5 vragen over het snorfietsverbod op het fietspad in Utrecht | De Utrechtse Internet Courant 5 vragen over het snorfietsverbod op het fietspad in Utrecht | De Utrechtse Internet Courant

5 vragen over het snorfietsverbod op het fietspad in Utrecht

5 vragen over het snorfietsverbod op het fietspad in Utrecht
Foto: Bas van Setten
De snorfiets is in de toekomst niet meer welkom op de Utrechtse fietspaden, maar het verbod is er nog niet. De snorfietsen moeten, in navolging van hun snellere broertje de bromfiets, naar de autorijbaan. Brommers rijden sinds maart 2016 niet meer op het fietspad en het jaar daarvoor, in 2015, werd ook al gesproken over het verbannen van de ongeveer 9000 snorfietsen vanaf de Utrechtse fietspaden. In Amsterdam werd de nieuwe maatregel, onder stevig protest van snorfietseigenaren, vorig jaar al ingevoerd. In Utrecht lijkt het maar niet te lukken: het verbannen van de snorfiets van het fietspad loopt steeds vertraging op. Vijf vragen over het verbod.

De snorfiets is in de toekomst niet meer welkom op de Utrechtse fietspaden, maar het verbod is er nog niet. De snorfietsen moeten, in navolging van hun snellere broertje de bromfiets, naar de autorijbaan. Brommers rijden sinds maart 2016 niet meer op het fietspad en het jaar daarvoor, in 2015, werd ook al gesproken over het verbannen van de ongeveer 9000 snorfietsen vanaf de Utrechtse fietspaden. In Amsterdam werd de nieuwe maatregel, onder stevig protest van snorfietseigenaren, vorig jaar al ingevoerd. In Utrecht lijkt het maar niet te lukken: het verbannen van de snorfiets van het fietspad loopt steeds vertraging op. Vijf vragen over het verbod.

Wie wil de snorfiets van het fietspad halen?

In 2015 werd het verplaatsen van de snorfiets naar de autorijbaan in Utrecht al veelvuldig besproken. D66 en GroenLinks presenteerden in juni van dat jaar Actieplan Stop Scooteroverlast. In het plan werd een oproep gedaan om snorfietsen van het fietspad te halen. In datzelfde jaar deed Milieudefensie onderzoek naar verschillende mobiliteitsvormen in Utrecht. Toen gaf 54 procent van de ondervraagden aan voorstander te zijn van het verplaatsen van alle snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan. De gemeente reageert in december 2015 positief op het actieplan van de twee partijen en geeft aan de snorfiets zo veel mogelijk naar de rijbaan te gaan verplaatsen. In 2018, nadat er nieuwe verkiezingen zijn geweest in de gemeente, staat het invoeren van de maatregel in de plannen van het nieuwe college.

Waarom willen ze deze maatregel invoeren?

Het weren van de snorfiets van het fietspad heeft volgens de voorstanders meerdere voordelen. Wat vaak genoemd wordt is overlast; de snorfietsen zouden herrie maken, te groot zijn en veel te hard rijden. Naar dat laatste is in Utrecht ook onderzoek gedaan door TNO. Het blijkt dat maar een beperkt deel van de snorfietsen daadwerkelijk 25 kilometer per uur rijdt, de maximumsnelheid voor dit vervoersmiddel. Een veel groter deel rijdt harder en daarmee vervalt dan ook de grens met de bromfietsers die 45 kilometer per uur mogen rijden. In datzelfde onderzoek van TNO uit 2015 wordt ook de uitstoot van emissies aangehaald. Dat onderzoek meent dat de uitstoot van Stikstofdioxide en Fijnstof door brommers een beperkte omvang heeft. Wel wordt Ultrafijnstof aangehaald als een mogelijk risico. En de uitstoot daarvan is juist mogelijk schadelijk voor de gezondheid van fietsers omdat ze zo dicht langs de snorfietsers rijden. Tot slot wordt in het rapport ook geluidsoverlast aangehaald. Het onderzoek toont aan dat de bijdrage van snor- en bromfietsen aan de totale geluidsbelasting door het verkeer beperkt is, maar wel als zeer hinderlijk wordt ervaren. Het zijn ook dit soort redenen die de gemeente in 2018 noemt als ze het verbod daadwerkelijk aankondigt: uitstoot, hinder en gevaar voor fietsers.

Hoe gaat de maatregel er precies uitzien?

Binnen de stedelijke ring (Waterlinieweg, Goylaan, Beneluxlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Marnixlaan, Brailledreef, Kardinaal de Jongweg) moet de snorfiets van de fietspaden af. Gekozen is voor dit gebied omdat hier ook de meeste fietsers te vinden zijn en de wegen meestal minder ruim zijn. Alle wegen binnen dit gebied hebben een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur of lager. De stedelijke ringwegen zelf zijn volgens de gemeente niet geschikt voor de snorfietsen omdat dit niet goed zou zijn voor de doorstroming. Een belangrijk gevolg van de nieuwe regel is dat snorfietsers, omdat ze tussen de auto’s gaan rijden, een helm moeten gaan dragen. De gemeente wil een logisch stelsel van wegen en borden om het voor iedereen duidelijk te maken waar snorfietsen wel of niet verplicht de rijbaan moeten kiezen.

Waarom duurt het verplaatsen van de snorfiets zo lang?

Hoewel er al jaren druk over wordt gesproken, is de snorfiets gewoon nog op het fietspad te vinden. De Rijksoverheid moest namelijk eerst de wet aanpassen. Gemeenten en alle andere wegbeheerders kunnen pas sinds 1 juli 2018 besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Sindsdien kan een lokale overheid door het nemen van een zogenoemd verkeersbesluit bepalen waar de snorfietser naar de rijbaan moet. In het verkeersbesluit moet de wegbeheerder aantonen hoe de verschillende belangen zijn afgewogen. De gemeente moet dus aantonen dat het besluit bijdraagt aan de veiligheid van de fietsers en aan de doorstroming op het fietspad. De gemeente Utrecht liet in 2018 weten begin 2019 de maatregel te willen invoeren, maar dit lukte niet. De commissie BING, waarin ook de nood- en hulpdiensten vertegenwoordigd zijn, uit namelijk in november van 2018 te veel zorgen over het plan. De zorgen richten zich op de snelheidsverschillen en de mogelijke vertraging voor de aanrijtijden van de nood- en hulpdiensten. De gemeente zou voor de zomer in 2019 met een nieuw plan komen. Maar ook dit ging niet goed. De afgelopen maanden heeft de gemeente gekeken hoe het plan zo aangepast kan worden dat alle partijen ermee instemmen. Dit is echter nog niet gelukt en er is dus nog geen nieuw voorstel.

Maar in Amsterdam is de regel toch wel al ingevoerd?

Dat klopt, in de hoofdstad geldt voor bijna alle straten binnen de ring A10 dat snorfietsers op de autorijbaan moeten rijden en daarbij ook een helm moeten dragen. De regel ging in april 2019 in. Maar ook in Amsterdam ging het niet zonder slag of stoot. Al sinds 2011 maakten de wethouders daar zich hard voor de maatregel. Na jaren lobbyen om landelijke wetgeving te veranderen is de maatregel dus dit jaar ingevoerd. Wel onder protest van snorfietsers, want zij menen dat het een stuk onveiliger is om op de autorijbaan te rijden vanwege de snelheidsverschillen. Na een aantal maanden lijkt het er juist veiliger op geworden. De Amsterdamse gemeente laat weten dat de politie tien ernstige ongelukken in de hoofdstad heeft geteld met snorfietsen tussen april en augustus. Vorig jaar tijdens dezelfde maanden waren er nog 53 ernstige ongelukken. Hoewel de wethouder nog een slag om de arm houdt, en de definitieve evaluatie eind dit jaar afwacht, lijkt het erop dat de maatregel juist voor meer veiligheid zorgt. Reden voor de Utrechtse fracties van D66 en GroenLinks om de gemeente op te roepen nu ook in Utrecht haast te maken. Want met de nieuwe cijfers lijken de zorgen van de commissie BING voor het grootste gedeelte weggenomen te zijn.

30 Reacties

Reageren
 1. Cico

  Als fietser ben ik er enorm blij mee. Hoef ik niet meer minutenlang in de walm van een uitlaat te staan bij een stoplicht. Of op een smal fietspad: “pwèep pwèep iedereen aan de kant er mot een tokkie langs.” Om vervolgens weer bij hetzelfde stoplicht achter elkaar te staan, in de walm van een uitlaat.

 2. Paul Böhm

  Hoe zit het met elektrische snorfietsen?
  Die maken minder geluid dan benzinesnorfietsen en belasten het milieu niet.
  Paul

 3. Martijn

  Er zijn heel veel soorten snorfietsen – van ouderwetse fietsen-met-een-hulpmotor tot scooters die niet van bromfietsen te onderscheiden zijn. Misschien is het slimmer om dat aan te pakken, en de definitie van een snorfiets veel krapper te maken? Dan is alleen de ouderwetse sparta-met nog een snorfiets, precies zoals het ooit bedoeld is – plus een paar nieuwe, electrische varianten.

 4. arbeider

  Hoe zit het met de veiligheid van de 9000 snorfietsers? Of is dat niet belangrijk bij dit Groene “linkse” College?

  een helm is niet de oplossing….je rijdt tussen de auto’s die minimaal 50 km rijden….

  Wanneer gaat dit College de mentaliteit van de fietsers eens aanpakken nu ze toch zo bezig zijn. Het zijn de grootste verkeersaso’s op de Utrechtse wegen!

 5. Hans

  “Brommers rijden sinds maart 2016 niet meer op het fietspad”.
  Was dat maar zo…
  Mijn ervaring is dat het vooral de scootervormige brommers zijn die, – ook die met een geel nummerbordje – maar al te vaak het fietspad misbruiken. Bij overtreding zou de bestuurder net zo zwaar beboet moeten worden als de automobilist die op een fietspad rijdt.
  En ja, de benzine gestookte bromscooter stinkt geweldig. Daar sta je niet graag achter bij het verkeerslicht.

 6. VincentZ

  Binnen de bebouwde kom is 50 km per uur de maximale snelheid. Spiegel voor degene die minimaal 50 rijden en andere verkeersdeelnemers verkeersaso’s noemt.
  Bij het weren van Scooters gaat het niet om het milieu: snelheid en vooral de breedte van het voertuig zijn van belang.

 7. F. Renes

  Hoe zit het met de brommers die als het ze zo uitkomt nog steeds op het fietspad rijden, en dan de snorfietsen die met meer dan 40 km/h je langs komen denderen op het fietspad?

 8. Adriaan

  Symboolpolitiek. Gewoon alles wat op fossiel is wegpesten. En daarbij voorbij gaan aan de verkeersveiligheid van de snorfietser tussen sneller autoverkeer.
  Nee, die elektrische fietsen naast de gewone fietsen, met dat snelheidsverschil, dat is veilig. Een fossiel apparaat hoor je tenminste nog aankomen.

  weer een gevalletje van :
  prutsen is de norm
  alleen voor de goeien is buiten plaats
  de prutsers worden vanzelf baas.

 9. Frits

  @Arbeider
  Het is naar voor de minderheid van 25% van de snorfietsers die zich wel aan de regels houdt. Dat in Den Haag snorfietsers gemiddeld (!) 34 km/u rijden, spreekt boekdelen .

  Of kijk eens in het Wilhelminapark. Je hoeft niet lang te wachten op een snorfietser die maling heeft aan het verbod aldaar te rijden.

  En opvallend dat snorfietsers zich heen zorgen maken over de veiligheid als met gemiddeld 34 km/u over het fietspad razen, met een voertuig dat is getest en goedgekeurd voor 25 km/u, zonder helm – en dat het een probleem wordt zij een keer de weggebruikers zijn die worden ingehaald.

  En ze kunnen ook gewoon een bromfiets kopen hoor. Dan ben je tenminste legaal bezig en verziek je het niet voor de snorfietsers die het voertuig wel gebruiken waarvoor het bestemd is: kalm aan met max 25 km/u op het fietspad rijden.

 10. BramD

  Nu gaat het over de snorfiets, straks komt de stekkerfiets aan bod en daarna de step, enzovoort.
  Geen aparte rijbanen maar slechts één rijbaan voor iedere weggebruiker. Dus voor auto, fiets, kinderbakfiets, brommer, enz. En daarop een maximum snelheid van 30 km/u toestaan. Zou dat niet veel beter zijn?

 11. minibike

  Dat snorscooters stinken geldt alleen voor de 2-takt variant, dit is ook van toepassing op de gewone scooter. Ik rij snorscooter voor woon-werk verkeer en rij netjes binnen de WOK grens en wordt voornamelijk ingehaald door de oudere medemens ook op een snorscooter van het type Tomos (2-takt) . Ik rij voor 7 uur ‘s ochtends op de weg en ben niemand tot last waarom dan de weg op ?

 12. Jos

  Hahaha

  Snotfietsers die nu over veiligheid gaan zeiken.

  Wel eens gedacht aan de onveiligheid die je als snorfietser oplegt aan de eigenlijke hoofdgebruiker van het FIETSpad, namelijk de langzamerrijdende fiets?

  Het is over overigens BEWEZEN niet onveiliger als de snorfiets op de rijbaan rijdt. Dar hebben al meerdere onderzoeken (praktijkonderzoeken ook) aangetoond. Mits iedereen zich aan de verkeersregels houdt tenminste.

 13. ACTK

  Ik zal het maar eerlijk zeggen, ik heb een bloedhekel aan snorfietsen en wat mij betreft mogen ze morgen verboden worden. Maar dat neemt niet weg dat dit mijns inziens idiote en gezochte maatregelen zijn. Dit zijn maatregelen die genomen worden met in het achterhoofd het terugdringen van scooters. En het vindt zijn wortels in een tijd dat er nog geen uitzicht was op verbetering. Gezien het feit dat binnen 10 jaar fietsen en scooters vrijwel zonder uitzondering elektrische (ondersteunings)motoren hebben, en daardoor het aantal tweewielerskilometers minimaal zal verviervoudigen, zijn we nu een zinloze exercitie aan het uitvoeren die nog gevaarlijk is ook.

  Graag zou ik een opsomming zien van de ernstige letsels van die 54 ongevallen. En deze kunnen vergelijken met de 10 ernstige letsels waarvan nu sprake is. Een vinger kwijtraken in een ongeval of een auto die over je hoofd rijdt: het zal beide al snel als ernstig te boek staan, maar de consequenties zijn aanzienlijk verschillend. Bij deze aantallen uitsluitend vergelijken op basis van het woordje ‘ernstig’ is te makkelijk.

  Verder is uit dit artikel op te maken dat men het niet ziet zitten de maximum snelheid van 25 km/h voor snorfietsen te handhaven. Er wordt geconstateerd dat deze voertuigen de facto harder rijden en zich daardoor scharen onder de brommers. We maken daar verder geen punt van, maar gebruiken het als een argument om de snorfiets naar de autoweg te verplaatsen. Zeer merkwaardig.

  Om de gevolgen van de ongevallen ten gevolge van de snelheidsverschillen op te vangen voorzien we scooterrijders van een helm. Het is niet erg dat je in botsing komt met een voertuig dat minimaal 10 maal zo zwaar is als jij… Zolang je maar een helm op hebt, dan komt het vast wel goed met je. Totaal idiote redenering. Een dergelijke redenatie kan alleen door iemand verzonnen worden die geen enkel benul heeft van de redenen van het scheiden van lichte en zware voertuigen. Impuls (de krachten die bij een botsing vrijkomen) is samengesteld uit het product van snelheid en massa. Om een gelijk speelveld te creëren bij aanrijdingen zou de maximum snelheid voor auto’s moeten worden teruggebracht tot ongeveer 5 tot 10 km/h om vergelijkbaar letsel te veroorzaken als bij aanrijdingen met fietsers en voetgangers. Alles daarboven gaat zwaardere verwondingen geven aan de partij op de tweewieler. De automobilist blijft ongedeerd, wat de helft van de daling in verwonden verklaart.

  Blijkbaar is ons handhavingsapparaat niet bereid tot de handhaving van de max snelheid van scooters. Waarom zou er dan wel handhaving volgen van helmplicht en rijbaangebod?

  Dit stuk beleid gaat uit van de verkeerde doelstelling, het haakt niet pragmatisch in op de ontwikkelingen die voertuigen momenteel doormaken maar probeert een doel uit het verleden te verwezenlijken. Wat werkelijk nodig is is dat de ruimte voor auto en tweewielers op termijn verwisseld worden binnen de bebouwde kom. Alleen dan kan de doorstroming op gang blijven. Door deze maatregelen worden echter meer mensen van de tweewieler afgejaagd en zal de transitie alleen maar vertraging oplopen…

  Uitermate onverstandig en visieloos beleid…

 14. bee

  ” De gemeente moet dus aantonen dat het besluit bijdraagt aan de veiligheid van de fietsers”
  en over die snorbrommers tussen het snelle verkeer maakt men zich dus geen zorgen.
  hoe zit het met die racefietsen die overal maar door jakkeren en schreeuwen dat ze er langs moeten?,terwijl een racefiets niet aan de normen voldoet om op de openbare weg te rijden.

 15. arbeider

  @Frits

  Er is een “linkse” teneur gaande dat anderen voor mij en vele anderen willen beslissen wat ik moet kopen, rijden,roken, eten etc. Dat maak ik nog altijd zelf uit..

  Als vrachtwagenchauffeur hou je je hart vast om in de stad te rijden/manouvreren om niemand aan te rijden. Ze (fietsers) hebben schijt aan alles, halen je links en rechts in, rijden door rood, en hebben vaak een oortje in waardoor ze weinig tot niets horen.

  En als ik dan kijk wat voor types het zijn, zijn het bijna allemaal de nieuwe “Utrechters” yuppies en studenten die als een aso fietsen. Precies degenen die klagen over auto’s en alles wat nou eenmaal bij een grote stad hoort!

  Maar daar grijpt dit College niet bij in. het zijn namelijk de types die op Groen Links en D’66 stemmen. We zijn er maar klaar mee!

 16. Scherpschutter

  Het is aftellen naar de eerste snorfietser die platgereden wordt door een auto omdat het snelheidsverschil tussen een voertuig dat 25 kan en een voertuig dat 50 mag (en nog veel harder kan) onverantwoord groot is. Benieuwd hoe de wethouder aan de nabestaanden gaat uitleggen…

  Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat al het verkeer in de stad nog veel veiliger kan als iedereen maximaal 5 kilometer per uur mag rijden. Want jongens, jongens, jongens, wat gaat dit allemaal over veiligheid en natuurlijk niet over levende mobiele snelheidsdrempels voor auto’s op de weg laten rijden om de stad verder te immobiliseren en de-industrialiseren.

 17. Tim

  Graag zo snel mogelijk gewoon doen, in de eeuwige fietsfiles op de stampvolle fietspaden van Utrecht is het niet bepaald fijn om die uitlaatgassen in te ademen. Bovendien kunnen die trage fietsfiles ook niet fijn zijn voor snorscooters.

 18. Charlie

  In het buitenland bestaat er 9 van de 10 keer niet eens een gescheiden fietspad, dus iedereen deelt de weg met verschillende snelheden en let (hopelijk) een beetje op elkaar. Iedereen hier is zo gepamperd en alles is zo ge-orchestreerd dat niemand meer voor zichzelf kan denken.

 19. Willow

  Prima plan. En graag ook laten gelden voor alle snelle elektrisch tweewielers. De snelheidsverschillen moeten gewoon niet te hoog worden op de fietspaden. Kinderen en ouder mensen moeten ook veilig kunnen fietsen in Utrecht.

  En voor de veiligheid van snorfietsen en brommers, verlag de limiet binnen de stedelijke ringwegen naar 30km/uur op alle wegen. Het is toch een heel compact, klein gebied.

  En inderdaad handhaven.

 20. Lombokker

  Typisch Nederland: aan de lopende band regeltjes verzinnen, om vervolgens die regeltjes totaal niet te handhaven.

  Het is hoog tijd dat de overheid eens flink gaat saneren in het veel te grote bestand van duurbetaalde beleidsmedewerkers die al die regeltjes verzinnen. Van het geld dat dat oplevert kunnen dan handhavers worden aangesteld.

 21. Berend

  Helmplicht voor snorfietsers helpt ook erg goed.

 22. Toine Goossens

  @ACTK,
  Helemaal met u eens dat er veel flauwekul beleid is. Maar ik ben het op enkele punten niet met u eens.
  Veiligheid ontstaat alleen door verkeersstromen met grote snelheidsverschillen van elkaar te scheiden. Het beleid is nu om de snelheid van auto’s te verlagen door er fietsers tussen te laten rijden. Straks komt er een idioot die het autogebruik nog verder terugdringt door massaal kleuters op de driewieler op het fietspad te verwelkomen. Bijkomend voordeel, de snelheid van fietsers gaat sterk omlaag.
  Het Utrechtse mobiliteitsbeleid vergroot de onveiligheid. Er wordt op emotie en niet op feiten gestuurd. Dit artikel bevestigt dat weer eens. Het TNO rapport dateert uit 2015. De gegevens zijn uit 2014. Inmiddels is de werkelijkheid alweer sterk veranderd. De geluidsmetingen dateren zelfs uit 2009! Ten onrechte gaat DUIC niet in op de conclusies van de TNO quickscan. Dat is zeer misleidend. Lees hier de conclusies uit 2015. Aanbevelingen zijn er niet, die waren toen al nergens voor nodig.
  TNO-rapport TNO 2015 R10060 Samenstelling … – Bigwobber

  Opmerkingen bij die conclusies
  • Van de 4 meetlocaties liggen er 2 ver buiten het gebied waar de maatregelen zouden moeten gelden; 1 ligt er op een brug waar geen fietspad is;
  Op grond daarvan zijn de conclusies van nul en generlei waarde.
  • De metingen hebben betrekking op 2014. De geluidsmetingen zijn nog ouder, uit 2009.
  Met nieuwe eisen aan snorscooters en de resultaten daarvan, is geen rekening gehouden. Dat is bijzonder ernstig. Het gaat over de toekomst. Voor zijn nieuwe eisen en ontwikkelingen doorslaggevend.
  • Enkele citaten uit 2015:
  ‘ ……spelen brommers in het licht van de Europese luchtkwaliteitseisen op het gebied van PM10 en NO2 een beperkte rol.’
  ‘Het ligt daarom voor de hand dat het belangrijkste argument voor het terugdringen van de emissies van het brommerverkeer wordt gevormd door de uitstoot van ultrafijnstof in combinatie met de nabijheid van deze emissies bij verkeersdeelnemers fietsers/voetgangers).’
  Het ontbrak in 2015 aan gegevens. Omdat de snorscooters dicht bij de fietsers en wandelaars blijven rijden, is een mogelijk voordelig effect van de verplaatsing complete luchtfietserij. Lees op een vorige discussie mijn laatste berekening over het gevaar van fijn stof, een van de bagatelmaatregelen die GroenLinks en D66 maar niet los willen laten.
  https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-utrecht-zet-snuffelfietsen-in-om-luchtkwaliteit-te-meten/

  Ik stoor mij er aan dat DUIC zich laat lenen voor thema’s die niets met de werkelijkheid van doen hebben

 23. JdV

  Graag de elektrische fiets, die even snel is als de snorscooter, eveneens verbannen naar de rijbaan. De elektrische fiets kent exact dezelfde nadelen op het fietspad als de snorscooter. Extra nadeel is het feit dat je ze niet hoort. Dus nog meer reden om ook deze fietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Daarmee lost ook een gedeelte van de fietsfiles op aangezien minder fietsers gebruik maken van het fietspad. Win-win situatie dus.

 24. Frits

  Hypocriet dat mensen zich zorgen maken over de veiligheid van snorfietsers, maar ik maar hoogst zelden een snorfietser tegenkom die een helm draagt. Als die lui zich écht zorgen zouden maken om de veiligheid, zouden ze op hun opgevoerde scheurijzers wel een helm dragen.

 25. Kadoendra

  In 1986 heb ik een brommer (Vespa Si) gekocht, maar daar heb ik alleen maar grote reizen meegemaakt, b.v door Groot-Brittannië, in de stad Utrecht reed ik er dus nooit mee.
  Die reis was ruim 5000 kilometer en ik was er ongeveer Fl 100,- aan kwijt aan benzine en tweetakt olie.
  Overigens was de brommer niet opgevoerd.
  Ik gebruik hem niet meer om mee te reizen en hij staat nu naast mijn bed en als ik ‘s avonds in mijn bed lig ga ik niet alleen een knorretje doen ik ga ook weer een geestelijk reisje maken.
  Ik kan iedereen die een brommer heeft aanraden om er alleen verre reizen mee te maken en je snorfiets snel te vervangen voor een gewone fiets.
  Want in het leven krijg je vaak mooie geestelijke ervaringen als de weg naar de ervaringen moeilijker zijn.

 26. Koel Hoofd

  Dit is de wens van de Fietsersbond, die willen dit al paar decennia omdat ze het woord fietspad letterlijk nemen en hun achterban werkelijk overal last van heeft wat het fietsen minder comfortabel maakt: bomen, klinkers, drempels, blaadjes, stoepranden, lantarenpalen, voetgangers auto’s brommers, overstekende huisdieren en kleine kinderen….

  Voormalig directeur Fietsersbond zit nu in RvB van SWOV (Stichting Wetenscappelijk onderzoek Verkeersveiligheid). Fietsersbond is onderdeel van GroenLinks en heeft zelf een voorzitter van D66. Die scooters worden naar de weg verbannen, totdat er vele doden vallen en dan krijgt de auto de schuld…

 27. Hadjememaar

  Als ik de reacties zo lees, denk ik: “binnen de bebouwde kom max 30 km/u op de rijbaan en max 20 km/h op het fietspad voor iedereen. Allemaal veilig en een goede doorstroming. Ik ben voor! Mogen brommers, snorscooter, speedpedelecs en racefietsers allemaal op de rijbaan maar dan we met helm.

 28. EScooter2000

  Ik denk dat dit niet de juiste aanpak is. naar mijn mening moeten er andere toelatingseisen voor snorfietsen zijn (lager minimum gewicht en kleinere dimensies). Is een scooter groter en zwaarder dan dat dan moet het als bromfiets tellen. Ook zou het fijn zijn mensen de mogelijkheid te geven hun scooter voor een lage prijs van snorfiets naar bromfiets te kunnen laten overschrijven. Dit is nu best duur en door dit (eenmalig) goedkoper te maken gaan meer mensen dat doen.

  Het dragen van helm kan bevorderd worden door bv. lagere premie voor verzekering te betalen en daarmee een helm moeten dragen. Ik zou het zelf niet erg vinden als het verplicht word, maar vond het wel handig iemand achter op zonder helm te kunnen meenemen (een wet dat een iemand achter op een snorfiets geen helm moet dragen, maar de bestuurder wel).

  Mij lijkt het handig om voor benzinescooters wegenbelasting of zo iets in te voeren (of alleen lager dan euro 4 ofz). Als er een verbod voor benzine scooters in millezones komt, dan moet die ook voor (diesel-)auto’s gelden.

  Ik heb zelf veel liever dat mensen een bromfiets/snorfiets pakken voor normaal werkverkeer dan dat ze een SUV of andere (grote) auto. Een scooter is een stuk lichter dan een auto en daarom ook beter voor het milieu. Plus het kan makkelijker geparkeerd worden dan een auto.

 29. Eduard

  het spreekt mij zeer aan die reacties. Maar wat mijn menging is om is om bromfietsen 55 of 60 km te laten rijden met helm, zo als . en voor snorfietsen op de weg met
  35 40 km te laten rijden, met een fiets helm zoals es scooter 2000 al zij , maar dan ook voor de elektrische fiets . En maximaal 60 cc voor bromfietsen
  Met een 2 takt . En weg met de duurdere zorg verzekeringen voor brommers met een hand geschakeld!
  .

 30. Cirkel

  FIJN, we moeten op de weg, ik met mijn snorbrommer 25 km tussen de auto,s die 50 rijden, we moeten midden op de weg
  Het zou veiliger zijn voor de fietsers maar ik ben al meerdere malen bijna aangereden door automobilisten die gaan lopen schelden en zowel links als rechts inhalen
  Het zou veiliger zijn die mening deel ik zeker niet, en dan over het terugdringen van de benzine dampen in utrecht
  Ik sta langer bij het stoplicht te wachten in de lange rijen tussen de auto,s erg goed voor het milieu, Utrecht binnenstad is al erg vervuild en dan deze regeling heeft de gemeente daar aan gedacht? Het is namelijk een gemeentelijk besluit tot nu toe
  En dan nog geen helmplicht tot januari 2023 maar wel op de weg want rij je op het fietspad krijg je een boete
  Erg verwarrend allemaal
  Fijn voor de fietsers dat zij geen overlast meer ervaren maar ik denk met deze regeling dat er heel veel ongelukken gaan gebeuren omdat wij minder weerbaar zijn dan auto,s en automobilisten balen als een stekker dat ze langzamer moet gaan rijden met gevolg scheldpartijen richting brommers en zoals ik al zei worden wij zowat van de weg gereden
  Geeft geen veilig gevoel

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).