Woningtekort voor kwetsbare personen in Utrecht neemt toe: wat moet er gebeuren? Woningtekort voor kwetsbare personen in Utrecht neemt toe: wat moet er gebeuren?

Woningtekort voor kwetsbare personen in Utrecht neemt toe: wat moet er gebeuren?

Woningtekort voor kwetsbare personen in Utrecht neemt toe: wat moet er gebeuren?
Binnen de wooncrisis in Utrecht ontvouwt zich een nieuwe crisis. De gemeente liet eerder al weten dat er dit jaar een tekort van zo’n 500 huizen voor kwetsbare personen kan worden verwacht. Wachtlijsten lopen op en doorstroom vanuit opvang gaat steeds moeilijker. Politieke partijen gaan vandaag in de gemeenteraad in gesprek over het onderwerp. Want wat moet er gebeuren?

Binnen de wooncrisis in Utrecht ontvouwt zich een nieuwe crisis. De gemeente liet eerder al weten dat er dit jaar een tekort van zo’n 500 huizen voor kwetsbare personen kan worden verwacht. Wachtlijsten lopen op en doorstroom vanuit opvang gaat steeds moeilijker. Politieke partijen gaan vandaag in de gemeenteraad in gesprek over het onderwerp. Want wat moet er gebeuren?

Dat de woningmarkt in Utrecht onder druk staat, is voor de meesten wel bekend. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning meer dan tien jaar. Welzijns- en hulporganisaties maken zich echter ook zorgen over een crisis die aan het ontstaan is binnen de huidige woningcrisis. Het gaat daarbij om kwetsbare personen die geen woning kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die hun jeugd hebben doorgebracht in een pleeggezin of zorginstelling, statushouders en mensen die na een moeilijke periode weer klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen. Het tekort aan woningen voor deze groepen loopt dit jaar verder op.

Tijdelijke woningen

De gemeenteraad gaat vandaag in gesprek over het onderwerp. In aanloop naar het debat heeft woningcorporatie WoonIn al aangegeven duizend extra tijdelijke woningen te kunnen realiseren, bovenop de tijdelijke woningbouw die al gepland is. Voor extra tijdelijke huizen is natuurlijk wel nog grond nodig. En grond is schaars in Utrecht. WoonIn schrijft: “We willen deze woningen realiseren op goede stedelijke plekken in Utrecht waar het, in alle redelijkheid, niet te verwachten is dat er voor 2030 woningbouw opgeleverd zal worden. Samen met gemeente en eventueel marktpartijen willen we de komende maand bekijken welke locaties in de vele lopende gebiedsontwikkelingen hiervoor geschikt zijn.”

‘Zelfs die aantallen bij elkaar zijn onvoldoende om alle woningzoekenden te helpen’

Snel tijdelijke woning bouwen kan op steun rekenen van hulp- en welzijnsorganisaties als de Tussenvoorziening, Leger des Heils, Lister, Beter Wonen en Moviera. Zij laten gezamenlijk weten dat zelfs met alle tijdelijke woningen, er een tekort blijft. “Zelfs die aantallen bij elkaar zijn onvoldoende om alle woningzoekenden te helpen, maar we zijn ervan overtuigd dat het helpt om de extreme druk te verlichten en om de wachttijden niet nog verder op te laten lopen.”

De organisaties verwijzen ook naar de gevolgen van de woningcrisis. “Omdat mensen in nood niet gehuisvest kunnen worden, is het beroep op de Maatschappelijke Opvang sterk gestegen en zijn er extra opvanglocaties bijgekomen. Mede door de beperkte doorstroom naar woningen is ook deze capaciteit inmiddels overvol en lukt het niet of nauwelijks meer om alle rechthebbenden op Maatschappelijke Opvang een plek te bieden.”

‘Als we dat blijven doen, komen we er niet’

Vereniging Beter Wonen, die verschillende instellingen vertegenwoordigt die werken met de kwetsbare personen, benadrukt de urgentie van het probleem. In een brief aan de raad schrijft de vereniging: “Wat ons betreft heeft de focus de afgelopen jaren te veel gelegen op het maken van plannen en programma’s, het bepalen hoe groot de urgentie daadwerkelijk is en het praten over aan welke knop het beste gedraaid kan worden. Als we dat blijven doen, komen we er niet.” Er moet volgens de organisatie vooral zo snel mogelijk gebouwd gaan worden.

Politiek

In aanloop naar het debat vandaag pleit D66 ervoor om (potentiële) toekomstige bewoners een stem te geven tijdens de ontwikkeling en het participatieproces van bouwplannen. Woordvoerder Wonen van D66 Utrecht, Has Bakker: “We zien dat Utrechters die al wel een woning bezitten vaak goed georganiseerd zijn. We horen dan: ‘We zijn wel vóór woningen maar liever niet hier’. Dit terwijl de woningzoekenden helemaal niet gehoord worden in het participatieproces. Dat moet anders.”

Bakker: “De tegenstelling tussen insiders en outsiders op de Utrechtse woningmarkt moet doorbroken worden. Laten we actief op zoek gaan naar de stem van woningzoekenden en met elkaar het gesprek voeren.” Daarom doet D66 Utrecht vandaag twee voorstellen. De partij pleit ervoor dat bij bouwplannen ook woningzoekenden direct worden betrokken als belanghebbenden. Ook doet D66 het voorstel om een Utrechtse Woonraad, bestaande uit een diverse groep woningzoekenden, in het leven te roepen. Bijvoorbeeld leraren, statushouders, jongeren en dakloze mensen wordt gevraagd mee te denken, zelf voorstellen te doen en onderwerpen op de agenda te zetten.

Het debat in commissie is hier te volgen.

16 Reacties

Reageren
 1. Realist

  Kwetsbaren is een nogal diffuus begrip natuurlijk. Nu gaat de politiek op basis van het eigen idealisme groepen kwetsbaren aanwijzen die vervolgens een voorkeursbehandeling gaan krijgen. We kunnen al wel voorspellen wie ons kneiterlinkse bestuur gaat aanwijzen. Woningnood geldt voor een ieder die ermee te maken heeft en niemand heeft daarin meer rechten dan een ander en niemand moet achtergesteld worden. Art 1.

 2. Joehoe

  Misschien zijn er teveel kwetsbaren mensen? Allen al hieraan kan je zien hoe doorgeslagen het neoliberalisme is en hoe verwerpelijk het neoliberalisme is.

 3. Lombokker

  Niet alleen voor kwetsbare personen, er is al jaren een woningtekort voor alle categorieën, en het neemt steeds grotere vormen aan. Het is inmiddels verworden tot een ‘wedstrijd’ welke categorie de hoogste zieligheidsgraad heeft, en daarom aanspraak mag maken op voorrang. Een ‘wedstrijd’ waar onze politici zich graag tegenaan bemoeien, maar tegelijkertijd de oorzaken van het woningtekort ongemoeid laten.

 4. w

  wat er moet gebeuren? alleen nog woonprojecten realiseren waar zij kunnen wonen, en anders met voorrang, en vooral de reguliere woningzoekende die al tig jaar op wachtlijst staat volledig negeren, laat dat maar aan Edwin de Vries over!

 5. Koel Hoofd

  Wat een policor geneuzel weer, een specifieke doelgroep identificeren binnen de specifieke doelgroep van de grotere doelgroep die allemaal hetzelfde probleem hebben: geen woonruimte.
  Er ligt nog een polder te wachten op 60.000 nieuwe woningen.
  Stop met babbelen, over stikstof brabbelen en windmolens knuffelen en ga er bouwen. Daar los je dat woonprobleem wel mee op, niet met dit oeverloze geneuzel wat al meer dan slechts een paar jaar speelt…

 6. Martin van 't Klooster

  Lokaal FNV Utrecht Midden. over wonen in Utrecht
  De FNV is u bekend als grootste vakbond voor werkenden in Nederland. Als het om wonen gaat is de FNV er niet alleen voor wie werkt in de woningbouw en volkshuisvesting. Er zijn inmiddels in het land 100 Lokaal FNV Netwerken in ons land. Lokaal FNV Utrecht-Midden is er voor Utrecht, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vijfherenland en IJsselstein.
  In november 2021 heeft de FNV haar beleid op wonen vastgelegd in het document: ‘FNV kiest voor Wonen’ . De FNV wil een samenleving waarin het voor iedereen prettig werken en wonen is.
  Voor de FNV is wonen een mensenrecht, moeten er betaalbare en geschikte woningen voor iedereen zijn, moet de overheid en ook de gemeentelijke overheid regie nemen voor goede huisvesting met continue focus op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden- en voorwaarden voor de vakkrachten die woningen bouwen, renoveren en verduurzamen. In het kader van ‘bijzondere groepen’ wil de FNV ook aandacht voor de arbeidskrachten bij (bouw)bedrijven, die tot slechte, brandgevaarlijke huisvesting zijn veroordeeld (door o.a huisjesmelkers), waarbij niet of nauwelijks sprake is van huurbescherming..
  Meer en sociaal bouwen staat voorop, geen sloop of verkoop van sociale woningbouw hoort daarbij. Inzet op tijdelijke woonruimte is voor Lokaal FNV Utrecht een mogelijkheid, maar alleen als de locaties daar voor geselecteerd zijn; op plekken waar echte, directe woningbouw niet mogelijk is; bijvoorbeeld vanwege de stikstofproblematiek.

 7. Taeke D.

  @Koel Hoofd,
  Hebt u al eens bedacht wat het woord stikstof letterlijk betekent?

 8. W

  Niets zo definitief als tijdelijke vergunningen!
  Die tijdelijke woningen gaan er héél lang staan!!!

 9. Nina

  “Woningtekort voor kwetsbare personen in Utrecht neemt toe: wat moet er gebeuren?”

  Eerst vraag je buren en vrienden of zij misschien nog plek hebben en uiteindelijk stop je met logees binnenlaten als alle slaapplaatsen bezet zijn (je wilt geen project X toestanden….). Je kunt mensen nl. niet op straat laten overnachten. Zo doen wij dat tenminste hier thuis.

 10. Scherpschutter

  Nu houd ik het verder niet zo heel erg bij wat een overheid aan wetten, regels en directieven meent te moeten vervaardigen en opleggen, maar er staat me ergens vaag wel bij dat discriminatie ooit eens verboden was in Nederland en je er zelfs een jaar voor in de gevangenis kon worden opgesloten.

  Dat verbod is opgeheven intussen, begrijp ik, getuige het handelen van de gemeente alhier?

 11. Pee

  Die statushouders moeten binnen een jaar een woning aangeboden krijgen anders volgen er sancties voor de gemeente .
  Dus die krijgen alle voorrang en degenen die hier al hun hele leven wonen kunnen geen huis bemachtigen door het steeds langer worden van de wachtlijst.
  Jaren lang hebben ze de woningnood kunstmatig in leven gehouden en dat breekt ze nu op .

 12. Myrna

  Maar eens snel een wet maken dat iemand 15 jaar de Nederlandse nationaliteit moet hebben alvorens men gebruik kan maken van uitkeringen, toeslagen en sociale huurwoningen.

  Voor nieuwkomers betekent dat dan eerst noodopvang en daarna zsm aan het werk en huren in de vrije sector om een bestaan op te bouwen in Nederland en bij te dragen.

  Benieuwd wat de invloed van zo’n wet zou zijn op asielaanvragen in Nederland; mogelijk geeft dat direct verlichting op de woningmarkt en asielopvang. Dan komen ook de hotels weer beschikbaar voor toerisme, zodat er weer geld wordt verdiend voor Nederland ipv uitgegeven.

 13. Len

  Zodra iedereen kwetsbaar is, is niemand kwetsbaar. Ik denk dat het tijd is om de definities te herijken. Want dat is waar het hele systeem doorgaans op vastloopt: definities.

 14. Utrechter2

  Rijnenburg….

 15. Arend

  Dat is een heel goed idee Myrna.
  Dan kan ik mijn sociale huurwoning waar ik zon €500 per maand voor betaal en nog huurtoeslag voor ontvang mooi “vrije sector” onderverhuren voor €1000 per maand. Aangevuld met een uitkering kan ik er prima van leven.

 16. Binnenstadbewoner

  Elke groep een eigen labeltje met ook een eigen wooncrisis en eigen beleid … . Afgestudeerden, zorgmedewerkers, statushouders, ‘kwetsbare personen’ , midden inkomens die tussen wal en schip vallen, senioren etc. etc..

  Gewoon meer bouwen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).