300.000 euro aan nestkasten maar nog geen vogel te zien bij gebouw aan Rijnkade | De Utrechtse Internet Courant 300.000 euro aan nestkasten maar nog geen vogel te zien bij gebouw aan Rijnkade | De Utrechtse Internet Courant

300.000 euro aan nestkasten maar nog geen vogel te zien bij gebouw aan Rijnkade

300.000 euro aan nestkasten maar nog geen vogel te zien bij gebouw aan Rijnkade
In het pand rechts op de foto komt de Jumbo City
Het is een van de grootste nestkastenprojecten voor gierzwaluwen aan een gebouw in Nederland, maar er zijn geen vogels te bekennen. Aan het Primark en Hudson’s Bay-pand hangen zo’n 300 nestkasten voor gierzwaluwen. De eigenaar van het gebouw, IEF Capital, gaf er al zo’n 300.000 euro aan uit. 

Het is een van de grootste nestkastenprojecten voor gierzwaluwen aan een gebouw in Nederland, maar er zijn geen vogels te bekennen. Aan het Primark en Hudson’s Bay-pand hangen zo’n 300 nestkasten voor gierzwaluwen. De eigenaar van het gebouw, IEF Capital, gaf er al zo’n 300.000 euro aan uit. 

Het is 2016 als de laatste klanten de allerlaatste spullen kopen in de V&D in Utrecht. Na 118 jaar gaat de winkel sluiten en houdt een totale leegverkoop waar duizenden mensen op afkomen. In datzelfde jaar heeft de eigenaar van het pand vergevorderde plannen om het gedateerde gebouw te verduurzamen en te verbeteren. Daar moet wel eerst een zogenaamde natuurtoets voor worden gedaan.

Het blijkt dat er 73 nesten van gierzwaluwen aan het gebouw zitten. Het is onmogelijk om de nesten te behouden tijdens de werkzaamheden. Dit soort nesten mogen echter niet zomaar verwijderd worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besluit om een ontheffing te verlenen voor het verwijderen, met als voorwaarde dat er 300 nieuwe nestplaatsen terugkomen als de renovatie is afgerond.

(Tekst gaat door onder afbeelding)

Er hangen in totaal 300 van deze kasten.

2017

Eind 2017 wordt de knoop doorgehakt. De eigenaar van het voormalige V&D-gebouw aan de Rijnkade krijgt een ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Een wet die pas een paar maanden oud is, want toen de aanvraag werd ingediend heette het nog de Flora- en Faunawet.

De ontheffing, waarbij de dan lege gierzwaluwnesten weggehaald mogen worden, gaat direct in. Er zitten wel een paar voorschriften aan vast. Een van de belangrijkste; voor eind april 2018 moeten er 300 permanente nestkasten geplaatst worden en in de tussentijd moeten er tijdelijke nestkasten komen. Ook moeten er tot en met 2019 monitoringsrapportages gemaakt worden over de aanwezige gierzwaluwen.

Eigenaar IEF Capital neemt het bureau Ecoquickscan in de arm om het hele project ecologisch en professioneel te begeleiden. Zij komen tot de conclusie dat er geen geschikte nestkasten voorhanden zijn, dus besluiten ze om ze zelf te ontwerpen en te laten maken. Nu, in 2019, hangen alle 300 definitieve en speciaal ontworpen nestkasten er.

Nestkasten

Jaap Langenbach staat regelmatig op het dak van de parkeergarage naast de grote theepot. Turend naar het voormalige V&D-gebouw en de lucht, speurend naar gierzwaluwen. Langenbach is betrokken bij het project vanuit de Werkgroep Gierzwaluwen, een team van vrijwillige deskundigen die de vogels monitoren. Volgens hem is het geen verrassing dat er geen vogels op de nieuwe nestkasten afkomen. “Laten we het maar gewoon zeggen; dit project is mislukt.”

“Wij trokken vorig jaar aan de bel omdat we het al fout zagen gaan. Een van de grootste problemen is het ontwerp van de vele kasten. De 300 kasten zitten in lange rijen aan elkaar, waardoor een individuele kast heel lastig te herkennen is. Hierdoor weten de vogels de individuele kasten niet te vinden en mochten ze dat wel doen, dan ontstaan er direct burenruzies of fouten met het invliegen. Daarnaast hangen de kasten ook aan de wand van het gebouw waar veel zon opstaat, dan wordt het veel te warm daarbinnen.”

Ook gaat het volgens Langenbach mis bij de lokgeluiden. Volgens de ontheffing moeten er verplicht lokgeluiden klinken via speakers, om de vogels naar de nesten te laten komen. “De speakers staan verkeerd gericht en verkeerd afgesteld. De speakers zijn in 2018 alleen opgehangen bij de 50 tijdelijke kasten in plaats van bij de definitieve kasten, waarvan er al 200 aanwezig waren. De speakers hingen eerst op de verkeerde plaatsen, het lokgeluid is lang niet luid genoeg en ontbreekt op de zuidoostzijde.”

Aan de andere kant werd er weer geklaagd door omwonenden over geluidoverlast door deze lokgeluiden en moest het geluid op gepaste tijden zachter worden gezet.

Aantal

Langenbach betwijfelt ook sterk of er wel überhaupt 300 nestkasten nodig waren. Hij denkt namelijk niet dat er ooit 73 nesten hebben gezeten, waarop het totale aantal nestkasten is gebaseerd. “De daarbij behorende aantallen vogels zijn bij lange na niet gezien rond de locatie. Door die beginfout werden te veel kasten nodig, ontstond het probleem met de levertijd en vervolgens de mindere kwaliteit van het eigen ontwerp en tenslotte de dicht opeen gepakte rijen van 30 bij 3 kasten.”

(Tekst gaat door onder afbeelding)

De honderden nestkasten aan het gebouw

Niet alleen Langenbach uit kritiek op het project. De provincie Utrecht, die na het ingaan van de Wet Natuurbescherming moet controleren of alles wel vlekkeloos verloopt, is niet overal tevreden over. Zo moet er elk jaar een monitoringsrapportage over de kasten en de vogels worden aangeleverd door de eigenaar van het gebouw. Toen de provincie het document vorig jaar in handen kreeg, was dit volgens hen onder de maat. Daarop zijn in mei van dit jaar de eisen aangescherpt. Hier tekent de eigenaar echter bezwaar tegen aan, en er komt na de zomer nog een hoorzitting. Tot die tijd wil de provincie de rapportage ook niet openbaar maken of uitweiden over de vermeende tekortkomingen.

Jammer

Ecoloog Haico van der Burgt van Ecoquickscan wordt in 2016 ingehuurd door IEF Capital om het project te leiden. Hij vindt het voorbarig om het project als niet geslaagd te bestempelen. “Natuurlijk vind ik het jammer dat er geen vogels te bekennen zijn. We hebben in samenspel met de eigenaar van het pand er alles aangedaan om de vogels weer terug te krijgen, maar ze lijken nog niet te komen.”

Van der Burgt pareert de kritiek van Langenbach over de door hem ontworpen nestkasten: “Ik ken de theorie dat het te veel kasten naar elkaar zijn, maar ik weet dat niet zo zeker. Ook bij andere projecten, waar wel vogels nesten, zitten de ingangen van de individuele kasten vlak naast elkaar. Daarnaast voldoen de kasten gewoon aan de gangbare maatvoeringen.” Maar hoe kan het dan dat de vogels vooralsnog geen interesse tonen? “We moeten het veel breder in de stad bekijken. Nu zitten de vogels wellicht ergens anders en als daar weer gebouwd gaat worden, kan het zijn dat ze naar deze kasten komen.”

De ecoloog benadrukt ook dat hij te maken heeft met alle verschillende aspecten van verbouwingen. “Dat moet wel allemaal samenkomen. Daarom is er ook vertraging opgelopen in het ophangen van de kasten.” Nadat de Werkgroep Gierzwaluw aan de bel trok zijn er wel extra luifels aangebracht aan een zijde van het gebouw, boven de nestkasten. “Hiermee moet de temperatuur in de kasten aantrekkelijker worden voor de vogels.” In een eerder stadium werden de nestkasten al geïsoleerd om te voorkomen dat de vogels het te koud zouden krijgen binnen.

(Tekst gaat door onder afbeelding)

Boven een deel van de kasten is een luifel opgehangen.

De eigenaar van het gebouw heeft los van alle tijd en aandacht al zeker 300.000 euro uitgegeven aan het gierzwaluwproject. De verantwoordelijke directievoerder Marcel Quint voert het woord. “Wij hebben echt alles gedaan wat de wet en het bevoegd gezag ons in deze heeft gevraagd en werken met partijen goed samen om dit project tot een succes te maken. Je moet je wel realiseren dat er in het hele gebied heel veel veranderd is. Er is nu veel meer (menselijke) activiteit als gevolg van bijvoorbeeld nieuw gebouwde appartementen, kantoren en de grote uitbreiding van Hoog Catharijne. Wellicht willen de vogels er gewoon niet meer zitten. Of ze houden gewoon niet van de prachtige nestkasten die wij voor deze vogels hebben ontworpen maar zoeken ze gewoon een nestgat in een gevel op een rustige locatie.”

Hoorzitting

Dit jaar moet nog een tweede monitoringsrapportage worden aangeleverd bij de provincie. Hoe deze er precies gaat uitzien, is nog niet helemaal bekend. De hoorzitting over het invoeren van de strengere eisen moet namelijk nog plaatsvinden. Dit is gepland na de zomer. Volgens ecoloog Van der Burgt komt het verschil van inzicht over de monitoringsrapportage doordat de eisen ondertussen werden aangepast. “De wetgeving is de afgelopen jaren aangepast. Eerst was het bevoegd gezag het Rijk en nu de provincie Utrecht. Die willen er ook weer wat van vinden.”

Alle partijen vinden het in ieder geval jammer dat er geen vogels te bekennen zijn. Met het vertrek van V&D en de komst van Primark en de Hudson’s Bay veranderde niet alleen het winkelaanbod maar ook de woning van diverse vogels. Het is afwachten of ze ooit nog terugkomen.

44 Reacties

Reageren
 1. BdV

  Nou ja, als die gierige zwaluwen de hypotheek niet willen betalen, laat er dan maar wat andere beestjes intrekken.

 2. Els Nuchelmans

  Is niet zo verwonderlijk want er is veel te weinig groen en daardoor ook te weinig insecten.

 3. Scherpschutter

  Weer eens een prachtig voorbeeld van wat voor een gigantisch nutteloos blok aan het been de Gemeente is. Kolderiek bijna. Het lijkt wel een aflevering van de geweldige Amerikaanse comedyserie Parks en Recreation, over een stel volstrekt onzinnige ambtenaren die alles verkloten dat ze aanraken in de parken…

  In plaats van die vogels dus simpelweg weg te jagen en ze zelf een nieuw plekje te laten uitzoeken, is de ondernemer in kwestie tonnen en tonnen kwijt voor aan paar simpele kastjes, die om aan nog meer compleet onzinnige overheidsregels te voldoen ook nog eens moeten worden voorzien van geluidsinstallaties (gierenzwaluwen houden van Bach, naar verluidt) en zonneschermen. Logisch dat die vogels nog niet terugkomen, want zonder airco, koelkast en flatscreen zijn de voorzieningen ook wel erg magertjes natuurlijk.

  Laat het een les voor iedereen zijn, maar vooral voor ambtenaren: de natuur laat zich niet sturen door de mens. Of het nou om iets ongelofelijk complex als het chaotische klimaat gaat of iets simpels als een vogel met eigen wil: Moeder Natuur doet wat ze wil.

  Arme ondernemer. Ik hoop dat hij ondanks de financiële dreun nog een beetje kan lachen om zoveel gekkigheid. Misschien dat Ron Swanson (held) uit Parks and Recreation hem enig soelaas zou kunnen bieden.

  https://www.youtube.com/watch?v=vyA8qZcDVq0

 4. JdV

  Geen angst. Er zijn meer dan genoeg (vreemde) vogels in Utrecht. Voor je het weet zitten de schijtlijster en de blinde vink gezellig bij elkaar in dit vogelhotel.

 5. Kadoendra

  Het had slimmer geweest om gelijk de meest specialistische hulp te gaan zoeken en daarom had in eerste instantie de Vogelbescherming in Zeist geraadpleegd moeten worden.

 6. Cor

  Zelfs gierzwaluwen laten zich niet wegstoppen in een ghetto.

 7. Katja

  Met uitzicht op HC en het Poortgebouw zou ik er ook voor bedanken.

 8. Pieter

  Geen bomen en geen natuur, denk ik als leek. Maarja, ze hebben het geprobeerd.
  Misschien later. Zal je zien dat ze precies in andere kieren en gaten gaan zitten 🙂

 9. BramD

  Het zou toch mooi zijn als het wel gaat lukken. Het zijn fascinerende vogels.
  Hopelijk volgend jaar meer geluk.
  Misschien om en om gaten dichtmaken? Zodat de kans op mogelijke burenruzie kleiner wordt.

 10. Rob Huibers

  @scherpschutter Wel even lezen nepnaam, de enige keer dat het woord gemeente in dit hele verhaal voorkomt is bij jou. Wat heb je te verbergen?

 11. Wim

  Laat die rotbeesten ook maar lekker wegblijven, ze schijten alles onder.

 12. Claudia

  Werkelijk te kansloos voor woorden weer. Is dr nou geen een knakker op het idee gekomen om van te worden te onderzoeken of dit project kans van slagen had?

  Ze hadden die 3 ton beter meteen naar mij over kunnen maken, ik zoek ook nog een nest..

 13. M. uit O.

  @Scherpschutter: Wat moet het fijn voor u zijn dat u als gewoonlijk uw algemene ongenoegen over de gemeente Utrecht weer eens ongenuanceerd kunt ventileren op dit medium. Waarom dat echter onder dit artikel moet, is mij een raadsel immers met geen woord wordt in dit artikel gerept over de gemeente Utrecht. Misschien doet u er goed aan uw vizier weer eens goed af te laten stellen?

 14. Jan

  Zijn er ook geslaagde projecten in Utrecht?

 15. Tim

  Zelfs vogels vinden het gebouw afzichtelijk;)

 16. Rob v steensel

  Gewoon aankijken er is daar nu nog veel lawaai en een onrustige situatie.als straks alles klaar is, het water terug is in de singel . de stadse stilte hmmm! Komen er misschien weer wat vogels terug.maar nu vind ik dat niet vreemd.

 17. peter R.

  Knotsgek natuurlijk, zoiets. Hoeveel mensuren zitten hierin, ook vanuit de overheid? De perverse illusie van de maakbare wereld wordt in het beroep van ecoloog wel in de meest sublieme vorm uitgedragen. Wat mogen we blij zijn dat we in een land leven dat voor zulke kolderieke uitwassen tijd en geld zat heeft!

 18. Bertje 030

  De vogels komen wel terug, kwestie van tijd.

 19. Scherpschutter

  @Rob Huibers 13/8/2019 – 11:25 & M. uit O. 13/8/2019 – 11:38

  U denkt toch niet serieus dat de eigenaar (nou ja, eigenaar) van dit pand zodanig heeft mogen verbouwen zonder toestemming van de welstandscommissie en 100 andere nutteloze ambtenaren van de Gemeente Utrecht en joost-mag-weten- wat voor een andere belastingverbrandende clubs die er allemaal omheen hangen? DAAR begint het allemaal he…de vergunning.

  Maar vooruit. Ere wie ere toekom! U heeft helemaal gelijk. Ook de Provincie Utrecht en natuurlijk ook die Rijksdienst voor…eh….weet ik veel wat (ik ga het niet opzoeken ook) zijn uiteraard volstrekt overbodige, contraproductieve en nutteloze clubs, die werkelijk helemaal niets bijdragen aan de welvaart en het welzijn van burgers of de natuur.

  Opheffen die handel. Een ondernemer verplichten om peperdure kastjes met muziek en zonneschermen op te hangen (nog los van al het administratief geneuzel)…voor een paar bloody vogels. Allemachtig zeg. Wanneer is het eens genoeg hier met de overheidsbemoeienis….?

 20. cas

  Dus deze zwaluwen hebben zich aangepast aan het stedelijk leven en hun eigen weg hierin gevonden. Nu veranderd er iets en zijn wij dan bang dat de natuurlijk te dom is om zich (opnieuw) aan te passen?
  Vinden deze dieren dan onmogelijk een andere plek voor een nest?

  Is dit niet gewoon veelal doorgeschoten wetgeving… net als die rapportage plicht. Je gaat geen nesten in gebruik weghalen, maar als alles leeg is en uitgevlogen….

 21. Robertjc

  Wat mij vaker opvalt, is dat er mensen zijn die zich in hun comments niet aan het topic houden, maar zich onbehouwen scheldend en met op knullige aannames gebaseerde beschuldigingen, richten op degenen die hier hun, vaak geestige, mening ventileren. Het feit dat ik me nu richt op genoemde banale categorie, en daarmee nauwelijks een haar beter ben dan de lui die de kunst van het discussiëren niet verstaan, is puur uit de behoefte de redactie van deze site te verzoeken, de opmerkingen een beetje op dit soort persoonlijke aanvallen te filteren.

 22. Stefan Pasma (oprichter Ongerepte-Natuur.nl)

  Overheid en bedrijfsleven kunnen beter gaan investeren in meer ruimte voor natuur dan met kunstgrepen proberen de onvoorspelbare natuur het naar de zin te maken. We voldoen als land niet eens aan het VN-Biodiversiteitsverdrag om 17% (*) van ons land en 10% van de zee te beschermen als natuur.

  (*) ruimtelijk beschermde natuur: momenteel 15% en echt goed beschermd (als Natura2000) is de helft daarvan

 23. Monique

  het seizoen van de gierzwaluw is al om!

 24. Herman

  Het is ook nooit goed voor sommigen…
  Als er geen nestkasten waren geplaatst en iemand was daar nu achter gekomen, dan hadden we ook tientallen verontwaardigde reacties kunnen lezen.

 25. Scherpschutter

  @Monique 13/8/2019 – 13:35

  Seizoenen? Mevrouw, vergeeft u mij, maar hoe naïef van u. U ziet kennelijk niet in hoe uiterst capabel de handen zijn van de bestuurlijke laag in Nederland.

  Onze ambtenarij is van mening een extreem chaotisch systeem als het klimaat (met miljarden factoren die per milliseconde veranderen) in een constant systeem te kunnen veranderen….door wat aan Co2 knoppen te draaien. Er is niets dat deze half-goden niet kunnen!

  Seizoenen? Geen probleem, mevrouw. Ook seizoenen zijn maar een sociale construct. U zult het zien. Schrijf een brief naar de gezalfden van de Gemeente en u zult op uw wenken worden bediend. De natuur is geen match voor de grote denkers van de ambtenarij in Nederland.

 26. Rinke Doornekamp

  Wij wonen de meeste tijd in Haamstede, Schouwen – Duiveland, in de provincie Zeeland. En hier zijn zwaluwen genoeg allerlei soorten midden in de natuur. Ze vliegen soms zo laag op jacht naar insecten dat je moet bukken. Ja die vogels zijn niet gek die gaan echt niet in in Hoog Catharijne zitten, ze willen daar juist zo snel mogelijk weg dat snapt toch iedereen.

 27. Kadoendra

  @Stefan Pasma

  U zegt de oprichter te zijn van een natuur ? vereniging.

  Als u werkelijk werkzaam bent bij een natuurvereniging dan zou u moeten weten dat de natuur wel degelijk gestimuleerd kan worden met kunstgrepen.
  B.v door een vogelrijke ruimte te krijgen moet er veel begroeiing geplant worden die voor veel vlinders, bijen en andere nuttige insecten een voedselbron is.
  Dus veel bloeiende beplanting en liefst een samenhang van bloeiende planten die met elkaar er voor zorgen dat er in de hele lente, zomer en herfst een aan een gesloten bloeicyclus aanwezig is.

  Steden kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de natuur, door zich te richten op vegetatie van planten die gericht zijn op vlinders, bijen en andere nuttige insecten.
  Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook leuk voor de mensen, want veel bloeiende planten maken een ruimte ook veel mooier.

  Platte daken waar nu slechts bitumen, steentjes of ander dakmateriaal op ligt kunnen een zeer goede rol vervullen als aanvulling op andere stadsnatuur.
  B.v door deze daken om te vormen naar groendaken.
  Deze groendaken zorgen niet alleen voor meer nuttige insecten, die dus ook weer meer vogels aantrekken, maar zij vangen ook veel overtollige regen op, werken hitte stress tegen en zijn verder zeer interessant in combinatie met zonnepanelen.
  Want een groendak in combinatie met zonnepanelen zorgt er voor dat de zonnepanelen meer rendement geven.
  Want zonnepanelen geven een hoger rendement als het dak koeler is!

  Dus dat u meld dat overheid en bedrijfsleven beter kunnen gaan investeren in meer ruimte voor natuur vergeet u dat stedelijk natuur ook een belangrijke rol speelt in het geheel, want veel dieren en planten zijn verbonden met stedelijk gebied.

  U als natuurvriend zou moeten weten dat stedelijke natuur ook natuur is en de meeste natuur valt met de juiste kennis te stimuleren.

 28. woutvr

  Geduld is een schone zaak.

 29. gierzwaluw

  ik wil daar graag wonen, bij wie moet ik mij melden?

 30. Kadoendra

  @Scherpschutter

  U zit zo vaak in een starre monoloog te klagen over de gemeente en andere overheidsorganisaties dat u met grote regelmaat de kern van veel zaken niet snapt.

  Dat gaat ook weer op over uw reacties over het bovenstaande bericht.

  U denkt dat slechts de ondernemers in kwestie bezig zijn met de economie, maar omdat u niets snapt van economie heeft u niet door dat de meeste natuurbeschermers eigenlijk ook bezig zijn met economie.

  Want natuur en natuurbeleving heeft niet alleen voor natuurbeschermers waarde, maar ook voor de economie.
  Locaties waar mensen natuur ervaren is het prettiger en leefbaarder voor mensen.
  Burgers en toeristen trek je aan door een mooie en aantrekkelijke openbare ruimte.
  Hierbij kan het in stand houden en het ook verder stimuleren van een mooie en aantrekkelijke openbare ruimte waar ook ruimte is voor natuurbeleving een grote rol spelen, dus ook de mensen in stedelijk gebied de kans te geven om ook daar een mooie natuurbeleving te geven.

  Overigens raad ik iedereen aan hier op DUIC om eens Edinburgh aan te doen op een steden trip, want in Edinburgh ligt een groot natuurpark midden in de stad en ik heb daar ervaren dat dat die stad een grotere meerwaarde gaf.
  Hetzelfde gaat op voor de Duitse provincie stad Lüneburg, want ook daar heb ik als toerist meerwaarde ervaren door het natuurgebied de kalkberg en ook dat mooie stukje natuur ligt midden in die stad.

  Een aantrekkelijke openbare ruimte met oog voor stedelijke natuur is iets wat niet alleen voor burgers van die stad aantrekkelijk is, maar ook voor dagjesmensen en toeristen.

  Verder kan u b.v weten dat ook veel kopers van een koopwoning meer willen betalen voor hun woning als deze zich bevind in een mooie en aantrekkelijke omgeving.

  Nu denk u dat het bovenstaande artikel slechts over een paar vogeltjes gaat, maar het gaat feitelijk over iets veel groters namelijk het behouden van de biodiversiteit.
  De overheid zorgt voor handhaving van de natuurWETgeving om de biodiversiteit in Nederland proberen te handhaven.
  Het achteruit gaan van de biodiversiteit is iets wat niet alleen de natuurvrienden niet leuk vinden, het gaat de economie uiteindelijk ook heel veel geld kosten als de biodiversiteit achteruit gaat!

  De natuurWETgeving gaat niet slechts over het Natuurpark De Hoge Veluwe, zoals bovenstaande artikel laat zien kan het ook over een aantal vogels gaan.
  Per slot van rekening geldt het ook voor b.v strafrecht dat strafrecht niet slechts gaat over narcotica.

 31. Toine Goossens

  @Stefan Pasma,
  In het in 1992 gesloten verdrag ter bevordering van de biodiversiteit zijn geen percentages voor landgebruik opgenomen. Laat staan dat er een minimum verplichting in staat.
  Het verdrag kent alleen inspanningsverplichtingen, geen resultaat verplichtingen.

  Overigens, ter ondersteuning van Kadoendra. De wijk Overvecht kent meer biodiversiteit dan het aangrenzende Noorderpark Ruigenhoek. Waarvan akte

 32. Toine Goossens

  In 2018 vlogen er al veel minder gierzwaluwen boven Tuindorp. Dit jaar maar een enkele gezien.

 33. Scherpschutter

  @Kadoendra 13/8/2019 – 22:39

  Mevrouw, simpele vraag, waarmee ik u weer even terug in het concrete probeer te trekken:

  Legt u mij eens uit hoe deze nestkasten bijdragen aan de economie…

 34. Frits

  @Scherpschutter
  De “arme ondernemer” IEF Capital heeft destijds voor een schijntje de hele vastgoedportefeuille van het noodlijdende Vendex-KBB op de kop getikt, jarenlang torenhoge huur gevraagd zonder enige investering te doen in de panden tot de citroen V&D helemaal was uitgeknepen. Laten we ook de rol van het o zo zielige IEF Capital niet vergeten rondom het faillissement van V&D, dat duizenden mensen hun baan kostte. Nu mag IEF Capital wat terugdoen voor de maatschappij. 300.000 euro is natuurlijk een schijntje voor deze club,een beetje alsof ik de afweging maak bij mijn wekelijkse boodschappen een doos raketjes mee te nemen.

  Maar goed, voor jouw als belangenbehartiger van het grootkapitaal, de strijder tegen de overheid en de natuur, degene die de zwakkeren in de samenleving het liefst in de afgrond kiepert, is dit natuurlijk allemaal aan dovemansoren gericht.

 35. Scherpschutter

  @Frits 14/8/2019 – 10:58

  Mijnheer. Simpel. U heeft het geld niet verdiend. De overheid ook niet. IEF Capital wel. En in die hoedanigheid zou IEF Capital die enige moeten zijn die beslist over wat er met HAAR geld en bezit gebeurt. U gaat daar niet over. De overheid ook niet.

  Alleen meent de overheid dat ze daar wel over gaat, dwingt IEF Capital om geld uit te geven aan krankzinnige vogelkastjes met zonneschermen, faalt uiteraard in ieder opzicht in haar doel zoals ze altijd doet (er zijn 0 vogels) en de maatschappij wordt hier niet beter van, maar alleen maar slechter. Voor 300k kun je ook iemand 5-10 jaar werk geven. En u, die helemaal geen eigenaar is van het geld van IEF Capital, meent voor ze te moeten besluiten dat het wel hun beurt is om geld uit te geven aan ‘de maatschappij’…?

  Wie denkt u dat u bent? Ik beslis toch ook niet over uw bezittingen?

 36. CriThi76

  Ach er is straks genoeg ruimte voor vogels als de Hudson Bay failliet is…

 37. Kadoendra

  @Scherpschutter

  Als u mijn reactie echt goed zou lezen dan kan u nu dus weten dat het in stand houden van de biodiversiteit niet alleen goed is voor de natuur, maar ook voor de economie.

  Grote schade aan de biodiversiteit geeft uiteindelijk ook de economie grote schade.

  Dus dat u denkt dat het slechts over vogelhuisjes gaat is te simpel gesteld, het gaat dus feitelijk over het in stand houden van de biodiversiteit.

  Om deze biodiversiteit in stand te houden is er de natuurWETgeving en deze natuurWETgeving gaat dus niet slechts over Natuurpark de Hoge Veluwe, maar ook dus over de vogeltjes uit bovenstaande artikel!

  U moet begrijpen dat ook b.v strafrecht er niet alleen is voor mensen die miljoenen stelen, maar er ook is voor mensen die b.v een zakjes appels bij een supermarkt stelen!

 38. Walter

  Vandaar jaarlijkse verhoging gemeentebelasingen,in 10 jaar 150% verdubbeld vind je het gek?Ik wel.

 39. Scherpschutter

  @Kadoendra 14/8/2019 – 16:50

  U verschuilt zich achter een hoop holle woorden. Ik stelde u een simpele vraag, in het licht van dit artikel:

  Wat hebben deze peperdure kastjes bijgedragen aan de economie? Ik zal het u nog makkelijker maken. Van mij mag u ook nog het woordje economie vervangen door het woordje ‘biodiversiteit’. Prima. Maar geeft u nou gewoon eens een concreet antwoord alstublieft.

 40. Toine Goossens

  @Scherpschutter,

  Ik heb de sterke indruk dat u op de middelbare school niet goed hebt opgelet bij het onderwerp macro-economie. Het besteden van geld heeft een multiplier effect.
  Dat hoeft Kadoendra niet aan te tonen. Hooguit kunt u constateren dat u die multiplier niet zo hoog is. Maar hoe komt u daarbij?

 41. Scherpschutter

  @Toine Goossens

  Het besteden van geld heeft alleen een multiplier effect effect als dit door iemand gedaan wordt die weet hoe geld verdient moet worden. Een ambtenaar behoort uiteraard niet tot deze categorie. Degene van wie het geld door de ambtenaar is afgepakt helaas wel.

  U leert niets over economie op school. Probeert u 30 jaar ondernemerschap eens, alvorens u met de broken window fallacy komt aanzetten. Zucht…

 42. Toine Goossens

  @Ach Scherpschutter, u hebt natuurlijk gelijk. Wegen, spoor, metro, fiets-, en wandelpaden zijn weggegooid geld. Kan de postbezorger wel bij u thuis komen, of blijft die onderweg in de drek en de modder steken?

 43. Stefan Pasma (website Ongerepte-Natuur.nl)

  @ Toinne Goosens; hier staat die 17% in het Biodiversiteitsverdrag 2010, zie target 11: https://www.cbd.int/sp/targets/ . NB: wanneer de ecologische hoofdstructuur (EHS) zoals in 1990 opgezet, in zijn geheel was uitgevoerd hadden we in 2018 die 17% ruim gehaald. Echter de EHS is versoberd in 2011 door het toenmalige kabinet en hoeft pas in 2027 klaar te zijn en die 17% wordt dan net niet gehaald (16%).

 44. Gilbert

  Het is zo simpel.. Plaats genoeg groen en bomen voor de nesten, dan kunnen ze weer op en aan vliegen. Het is zo kaal daar dat er niks te eten is voor de vogels en al helemaal geen takjes etc te verplaatsen zijn naar de nesten.

  Herstel eerste de natuur.. Is het echt zo moeilijk om dat in te zien?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).