maar de gemeente wil overduidelijk niet.
  Maar vdBurgt heeft al een volgend verzoek uitstaan, voor 8.400 asielzoekers en 16.000 statushouders, of Nederlandse gemeente deze voor het einde van dit jaar nog even wil opvangen.
  https://nos.nl/artikel/2493062-weer-oproep-van-der-burg-voor-extra-opvangplekken

 17. Peter

  Geenstijl@Utrecht

  Precies. Statushouders komen met voorrang in de sociale huurwoningen, waardoor het voor het armere deel van Utrecht nog moeilijker wordt om een woning te vinden.
  En dan willen ze gemaakte afspraken over woningbouw niet nakomen, het Utrechtse bevolkingsdeel wat afhankelijk is van sociale woningbouw krijgt zo nog een schop na.
  En dat durft zich dan nog ‘Links’ te noemen. Kuch. Ze zijn gewoon Rechts.

  Eelco

  Volledig mee eens. Bevestigt te meer hoe Rechts en elitair men feitelijk is.

 18. JdV

  Sociale huur en tijdelijke woningen lekker op inmiddels steeds meer leegstaande industrieterreinen bouwen. Zo goedkoop mogelijk. Sobere eenvoudige bouw met als doel dat mensen zo snel mogelijk zelf voor een dak boven hun hoofd gaan betalen. In utrecht of elders.

 19. Stadsie

  Het is voor politici lastig voor te stellen dat hier, in de stad en in het land, ook nog mensen wonen.

 20. Wat zal ik zeggen.

  U bedoeld die SDG woningkjes? Daar is de gemeente al heel druk en ver mee hoor
  https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3642763/burgemeester-dijksma-benoemd-tot-lid-adviesgroep-van-verenigde-naties

 21. Uuu

  @ JdV

  Ik stel voor om reaguuders die te pas en te onpas onzin de wereld in slingeren bij elkaar te huisvesten op industrieterreinen. Komen die woningen weer vrij voor starters en mensen met “normale” banen die geleerd hebben genuanceerd te denken en te oordelen. Beter voor de straat, buurt en samenleving.

 22. Utrechtse inwoner

  Aaaahaaa Uuu,blijkbaar hoog opgeleid vind mensen met een mening domme reaguurders,die je apart moet laten wonen in blijkbaar Tokkieville.

 23. JdV

  @uuu: of in die grote woningen in oudwijk waar best wat starters en mensen met normale banen huizen kunnen delen die nu nauwelijks worden gebruikt.

 24. Statler

  @Peter:
  incompetentie discrimineert niet: links EN rechts lijden er aan.
  Uuu:
  wat is er mis met zo snel mogelijk zo veel mogelijk noodwoningen plaatsen? Is in elk geval beter dan een kartonnen doos of een viaduct.

 25. Lianne

  Eerst maar eens het bestaande bestand netjes maken. Overal zijn problemen. Schimmel, ongedierte, geluidsoverlast van buren, mensen die begeleiding nodig hebben en buren terroriseren…

 26. Peter

  Statler

  Op zich 100% gelijk dat incompetentie niet discrimineert, vindplaats zowel links als rechts. Zeker waar.
  Je kunt het alleen niet louter daarop gooien.
  Toen het ging om voorrang voor statushouders was men er als de kippen bij, doet het goed in slogans, fijn voor de bühne.
  Nu het gaat afspraken nakomen voor sociale woningen doet men telkenmale moeilijk.
  Wat mij betreft weer zo’n indicatie dat een deel van Links behoorlijk elitair is geworden, een trend die ik al jaren merk.

 27. Statler

  @Peter:
  een persoon die niet waarmaakt wat hij toezegt of beweert is wat mij betreft incompetent. Het geeft, vriendelijk gezegd, blijk van onkunde, zo niet erger.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).