Bewoners Rijnenburg en Reijerscop dreigen met miljoenenclaim als gemeente doorgaat met windmolens Bewoners Rijnenburg en Reijerscop dreigen met miljoenenclaim als gemeente doorgaat met windmolens

Bewoners Rijnenburg en Reijerscop dreigen met miljoenenclaim als gemeente doorgaat met windmolens

Bewoners Rijnenburg en Reijerscop dreigen met miljoenenclaim als gemeente doorgaat met windmolens
Polder Rijnenburg
De nieuwe stichting ‘Geen klap van de molen Reijerscop en Rijnenburg’ dreigt de gemeente Utrecht voor de rechter te slepen als zij doorgaat met het geven van vergunningen voor het plaatsen van windmolens in de gelijknamige polders. Ook het indienen van een miljoenenclaim behoort voor de stichting tot de mogelijkheden.

De nieuwe stichting ‘Geen klap van de molen Reijerscop en Rijnenburg’ dreigt de gemeente Utrecht voor de rechter te slepen als zij doorgaat met het geven van vergunningen voor het plaatsen van windmolens in de gelijknamige polders. Ook het indienen van een miljoenenclaim behoort voor de stichting tot de mogelijkheden.

De Utrechtse gemeenteraad besloot in juli vorig jaar dat in het poldergebied duurzame energie moet worden opgewekt. In de polders Rijnenburg en Reijerscop zou plaats zijn voor acht windmolens en 230 hectare aan zonnevelden. Verschillende initiatiefnemers konden vervolgens hun plannen voor de inrichting bij de gemeente indienen.

Jurist Bernard Tomlow heeft de gemeente begin deze maand namens de stichting gesommeerd om te stoppen met alles wat te maken heeft met het plaatsen van windmolens in het gebied Rijnenburg en Reijerscop. Tomlow stelt dat de gemeente onrechtmatig handelt en aansprakelijk wordt gesteld als ze besluit om een of meerdere windmolens te plaatsen in het gebied.

De aansprakelijkheid heeft betrekking op de schade die al geleden is en de schade die nog geleden wordt als er inderdaad windmolens in het gebied komen. Uit de brief blijkt dat de stichting geen tegenstander is van windmolens, maar wel op de manier die de gemeente voor ogen heeft: “Omdat zij een regelrechte aantasting zijn van haar gezondheid.”

3,3 miljoen

De stichting zegt de leefomgeving in Rijnenburg en Reijerscop én de gezondheid van mensen en dieren te willen beschermen. Naast negatieve gezondheidseffecten van windmolens gaat het de stichting ook om de waardedalingen van woningen.

Als in de polder Reijerscop één windmolen wordt geplaatst, leidt dat tot een waardedaling van de 45 huizen die in een straal van 500 tot 800 meter rondom die windmolen staan. Volgens Tomlow zou de schadeclaim, alleen al vanwege waardedaling, 3,3 miljoen euro zijn.

Europese regelgeving

Tomlow stelt verder dat de gemeente handelt in strijd met Europese regelgeving. Door Europa is eerder bepaald dat wanneer je een windmolen plaatst, je verplicht bent vooraf te onderzoeken of omwonenden of anderen daar gezondheidsschade van ondervinden.

Als de gemeente de vergunning afgeeft voordat dit onderzoek is gedaan, dan is een vergunning voor de bouw van de windmolens volgens Tomlow onrechtmatig afgegeven “en bent u (de gemeente Utrecht, red.) medeaansprakelijk, omdat u medewerking heeft verleend aan de betreffende plaatsing”.

Veertien dagen

Tomlow sommeert de gemeente namens de stichting om per direct te stoppen met de medewerking aan de vergunningverlening en de bouw van windmolens in Reijerscop en Rijnenburg. De gemeente moet dat binnen veertien dagen schriftelijk aan de jurist laten weten.

Als de gemeente dit niet doet, stelt Tomlow haar namens de stichting in gebreke. De stichting zal de gemeente dan aansprakelijk stellen voor het negeren van de sommatie en de gevolgen daarvan, zoals materiële en immateriële schade. Ook kan de stichting dan naar de rechter stappen.

Gekoppelde berichten

15 Reacties

Reageren
 1. HArry

  Ik zou me als bewoner van Leidse Rijn ook goed zorgen maken. De slagschaduw van 250 meter hoge molens gaat de waarde en woongenot stevig aantasten ben ik bang.

  Mag ik u overigens adviseren om een ansicht naar dhr Nijpels te sturen? Dit is de persoon die iedere NGO en natuurclub van NL bij de klimaattafels heeft uitgenodigd maar vergeten is de bevolking (u en ik) hierin mee te nemen. Ook met de bevolkingsinvertarisatie van internet is niets gebeurd.

  Heel raar en een beetje dom want de gedachte is dat U en ik dit gaan betalen. Maar hij is even vergeten dat wie betaalt bepaald.

 2. Fred

  Heel goed. Deze achterlijke plannen voor windmolens moeten de prullenbak in.

 3. Rijnenburger

  “De stichting zegt de leefomgeving in Rijnenburg en Reijerscop én de gezondheid van mensen en dieren te willen beschermen. Naast negatieve gezondheidseffecten van windmolens gaat het de stichting ook om de waardedalingen van woningen.”

  Ah, daar komt de aap uit de mouw. Eerst mooie woorden over gezondheid van mens en dier, en leefomgeving, en dan -beng!- de echte reden: waardedaling.
  En niet alleen van de woningen, dames en heren. Maar van grond. Investeerders en projectontwikkelaars hebben grond gekocht en willen cashen en dat kan alleen maar als er woningen worden gebouwd. Maar dat gaat dus nog wel even duren, en beginnen ze over gezondheid en dieren. En huren ze Tomlow in.
  En spreken reaguurders schande. Niet wetende dat ze zich voor een karretje laten spannen.

 4. Koel Hoofd

  @Rijnenburger
  Mensen die negatieve effecten van windmolens gaan ondervinden en daarom willen verkassen, zullen hun woning moeten verkopen om dat te doen.
  Deze zullen dan een lagere prijs moeten accepteren dan welke ze hadden gekregen zonder die windmolens.
  De gemeente plaatst die windmolens ‘tegen zinnig advies’ en is daarmee dus aansprakelijk voor de inkomstenderving van de omwonenden.
  Planschade heet dat geloof ik.

  Bij consumentenaankopen is er een soorgelijke regeling: je mag van bijvoorbeeld wasmachine verwachten dat deze niet binnen 5 jaar kapot gaat. Gebeurd dat wel dan is de leverancier verantwoordelijk voor de kosten van herstel.
  Commercie is dat tussenleveranciers nog een extra verzekering laten afsluiten voor iets wat al wettelijk geregeld is.
  Maar ja, de mensheid laat zich nu eenmaal graag belazeren en verwijt het de mensen die dat niet pikken dat ze gek zijn.

 5. Fred

  @ HArry:
  Neit alleen de slagschaduw gaat waarde en woongenot stevig aantasten. Wat dacht je van de laag-frequente tonen, die voor mensel vrijwel onhoorbaar zijn maar wel o.a. het evenwichtsorgaan negatief kan beinvloeden.

 6. Ronald

  Als inwoner van Galecop wordt ik er ook wel eens bijgesleept door de tegenstanders van windmolens in Rijnenburg. Maar eerlijk: mijn verder prachtige wijk wordt omringt door twee drukke snelwegen (A2/A12), door de hoofdweg van Nieuwegein (A.C. Verhoefweg) en één van de meest gebruikte wegen op wijkniveau (Batauweg).
  Ik maak mij echt geen zorgen om windmolens op afstand.

 7. HArry

  @Rijnenburger
  Ja, wie laat zich nu voor wel karretje spannen? Maar er zijn verschillende karretjes.

  1. Molen en zonnecelontwikkelaars die graag de miljoenen subsidie willen opstrijken en waar ons groene college politiek voordeel mee denkt te halen en ook nog een paar extra SDG puntjes.
  Helaas allemaal weinig dier, mens en milieuvriendelijk gezien de niet recyclebare wieken en tonnen aan gewapend beton voor de fundering. En de genoemde geluids en slagschaduw overlast.

  2. Bouwers, coöperatie en ontwikkelaars die woningen willen realiseren in grote aantallen. Helaas is het gebied hydrologisch en verkeerstechnisch een probleem waar enorme hoge kosten gemaakt moeten worden om tot kaveluitgifte te komen.

  3. Mensen die hier en in de directe omgeving wonen of de mensen die van de aanwezige natuur genieten.

  Persoonlijk trek ik het liefst aan de 3e kar met een beetje 2e kar zodat er geen enorme ontsluiting en grondverbeteringskosten nodig zijn. Mooi in het landschap geclusterde woningen concentraties in het dure segment kunnen dan de gelden generen voor landschapsontwikkeling met volkstuinen en een circulaire boerenbedrijf met gezonde groente en vlees of wellicht een bakkerij.

  En laat de eerste kar hiervoor nou net in de weg staan……..

 8. Mark

  Met schadelijke effecten van de windmolens is elders in Nederland al veel ervaring, o.a. met laagfrequent geluid. Op andere plekken in het land gaat dat vaak om tientallen molens van meer dan 200 meter hoog op een paar honderd meter van woonwijken, waarbij omwonenden de schade ondervinden en niet meedelen in de opbrengst, terwijl de grondeigenaren inkomsten genereren door grond beschikbaar te stellen. Inspraak vond dan plaats alleen voor de vorm, terwijl besluit voor bouw allang was genomen. Protest in allerlei vormen had geen effect. Voor Rijnenburg kan misschien lering worden getrokken uit de ervaringen op al die andere locaties in Nederland. Naast gezondheidseffecten voor alle omwonenden (ook huurders!) is de waardaling van koophuizen in de omgeving een probleem. Een stichting namens ‘bewoners’, wat betekent dat? Ook grondeigenaren, woningeigenaren, andere bewoners binnen en buiten het gebied? Grondeigenaren hebben posities opgebouwd in dit gebied speculerend op woningbouw, om vroeg of laat te gaan cashen. Dat valt nu tegen, dat is jammer voor ze, maar dat is een kwestie van ‘verkeerd gegokt’ of ‘meer geduld hebben’. Ook als er windmolens of zonnepanelen komen verdienen de grondeigenaren er echt wel mee, alleen wat minder dan gehoopt. Het zijn anderen die echt de nadelen voor hun kiezen krijgen: omwonenden en bewoners die geen eigenaren van grond zijn. Een originele poging om tegengas te geven, maar het roept wel vragen op. Misschien kan DUIC dat verder uitzoeken?

 9. GeenStijl@utrecht.nl

  Hoe mooi het ook klinkt,kernenergie is toch de oplossing voor ons energie probleem.

 10. W

  In Frankrijk moeten/mogen windmolens pas vanaf 3! kilometer van bebouwing gebouwd worden! Daar wordt met de gezondheid van de Fransen rekening gehouden! Dat willen wij ook! Laat Vattenfall ze lekker in Zweden neerzetten, ruimte genoeg.
  De meeste windmolens die in Nederland gebouwd worden daar is de opbrengst ten gunste van buitenlandse bedrijven! Hoe slim zijn zij en hoe naïef zijn wij!!! Kijk naar Amazon weer!
  Wij kijken tegen die verschrikkelijke horizonvervuiling aan en anderen gaan er met de winst vandoor!!!

 11. Herman

  Altijd wel een hijgerige advocaat te vinden die op provisie basis probeert geld binnen te harken.
  Blijkbaar zit de schorsing van Tomlov weer op en mag hij zijn vak weer uitoefenen .

 12. Gregor

  Windmolens zijn een druppel op een gloeiende plaat. Bouw nog 2/3 kerncentrales rondom Borssele en het hele energieprobleem met elektra is opgelost. Utrecht barst uit zijn voegen, woningen zijn onbetaalbaar. Daarom moet er heel snel extra worden bijgebouwd voor de doelgroep die hier het meeste behoefte aan heeft. Ga dan niet met linkse subsidie hobby’s zitten rotzooien in Rijnenburg. Ongekend dit.

 13. W

  Gregor! Helemaal mee eens!

 14. Scherpschuttet

  @Herman 12:55

  Iemand moet deze arme slachtoffers toch beschermen tegen dit soort buitensporig overheidsgeweld, Herman? Als het geen advocaat is: wie wel?

 15. Han Solo

  Het is eind mei nu. We zijn ruim 3 maanden verder na het nieuwsbericht. En van deze stichting van omwonenden ” in oprichting” is geen spoor online te bekennen. Ook niet binnen het KvK register. Niks. Als direct omwonende hoor je verder ook niks van of over deze stichting.
  Dan gaan mijn werkbrauwen al omhoog.

  Een belangengroep genaamd ‘Buren van Rijnenburg’ gaf zich ook lange tijd (en in officieel schrijven aan de gemeente) uit als ‘vereniging in oprichting’. U raadt het al: 3 jaar later is het nog steeds geen officiële vereniging of stichting.
  Wel hebben ze zich inmiddels omgedoopt tot ‘actiegroep’.
  Bijeenkomsten voor omwonenden (waarvan ze zeggen dat ze de belangen behartigen) zijn er in al die jaren nooit geweest. Hoe peil je dan de belangen van de omwonenden?
  Alleen berichtgeving via social media. Aansluiten kun je als omwonende dus niet. En daardoor heb je als omwonende ook geen invloed op koers, standpunten en visie van deze ‘belangenbehartiger’.
  En op directe vragen uit wie nu precies de groep bestaat wordt niet of ontwijkend gereageerd.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).